2018-12-10

Clean & Simple Christmas Ideas

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. For the current "Clean & Simple Christmas Ideas" topic I made 5 Christmas cards. I worked mainly with JOFY text stamps and I'm sharing 5 ideas to create quick and easy backgrounds. Perhaps these ideas can help you if you still have to make some last minute Christmas cards.

Vanavond ben ik weer aan de beurt op PaperArsty blog met een blogpost.
Voor de nieuwe uitdaging "Clean & Simple Christmas Ideas" maakte ik 5 kerstkaarten. Ik werkte hoofdzakelijk met JOFY tekststempels en ik deel 5 ideeën voor 'snel klaar achtergronden'. Dat lijkt me handig voor wie nog een aantal kerstkaarten wil maken.

 I'm using tissue paper to clean my craft sheet and to wipe away leftover Distress Ink or Ink Spray. During the year I'm collecting some of those (used) sheets. To create this card I picked one of those sheets and glued it on a card. After drying I had a nice background to stamp on. 
Love that big word from the JOFY 68 stamp set!

Doorheen het jaar bewaar ik af en toe een aantal velletjes tissue papier waarmee ik mijn craft sheet proper maak.Er zitten restjes Distress Inkt of Inkt Spray op. Ik koos een mooi velletje uit en plakte het met gel medium op een kaart. 
De woorden uit de JOFY 68 stempelset vind ik heel mooi. Deze 'Christmas' is een favoriet van me!

For the background of the following 2 cards I used underpaper. That's the paper I put on my worktable to protect it. After making some projects this paper is covered with all kinds of paint. I use that underpaper to clean my brayer as well. 

Ik bewaar ook het papier waarmee ik mijn werktafel bescherm. Na het maken van een paar projecten zit dat papier vol vegen verf, ik maak er ook mijn brayer op schoon. Voor deze en volgende kaart gebruikte ik voor de achtergrond dit kladpapier.

I used a stamp from the JOFY 65 stamp set. This set contains multiple small words so I was able to stamp various wishes.

Deze stempel komt uit de JOFY 65 stempelset. Er zitten meerdere kleine woorden in de set. Dat maakt het mogelijk om verschillende wensen te stempelen in de vakjes.

After finishing a project I'm usually smearing out leftover paint on scraps of paper. That way I always have a matching sheet of painted paper at the ready. Here I combined patterned paper by Tim Holtz with painted paper from my stash. 

Overschotjes verf smeer ik meestal uit op restjes papier. Zo heb ik altijd geverfd papier bij de hand in de kleur die ik nodig heb. Hier combineerde ik dat met gedessineerd papier van Tim Holtz. 

The background of this card is a gel print. 

Voor deze kaart werkte ik met een gel print uit mijn voorraad. 

For more information on how to make these cards, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe je deze kaarten maakt. 

2018-12-09

Christmas 2018 #18

To create the background of this card I used a shifter stencil by Tim Holtz. That way I could easily sponge trees using 2 different colors of Distress Oxide inks.

Voor de achtergrond van dit kaartje gebruikte ik een 'shifter stencil' van Tim Holtz. Zo kon ik makkelijk boompjes sponzen in twee kleuren Distress Oxide inkt.

Stamp
Els Brigé Design: Warme Wensen

Tim Holtz Layering Stencil: Shifter Tree
Simon Says Stamp Craft Die: Dancing Deer

2018-12-05

Christmas 2018 #17

Today I made 3 cards and decorated each card with a wooden word.

Drie kaarten gemaakt en op elke kaart een houten woord geplakt.

I worked with patterned paper again and combined it with leftovers from previous projects. On this card I used a stamped print in a matching color.

Gedessineerd papier gecombineerd met restjes uit mijn restjesbak. Hier een stempelprint gebruikt die past bij de roze bloemen van het gedessineerd papier.

For this card and the following one I've chosen to work with gel prints.

Voor deze en volgende kaart koos ik voor gel prints.

Stamps
Hero Arts (text)

Crate Paper: Merry Days
Tim Holtz Idea-ology Paper Stash: Christmas

2018-12-03

Christmas 2018 #16

To create the background of this card I used one of the new shifter stencils by Tim Holtz and Distress Oxide inks.
I cut the tree out of patterned paper and glued a layer of Frosted Mica Flakes on top.

De achtergrond van dit kaartje maakte ik met een shifter stencil van Tim Holtz en 2 kleuren Distress Oxide Inkt.
De boom uit gedessineerd papier geknipt en er een laagje Frosted Mica Flakes opgekleefd.

Stamp 
Els Brigé Design: Warme Wensen

Tim Holtz Layering Stencil: Shifter Dots
Finnabair: Art Ingredients Mica Flakes Frosted
Distress Oxide Ink: Worn Lipstick, Ripe Persimmon

2018-12-02

Christmas 2018 #15

The 4 cards of today were again made with gel prints from my stash.

Opnieuw een reeks gel prints uitgezocht en er 4 kaarten mee gemaakt.

I glued torn strips of paper to the bottom of the cards.

Onderaan gescheurde strookjes papier geplakt.

I bought the die cut of the reindeer last year but I'm still surprised how well they look on cards :)

De rendierenstans kocht ik vorig jaar al maar de diertjes blijven mooi vind ik :)

To add Christmas wishes I used various text stamps.

Gecombineerd met verschillende tekststempels.

Stamps
Darkroom Door
Different Colors
Cats on Appletrees

2018-12-01

Christmas 2018 #14

To create this Christmas card I again used the Circle Set stencil by Darkroom Door.

Voor dit kerstkaartje gebruikte ik opnieuw de Circle Set stencil van Darkroom Door.

I first stamped the bird straight onto the card. After masking the bird off I colored the circle with Distress Ink and I stamped the branches and stars.

Eerst het vogeltje gestempeld en afgedekt met een maskertje. Daarna de cirkel ingekleurd en de takken en sterren gestempeld.

Stamps Darkroom Door

Darkroom Door: Circle Set Stencil

2018-11-29

Christmas 2018 #13

During March I joined a gel printing challenge on Instagram hosted by Birgit Koopsen. I have a huge collection of prints since then. They come in handy now, to use on my Christmas cards.

In maart van dit jaar nam ik op Instagram deel aan de gel printing challenge georganiseerd door Birgit Koopsen. Ik hield daar een grote voorraad gel prints aan over. Deze komen nu voor mijn kerstkaarten goed van pas. 

I glued the die cut of the deer on a scrap of colored vellum and trimmed off the excess by cutting around the edges of the deer. I made a scarf from matching ribbon. Jennifer McGuire taught me how to make a reindeer like this.
I finished the card off with a strip of handmade paper and a few festive enamel dots.

Het uitgestanste rendier op een stukje gekleurd vellum gekleefd en langs de randen van het dier geknipt om het teveel aan vellum te verwijderen. Ik gaf hem ook een warme sjaal. Inspiratie hiervoor vond ik by Jennifer McGuire.
De kaart verder versierd met een stukje handgeschept papier en feestelijke enamel dots.

Stamp: Magenta

2018-11-28

Christmas 2018 #12

To create this set of cards I started by making an A 4 print on my gelli plate using black and white paint. 

Voor deze kaarten maakte ik een A4 print op de gelli plate met zwarte en witte verf.

I combined the gel prints with matching patterned paper.

De gel prints gecombineerd met gedessineerd papier.

The wooded deer were in my stash for quite a long time.

De houten hertenkoppen heb ik al lang, ze kwamen van pas nu.

Stamps
Darkroom Door: Yuletide Greetings
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Festive Overlay CMS357
Different Colors


Tim Holtz Idea-ology paper stash: Christmas

2018-11-27

Christmas 2018 #11

To create these Christmas cards I used the Spanish Tiles Background Stamp by Darkroom Door. I inked up the stamp with Archival Ink Viridian. The text was heat embossed.

Voor deze kaartjes ook de Spanish Tiles achtergrondstempel van Darkroom Door gebruikt. Afgedrukt met Archival Inkt Viridian.
De tekst kreeg een laagje embossing. 

 To make the frame I tabbed directly with the inkpad to the edges, sprinkled embossing powder on top and used a heat gun to heat set.

Ook de randen met embossingpoeder bewerkt. Daarvoor rechtstreeks mijn Versamark inktpad langs de randen afgedrukt, embossing poeder erover gestrooid en verhit.

Stamps Darkroom Door:

2018-11-25

Christmas 2018 #10

Another set of cards I made with the new Circle Set by Darkroom Door.
Here I used the mask instead of the stencil.

Ook deze kaartjes maakte ik met de nieuwe Circle Set van Darkroom Door. Deze keer gebruikte ik het masker uit de set.

I put the mask on top of a white card and colored the background with Distress Oxide Ink using a blending tool.

De cirkel op een dubbele kaart gelegd en errond gesponsd met Distress Oxide Inkt en een blending tool. 

After removing the mask I stamped a wish in the centre of the white circle.

Het masker weggenomen en in de witte cirkel een wens gestempeld.

I stamped leaves with Distress Oxide Ink Peeled Paint and a small flower with black ink. I added a dot to the centre of the flower with a paint marker.

Blaadjes gestempeld met Distress Oxide Inkt Peeled Paint. Ook een klein bloemetje gestempeld met zwarte inkt. Alles uitgeknipt en opgeplakt. In het hart van de bloem nog een stipje gezet met een verf marker.


Stamps Darkroom Door:

Distress Oxide Ink: Tattered Rose, Bundled Sage, Worn Lipstick, Peeled Paint

2018-11-23

Christmas 2018 #9

For Darkroom Door I made a few samples with their new Circle Set stencil.
The set contains both a stencil and a mask. To create these CAS cards I worked with the stencil.

Voor Darkroom Door mocht ik een aantal voorbeelden maken met hun nieuwe Circle Set stencil. Het pakketje bevat een stencil en een mask. Voor deze CAS kaartjes gebruikte ik de stencil.

I put the stencil on a top fold card and colored the entire circle with Distress Oxide ink using a blending tool. Before removing the stencil I stamped through it with the Inky Script Background Stamp.

De stencil op een dubbele witte kaart gelegd. De volledige cirkel ingekleurd met Distress Oxide inkt en een blending tool. Vooraleer de stencil weg te nemen er nog doorheen gestempeld met de Inky Script achtergrondstempel.

I stamped a tree from the Stitched Christmas set, cut it out and adhered it to the card using 3D tape

Een boompje uit de Stitched Christmas set gestempeld, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. 


Stamps Darkroom Door:

Distress Oxide Inks: Worn Lipstick, Ripe Persimmon, Twisted Citron, Mermaid Lagoon

2018-11-22

Christmas 2018 #8

To create this Christmas card I first stamped the Spanish Tiles Background Stamp using Versamark ink. I heat embossed the print with metallic silver embossing powder. Finally I scribbeled on top of the embossed print with a black Distress Crayon. I sprayed a small amount of water on top and rubbed over the surface with my fingers to make the pigment go into all the nooks and crannies of the print.

Voor deze kerstkaart eerst de Spanish Tiles achtergrondstempel afgedrukt met Versamark inkt. Daarna de print bewerkt met zilver embossingpoeder.
Tenslotte met een zwarte Distress Crayon over het oppervlak gekrabbeld. Een klein beetje water verneveld en alle kleur goed in de dieper gelegen delen gewreven met mijn vingers.

I colored the paper strip underneath the black circle with Distress Crayons as well.

Het strookje papier onder de zwarte cirkel ook met Distress Crayons gekleurd.

Stamps Darkroom Door:

Distress Crayons: Black Soot, Worn Lipstick, Carved Pumpkin

WOW embossing powder: Metallic Silver Super Fine WC05SF & Opaque Bright White

2018-11-20

Christmas 2018 #7

I started by stamping the background with the Checkered Background Stamp using paint. Next I stamped Christmas trees on top with Versamark ink.
 I heat embossed the trees as well as the wish with metallic silver embossing powder. 

Eerst de hokjes achtergrond gestempeld met verf. Daar de kleine kerstboompjes bovenop gestempeld met Versamark inkt. Ze werden bewerkt met zilver embossingpoeder. Ook de wens kreeg een laagje zilver. 

Stamps Darkroom Door:

WOW embossing powder: Metallic Silver Super Fine WC05SF

2018-11-19

Christmas 2018 #6

I made this card using a leftover tree from this project. I glued it on a gel print from my stash. To finish the card off I added a wish and decorated the tree with mini pompons.

Na het maken van dit project had ik nog een boompje over. Het belandde op een gel print achtergrond. Ik hoefde alleen nog een wens te stempelen en het boompje te versieren met mini pompons.

Stamps Darkroom Door: