2018-10-16

Autumn #4

With the bunch of leaves I stamped I made a clean and simple card as well.

Met mijn 'oogst' aan blaadjes deze keer een heel eenvoudige kaart gemaakt.

As I mentioned before I did the stamping with Distress Oxide Inks.

Zoals ik in vorige posts al vermeldde stempelde ik alles met Distress Oxides.

Stamps
Darkroom Door: Fine Leaves Vol 2
Els Brigé Design: 't Is je Verjaardag

2018-10-14

Autumn #3

I started by stamping a grid pattern on top of a painted background.
Although I'm fond of symmetrical designs I stamped the quote off centre on this card. On the right I added some beautiful Fine Leaves.

Over een geverfde achtergrond eerst een raster gestempeld.
Ik ben nogal voor symmetrie maar hier voor de verandering de quote weg van het midden gestempeld. Zo was er nog plaats voor een aantal van de mooie Fine Leaves.

The colored leaves were stamped with 2 different colors of Distress Oxide Inks using my MISTI.

De opgeplakte blaadjes gestempeld met telkens 2 kleuren Distress Oxides. Hiervoor mijn MISTI gebruikt.

Stamps Darkroom Door

2018-10-13

Autumn #2

If you follow me on Instagram you know I stamped a bunch of leaves the past week. I used those leaves to make a series of fall cards. 
Here's the first one.

Wie me volgt op Instagram zag dat ik de voorbije week een hele reeks blaadjes stempelde en uitknipte.
Met deze blaadjes maakte ik ondertussen een aantal kaarten. Hier de eerste.

Long time ago a made a similar one.

Het is een remake van een kaartje van lang geleden.

To stamp the Polka Dots I used paint. The leaves were stamped with Distress Oxide Inks.

Om de Polka Dots te stempelen gebruikte ik verf. De blaadjes werden met Distress Oxides gestempeld.

Stamps Darkroom Door

2018-10-09

Distress Stains


For the 31productschallenge on Instagram I've chosen to work with Distress Stains today. I inked up a large background stamp with the stains and stamped on watercolor paper.

Voor de 31productschallenge op Intstagram koos ik vandaag Distress Stains om mee te werken. Een grote achtergrondstempel beïnkt met de stains en gestempeld op aquarelpapier.

These are the colors I worked with.

Deze kleuren gebruikt.

I added black stamping on top and finished the card off by adhering torn strips of washi tape.

Afgewerkt met zwart stempelwerk en gescheurde strookjes washi tape opgeplakt.

Stamps Studiolight 
Art by Marlene: STAMPBM28 &STAMPBM09

2018-10-08

A Box of Eggs


Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. I've made this art journal spread for the current "A Box of Eggs" colour topic.

Vanavond ben ik opnieuw te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het "A Box of Eggs" kleurenthema maakte ik deze art journal spread.

Bird eggs come in all kinds of soft colours. For this spread I worked with these beautiful Fresco Finish Chalk Acrylics by PaperArtsy.

Vooral eieren van vogels hebben allerlei mooie pastelkleuren. Ik werkte met deze mooie kleurtjes Fresco Finish Chalk Acrylics van PaperArtsy.

I love building layers to create a background.

De achtergrond is zoals gewoonlijk opgebouwd uit veel laagjes.

I decorated the spread with a series of abstract flowers.
I added details with a white pen and adhered strips of washi tape.

Op de voorgrond kleefde ik een reeks abstracte bloemen. 
Details aangebracht met een witte pen. Ook nog wat strookjes tape opgeplakt.

Because bird eggs often have speckles I added splatters with my white Sharpie :)

Omdat eieren vaak gespikkeld zijn ook nog wat spetters gemaakt met een witte Sharpie :)

For the quote on the inclusion I used a stamp from the JOFY 45 stamp set.

De quote is een stempel uit de JOFY 45 stempelset.

The other stamps I used are from the ESA09 set.


Voor de rest gebruikte ik stempels uit de ESA09 stempelset.

For more detailed instructions on how to make this art journal spread, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe je zo'n art journal spread maakt. 

2018-10-07

Art Marks #16

I made some golden marks in my Pocket Journal .
On the background I added leftover washi tape, pink stenciling and stamping.
For the quote I used a JOFY stamp.

Gouden accentjes aangebracht in mijn Pocket Journal .
Verder zie je op de achtergrond restjes tape en een beetje roze stencil- en stempelwerk.
De quote stempelde ik met een JOFY stempel.

Stamps
Darkroom Door: Grid Texture Stamp
PaperArtsy: JOFY 45

PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics: Gold

2018-10-04

Distress Crayons

For the 31productschallenge on Instagram I've chosen to work with Distress Crayons today. I first painted a background using various colors of grey paint. I stamped on top of that background with pink paint. I added details to the edges using Distress Crayons. Distress Crayons work very well on acrylic paint. I often use them to add shadow to my work.

Voor de 31productschallenge op Intstagram koos ik vandaag Distress Crayons om mee te werken. 
Eerst een achtergrond geverfd in grijstinten. Daar overheen gestempeld met roze verf. De randen bewerkt met Distress Crayons. Distress Crayons werken heel goed op een acrylverf achtergrond, bijvoorbeeld om schaduw aan te brengen. 

I colored the flower with Distress Crayons as well.

Ook de bloem gekleurd met de Distress Crayons.

Stamps
Hero Arts: Sweet Thread Spirals
Altenew: Yay

2018-10-03

ZIG Brush Markers

For the 31productschallenge on Instagram I've chosen to work with my ZIG Clean Color Real Brush Markers today.
To create a watercolor look I inked up the stamp using the markers, sprayed water on top and did the stamping on watercolor paper.

Voor de 31productschallenge op Intstagram koos ik vandaag de ZIG Clean Color Real Brush markers uit om mee te werken. 
Om een watercolor look te verkrijgen 'beïnkte' ik de stempel met de stiften, vernevelde er water over en stempelde op aquarelpapier. Stamps
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1
Flower Collage: hand carved stamp

2018-10-02

Alcohol Ink

Birgit Koopsen is hosting a new challenge on Instagram. It's called 31productschallenge. Birgit wants us to use a different product each day during the month October. I won't have time enough to take part each day although I have more than 31 products/mediums in my craft room I suppose :)
On this card I used alcohol ink.

Birgit Koopsen organiseert in oktober een 31productschallenge op Instagram. De uitdaging bestaat erin om elke dag een ander product te gebruiken. Ik ga geen tijd hebben om elke dag mee te doen alhoewel ik waarschijnlijk wel 31 producten/mediums kan vinden in mijn hobbyhok :)
Voor de kleurige strook op deze kaart gebruikte ik alcohol inkt.

I colored Yupo paper with pink and orange alcohol ink and used the Tim Holtz blending pen to add marks.

Yupo papier gekleurd met roze en oranje alcohol inkt. Met de Tim Holtz blending pen maakte ik een stippenpatroon.

I finished the card off by adding a bead and a strip of fabric. 

Afgewerkt met een platte kraal en een strookje stof.

Word Die: Els Brigé Design

2018-09-30

Art Marks #15

As I mentioned before this Pocket Journal is always on my desk. I smear scraps of paint on the pages, adhere leftovers of washi tape, collage papers....

 Zoals ik eerder al vermeldde heb ik dit Pocket Journal altijd bij de hand om restjes verf in te smeren, restjes tape of tissue papier in op te plakken enz...

On the left page I only added a scrap of tissue paper, a die cut girl and a text.
I used my white pen to scribble into the pink dots.

Het stencilwerk zat al op de linkerpagina. Ik plakte alleen nog een strookje bestempeld tissue papier en een meisje op. Verder nog een quote gestempeld en details aangebracht met een witte pen.

 On this page I sponged leftover paint through a stencil on top of a washi tape background. I finished the page off by stamping a pink flower and making blue marks with a paint brush. The dotted washi tape is a leftover from this project.

Op deze pagina waren reeds brede stroken groen/blauwe tape resten gekleefd. Later werkte ik nog een restje witte verf op door te sponzen doorheen een stencil. Nu stempelde ik alleen nog een vage roze bloem bovenop, maakte blauwe vierkantjes met verf en plakte nog wat tape met stippen, over van deze kaart

Stamps
PaperArtsy: ETS09
Unity Stamp Co: Create to Breathe DD-928A
Darkroom Door: Circles Background Stamp

Jane Davenport Cutting Template: Tadah Girl

2018-09-28

Essential Silhouettes

On this birthday card I used one of my new Dina Wakley silhouette stamps. 
The colorful background is a gel print I made on canvas.

Voor deze verjaardagskaart gebruikte ik één van mijn nieuwe Dina Wakley silhouet stempels. De achtergrond is een gel print die ik maakte op canvas.

Stamps
Dina Wakley Media: Essential Silhouettes

2018-09-26

Re-inkers

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. I've made this colorful art journal for the current "re-inkers" topic.

Vanavond ben ik opnieuw te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het "re-inkers" thema maakte ik dit art journal.

First I colored torn strips of fabric with the regular Distress Ink refill bottles. 

Met de gewone Distress Inkt navulflesjes kleurde ik eerst gescheurde repen stof.

I made a book cover by stitching the strips on top of a felt base.

Ik stikte de repen vast op stevig vilt en maakte er een stoffen boekenkaftje van.

I made a collage from vintage book paper, collored gauze, ribbon...and stitched it to the front cover. 

De voorkant versierde ik met een collage van boektekst, gekleurde stof en gaas, lint en een quote.

I folded two signatures out of watercolor paper. What I like about making my own art journals is that I can choose the type of paper I like working on.

Twee katernen gevouwen van een goede kwaliteit aquarelpapier. Dat is het voordeel van zelf je art journals maken. Je kan net dat type papier kiezen waar je graag mee werkt.

I attached the signatures to the cover using a 3 hole pamphlet stitch. 

Het boekje gebonden met een simpele cahiersteek.

I alternated green/blue strips with pink/orange ones.

Ik wisselde groen/blauwe stroke af met oranje/roze.

Love the distressed look of the torn strips.

De gescheurde stroken zorgen voor een mooie distressed look.

I decorated the inside of the covers with canvas paper.

De binnenkant afgewerkt met canvas papier. 

I stamped some inspiring quotes on top of the painted canvas. I used stamps from the PaperArtsy EEG14 & EEG22 stamp sets.

Daar enkele inspirerende quotes op gestempeld met stempels uit de PaperArtsy EEG14 & EEG22 stempel sets.

I created a removable closure using a flower and ribbon that was colored with the Distress re-inkers as well.

Ik maakte ook een afneembare sluiting met een bloem en lint dat ik ook kleurde met de navulflesje.

For detailed instructions on how to make this art journal, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe je zo'n art journal maakt. 

2018-09-24

Hallo

I inked up the Darkroom Door Frame Stamp using various colors of Distress Ink. I sprayed water on top of the ink before stamping on watercolor paper.
I die cut the girl out of a gel print.

De hokjesstempel beïnkt met verschillende kleuren Distress Inkt. Daar water over verneveld en de stempel afgedrukt op aquarelpapier. Het meisje is een die cut, ik stanste haar uit een gel print.

Stamps Darkroom Door: