2018-07-19

Art Journal Summer School #4

This is another spread I did for Art Journal Summer School.
I started by scraping paint to the pages using a plastic card.

Opnieuw een spread die ik maakte voor Art Journal Summer School.
Op de achtergrond eerst verf aangebracht met een plastic kaart.

To create a horizon I applied watercolor paint on top of the acrylic paint.

Het onderste deel kreeg nog een laag aquarelverf. 

This lesson was about 'let go of perfection'. The teacher Iris Fritschi-Cussens encouraged us to make an imperfect drawing by holding our pen really loosely at the end or by drawing with our non-dominant hand. Because faces are not my thing, I've created flowers instead. 

Eigenlijk moesten we gezichten tekenen maar dat zag ik niet zitten. Ik koos voor bloemen. De gastdocente Iris Fritschi-Cussens moedigde ons aan om een nonchalante, niet perfecte tekening te maken door je pen losjes vast te houden tijdens het tekenen of door te tekenen met je niet dominante hand. Dat laatste heb ik dus ook gedaan :)

I coloured the flowers with paint and created shadow with Distress Crayons.

De bloemen ingekleurd met verf en schaduw aangebracht met Distress Crayons.

I added intrest to the background using Distress Crayons, did some stamping as well.

Op de achtergrond ook nog gestempeld en extra kleur toegevoegd met Distress Crayons.

I finished the spread off by scribbling with black and white fineliners and a graphic pencil.

Verder nog accenten aangebracht met een zwarte en witte fineliner en een potlood.

The art journal I'm working in.

Het art journal waar ik in werk.

Stamps PaperArtsy: ETS09

2018-07-17

Art Journal Summer School #3

I decorated the inside envelop of my Dylusions Journal as well...

Ook de envelop aan de binnekant van mijn Dylusions Journal versierd...

...using paint, stamps, stencils, patterned tissue paper and rub-ons.

...met verf, stempels stencils, stukjes bedrukt tissue papier en rub-ons.

I reinforced the spine of the book with green bookbinding linen. After glueing it back in place I decorated the title page. I applied a coat of pink paint first, put a stencil on top and sponged white paint through the stencil using a make up sponge.
To finish off the page I added some handlettering...

Het boekblok verstevigde ik met een reep groen boekbindlinnen en daarna plakte ik het terug in de kaft. De titelpagina geverfd in roze en er een stencil overheen gelegd waar ik met witte verf doorheen sponsde.
Tenslotte ook nog een handlettering poging gedaan...

Stamps Darkroom Door: Grunge Marks

Dina Wakley Media Stencil: Viney
Donna Downey Signature Stencil: Numbers Repeat

Dina Wakley Media: Collage Papers
Jane Davenport: Rub-on transfer sheets

2018-07-14

Grid & Circles Texture Stamps #2

I made this tag for Darkroom Door using 2 brand new Texture Stamps.
I started by applying small amounts of diluted paint randomly. I sprayed water on top and let the paint drip. 

Ook dit label maakte ik voor Darkroom Door met 2 van de nieuwste Texture stempels.
Eerst hier en daar verdunde verf aangebracht. Daar water over verneveld om de verf te laten uitvloeien. 

I stamped the circles with the new Circles Texture Stamp using Distress Oxide Ink Worn Lipstick.

De Circles Texture Stamp afgedrukt met Distress Oxide Worn Lipstick. 

The Grid Texture Stamp was stamped on blank paper tape.

Met de Grid Texture Stamp gestempeld op papiertape.

I attached blank paper tape to an acrylic block and overstamped the tape with the Grid Texture Stamp using paint. After drying I adhered torn strips of that tape to the tag.

Daarvoor stroken papiertape op een acrylblok geplakt en er met verf op gestempeld. Goed laten drogen en daarna de tape gescheurd en stukjes op het label vastgeplakt.

Stamps Darkroom Door

2018-07-12

Art Journal Summer School #2

For the first lesson of Art Journal Summer School I had to draw flamingo's and leaves. I'm not good at drawing at all but I did the best I could :)

In les 1 van Art Journal Summer School moest er al meteen getekend worden. Ik ben niet zo'n tekenwonder maar ik heb mijn best gedaan :)

Marieke showed us various mediums to color our drawings. For this spread I've chosen to work with acrylic paint.

Er kwamen verschillende mediums aan bod om de tekeningen in te kleuren. Ik koos voor acrylverf.

To color the background I used diluted acrylic paint.

Voor de achtergrond verdunde acrylverf gebruikt.

I added details with pencils and a white and black fineliner. I made splatters using white paint. 
It took me some time but now I'm happy with this tropical spread.

Details aangebracht met kleurpotloden, witte en zwarte pennetjes. En ook nog een beetje gespetterd met witte verf. Al bij al toch tevreden met deze tropische spread.

2018-07-10

Art Journal Summer School #1

This summer I'm taking part in Art Journal Summer School by Marieke Blokland.
 I started by decorating the cover of the journal I will be working in.
This isn't part of the lessons yet, just a warming up :) 

Deze zomer doe ik mee aan Art Journal Summer School van Marieke Blokland.
Nog geen opdracht afgewerkt maar ik versierde wel al de kaft van het journal waar ik in ga werken. Geen lesje dit, gewoon eigen uitvinding :)

Because I couldn't close my Dylusions journal anymore I splitted it in half (after reading stampingmathilda's blogpost). I reinforced the spine of the blank book block and glued it in place again.  
I still have to make a new cover for the part I already filled.

Mijn Dylusions journal werd te dik. Ik kon de kaft niet meer sluiten. Ik heb het boekblok in 2 verdeeld (na het lezen van stampingmathilda's blogpost). 
Voor het bovenste gevulde deel ga ik een nieuw kaftje maken. Het lege boekblok heb ik verstevigd en terug in de kaft geplakt.

I colored the cover with acrylic paint and scribbled into the wet paint with a Dina Wakley tool. I adhered torn pieces of tissue paper randomly. To create the flowers I used a mini mask by PaperArtsy.

De cover geverd met verschillende kleuren acrylverf. Met een Dina Wakley tool gekrabbeld in de nog natte verf. Daarna stukjes tissue papier opgekleefd. De bloemen maakte ik met een mask van PaperArtsy. 

I overstamped the cover with the Grid Texture Stamp by Darkroom Door and added more stamping using small stamps from the Grunge Marks. For the squares I used rub-ons by Jane Davenport.

Over het geheel gestempeld met de Grid Texture Stamp en met verschillende stempels uit de Grunge Marks set, beide van Darkroom Door. De hokjes zijn rub-ons van Jane Davenport.

I won't use the elastic band anymore. I covered it up with a piece of ribbon.

Het elastiek ga ik niet meer gebruiken. Ik plakte er een stukje lint op.

I added white marks randomly with a Sharpie.

Witte 'marks' toegevoegd met een Sharpie.

I scribbled on the flowers with a black fineliner. 

De bloemen bewerkt met een zwarte stift. 

Stamps Darkroom Door:


Jane Davenport: Rub-on transfer sheets
Dina Wakley Media: Collage Paper

2018-07-08

Grid & Circles Texture Stamps #1

I made this card for Darkroom Door using 2 brand new Texture Stamps: Grid & Circles.
First I applied shades of grey and white paint with a plastic card. Next I stamped circles randomly with the new Circles Texture Stamp using pink paint. The grid, flower and bold stripes were done with black Archival ink.

Voor Darkroom Door maakte ik dit kaartje met de nieuwe Grid & Circles Texture Stamps.
Eerst verschillende tinten grijze en witte verf opgesmeerd met een plastic kaart.
Daar willekeurig cirkels overheen gestempeld met roze verf. De rasters stempelde ik met zwarte Archival inkt, net als de bloem en de strepen.
  
I stamped dots and circles using small stamps from the Grunge Marks set.

Verder nog grote stippen en cirkels gestempeld, daarvoor gebruikte ik kleine stempels uit de Grunge Marks set.

To finish the card off I added small dots with a paint marker.
The text was done with a sentiment stamp from the new Birthday Sentiment Stamps set.

Met een fushia verfmarker willekeurig nog wat stippen getekend.
De tekst komt uit de nieuwe Birthday Sentiment Stamps set.

Stamps Darkroom Door:

Golden Neutral Gray N6 N7 N8
Dina Wakley Media Paint: Cheddar
Talens Amsterdam Acrylics: Titanium White, Persian Rose
Panduro Acrylic Marker: Azo Pink

2018-07-03

Baby Sentiment Stamps #2

These 2 cards were made with the new Baby Sentiment Stamps by Darkroom Door.

Deze 2 kaartjes maakte ik ook met de nieuwe Baby Sentiment Stamps van Darkroom Door.

I created a pattern on the background using small stamps. I inked up the stamps with light-colored pink ink. 
I overstamped that print with the text strip.

Een patroon op de achtergrond gestempeld met lichtroze inkt en een kleine stempel. 
Deze keer de tekststrook in zijn geheel afgedrukt.

I finished both cards off with black thread and a pink rabbit.

Beide kaarten afgewerkt met een zwart touwtje en een roze konijn.

Stamps Darkroom Door

Lawn Fawn: Lawn Fawndamentals Ballet Slippers
Archival Ink: Pink Peony

2018-06-30

Apples #4

The final card of my 'Apples' series is a scrap card.
The stamped prints on the background are leftovers from previous projects.

Het laatste appelkaartje in de reeks is een restjeskaart.
De gestempelde prints op de achtergrond zijn restjes van oude projecten. 

The apples were made with the shadowpainting technique, years ago. I colored them with ecoline ink. 
While cleaning my workspace I found a box filled with all kinds of flowers. I'm thinking of a flowers series. I'm still hesitating because there is a lot of very old stuff in the box, it would be quite a challenge :)

De appels zijn een overschotje van een shadowpainting project van lang geleden. Ingekleurd met ecoline inkt. 
Ik vond tijdens het opruimen ook nog een bak met bloemetjes. Dat wordt misschien een volgend reeksje. Dat ben ik nog niet helemaal zeker want er zit toch wel veel oude rommel tussen. Zou een hele uitdaging zijn om daar iets moois mee te maken :)

Stamps
PaperArtsy: EEG 14
Hero Arts: Large Open Flower & Ledger

2018-06-28

Baby Sentiment Stamps #1

Rachel from Darkroom Door asked me to make a few samples for the blog with the new Baby Sentiment Stamps.
Here's the first card.
I started by inking up the Triangles Background Stamp using various colors of Distress Ink and stamped on watercolor paper. I stamped a frame on top of that print.


Rachel van Darkroom Door vroeg me om voor haar blog een aantal voorbeelden te maken met de nieuwe Baby Sentiment Stamps.
Hier de eerste kaart van de reeks.
De Triangles achtergrondstempel afgedrukt op aquarelpapier met verschillende kleuren Distress Inkt. Daar een frame overheen gestempeld.

To stamp the sentiments I used Distress Ink as well. I pinned the text strips to the 'notice-board' using enamel dots.

De teksten gestempeld met dezelfde kleuren Distress inkt en ze op het 'prikbord' vastgepind met enamel dots.

To finish the card off I added some black stamping using small stamps from the Hello Baby Vol 1 stamp set.

Als laatste nog wat zwart stempelwerk toegevoegd met kleine stempeltjes uit de Hello Baby Vol 1 set.

Stamps Darkroom Door:

Distress Inks: Dried Marigold, Squeezed Lemonade, Worn Lipstick, Picked Raspberry, Broken Chine, Cracked Pistachio, Iced Spruce

Ranger: Watercolor Paper

2018-06-25

Apples #3

Another project for my 'Apples' series...

Ik ga nog even door met de appels...

I used a tag from this collection. These are monoprints I made using Scribble Sticks and a gel printing plate. 

Voor het label van vandaag één van deze monoprints gebruikt. Ik maakte ze een tijd geleden al met Scribble Sticks in combinatie met de gel printing plate. 

I decorated the tag with a fabric apple.

Een stoffen appel uit mijn voorraad gevist.

I even found some matching tape :)

En ik had ook nog bijpassende tape liggen :)


Stamps
Hero Arts: A4981 It's Your Day

Sizzix Thinlits Dies by Tim Holtz: Celebrate

2018-06-17

Apples #2

For the background of this 'get well' card I used a gel print from my stash. 
I stamped the sentiment (get well soon) using stamps from the Alphabet Medley stamp set by Darkroom Door.

Voor dit beterschapskaartje een gel print uit mijn voorraad gebruikt.
De wens stempelde ik met de Alphabet Medley letterstempels van Darkroom Door.

Stamps Darkroom Door: Alphabet Medley

2018-06-15

Sweet Little One

I made a clean and simple card to welcome a newborn baby. The sentiment is from a new Darkroom Door text stamp. To stamp the hearts I used various colors of Distress Inks.

Een eenvoudig geboortekaartje gemaakt met een nieuw tekststempeltje van Darkroom Door.
De hartjes afgedrukt met verschillende kleurtjes Distress Inkt.

Darkroom Door: Baby Sentiment Stamps