2018-11-29

Christmas 2018 #13

During March I joined a gel printing challenge on Instagram hosted by Birgit Koopsen. I have a huge collection of prints since then. They come in handy now, to use on my Christmas cards.

In maart van dit jaar nam ik op Instagram deel aan de gel printing challenge georganiseerd door Birgit Koopsen. Ik hield daar een grote voorraad gel prints aan over. Deze komen nu voor mijn kerstkaarten goed van pas. 

I glued the die cut of the deer on a scrap of colored vellum and trimmed off the excess by cutting around the edges of the deer. I made a scarf from matching ribbon. Jennifer McGuire taught me how to make a reindeer like this.
I finished the card off with a strip of handmade paper and a few festive enamel dots.

Het uitgestanste rendier op een stukje gekleurd vellum gekleefd en langs de randen van het dier geknipt om het teveel aan vellum te verwijderen. Ik gaf hem ook een warme sjaal. Inspiratie hiervoor vond ik by Jennifer McGuire.
De kaart verder versierd met een stukje handgeschept papier en feestelijke enamel dots.

Stamp: Magenta

2018-11-28

Christmas 2018 #12

To create this set of cards I started by making an A 4 print on my gelli plate using black and white paint. 

Voor deze kaarten maakte ik een A4 print op de gelli plate met zwarte en witte verf.

I combined the gel prints with matching patterned paper.

De gel prints gecombineerd met gedessineerd papier.

The wooded deer were in my stash for quite a long time.

De houten hertenkoppen heb ik al lang, ze kwamen van pas nu.

Stamps
Darkroom Door: Yuletide Greetings
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Festive Overlay CMS357
Different Colors


Tim Holtz Idea-ology paper stash: Christmas

2018-11-27

Christmas 2018 #11

To create these Christmas cards I used the Spanish Tiles Background Stamp by Darkroom Door. I inked up the stamp with Archival Ink Viridian. The text was heat embossed.

Voor deze kaartjes ook de Spanish Tiles achtergrondstempel van Darkroom Door gebruikt. Afgedrukt met Archival Inkt Viridian.
De tekst kreeg een laagje embossing. 

 To make the frame I tabbed directly with the inkpad to the edges, sprinkled embossing powder on top and used a heat gun to heat set.

Ook de randen met embossingpoeder bewerkt. Daarvoor rechtstreeks mijn Versamark inktpad langs de randen afgedrukt, embossing poeder erover gestrooid en verhit.

Stamps Darkroom Door:

2018-11-25

Christmas 2018 #10

Another set of cards I made with the new Circle Set by Darkroom Door.
Here I used the mask instead of the stencil.

Ook deze kaartjes maakte ik met de nieuwe Circle Set van Darkroom Door. Deze keer gebruikte ik het masker uit de set.

I put the mask on top of a white card and colored the background with Distress Oxide Ink using a blending tool.

De cirkel op een dubbele kaart gelegd en errond gesponsd met Distress Oxide Inkt en een blending tool. 

After removing the mask I stamped a wish in the centre of the white circle.

Het masker weggenomen en in de witte cirkel een wens gestempeld.

I stamped leaves with Distress Oxide Ink Peeled Paint and a small flower with black ink. I added a dot to the centre of the flower with a paint marker.

Blaadjes gestempeld met Distress Oxide Inkt Peeled Paint. Ook een klein bloemetje gestempeld met zwarte inkt. Alles uitgeknipt en opgeplakt. In het hart van de bloem nog een stipje gezet met een verf marker.


Stamps Darkroom Door:

Distress Oxide Ink: Tattered Rose, Bundled Sage, Worn Lipstick, Peeled Paint

2018-11-23

Christmas 2018 #9

For Darkroom Door I made a few samples with their new Circle Set stencil.
The set contains both a stencil and a mask. To create these CAS cards I worked with the stencil.

Voor Darkroom Door mocht ik een aantal voorbeelden maken met hun nieuwe Circle Set stencil. Het pakketje bevat een stencil en een mask. Voor deze CAS kaartjes gebruikte ik de stencil.

I put the stencil on a top fold card and colored the entire circle with Distress Oxide ink using a blending tool. Before removing the stencil I stamped through it with the Inky Script Background Stamp.

De stencil op een dubbele witte kaart gelegd. De volledige cirkel ingekleurd met Distress Oxide inkt en een blending tool. Vooraleer de stencil weg te nemen er nog doorheen gestempeld met de Inky Script achtergrondstempel.

I stamped a tree from the Stitched Christmas set, cut it out and adhered it to the card using 3D tape

Een boompje uit de Stitched Christmas set gestempeld, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. 


Stamps Darkroom Door:

Distress Oxide Inks: Worn Lipstick, Ripe Persimmon, Twisted Citron, Mermaid Lagoon

2018-11-22

Christmas 2018 #8

To create this Christmas card I first stamped the Spanish Tiles Background Stamp using Versamark ink. I heat embossed the print with metallic silver embossing powder. Finally I scribbeled on top of the embossed print with a black Distress Crayon. I sprayed a small amount of water on top and rubbed over the surface with my fingers to make the pigment go into all the nooks and crannies of the print.

Voor deze kerstkaart eerst de Spanish Tiles achtergrondstempel afgedrukt met Versamark inkt. Daarna de print bewerkt met zilver embossingpoeder.
Tenslotte met een zwarte Distress Crayon over het oppervlak gekrabbeld. Een klein beetje water verneveld en alle kleur goed in de dieper gelegen delen gewreven met mijn vingers.

I colored the paper strip underneath the black circle with Distress Crayons as well.

Het strookje papier onder de zwarte cirkel ook met Distress Crayons gekleurd.

Stamps Darkroom Door:

Distress Crayons: Black Soot, Worn Lipstick, Carved Pumpkin

WOW embossing powder: Metallic Silver Super Fine WC05SF & Opaque Bright White

2018-11-20

Christmas 2018 #7

I started by stamping the background with the Checkered Background Stamp using paint. Next I stamped Christmas trees on top with Versamark ink.
 I heat embossed the trees as well as the wish with metallic silver embossing powder. 

Eerst de hokjes achtergrond gestempeld met verf. Daar de kleine kerstboompjes bovenop gestempeld met Versamark inkt. Ze werden bewerkt met zilver embossingpoeder. Ook de wens kreeg een laagje zilver. 

Stamps Darkroom Door:

WOW embossing powder: Metallic Silver Super Fine WC05SF

2018-11-19

Christmas 2018 #6

I made this card using a leftover tree from this project. I glued it on a gel print from my stash. To finish the card off I added a wish and decorated the tree with mini pompons.

Na het maken van dit project had ik nog een boompje over. Het belandde op een gel print achtergrond. Ik hoefde alleen nog een wens te stempelen en het boompje te versieren met mini pompons.

Stamps Darkroom Door:

2018-11-17

Christmas 2018 #5

As promised here's another card on which I used my new reindeer :)
Because there is gold paint on the background I've chosen to die cut the reindeer out of gold colored paper. I used the cut off from the inside as well, adhered it off centre for a playful effect.

En hier is ie nog een keer, mijn nieuwe rendier :) 
Omdat er goudverf op de achtergrond zit koos ik deze keer een gouden exemplaar. Voor een speels accent het binnenste afsnijdsel ook gebruikt en iets buiten de lijnen opgeplakt. 

I created the background with my small square gelli plate and paint. I stamped stars on top using pink paint and I highlighted the dots on the gel print with a  fineliner.

De achtergrond maakte ik met een kleine vierkante gelli plate en verf. Sterren gestempeld met roze verf en de dots op de gel print aangezet met een pennetje.

Stamps PaperArtsy: JOFY 65, JOFY 68, JOFY26

Craft Die Simon Says Stamp: Dancing Deer 

2018-11-14

Christmas 2018 #4

This is another card I made using the new Darkroom Door Spanish Tiles Background Stamp.

Ook op dit kaartje werkte ik met de nieuwe Spanish Tiles achtergrondstempel van Darkroom Door.

I started by masking off the bottom of the card with a torn strip of masking paper. I stamped the reindeer with Versamark ink and heat embossed the print with white embossing powder. I colored the background with Distress Oxide Ink Worn Lipstick using a blending tool. I stamped the Spanish Tiles on top with Distress Oxide Ink Ripe Persimmon. I carefully wiped away the ink on the reindeer. I stamped the wish after removing the mask. 'Merry Christmas' was done with an inchie from the Christmas Inchies stamp set.

Onderaan de kaart een gescheurd stukje maskeerpapier geplakt. Het rendier gestempeld met Versamark inkt en bewerkt met wit embossingpoeder.  Daarna de achtergrond gekleurd met Distress Oxide Inkt Worn Lipstick. Daar de Spanish Tiles over afgedrukt met Distress Oxide Inkt Ripe Persimmon. Voorzichtig de inkt weggeveegd van het rendier. Tenslotte het maskeerpapier weggehaald en de wens gestempeld. 'Merry Christmas' deed ik met een inchie uit de Christmas Inchies stempelset. 

Stamps Darkroom Door:

2018-11-13

Christmas 2018 #3

I've cut a square panel out of a background I did on the gelli plate using stencils and Dylusions Ink Sprays. For the reindeer I used my new craft die by SSS. You'll definitely see more of this reindeer on future cards I'm afraid :)

Een vierkant kaartje gesneden uit een achtergrond die ik maakte met de gelli plate in combinatie met stencils en Dylusions Ink Sprays. Voor het rendiertje gebruikte ik mijn nieuwe SSS stans. Er zullen nog een aantal kaartjes volgen met dit rendier vrees ik :)

Stamp 
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Festive Overlay CMS357

Craft Die Simon Says Stamp: Dancing Deer 

2018-11-10

Christmas 2018 #2

I made a series of Christmas cards with the new Spanish Tiles Background Stamp by Darkroom Door. Today I'm showing you the first set.

Een aantal kerstkaarten gemaakt met de nieuwe Spanish Tiles achtergrondstempel van Darkroom Door. Vandaag toon ik de eerste drie kaarten.

In my opinion many of the Darkroom Door Background Stamps look great on Christmas cards and this Spanish Tiles stamp is no exception. 
To create the trees I used a stamp from the Christmas Trees set. On this card I stamped the background and one tree with Lawn Fawn Ink Ballet Slippers. On the other trees I used Archival Ink Cornflower Blue and Tiger Lily.

Deze achtergrondstempel is niet meteen een kerststempel maar staat wel mooi op kerstkaarten vind ik, net als veel van de Darkroom Door achtergrondstempels.
Ik combineerde de stempel met kerstbomen uit de Christmas Trees set.
De achtergrond en het rechter boompje stempelde ik met Lawn Fawn Inkt Ballet Slippers. Voor de andere bomen koos ik Archival Inkt Cornflower Blue en Tiger Lily.

The wish is from the new Yuletide Greetings stamp set. To create tree trunks I attached strips of white paper to the bottom of each tree. 

Op één van de bomen een wens gestempeld uit de nieuwe Yuletide Greetings stempelset. Elke boom kreeg een stam van wit papier en de buitenste bomen werden verhoogd opgeplakt.

On this card I've chosen to work with Archival Ink Chrome Yellow, Cobalt and Tea Rose.

Hier koos ik voor Archival Inkt Chrome Yellow, Cobalt en Tea Rose.

Here I worked with Archival Ink Rose Madder, Tiger Lily and Tea Rose.

Bij dit kaartje werkte ik met Archival Inkt Rose Madder, Tiger Lily en Tea Rose.

Stamps Darkroom Door

2018-11-09

Inky Script #2

I made this one layer card using the new Inky Script Background Stamp by Darkroom Door.
I started by stamping the green flowers. I inked up the stamp with Distress Ink, sprayed water on top and made prints on watercolor paper. I used my MISTI and repeated adding layers until I was happy with the result. I masked the flowers before stamping the Inky Script using Archival Ink Watering Can.

Ook een éénlaagskaartje gemaakt met de nieuw Inky Script achtergrondstempel van Darkroom Door.
Eerst de bloemen gestempeld. Daarvoor de stempel beïnkt met Disress Inkt, daar water over verneveld en afdrukken gemaakt op aquarelpapier. Door met de MISTI te werken kon ik in laagjes werken, tot ik tevreden was met het resultaat.
De bloemen afgedekt met masks en de achtergrondstempel afgedrukt met Archival Inkt Watering Can.

Stamps Darkroom Door

Distress Ink: Twisted Citron, Mermaid Lagoon

2018-11-08

Christmas 2018 #1

I finally had the time to start with my 2018 Christmas Cards.

 Eindelijk aan mijn kerstkaartjes begonnen, dat werd tijd. 

I stamped the backgrounds using PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics. Love the matte chalk finish of that paint.

Met PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics stempelde ik de achtergronden. De matte kalk finish van de verf komt bij deze pastelkleuren extra goed uit.

I worked with a home made square stamp, size 1 x 1". To create the trees I inked up a hand carved stamp with paint.

Hiervoor gebruikte ik een zelfgemaakt stempeltje van 2,5 op 2,5 cm. Ook voor de bomen een hand gekerfde stempel gebruikt in combinatie met verf.

For the black stamping I used Darkroom Door stamps.

Het zwarte stempelwerk deed ik met stempels van Darkroom Door.

Stamps Darkroom Door: 

PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics: Snowflake, Blah Mange, Koala, Seaglass, Pine Grove


2018-11-06

Inky Script #1

For Darkroom Door I made a series of cards using the new Inky Script Background Stamp. I'm sure this stamp will become a favorite of mine!


Voor Darkroom Door maakte ik een reeks kaartjes met de nieuwe Inky Script achtergrondstempel. Deze wordt heel zeker één van mijn favoriete stempels!

I worked on a watercolor card panel. I started by stamping green flowers randomly using Distress Ink Twisted Citron. Next I stamped the Inky Script Background Stamp on top. I colored the background with Dylusions Ink Spray. I put the small 'Circles' stencil on the panel, sprayed water on top and let the water react with the ink. I blotted off the water with a paper towel before removing the stencil. 

Gewerkt op aquarelpapier. Eerst vage groene bloemen gestempeld op de achtergrond met Distress Inkt Twisted Citron. Daar de tekst overheen gestempeld. Vervolgens de achtergrond gekleurd met Dylusions Ink Spray. Een cirkelstempel over de achtergrond gelegd, daar water over verneveld. Het water laten reageren met de inkt waardoor de afdruk van de stencil vaag te zien is.

I stamped the leaf using various colors of green paint. I cut the leaf out and attached it to the card with 3D tape. I finished the card off by making splashes with white paint.

Het blad stempelde ik met verschillende tinten groene verf. Uitgeknipt en verhoogd opgeplakt.
Tenslotte nog wat spetters gemaakt met witte verf.

Stamps Darkroom Door:

Darkroom Door: Small Stencil-Circles
Distress Ink: Twisted Citron
Dylusions Ink Spray: Fresh Lime, Vibrant Turquoise, Cut Grass
Dylusions Paint: Fresh Lime, Vibrant Turquoise, Cut Grass