2024-05-26

Three Piece Bradel Binding

 

I recently bought 'Handmade Books at Home', a book by Chanel Ly, creator of Bitter Lemon Bindery
In this book there is a tutorial on how to make a 'Three Piece Bradel Binding'. To make today's books I followed these instructions.

Ik kocht onlangs het boek 'Handmade Books at Home', een boek van Chanel Ly van Bitter Lemon Bindery.
In het boek staat de werkwijze uitgelegd voor het maken van een 'Three Piece Bradel Binding'. Voor de boeken van vandaag volgde ik deze instructies.

It was the first time I explored this type of binding and I'm quite happy with how the books turned out. The instructions in Chanel's book are very clear and detailed. 

Het was de eerste keer dat ik deze binding uitprobeerde en ik ben wel blij met het resultaat. De instructies in het boek van Chanel zijn heel duidelijk en gedetailleerd.

I started by making book cloth. I looked for cute Tilda fabrics and added a paper backing to the fabric with the help of heat 'n bond and my iron. The paper backing makes the fabric stronger and prevents glue leaking through the fabric while adhering the fabric to the grey board covers.

Ik begon met het maken van boekbindlinnen. Ik zocht mooie Tilda stofjes en bevestigde een papierlaag aan de achterkant van de stof met de hulp van heat 'n bond en mijn strijkijzer. Deze papierlaag maakt de stof steviger en zorgt er vooral voor dat er geen lijm doorsijpelt naar de voorkant van de stof tijdens het lijmen van de stof op de kartonnen kaften.

'Three Piece Bradel Binding' is a variation on case binding where the spine and covers are separate parts and can be made with different fabrics/materials.

'Three Piece Bradel Binding' is een variatie op case binding. De rug en de kaften bestaan hier uit aparte delen zodat ze ook van verschillende stofjes/materialen gemaakt kunnen worden.

For the spine I've chosen a linen fabric in a solid color.

Voor de rug koos ik linnen in een effen kleur.

I added endbands to the head and tail and a book mark.

Elk boek kreeg ook een leeslint en kapitaalband.

For the inside pages I used a 120 grs off white writing paper.

Voor de pagina's werkte ik met off white schrijfpapier van 120 gr.

There are a lot more bookbinding tutorials in Chanel's book. I'll definitely try a few other bindings soon.

Er staan nog veel meer instructies voor toffe boeken in Chanel's boek. Ik ga er zeker snel nog iets uit maken.