2018-07-30

Art Journal Summer School #5

I made this spread for Art Journal Summer School. 

Een nieuwe spread gemaakt voor Art Journal Summer School.

I painted the flowers using limited colors: fluo magenta, silver, black and white.

Gewerkt met een beperkt aantal kleuren: fluo magenta, zilver, zwart en wit. 

The background was colored with a mixture of gel medium and paint.

De achtergrond gekleurd met een mengsel van gel medium en verf.

I added details with a white pen and a graphic pencil.

Details aangebracht met een witte pen een potlood.

Stamps PaperArtsy: EEG17

2018-07-28

Paper Artsy Colour Challenge: Mint, Sage, Claret, Gold

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. I've made this tiny book for the current color topic.

Vanavond ben ik opnieuw te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor de nieuwe kleurenuitdaging maakte ik dit kleine boekje.

This booklet was folded out of one sheet of paper, A4 size. I colored the paper first using a small gel printing plate. 

Ik vouwde het boekje uit een vel A4 papier waar ik eerst met een kleine vierkante gel printing plate wat kleur aan gaf.

I had to work with these 4 PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics. These are not the colors I'm usually working with so I had to step out of my comfort zone :)

Deze 4 kleuren PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics moesten gebruikt worden. Niet meteen 'mijn' kleuren maar een extra uitdaging is altijd leuk :) 

The black flower was stamped with a favorite flower stamp from the PaperArtsy ETS15 set.  

Gewerkt met een favoriete bloemenstempel uit de PaperArtsy ETS15 set.

 On the inside pages I stamped the same flower with paint instead of black ink. Here I used Sage.

Ik liet de bloem terugkomen op elke pagina maar dan gestempeld met verf, hier  in de kleur Sage.

I worked with stamps from different PaperArtsy sets: ETS08ETS09ETS14 and ETS15 

Veel verschillende stempels gebruikt uit de PaperArtsy ETS08, ETS09, ETS14 en ETS15 stempelsets.
 
Next to the colors of the challenge I added a bit of Snowflake.
As you can see on this spread the white got mixed with the Claret. Love the pink tones.
There is some white stamping on the background as well. 

Naast de 4 kleuren van de challenge voegde ik ook wat Snowflake toe. Gemengd met Claret gaf dat een mooie roze tint. Je ziet op deze spread ook wit stempelwerk op de achtergrond.

I added white and golden marks using fineliners.

Gouden en witte 'marks' getekend met fineliners.

 The ribbon was added only for decoration purposes.

Het lint is niet nodig voor de binding, dient alleen als versiering.

I outlined the big dots with a white pen and a pencil.

Rond de grote dots gekrabbeld met een witte pen een potlood.

For more details and instructions on how to make this book, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je alle details over hoe je zo'n boekje maakt. 
BewarenBewaren

2018-07-27

Darkroom Door Arty Circles Stencil #2

This is the second card I made with the new Arty Circles stencil by Darkroom Door. On this card I combined the stencil with the matching Arty Circles Collage Stamp.  

Hier het tweede kaartje dat ik maakte met de nieuwe Arty Circles stencil van Darkroom Door. Hier combineerde ik de stencil met de bijpassende Arty Circles Collage Stamp.

I put the stencil on top of the heat embossed print and colored the circles with Distress Oxide inks. 
I die cut each word 5 x out of cream colored cardstock. I glued the layers on top of each other and attached the 3D words to the card.


Eerst de stempel afgedrukt met Versamark inkt. Daar wit embossing poeder over gestrooid en de print verhit met een heat tool. De stencil op het stempelwerk gelegd en elk cirkeltje ingekleurd met een ander kleurtje Distress Oxide inkt.
De woorden 5 keer uit crèmekleurig cardstock gestanst, op elkaar gekleefd en opgeplakt.

Stamp Darkroom Door: 

Stencil Darkroom Door: 

Sizzix: Tim Holtz Thinlits Celebrate

2018-07-24

Darkroom Door Karen Burniston Bloghop

Hello,

Darkroom Door teamed up with Karen Burniston for a huge blog hop. While hopping you'll discover over 20 ways to use Karen Burniston die cuts with Darkroom Door stamps.
I'm taking part in this blog hop and on this occasion I made 2 cards combining Darkroom Door stamps and Karen Burniston die cuts.

Both Darkroom Door and Karen Burniston will be giving away a prize packs, with winners randomly chosen from ALL of the blog hop comments received by Sunday, June 29th, 2018. Lots of chances to win some goodies, so just leave a comment on this post or any other blog hop post to enter!
Good luck!

Scroll to the bottom of this post for the next stop.Hallo,

Darkroom Door en Karen Burniston sloegen de handen in mekaar en organiseerden een grote blog hop. Tijdens het 'hoppen' ontdek je meer dan 20 ideeën om Karen Burniston die cuts te combineren met Darkroom Door stempels.
Ik neem deel aan deze blog hop en maakte hiervoor 2 kaarten waarbij ik stansen van Karen Burniston combineerde met stempels van Darkroom Door.

Zowel Darkroom Door als Karen Burniston delen naar aanleiding van deze blog hop prijzen uit. De winnaars worden willekeurig gekozen uit ALLE reacties die geplaatst worden voor zondag 29 juli 2018. Er zijn een heleboel kansen om te winnen. Plaats een reactie bij deze blogpost of bij de blogpost van de andere deelnemers om deel te nemen.
Veel geluk!

Scroll door naar beneden voor de volgende stop.

First I made a pop-up card using the Karen Burniston 1009 - Twist Panel Pop-Up die set. This set includes all the dies needed to create the pop-up base and panels and some extra's.
There is a short video on Instagram in which I show how the card opens.
HERE

De eerste kaart is een pop-up kaart die ik maakte met de Karen Burniston 1009 - Twist Panel Pop-Up die set. In deze set zitten alle stansen die nodig zijn om de pop-up kaart in mekaar te steken. Daarnaast zitten er ook nog een aantal leuke extra's bij.
Je vindt een korte video op Instagram waar ik toon hoe de kaart open gaat. 
HIER

The base of this card is a white double card. On the front and the back I glued a panel on which I stamped a pattern with the Polka Dots Background Stamp using pink paint.

De basis van de kaart is een gewone dubbele witte kaart. Op voor- en achterkant plakte ik een paneel waar ik op stempelde met de Polka Dots achtergrondstempel en roze verf.

The hearts, the small tag, the green and white panel were all made with die cuts from the set.

De harten, het kleine labeltje, het witte en groene paneeltje maakte ik allemaal met stansen uit de set.

On the inner card I attached the pop-up base. I decorated that card using the Darkroom Door Small Stencil - Circles and lime paint.

Op de binnenkaart is het pop-up systeem bevestigd. Ik versierde deze binnenkaart met de Darkroom Door Small Stencil - Circles en lime verf.

I painted the accordeon base for the panels with lime paint. I cut the 4 panels out of vintage book paper. After gesso-ing the paper I colored it with diluted pink and lime paint. 

Het accordeon systeem waar de paneeltjes op bevestigd zijn verfde ik met lime verf. De paneeltjes zelf stanste ik uit boekpapier. Eerst gaf ik ze een laagje gesso en daarna werden ze geverfd met verdunde groene en roze verf.

I did some random stamping using the Checkered, Dots, Grid & Alphabet Texture Stamps using paint and black ink.

Ik stempelde hier en daar met de Checkered, Dots, Grid & Alphabet Texture stempels. Ik gebruikte verf en zwarte inkt.

I stamped marks, leaves and a birthday wish with black ink.
I colored the leaves with 2 shades of green paint.

Grote stippen, bladeren en een verjaardagswens gestempeld met zwarte verf.
De bladeren kleurde ik met 2 tinten groene verf.

I added details and marks with a white pen. The birds were stamped on scraps of paper. I colored them with paint.

Details en marks toegevoegd met witte pennen. De vogels werden apart gestempeld en opgeplakt. Ze werden met verf gekleurd.

I die cut the hearts out of painted paper.

De harten uit geverfd papier gestanst.


For tis card I worked with word dies from the Karen Burniston 1003-Word Set 2 - Birthday.
To create the background I applied Distress Collage Medium Crazing through the Small Stencil - Circles. After drying I colored the surface with Distress Crayons.

Voor deze kaart werkte ik met woord stansen uit de Karen Burniston 1003 - Word Set 2 - Birthday.
Om de achtergrond te maken bracht ik Distress Collage Medium Crazing aan doorheen de Darkroom Door Small Stencil - Circles. Na droging het oppervlak gekleurd met Distress Crayons.

For the birthday wish I used die cut inlays.

Voor de wens ingelegde woorden gebruikt.


Here are the links to the other participants of the blog hop.

Hieronder de linken naar de andere deelnemers van de blog hop.


                               Anneke De Clerck  --->YOU ARE HERE

***

Supplies used

Darkroom Door Stamps:
Checkered, Dots, Grid, Alphabet Texture Stamps

Darkroom Door Stencil:

Karen Burniston Die Cuts:

Dylusions Paint: Fresh Lime, Cut Grass, Rose Quartz, White Linen
Dina Wakley Media Paint: Blushing

Ranger Tim Holtz: Distress Collage Medium 'Crazing'

2018-07-23

Grid & Circles Texture Stamps #3

This is the final card I made for Darkroom Door with the new Grid Texture Stamp. I've chosen to do a clean and simple one this time. The grid pattern was stamped with orange paint. I used a 3D dot to attach the flower to the card.

Hier het laatste kaartje dat ik voor Darkroom Door maakte met de nieuwe Grid Texture Stamp. Ik koos voor een CAS kaart deze keer.
Het raster drukte ik af met oranje verf. Het bloemetje werd verhoogd opgeplakt.

Stamps Darkroom Door:

2018-07-21

Darkroom Door Arty Circles Stencil #1

I made this card for Darkroom Door using the brand new Arty Circles Stencil.

Ik maakte dit kaartje voor Darkroom Door met de nieuwe Arty Circles.

I colored the circles with Distress Oxides, used a different color for each circle.
I outlined the circles with a white pen.

Elke cirkel apart ingekleurd  met Distress Oxides.
Rond de cirkels gekrabbeld met een witte pen.

I stamped the bird on a scrap of paper and attached it to the card.

De vogel apart gestempeld en opgeplakt. 

I decorated the card with a strip of washi tape.

De rand versierd met washi tape.

Supplies

Stencil Darkroom Door: Small Stencil - Arty Circles

Stamps Darkroom Door:

Distress Oxides: Squeezed Lemonade, Worn Lipstick, Cracked Pistachio, Tattered Rose, Antique Linen, Bundled Sage, Evergreen Bough, Carved Pumpkin, Wild Honey

2018-07-19

Art Journal Summer School #4

This is another spread I did for Art Journal Summer School.
I started by scraping paint to the pages using a plastic card.

Opnieuw een spread die ik maakte voor Art Journal Summer School.
Op de achtergrond eerst verf aangebracht met een plastic kaart.

To create a horizon I applied watercolor paint on top of the acrylic paint.

Het onderste deel kreeg nog een laag aquarelverf. 

This lesson was about 'let go of perfection'. The teacher Iris Fritschi-Cussens encouraged us to make an imperfect drawing by holding our pen really loosely at the end or by drawing with our non-dominant hand. Because faces are not my thing, I've created flowers instead. 

Eigenlijk moesten we gezichten tekenen maar dat zag ik niet zitten. Ik koos voor bloemen. De gastdocente Iris Fritschi-Cussens moedigde ons aan om een nonchalante, niet perfecte tekening te maken door je pen losjes vast te houden tijdens het tekenen of door te tekenen met je niet dominante hand. Dat laatste heb ik dus ook gedaan :)

I coloured the flowers with paint and created shadow with Distress Crayons.

De bloemen ingekleurd met verf en schaduw aangebracht met Distress Crayons.

I added intrest to the background using Distress Crayons, did some stamping as well.

Op de achtergrond ook nog gestempeld en extra kleur toegevoegd met Distress Crayons.

I finished the spread off by scribbling with black and white fineliners and a graphic pencil.

Verder nog accenten aangebracht met een zwarte en witte fineliner en een potlood.

The art journal I'm working in.

Het art journal waar ik in werk.

Stamps PaperArtsy: ETS09

2018-07-17

Art Journal Summer School #3

I decorated the inside envelop of my Dylusions Journal as well...

Ook de envelop aan de binnekant van mijn Dylusions Journal versierd...

...using paint, stamps, stencils, patterned tissue paper and rub-ons.

...met verf, stempels stencils, stukjes bedrukt tissue papier en rub-ons.

I reinforced the spine of the book with green bookbinding linen. After glueing it back in place I decorated the title page. I applied a coat of pink paint first, put a stencil on top and sponged white paint through the stencil using a make up sponge.
To finish off the page I added some handlettering...

Het boekblok verstevigde ik met een reep groen boekbindlinnen en daarna plakte ik het terug in de kaft. De titelpagina geverfd in roze en er een stencil overheen gelegd waar ik met witte verf doorheen sponsde.
Tenslotte ook nog een handlettering poging gedaan...

Stamps Darkroom Door: Grunge Marks

Dina Wakley Media Stencil: Viney
Donna Downey Signature Stencil: Numbers Repeat

Dina Wakley Media: Collage Papers
Jane Davenport: Rub-on transfer sheets

2018-07-14

Grid & Circles Texture Stamps #2

I made this tag for Darkroom Door using 2 brand new Texture Stamps.
I started by applying small amounts of diluted paint randomly. I sprayed water on top and let the paint drip. 

Ook dit label maakte ik voor Darkroom Door met 2 van de nieuwste Texture stempels.
Eerst hier en daar verdunde verf aangebracht. Daar water over verneveld om de verf te laten uitvloeien. 

I stamped the circles with the new Circles Texture Stamp using Distress Oxide Ink Worn Lipstick.

De Circles Texture Stamp afgedrukt met Distress Oxide Worn Lipstick. 

The Grid Texture Stamp was stamped on blank paper tape.

Met de Grid Texture Stamp gestempeld op papiertape.

I attached blank paper tape to an acrylic block and overstamped the tape with the Grid Texture Stamp using paint. After drying I adhered torn strips of that tape to the tag.

Daarvoor stroken papiertape op een acrylblok geplakt en er met verf op gestempeld. Goed laten drogen en daarna de tape gescheurd en stukjes op het label vastgeplakt.

Stamps Darkroom Door