2019-08-30

Case Bound Book #3


A long time ago I took part in a series of bookbinding courses. Recently I stumbled upon a box in which I found a few text blocks I sewed at that time. I again used one of those text blocks to create a book.

Héél lang geleden volgde ik een aantal cursussen boekbinden. Ik vond onlangs een doos terug met daarin een aantal reeds genaaide boekblokken/tekstblokken die nog dateren uit die tijd. Opnieuw een boekje gemaakt met één van de boekblokken.

I decorated the cover with Japanese handmade paper.

Om de kaft te bekleden gebruikte ik deze keer Japans handgeschept papier.

It's called "Fleurs de cerisier".

De naam van het papier is "Fleurs de cerisier"

I folded the inside pages out of pink text paper. Did the sewing of the signatures on cords.

De katernen werden gevouwen uit roze printer papier en genaaid op touwtjes.

For the end papers I used patterned paper.

Voor de schutbladen gedessineerd papier gebruikt.

And of course I again added a bookmark :)

Ook een bladwijzer kon niet ontbreken :)

Paper: Adeline Klam
Papier Japonais
Yuzen Washi Chiyogami
Fleurs de cerisier - moutarde

2019-08-28

Ferns

I applied shades of orange, fuchsia and pink paint to a panel of grey cardstock. At the left handside I put the Crackle stencil on top of the wet paint and wiped away some of the paint through the stencil using baby wipes. At the right I sponged pink paint through the same stencil.

Op grijs kaartkarton een aantal tinten oranje, fuchsia en lichtroze verf uitgesmeerd. Links de Crackle stencil op de nog natte verf gelegd en verf weggepoetst met een babydoekje. Rechts gesponst met lichtroze doorheen dezelfde stencil.

I did the ferns using a stencil and fuchsia paint.

Voor de varens gebruikte ik een stencil en fuchsia verf.

I used a small glass to stamp the circle around the text.

De rand van een klein glaasje beïnkt om de cirkel rond de tekst te stempelen.

Stamps Darkroom Door

Stencils Darkroom Door

Dina Wakley Media Paint: Fuchsia, Cheddar, Carnation
Talens Amsterdam Acrylics: Vermilion

2019-08-26

Scraps #3

To create this men's card I used a gel print and a leftover stamped print.

Een gel print en een stempelafdruk uit mijn voorraad gebruikt voor deze mannenkaart.

Stamps Darkroom Door

2019-08-24

Buttons

I made a set of cards on which I adhered a whole bunch of small buttons.

Een serie kaartjes gemaakt waarop ik een heleboel kleine knoopjes kwijt kon.

I made yellow, pink and mint background prints using my favorite Plaid Background Stamp.

Mijn favoriete Plaid achtergronstempel afgedrukt in mintgroen, geel en roze.

I used the same inkpads to stamp the birds. I cut the birds out but stamped their legs straight onto the cards.

De vogels gestempeld in dezelfde kleuren en uitgeknipt. De poten stempelde ik rechtstreeks op de kaarten.

I won't run out of buttons soon.

Geen gebrek aan knoopjes hier.

 
I stamped a different wish on each card.

Elke kaart kreeg een ander wens.

Stamps Darkroom Door:

Lawn Fawn Inkpads: Lawn Fawndamentals Ballet Slippers, Sunflower, Minty Fresh

2019-08-22

Scraps #2

I have lots of ready made backgrounds in my stash as well as a bunch of stamped prints. To create a scrap card it's only a matter of putting the right prints on the right background :) 

Ik heb allerlei kant en klare achtergronden in mijn voorraad en ook een heleboel gestempelde 'overschotjes'. Het komt er dus op aan om de juiste achtergrond te vinden bij het stempelwerk of omgekeerd :)

 I'm happy to have another men's card ready in my stash.

 Blij dat ik weer een mannenkaart op voorraad heb.

Stamps Darkroom Door


2019-08-21

Scraps #1

In order to reduce my pile of scraps I decided to make a bunch of scrap cards.
 Today I'm sharing the first one.

Omdat de restjesbak op mijn werktafel te klein aan het worden is maakte ik een aantal kaarten met restjes. Vandaag toon ik de eerste van een hele reeks. 

With a flat brush I applied leftover paint on a card panel. The birds and the branch are leftovers from another project.

Met een platte borstel restjes verf uitgesmeerd uit op kaart achtergrond. De vogeltjes en de tak zijn restjes van een ander project.

Stamps Darkroom Door:

2019-08-19

Art Marks #28

I used the new Abstract 03 border stamp by Darkroom Door in my Pocket Journal today.

De nieuwe Abstract 03 stempel van Darkroom Door deze keer afgedrukt in mijn Pocket Journal.

I started by painting the background using orange, fuchsia and purple paint. I put the Arty Circles stencil on top of the wet paint and removed some of the paint through the stencil using baby wipes. I sponged light pink paint through the Circles stencil and purple paint through the Polka Dots stencil.

Eerst de achtergrond gekleurd met oranje, fuchsia en paarse verf. In de nog natte verf de 'Arty Circles' stencil gelegd en verf terug weggenomen met een babydoekje. Lichtroze verf gesponst doorheen de 'Circles' stencil en paarse verf doorheen de 'Polka Dots' stencil.

To create the large blue dots I used the Arty Circles stencil and a Distress Crayon. I stamped randomly with the Abstract 02 stamp using orange paint.

 Met een Distress Crayon en de 'Arty Cirlces' stencil maakte ik de blauwe bollen. Gestempeld met een gedeelte van de Abstract 02 stempel en oranje verf.

I added stamping with the Abstract 03 stamp and stamps from the 'Grunge Marks' set. I made more marks using a white pen.

Ook nog gestempeld met de Abstract 03 stempel en met stempels uit de Grunge Marks set. Verder ook nog details aangebracht met een witte pen.

I heat embossed the text and the circles (spirals) using white embossing powder.

De tekst evenals de cirkels (spiralen) kregen een laagje wit embossing poeder.

Stamps Darkroom Door

Stencils Darkroom Door:

Dina Wakley Media Paint: Cheddar, Fuchsia, Eggplant, Carnation, White, Blackberry
Talens Amsterdam Acrylics: Vermilion
Distress Crayon: Chipped Sapphire
WOW Embossing Powder: Opaque Bright White

2019-08-17

A Star is Born

I made 2 cards for 2 newborn baby boys. 
I made similar cards for girls before: HERE

Twee gepersonaliseerde kaartjes gemaakt voor 2 pasgeboren baby's. 
Ik maakte vroeger al eens gelijkaardige kaartjes voor meisjes: HIER

A felt star, die cut letters, washi tape and a small stamp, that's all I needed to create these cards.

Een vilten ster, uitgestanste letters, washi tape, een kleine stempel, dat is alles wat er nodig was om deze kaartjes te maken.

Each letter was built out of 5 layers. I die cut the bottom layer out of dark blue cardstock.

Elke letter bestaat uit 5 laagjes. Het onderste laagje stanste ik uit donkerblauw kaartkarton.

I looked through my stash for some cute tape. 

Mooie tape uitgezocht.

A top fold card, a good quality cardstock, rounded corners...It's all in the details :)

De vouw bovenaan, een goede kwaliteit kaartkarton, afgeronde hoekjes...Het zit'm in de details :)

Stamp Darkroom Door: 

Lawn Fawn: Finley's ABC

2019-08-15

Abstract 03 #2

Today I made a babycard using the new Abstract 03 border stamp by Darkroom Door. I colored the background using the Polka Dots stencil and Distress Ink. I tapped with various ink pads straight onto the stencil, sprayed water on top and made a print on watercolor paper.

Ik maakte vandaag een babykaartje met de Abstract 03 stempel van Darkroom Door. Ik kleurde eerst de achtergrond met de Polka Dots stencil en Distress Inkt. Verschillende stempelkussens rechtstreeks op de stencil afgedrukt, hier water over verneveld en een print gemaakt op aquarelpapier.

I made a print with the Abstract 03 stamp using Versamark ink. I heat embossed that print with pink embossing powder. 

De Abstract 03 stempel afgedrukt met Versamark inkt en de print een laagje roze embossing gegeven.

I stamped the bear using Distress Ink. I added accents with a pink ZIG Clean Color Real Brush marker.

De teddybeer afgedrukt met Distress Inkt, de strik ingekleurd met een roze ZIG Clean Color Real Brush marker.

Stamps Darkroom Door:

Stencil Darkroom Door:

Ranger Distress Ink: Mermaid Lagoon, Cracked Pistachio, Twisted Citron, Broken China
WOW Embossing Powder: Fluorescent Magenta

2019-08-14

Abstract 03 #1

I made this card using the new Abstract 03 border stamp by Darkroom Door.

Met de nieuwe Abstract 03 boordstempel van Darkroom Door maakte ik dit kaartje.

I colored the background using Distress Oxide Spray Inks. I stamped randomly on top with Texture Stamps using the matching Distress Oxide Inks.

De achtergrond eerst gekleurd met Distress Oxide Spray inkt.
Vervolgens hier en daar gestempeld met dezelfde kleuren Distress Oxide inkt en 'Texture Stamps'.

To ink up the Abstract 03 border stamp I used Archival Ink Watering Can. The flower was done with tissue paper, I colored the tissue paper with Distress Oxide Sprays as well.

De Abstract 03 stempel afgedrukt met Archival Ink Watering Can.
De bloem maakte ik van laagjes tissue papier. Het tissue papier ook gekleurd met Distress Oxide Spray inkt.

Stamps Darkroom Door:
Abstract 03 Abstract Stamp
Grid & Alphabet Texture Stamp

Jane Davenport: Rub-On Transfer Sheets

2019-08-12

Handmade Art Journals

Yesterday PaperArtsy released new JOFY stamps and stencils. On this occasion I have a support blogpost over on the PaperArtsy blog tonight. 
I made a set of art journals using the new JOFY stamps and stencils.

Er zijn weer nieuwe JOFY stempels en stencils uit bij PaperArtsy. Vanavond ben ik aan de beurt op hun blog met een support blogpost voor deze nieuwe release.
Ik maakte voor deze gelegenheid 3 art journals.

The art journals measure 21 x 14 cm. 

De art journals meten 21 x 14 cm.

To start I applied a gel printing technique using a small gel printing plate. I've chosen to work with soft colors on the backgrounds.

Voor de achtergronden een gel printing techniek toegepast met een kleine vierkante gel printing plate. Gekozen om te werken met zachte kleuren.

For the stenciling and painting of the stamped images I again used Fresco Finish Chalk Acrylics but I've chosen a brighter color palette for this job.

Voor het stencilwerk en het inkleuren van het stempelwerk koos ik fellere kleuren Fresco Finish Chalk Acrylics.

Love this large flower!

Deze grote bloem is een favoriet!

I mixed and matched stamps and stencils to create various flower fields.

Stempels en stencils gecombineerd en zo 3 verschillende bloemenveldjes gemaakt.

Matching stamps and stencils.

Stencils en stempels die met mekaar matchen.

Love how all the layers turned out on this one.

Heel veel laagjes gemaakt hier, altijd mooi.

I folded 5 sheets of mixed media paper in half and nested them into each other to create a signature. I made a similar signature for each art journal.

Mixed media papier in 2 gevouwen en in mekaar geschoven om zo een katern te maken. Op die manier nog 2 katernen gemaakt voor de andere boekjes.

I attached the signatures to the covers using a 3-hole pamphlet stitch.

De katernen aan de kaften bevestigd met een cahiersteek.

For more information on how to make these art journals and the gel printed backgrounds, please hop over to the PaperArtsy blog. There you can admire the JOFY stamps and stencils from the new release as well.

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe ik de gel prints deed en hoe ik de art journals verder afwerkte. Je kan er ook de nieuwe JOFY stempels en stencils bewonderen.