2017-03-24

Shadowpainting #1

I made two cards using the shadowpainting technique. I colored the images with ecoline ink, used masking fluid to add white details.

Twee kaartjes gemaakt met de shadowpainting techniek. Ik werkte met ecoline inkt en gebruikte maskeervloeistof. 

The images I used are by Lalinea.

De afbeeldingen komen uit een pakketje van Lalinea wat ik onlangs op een beurs kocht.

To create the backgrounds I stamped with the Plaid Background Stamp and applied diluted light blue paint on top.

Voor de achtergrond gestempeld met de Plaid achtergrondstempel. Daar verdunde lichtblauwe verf over gesmeerd.

Stamps Darkroom Door:

2017-03-22

Inspiration Wednesday 2017 #1

I finally had time to do the first page in my Inspiration Wednesday 2017 journal.

Eindelijk gestart met mijn IW lesjes van 2017.

As usual this first page ended up as a title page. 

De eerste pagina werd traditiegetrouw een titelpagina. 

To create the flower I applied modeling paste through a stencil. 

De bloem gemaakt met structuurpasta en een stencil. 

I added layers of paint, layers of glaze...until I was happy with the result.

Verflagen, glaze lagen...aangebracht tot ik tevreden was met het resultaat.

To decorate the page I attached a paint brush with a leather cord.

Als versiering een penseel vastgemaakt met een lederen touwtje.

I stamped the title with stamps from the Alphabet Medley set by Darkroom Door.

De letters stempelde ik met de Alphabet Medley set van Darkroom Door.

On the inclusion I used a text stencil. 

Voor de kleine tussenpagina een tekststencil gebruikt.

Stamps Darkroom Door: Alphabet Medley

Donna Downey Signature Stencils: Art Is & Big Peony 

2017-03-21

Happy Birthday

To make this card I started by painting the background with PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics Limelight and China.

Voor deze kaart eerst de achtergrond geverfd met PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics Limelight en China.

I created the flower using a stencil and modeling paste.

De bloem maakte ik met een stencil en structuurpasta.

 After drying I colored the flower with paint.

Na het drogen de bloem gekleurd met verf.

PaperArtsy Stencil: PS046
PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics: Limelight, China, Coral, Bubble Gum, Banana

2017-03-19

Fine Flowers Vol 2 #1


My friend Stampingmathilda recently designed 2 new stampsets for Darkroom Door. On today's cards I used her new 'Fine Flowers Vol 2' stamp set.


Stampingmathilda ontwierp voor Darkroom Door weer hele leuke stempels.
Ik maakte 2 kaartjes met de mooie 'Fine Flowers Vol 2' bloemenset.

I started by collaging the background. I used black and white tissue paper, book text, red patterned tissue paper, post stamps...

Begonnen met het volplakken van de ondergrond met allerlei papiertjes: zwart/wit bedrukt tissue papier, boektekst, rood tissue papier met hokjes en stippen, postzegels....

I applied heavy gesso on top using a palet knife. I randomly added color using green paint and I overstamped the background with the Checkered Texture Stamp and pink paint.

Daar met een paletmes hier en daar 'heavy gesso' opgesmeerd. Een beetje kleur toegevoegd met groene verf. Gestempeld met de 'Checkered Texture Stamp' en roze verf.

I stamped the flowers on the background with white paint and black ink.

De bloemen op de ondergrond afgedrukt met witte verf en zwarte inkt.

I made this card the same way but used a different flower stamp.
 I colored the focal images of both cards with paint.

Deze kaart op dezelfde manier gemaakt, alleen een andere bloem gebruikt. 
De bloem op de voorgrond van beide kaarten ingekleurd met verf.

Lots of layers...

Heel veel laagjes...

Stamps Darkroom Door:

2017-03-17

Hello, just a note

I colored stripes with Distress Crayons first. To create the pattern I rubbed through a mask and a stencil with a baby wipe.

Strepen gemaakt met Distress Crayons. Doorheen een mask en een stencil geboend met een babydoekje om wat kleur weer weg te nemen. Zo ontstond het witte patroon.

I used Victorian Velvet, Worn Lipstick and Carved Pumpkin. 

Ik gebruikte Victorian Velvet, Worn Lipstick en Carved Pumpkin.

Stamps Els Brigé Design: Hallo

Mask: PaperArtsy PS048
Tim Holtz Layering Stencil: Linen

2017-03-15

Tulips #3


On today's cards I again used the beautiful Tulips stamp by Darkroom Door.

Weer 2 kaartjes gemaakt met de mooie tulpenstempel van Darkroom Door.

I did the stamping on painted paper and colored the tulips with my ZIG brush  markers.

Ik drukte de stempel af op geverfd papier. De tulpen gekleurd met mijn ZIG brush markers.

For the background I used patterned paper.

Voor de achtergrond gedessineerd papier gebruikt.

I decorated both cards with matching buttons.

Bijpassende knoopjes uitgezocht.

Stamps
Darkroom Door:  Tulips Photo Stamp 
Els Brigé Design: Mijnheer & Mevrouw

2017-03-13

Abstract Blooms

I made this card using my new 'Abstract Blooms' stamps by Dina Wakley.

Een kaartje gemaakt met mijn nieuwe 'Abstract Blooms' stempels van Dina Wakley.

I created a watercolor look with yellow and turquoise paint. Made splatters with black and white paint.

Met gele en turquoise acrylverf drips gemaakt. Daarover gespetterd met zwarte en witte verf.

I stamped the tiny flowers straight onto the card with paint. 

De kleine bloemetjes rechtstreeks op de kaart gestempeld met verf. 

Stamps
Dina Wakley Media: Abstract Blooms
Els Brigé Design: Hallo

2017-03-12

Tag

Here's another tag I did with the new PaperArtsy stamps and masks designed by Kim Dellow.

Nog een label dat ik maakte met de nieuwe PaperArtsy stempels en masks ontworpen door Kim Dellow.

To create the background I only used one mask. In this blogpost I explained the technique.

Voor de achtergrond één enkele blaadjes mask gebruikt. De techniek leg ik in deze blogpost uit.

Lots of layers.

Veel laagjes.

I colored the flower with paint using a paint brush.

De bloem gekleurd met verf en een penseel.

Stamps PaperArtsy: EKD06

PaperArtsy Stencil: PS048
PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics: Snowflake, China, Limelight, Blue Oyster

2017-03-10

Circle Patterns

I worked on wet watercolor paper with diluted acrylic paint. Love the watercolor look

Op natgemaakt aquarelpapier gewerkt met verdunde verf. Ondanks de acrylverf toch een watercolor look bekomen.

I used stamps from my new Dina Wakley 'Circle Patterns' stamp set. I started by stamping the patterns with paint, stamped circles on top with black ink.

Ik gebruikte mijn nieuwe 'Circle Patterns' stempels van Dina Wakley. Eerst de motieven gestempeld met verf en daarna de cirkels erover gestempeld met zwarte inkt.

These are the paints I worked with.

Deze nieuwe verfjes gebruikt.

I stamped the bird on gesso-ed vintage book text.

Het vogeltje gestempeld op boekpapier dat een laagje gesso kreeg.  

I adhered tape on a scrap of paper and punched a heart out of it. I applied some drops of paint on top.

Tape gekleefd op een restje en daar een hartje uit geponst. Het hartje wat kleur gegeven met verf.

Stamps Dina Wakley Media: Circle Patterns & Scribbly Birds
Different Colors: S-00532 Lieve Groet

Dina Wakley Media: Acrylic Paint Ocean, Cheddar, Fuchsia

2017-03-08

Inspiration Wednesday Journals

For my Inspiration Wednesday 2017 lessons I created a new Art Journal.

Voor mijn Inspiration Wednesday 2017 lessen maakte ik een nieuw Art Journal.

I used fabric for the cover.

Een leuk stofje uitgezocht voor de kaft. 

To attach the 2 signatures I've set 3 grommets into the spine.

 Ringen in de rug gemaakt om de 2 katernen te bevestigen.

 For the inclusions I used enveloppes, tags, patterned paper...

Net als vorig jaar gewone pagina's afgewisseld met enveloppes, labels, gedessineerd papier...

I did the binding with ribbon.

Alles samengebonden met een lint.

Made a closure with elastic cord and a large button.

Het boek sluit met een elastiek en een grote knoop.

This is my 2016 Journal. I managed to keep the cover +/- spotless :)

Hier mijn Art Journal van vorig jaar. Ik kon de kaft wonder boven wonder redelijk vlekkeloos houden :)