2021-03-31

Puzzle Pieces #1

 

Today I'm sharing two cards featuring the new Puzzle Pieces stamp set by Darkroom Door.


Twee kaartjes gemaakt met de nieuwe
Puzzle Pieces stempelset van Darkroom Door in de hoofdrol.

I started by making a lot of backgrounds using acrylic paint.

Begonnen met het maken van een aantal ondergronden met acrylverf.

On one of those backgrounds I stamped various numbers with stamps from the Number Medley set.

Op één van deze achtergronden verschillende nummers gestempeld met stempels uit de Number Medley set.

To stamp the flowers I used a stamp from the Fine Flowers Vol 2 stamp set. The puzzle pieces were stamped on a scrap of paper and colored with paint. I worked with the same colors as I used on the background.

Ook 3 bloemen gestempeld uit de Fine Flowers Vol 2 set. Het rijtje puzzelstukjes gestempeld op een restje papier en gekleurd met verf in de kleuren van de achtergrond.

On this background I stamped numbers as well as a grid pattern.

Bij deze kaart stempelde ik naast nummers ook nog een raster op willekleurige plaatsen.

I added puzzle pieces using various colors of Archival Ink. I stamped the black circles using the lid of a mini mister. The white splatters were done with a Posca pen.

Puzzelstukjes op de achtergrond gestempeld in verschillende kleuren Archival Inkt. Voor de zwarte cirkels gebruikte ik het dopje van een mini mister. Ook nog spetters aangebracht met een witte Posca pen.

The Puzzle Pieces set includes lots of beautiful quotes. I used one on the foreground and stamped another one randomly on the background as well.

De Puzzle Pieces set bevat naast allerlei puzzelstukjes ook een aantal toffe teksten. Ik gebruikte tekst op de voorgrond zowel als op de achtergrond.

Stamps Darkroom Door:

Archival Ink: Jet Black, Rose Madder, Sky Blue, Cornflower Blue, Leaf Green, Chrome Yellow, Magenta Hue, Tea Rose 

Dina Wakley Media Paint: Sky, Carnation, Lemon
Dylusions Paint: Strawberry Daiquiri, Mango Punch, Lemon Drop
Talens Amsterdam Acrylics: Persian Rose, Titanium White, Yellowish Green

2021-03-28

Daisy Delight #3

 

The Daisy Delight Background Stamp by Darkroom Door is brand new but already a favorite of mine. 
Today I'm sharing 4 cards I made with this stamp.

De Daisy Delight achtergrondstempel van Darkroom Door is nieuw maar werd toch al snel één van mijn favoriete stempels. 
Ik maakte er deze keer 4 kaarten mee.

Last week I watched a video by Jennifer McGuire on YouTube about the 
I did this technique twice, once with blue/green colors and once with orange/pink colors. Each time I made a ghost print as well so I ended up with 4 backgrounds for 4 cards.

Afgelopen week een leuke gel printing techniek gezien op YouTube van Jennifer McGuire:
 Ik deed de techniek één keer met blauw/groene kleuren en één keer met oranje/roze kleuren en maakte ook telkens een ghost print. Vandaar dat ik eindigde met 4 achtergronden voor 4 kaarten.

I started by making a print on watercolor paper with the background stamp using Versamark Ink. I heat embossed that print with white embossing powder. Next I applied 3 colors of dye ink onto the plate and spread the ink using a brayer. I made a gel print on top of the embossed flowers. 
If you want to know more about this technique please watch Jennifer's video.

De achtergrondstempel eerst afgedrukt met Versamark Inkt en bewerkt met wit embossing poeder. Daarna 3 dye inkten op de gel printing plate aangebracht en uitgerold met een brayer. Een gel print gemaakt bovenop de bloemen. 
Als je meer wilt weten over de deze techniek raad ik je aan om het filmpje van Jennifer te bekijken.

Because I didn't want to hide the beautiful backgrounds I only added a wish.

Ik wilde de mooie achtergronden niet wegstoppen dus alleen gekozen voor een wens.

The wish was adhered to the card with 3D tape. I looked for 3 different colors of wax linen thread to finish the card off.

De wens verhoogd opgeplakt. Drie verschillende kleuren wax koord gezocht en daar de kaart mee afgewerkt.

On top you see the ghost print I did with wat remained on the plate after making the gel prints on the embossed flowers.

Bovenaan zie je de ghost print die ik maakte met wat over bleef op de gel printing plate.

On this card I've chosen to add a charm in an opposite color.

Hier een vogeltje gekozen in een contrasterende kleur.

Both ghost prints have soft colors and no embossing on top. I was able to stamp the flower and the wish straight on the cards.

De ghost prints zijn iets zachter van kleur en daar zit ook geen embossing op. Daar kon ik dus rechtstreeks op stempelen.

Stamps Darkroom Door:

Archival Ink: Jet Black
Versamark Ink
WOW embossing powder: Opaque Bright White
Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Ink: Forget-Me-Not, Prickly Pear, Garden Patina, Tiger Lily, Pink Peony, Sunflower

2021-03-27

Daisy Delight #2

 

Darkroom Door released new stamps recently. On this tag I used the Daisy Delight Background Stamp together with a few other new stamps.

Darkroom Door bracht recent weer nieuwe stempels uit. Op dit label ging ik aan de slag met de nieuwe Daisy Delight Background Stamp, samen met nog een aantal andere nieuwe stempels.

I started by stamping the Daisy Delight Background Stamp on top of a white tag using Archival Ink 'Jet Black'. On the right I adhered a part of a gel print. To create that gel print I used the new Abstract 09 stamp.

Begonnen met het afdrukken van de Daisy Delight Background Stamp op een wit label met Archival Inkt 'Jet Black'. Op de rechterkant een stukje van een gel print opgeplakt. Voor de gel print de nieuwe Abstract 09 stempel gebruikt.

I stamped the beautiful flower on watercolor paper using Ecoline Markers.

De mooie bloem afgedrukt met Ecoline Markers, uitgeknipt en opgeplakt.

I folded a tab out of painted ribbon and added a fluffy pompon.

Een tabje gevouwen van een stukje geverfd lint en een pluizige pompon opgeplakt.

The wish is from the new Get Well Sentiment Stamp set by Darkroom Door. I attached the wish using mini staples. For the grid pattern I used torn strips of handmade paper.

De wens komt uit de nieuwe Get Well Sentiment Stamp set van Darkroom Door. Op de kaart bevestigd met mini nietjes. De zwarte rasters maakte ik met gescheurde restjes handgeschept papier.

Stamps Darkroom Door:

2021-03-26

Get Well #2

On today's cards I again used the new Get Well Sentiment Stamp by Darkroom Door.

Op de kaartjes van vandaag gebruikte ik opnieuw de Get Well Sentiment Stamp van Darkroom Door.

To create a watercolor look I loaded the Ferns Photo Stamp by Darkroom Door with Distress Ink 'Twisted Citron' and 'Kitsch Flamingo'. I sprayed water on top of the inked-up stamp before making a print on watercolor paper.

Voor een watercolor effect de Ferns Photo Stamp van Darkroom Door beïnkt met Distress Inkt 'Twisted Citron' en 'Kitsch Flamingo'. Water verneveld over de beïnkte stempel en een afdruk gemaakt op aquarelpapier.

 I overstamped the ferns with parts of the Get Well Sentiment Stamp.

Over de varens een gedeelte van de Get Well Sentiment Stamp afgedrukt.

On this card I used Wendy Vecchi Ink 'Forget-Me-Not'. 
I stamped the Daisy Delight Background Stamp twice with Archival Ink 'Jet Black' and colored the hearts of the flowers. I glued the fern panels on top of those backgrounds.

Hier de varens gestempeld met Wendy Vecchi Inkt 'Forget-Me-Not'. De Daisy Delight achtergrondstempel twee keer afgedrukt met Archival Inkt 'Jet Black' en alleen de harten van de bloemen ingekleurd. De paneeltjes met de varens op deze achtergronden gekleefd.

Stamps Darkroom Door:

Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Ink: Forget-Me-Not
Distress Ink: Twisted Citron & Kitsch Flamingo

2021-03-24

Get Well #1

 

Darkroom Door released new Sentiment Stamps as well. I made 2 tags using the new Get Well Sentiment Stamp.

Er kwamen ook nieuwe Sentiment Stamps uit bij Darkroom Door. Ik maakte 2 labels met de Get Well Sentiment Stamp.

There are a bunch of get well wishes in the set. I started by making a print of the entire stamp on 2 white tags.


De set bevat allerlei beterschap wensen. Ik drukte de stempel in zijn geheel af op 2 witte labels.

Next I adhered torn strips of gel prints to the tags. The gel prints with the flowers on were done using the new Daisy Delight Background Stamp by Dakroom Door. I added marks and dots on the gel prints using stamps from the Grunge Marks set.

Daarna stroken van verschillende gel prints gescheurd en opgeplakt. Voor de gel prints met bloemen gebruikte ik de nieuwe Daisy Delight achtergrondstempel. Bovenop de gel prints marks en stippen gestempeld met stempels uit de Grunge Marks set.

I stamped the leaves on scraps of white paper, colored them with paint and attached them to the tags after cutting out.

De blaadjes op een restje papier gestempeld, gekleurd met verf, uitgeknipt en opgeplakt.

The same tag but slightly different colors.

Een identiek label maar in iets andere kleuren.

I outlined the white dots with a black fineliner and made white splatters using diluted paint.

De witte stippen omlijnd met een zwarte pen en witte spetters gemaakt met verdunde verf.

I finished both tags off with waxed linen thread and a charm.

Beide labels afgewerkt met wax koord en een bedeltje.

Stamps Dakroom Door:

2021-03-21

Snowdrops #2

Another card with snowdrops. I've chosen to put the flowers on a colored background instead of a white one this time. I sprayed various colors of Dina Wakley Gloss Sprays onto a watercolor panel.

Opnieuw een kaart met sneeuwklokjes. Deze keer koos ik voor een gekleurde achtergrond in plaats van een witte zoals bij de vorige kaart. Voor de achtergrond aquarelpapier gekleurd met Dina Wakley Gloss Sprays.

I stamped squares and text on top using Distress Ink 'Kitsch Flamingo' and Archival Ink 'Jet Black'.

Vierkantjes en tekst gestempeld met Distress Inkt 'Kitsch Flamingo' en Archival Inkt 'Jet Black'.

I decorated the card with zigzag ribbon and a piece of waxed linen thread.

De kaart afgewerkt met zigzag lint en een stukje wax koord.

Stamps Different Colors:
S-00372 Sneeuwklokje
S-00423 H.Colliard Paris
S-00284 Square
S-00503 Voor Jou

2021-03-20

Snowdrops #1

 

Most of the snowdrops have finished flowering in the garden but not on this card. 

De sneeuwklokjes zijn ondertussen alweer bijna allemaal uitgebloeid in de tuin. Nog snel een aantal kaartjes gemaakt met deze eerste lentebloemetjes.

After stamping I colored the snowdrops with watercolor paint.

De sneeuwklokjes na het stempelen ingekleurd met aquarelverf.

I made a few color swatches on the card using a cute square stamp by Different Colors.

Met behulp van een leuk stempeltje van Different Colors een aantal kleurstaaltjes gemaakt op de kaart.

Stamps Different Colors:
S-00372 Sneeuwklokje 
S-00674 Square Stripes
S-00294 Circle Leaf
S-00159 Veel  Liefs

Distress Oxide Ink: Twisted Citron
Archival Ink: Jet Black

2021-03-19

Abstract 11 #3

 

I used the new Abstract 11 stamp by Darkroom Door on today's tag. The stamping was done with StazOn Ink 'Stone Gray'.

Ook op dit label gebruikte ik de nieuwe Abstract 11 stempel van Darkroom Door. Ik stempelde met StazOn Inkt 'Stone Gray'.

On top of the stamped print I added Versamark Ink by swiping with the inkpad straight onto the tag. I sprinkled Distress Embossing Glaze on top and heat set.
Love the transparent look of the embossing glaze!

Bovenop de print Versamark inkt aangebracht. Ik veegde rechtstreeks met mijn inktpad over de stempelafdruk en strooide hier Distress Embossing Glaze overheen. Alles verhit met mijn heat tool.
De glaze is transparant waardoor de stempelafdruk zichtbaar blijft, tof effect!

I stamped the flower on watercolor paper using Ecoline Brush Pens in combination with ZIG Clean Color Real Brush Markers. For a watercolor look I sprayed water on top of the inked-up stamp before printing.

De bloem afgedrukt op aquarelpapier. De stempel beïnkt met Ecoline Brush pennen en ZIG Clean Color Real Brush markers. Voor een 'watercolor look' eerst water over de stempel verneveld.

Stamps Darkroom Door

StazOn Ink: Stone Gray
Versamark Ink
Distress Ink: Twisted Citron
Distress Embossing Glaze: Kitsch Flamingo
Ecoline Brush Pens: Lemon Yellow, Green
ZIG Clean Color Real Brush Markers: Light Green, Green Shadow, Light Blue