2020-11-29

White

I attached handmade paper to the background of this card.

Op de achtergrond van deze kaart handgeschept papier geplakt.

I kept all the other elements white, except for the strip of glitter tape.

Alle elementen op de voorgrond wit gehouden, behalve het reepje glitter tape.

ECD: Planner Essentials Dies 1677 Christmas Tree Page

Tim Holtz Idea-ology: Quote Chips Christmas

2020-11-28

Gloss Sprays #2

 

The trees on today's cards are leftovers from this project.

De bomen op de twee kaarten van vandaag zijn restjes van dit project.

I again colored the backgrounds using Dina Wakley Gloss Sprays. Instead of a stencil I used a script stamp in combination with gesso. 

De achtergronden zijn opnieuw gekleurd met Dina Wakley Gloss Sprays. Deze keer geen stencil gebruikt maar gestempeld met gesso. Op de plekken waar gesso aangebracht is 'pakt' de Gloss Spray niet.

The trees were stamped with Archival Inks mainly. The text stamp I used is by Darkroom Door.

De bomen werden hoofdzakelijk gestempeld met Archival Inkt. De tekststempel is van Darkroom Door.

Stamps Darkroom Door

Dina Wakley Media Gloss Sprays: Carnation, Fuchsia, Sand, Magenta

Archival Ink: Tea Rose, Rose Madder, Cornflower Blue, Magenta Hue
Lawn Fawn Ink: Ballet Slippers

2020-11-27

Gloss Sprays #1

 

A while ago I sprayed a bunch of backgrounds using Dina Wakley Gloss Sprays. 
Last week I made cards with some of those backgrounds.

Een tijdje geleden kleurde ik een aantal achtergronden met de Dina Wakley Gloss Sprays. Met deze achtergronden ging ik nu aan de slag. 

To create this card I started by applying a pattern using a stencil and gesso. Gesso works as a resist for the sprays, love the effect!

 Hier bracht ik eerst een motief aan met een stencil en gesso. Gesso werkt als een resist voor de sprays, tof effect vind ik!

But even without the use of gesso the sprays look awesome. On this card I used the same colors as on the previous one.
 To create the tree I wrapped fluffy pink yarn around a paper tree. 

Maar ook zonder gesso zijn de sprays mooi. Hier dezelfde kleuren gebruikt als op de vorige kaart. 
Voor de kerstboom roze mohair wol rond een papieren boom gewikkeld.

Stamps 
Different Colors: S-00743 Kerst Tekst & S-00741 Kerst Tekst Ster & S-00061 Kerstmis
Els Brigé Design: Warme Wensen

Dina Wakley Media Gloss Sprays: Carnation, Lime, Heather, Night

Stencil: Studio Light Grunge Collection MASKSL16

2020-11-25

Christmas Ephemera

 

I made this set of cards using images from a Tim Holtz Ephemera Pack.

Met afbeeldingen uit een Christmas Ephemera Pack van Tim Holtz deze set  kaarten gemaakt.

Although the images are vintage I didn't want to make vintage cards. That's why I've chosen to work with colorful backgrounds.

Ondanks de vintage plaatjes wilde ik er toch niet helemaal vintage kaarten van maken. Daarom koos ik voor felgekleurde achtergronden.

I mixed and matched images from the pack in combination with white trees and Tim Holtz Quote Chips.

Allerlei afbeeldingen uit de set gecombineerd samen met witte bomen en Tim Holtz Quote Chips.

I've cut the backgrounds out of gel prints I made during the year.

De achtergronden sneed ik uit eerder gemaakte gel prints.

Last year I made Christmas tags using the same kind of vintage images.

Ik maakte vorig jaar kerstlabels met dezelfde soort vintage plaatjes

I stamped a wish straight on each card.

Een wens rechtstreeks op elke kaart gestempeld.

Stamp
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Festive Overlay CM5357

Tim Holtz Idea-ology:
Ephemera Pack Christmas
Quote Chips Christmas

ECD: Planner Essentials Dies 1677 Christmas Tree Page

2020-11-24

Christmas Scraps #2

 
This is the second card on which I used scraps from previous years.

Hier de tweede kaart die ik maakte met restjes van vorige jaren.

The background was cut out of a piece of paper on which I applied leftover paint. For the tree I used all kinds of paper. I overstamped the tree trunk with Dutch text.

De achtergrond sneed ik uit een stuk papier waarop ik restjes verf uitsmeerde. De boom is samengesteld uit allerlei reepjes papier. Op de stam tekst gestempeld.

At the left I glued torn strips of handmade paper.

Links plakte ik gescheurde repen handgeschept papier. 

Stamps
Els Brigé Design: Warme Wensen
Different Colors: S-00743 Kerst Tekst

Tim Holtz Idea-ology: Stitched Scraps

2020-11-22

Christmas Scraps #1

 

Each year I'm ending up with a lot of scraps after making my Christmas Cards. This year I  made a series of Holiday Cards using up scraps from previous years. 
Today I'm sharing the first card.

Elk jaar blijven wel een aantal dingen ongebruikt na het maken van mijn kerstkaarten. Dit jaar maakte ik een aantal kerstkaarten met de restjes van vorige jaren. Hier de eerste kaart.

This Santa was in my stash, stamped and torn out. I attached the print to a gesso-ed vintage book page. I decorated the card with torn strips of handmade paper and stamped text.

De kerstman vond ik afgedrukt en uitgescheurd in mijn restjesbak. Ik plakte hem op een pagina uit een oud boek dat eerst een laag gesso kreeg. Onder de kerstman restjes handgeschept papier geplakt en een stukje gestempelde tekst.

I bought the vintage strip of fabric ready made. It's a Stitched Scrap by Tim Holtz. 
The black and white paper is from a Tim Holtz paper pad.

Het reepje bestikte en verweerde stof kocht ik kant en klaar. Het komt uit een pakje 'Stitched Scraps' van Tim Holtz. Het zwarte papier met tekst is ook van Tim Holtz.

Stamps Darkroom Door

Tim Holtz Idea-ology: Stitched Scraps & Paper Stash Christmas

2020-11-19

A Friend

 

To create the gel print on the background I drew circles into the wet paint on my gel printing plate using Dina Wakley Media Scribble Sticks. The purple lines were done using a paint comb. 

Voor de gel print op de achtergrond tekende ik cirkels in de natte verf op mijn gel printing plate met Dina Wakley Media Scribble Sticks. De paarse strepen deed ik met een verfkam.

The fence was stamped on white paper and cut out. The flowers were made out of tissue paper. I colored the tissue paper with Dylusions Ink Sprays.

Het hek gestempeld en uitgeknipt. De bloemen zijn gemaakt van tissue papier. Het tissue papier eerst gekleurd met Dylusions Ink Sprays.

Stamps Darkroom Door:

Dina Wakley Media: Paint Comb - Squares

2020-11-17

Baby Cards

 

When colleagues give birth I like to make a personalized card.

Als collega's bevallen maak ik graag een gepersonaliseerd kaartje ter gelegenheid van de geboorte.

Each letter consists out of 5 layers. I used die cuts to cut out the letters.

De letters elk 5 keer uitgestanst en op mekaar geplakt. 

The only condition to make cards like this is the name. The amount of characters is limited :)

Enige voorwaarde voor zo'n kaart is dat de naam van de baby niet te lang mag zijn :)

Stamps Darkroom Door

Lawn Fawn: Finley's ABC

2020-11-13

Just a Little Note

 

We are not allowed to see a lot of people these days. Sending cards is one of the options for the moment.

Nu we weinig mensen mogen zien stuur ik eens vaker een kaartje.

 To stamp the flower I looked for paint colors that match the colors on the gel print.

Verf gezocht die bij de gel print past om de bloem mee af te drukken.

Darkroom Door has lots of beautiful text stamps in their assortment.

Darkroom Door heeft veel mooie teksten om uit te kiezen.

Stamps Darkroom Door:

2020-11-12

Find the Beauty

 

On today's cards I used a gel print with green/blue/fuchsia stripes.

Een gel print met groen/blauw/fuchsia strepen gebruikt voor de kaartjes van vandaag.

I stamped black flowers on top of the colorful background.

Zwarte bloemen gestempeld op de kleurige achtergrond.

In order to make the flowers pop on the busy backgrounds I used bold flower stamps. 

Zoiets lukt best met stempels die wat 'body' hebben. Een bloem opgebouwd uit fijne lijntjes zou wegvallen op deze achtergrond.

This pattern on the gel print was done using fabric.

Een patroon in de verf gedrukt met onder andere grof geweven stof.

Stamps Darkroom Door

2020-11-09

Cold Days

 

I made this winter card using an Altenew stamp set.

Een winters kaartje gemaakt met een stempelset van Altenew.

To create the background I first applied gesso through the Darkroom Door Small Stencil - Dots. After drying I sprayed Dina Wakley Gloss Spray 'Carnation' on top. The gesso works as a resist.

Voor de achtergrond eerst stippen aangebracht met gesso, daarvoor de Small Stencil - Dots van Darkroom Door gebruikt. Daarna de achtergrond gekleurd met Dina Wakley Gloss Spray 'Carnation'. De gesso werkt als een resist.

To stamp the tree and the fox I  used Archival Ink. I attached a torn piece of white paper to the bottom of the card. The text is from the Altenew set as well.

De boom en de vos gestempeld met Archival inkten. Onderaan een strookje gescheurd wit papier opgeplakt waar ik een tekst op stempelde.

Stamps 
Altenew: Cold Days, Warm Heart

Darkroom Door: Small Stencil - Dots
Archival Ink: Sky Blue, Cobalt, Tea Rose, Coffee
Dina Wakley Media: Gloss Spray Carnation

2020-11-07

Sympathy Cards #8It's a difficult time for a lot of people. Unfortunately I need a lot of sympathy cards these days.

Het is een moeilijke tijd voor veel mensen. Ik heb jammer genoeg vaak sterkte kaartjes nodig.

For the background I used a gel print. I did the lace pattern with an old Hero Arts stamp.

De achtergrond is een gel print. Voor het kant patroon gebruikte ik een oudere Hero Arts stempel.

Stamps
Hero Arts: S5317 Stardust Lace
Penny Black: 4273K Winter Berries
Marianne Design: Silence

2020-11-01

Inspired by Kate Crane

 

A while ago I joined a Facebook Live course by Kate Crane about art journaling. 

Een tijd geleden deelgenomen aan een Facebook Live lesje van Kate Crane. Eindelijk tijd gevonden om de art journal lesjes af te werken.

I worked in my square Dina Wakley Art Journal and made 2 pages/spreads.

Ik werkte in mijn vierkante Dina Wakley Art Journal en maakte 2 pagina's/spreads. 

I used a circle punch to make a hole in the first page. This way I created a window...

Met een cirkelpons maakte ik een soort venster in de eerste pagina. Zo creëerde ik een doorkijkje...

...that shows the image on the second spread. The girl is from a paper pad by Jane Davenport.

...naar de afbeelding op de volgende spread. Het meisje tekend ik niet zelf. Ze komt uit een papierblokje van Jane Davenport. 

On the first page I used mainly shades of red, pink and yellow paint. On top of the painted background I applied lots of layers. I stamped, stenciled, made marks and added art journaling. 

Op de eerste pagina werkte ik voornamelijk met tinten rode, roze en gele tinten verf. Bovenop de verflagen veel laagjes aangebracht door middel van stempels, stencils, mark making, art journaling....

The texts I used are from a Dina Wakley Collage Tissue Paper set.

De teksten komen uit een set bedrukt tissue papier van Dina Wakley. 

On the second spread I used 'my' colors :)

Op de tweede spread 'mijn' kleuren gebruikt :)

I stamped on the background using various stamps and blue, green and fuchsia ink.

Op de achtergrond gestempeld met verschillende stempels en blauwe, groene en fuchsia inkt.

I created the circles using a home made stencil. I outlined each circle with a white pen and added dots with a paint marker. 

De cirkels gesponsd met een zelfgemaakte stencil. Rond de cirkels gekrabbeld met een witte pen en stippen aangebracht met een verfmarker.

Stamps
PaperArtsy: ETS08 & ETS25 & HP1503EZ
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Mini Media Marks CMS364

Dina Wakley Media: Collage Tissue Paper
Jane Davenport: Mixed Media Paper Pad