2024-01-22

Holiday Bow Binding

 

Inside the Handmade Book Club there is an archive with lots of tutorials. For this book I was inspired by one of these tutorials. 

De Handmade Book Club heeft een archief met heel veel lessen over boekbinden.
Dit boek is geïnspireerd op één van die lesjes. 

This chunky book measures 10,5 x 15 cm, has a leather cover and holds 8 signatures.

Dit 8 katernen dikke boek meet 10,5 x 15 cm en heeft een lederen kaft.

For the signatures I used Khadi paper. 

Voor de katernen werkte ik met Khadi papier.

The binding is from a book by Keith Smith.  
I did the sewing using a yellow waxed thread.

De werkwijze voor de binding komt uit een boek van Keith Smith.
Ik naaide met een gele gewaxte draad.

I backed the leather at the inside with handmade paper.

Het leder verstevigde ik aan de binnenkant met handgeschept papier.

Each signature has a signature wrapper. Some are plain green, some have a flower pattern.

Elke katern kreeg een omslag van handgeschept papier. Ik vouwde er een aantal van effen groen papier en een aantal van gebloemd papier.

For the closure I used a strip of green leather. I attached the strip to the cover with a yellow button.

Voor de sluiting sneed ik een reep groen leder. Ik bevestigde deze sluiting aan de kaft met een gele knoop.

I cut 2 parallel slits into the cover flap at the right where the leather strip can be pushed through.

Twee evenwijdige openingen gesneden in de omslag aan de rechterkant waar de lederen reep doorgeschoven kan worden.

2024-01-20

Quarter Bindings

 

For these two books I was inspired by a video by Chanel Ly from Bitter Melon Bindery.

Voor deze twee boeken werd ik geïnspireerd door een video van Chanel Ly van Bitter Melon Bindery.

 Case bound books are not that simple to make. There are a lot of steps involved and lots of things can go wrong, believe me :)

Deze boeken zijn niet zo eenvoudig om te maken. Er komen veel stappen bij kijken en er kan heel veel mis gaan, geloof me :)

I already made a few case bound books last year. I learn from my mistakes and I'm slowly getting better at it...

Ik maakte vorig jaar al enkele 'case bound' boeken en ik leer van mijn fouten. Het begint stilaan iets beter te lukken...

I paired red book cloth with paper I bought at the beautiful paper shop by Adeline Klam in Paris.

Ik combineerde rood boekbindlinnen met papier dat ik kocht in de mooie winkel van Adeline Klam in Parijs.

This type of book is called a 'quarter binding' because approx 1/4 of the book is decorated with book cloth.

Dit type book heet 'quarter binding' omdat ongeveer 1/4 van de kaft bekleed is met boekbindlinnen. 

For the signatures I used 120 grs writing paper.
I decorated each book with a bookmark.

Voor de katernen gebruikte ik schrijfpapier van 120 gr.
Elk boek kreeg een leeslint.

For the cover of this book I've chosen tone on tone colors.

Voor de kaft van dit boek koos ik toon op toon kleuren.

The colors are at the inside :)

De kleuren zitten vanbinnen :)

I added end bands at the head and the tail of the books.

Hier zie je het kapitaalband waar ik mee werkte.
2024-01-06

Wreath

 

During the Holidays I made this wreath. I saw something similar in a magazine so I went on the hunt for white pompons :)

In de kerstvakantie maakte ik deze krans. Ik zag iets gelijkaardigs in een tijdschrift en dus ging ik op zoek naar witte pompons :)

With my hot glue gun I glued a bunch of white pompons in different sizes to a styrofoam wreath. To add some interest I attached a few colored pompons as well.

Witte pompons in verschillende maten op een isomo krans gekleefd met mijn lijmpistool. Voor wat extra dimensie ook een aantal gekleurde pompons opgeplakt. 

De wreath does look wintery, so it can stay on the wall for a little longer :)

De krans straalt meer winter uit dan kerst vind ik dus ze mag nog een tijdje blijven hangen :)