2024-03-25

Long Stitch - Link Stitch Binding

 

Since I joined the Handmade Book Club last October I'm addicted to making books :)

Sinds ik lid werd van de Handmade Book Club in oktober vorig jaar ben ik verslingerd aan het maken van boekjes :)

A very long time ago my daughter worked in a furniture shop and she rescued a lot of leather samples from the bin. 

Heel lang geleden werkte mijn dochter in een meubelwinkel en redde ze lederen stalen van de vuilnisbak. 

I kept those samples for ages and now I can finally put them to good use.

Ik bewaar de stalen al heel lang, nu komen ze eindelijk goed van pas.

For today's books I worked with cream and salmon colored leather. It wasn't necessary to back the leather with fabric or paper because the leather was sturdy enough on its own.

Voor de boeken van vandaag koos ik zalmkleurig en crèmekleurig leder. Het leder was dik genoeg, het was niet nodig om het te verstevigen met stof of papier.

This time I wanted to make a wrap-around closure from the same leather as I used on the cover. One problem: my samples are not large enough to cut wrap-around closures from.

Deze keer wilde ik een sluiting maken van hetzelfde leder als de kaft om een paar keer rond de kaft te wikkelen. Eén probleem: mijn stalen zijn niet groot genoeg om er zo'n lange reep uit te snijden.

So I cut the strip as long as possible, set an eyelet in one side and extended the closure with elastic cord. I attached the other end to the cover with a few stitches. 

Dus ik sneed de reep zo lang als mogelijk was en bevestigde een 'eyelet' aan één kant waar ik elastisch koord aan bevestigde. Zo kon ik de sluiting langer maken.
Het andere uiteinde van de reep leder naaide ik aan de kaft met een paar steken.

Made a loop from a scrap of leather and added beads to the elastic cord.

Ook nog een lusje gemaakt van een restje leder en kralen bevestigd aan het uiteinde van de koordjes.

Here's the cream colored version, sewn with pink waxed thread.

Hier de crèmekleurige versie, genaaid met roze gewaxte draad.

I attached the 8 signatures to the cover using a Long Stitch - Link Stitch binding.
 I decorated the link stitches with beads. This has a reason, I had to hide some very poorly made holes :)

Elk boekje telt 8 katernen, ik bevestigde de katernen aan de kaft met een 'Long Stich - Link Stitch' binding. Bij het witte boekje zijn de steken bovenaan en onderaan versierd met kralen. Dit heeft een reden, bij het maken van de gaatjes voor deze steken ging het niet helemaal goed. De kralen verbergen mijn fouten :)

Love the structure of this leather.

Dit leder heeft een heel mooie structuur.

Here I worked with white elastic cord and pink beads.

Hier gewerkt met wit elastisch koord en roze kralen.

For the signatures I used a 120 gr Croquis sketch paper.

Voor de katernen Croquis schetspapier gebruikt met een gewicht van 120 gr.

2024-03-24

Watercolor through a stencil

 

It took me a while but I finally made a card again. To create the flower I applied watercolor paint through a stencil.

Na lange tijd nog eens een kaart gemaakt. Om de bloem te maken bracht ik aquarelverf aan doorheen een stencil.

The birthday wish was done with a stamp by Darkroom Door. I made a tab from a scrap of matching ribbon and sandwiched the tab in between the white panel and a kraft card.

 Voor de verjaardagswens gebruikte ik een stempel van Darkroom Door. Een tabje gemaakt van een restje bijpassend lint en alles op een dubbele kraft kaart geplakt.

Stamp Darkroom Door: Birthday Greetings

Stencil: PaperArtsy PM002 

2024-03-15

Chain Stitch Binding

 

Inside the Handmade Book Club there is an archive with lots of tutorials. For this book I was inspired by one of these tutorials. 

De Handmade Book Club heeft een archief met heel veel lessen over boekbinden.
Dit boek is geïnspireerd op één van die lesjes. 

For the cover I used a piece of light blue leather. To make the cover more sturdy I glued fabric to the back of the leather. 

Voor de kaft werkte ik met lichtblauw leder. Om de kaft iets steviger te maken het leder aan de binnenkant bekleed met stof. 

 I attached the signatures to the cover using a chain stitch. Because each signature was sewn separately I was able to use different colors of thread.

De katernen aan de kaft bevestigd met kettingsteken. Omdat elke katern afzonderlijk genaaid werd kon ik met verschillende kleuren draad werken.

For the signature wrappers I used blue handmade paper.

Elke katern kreeg een omslag van blauw handgeschept papier.

I finished the book off with a large button and turquoise elastic cord.

Voor de sluiting gekozen voor een grote knoop en turquoise elastiek.

2024-03-11

Zigzag Binding

 

Inside the Handmade Book Club there is an archive with lots of tutorials. For this book I was inspired by one of these tutorials. 

De Handmade Book Club heeft een archief met heel veel lessen over boekbinden.
Dit boek is geïnspireerd op één van die lesjes. 

This book measures 10,5 x 15 cm, has a leather cover and holds 2 signatures.

Dit 2 katernen dikke boek meet 10,5 x 15 cm en heeft een lederen kaft.

I used a zigzag binding to attach both signatures to the leather cover.

De katernen werden aan de kaft genaaid door middel van een zigzag binding.

For the closure I attached a strip of leather to the front cover with a large button. I cut 2 splits into the flap on the right for the leather strip to slide in.

Voor de sluiting een reep leder bevestigd aan de kaft met een grote knoop. Ter hoogte van de omslag 2 splitten gemaakt om de reep leder door te schuiven. 

For the inside pages I used 200 grs mixed media paper.

Voor de pagina's binnenin werkte ik met mixed media papier van 200gr.


2024-03-04

Coptic Binding

This year I have the intention to mainly use supplies from my stash. I made these two square books because I had four 8 x 8'' pieces of cardboard laying around.

Mijn plan voor dit jaar is om vooral spullen uit mijn voorraad op te gebruiken. Ik maakte deze twee vierkante boekjes omdat ik vier stukken karton had liggen van 20 x 20 cm.

For the binding I've chosen a coptic stitch.

Gekozen voor een koptische binding.

I decorated the covers of this book with light blue crane paper.

De kaften van dit boek bekleedde ik met lichtblauw papier waar kraanvogels op gedrukt staan.

I bought the Japanese paper I used on both books at the paper shop by Adeline Klam.

Ik kocht het Japanse papier voor de boekjes van vandaag bij Adeline Klam.

For the signatures I used mixed media paper.

De katernen vouwde ik van mixed media papier.

Love the exposed sewing on the spine.

Tof dat het naaiwerk zichtbaar is op de rug van het boek.

One of my favorite bindings.

Het blijft een favoriete binding.

To decorate the inside of the covers I used matching cardstock.

De binnenkant van de kaften bekleed met bijpassend kaartkarton.