2019-04-30

Everything Circles #13


For the background of this card I used a gel print. I explained in this blogpost how I made it.

De achtergrond van dit kaartje sneed ik uit een gel print. Hoe ik die maakte kon je in deze blogpost lezen.

The stamps I used on this card are from the Mini Media Marks set by Tim Holtz.

De stempels die ik hier gebruikte komen uit de Mini Media Marks set van Tim Holtz.

I bought the embellishment at a local craft fair, at a booth where beads were sold.

Deze versiering vond ik op een hobbybeurs bij een stand waar kralen verkocht werden.

Stamps
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Mini Media Marks CMS364
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 2

2019-04-29

Sympathy Card

A gel print, a beautiful stamp and an alphabet stamp set...those were the supplies used to create this card.

Een gel print, een mooie stempel en alfabet stempels...dat waren de benodigdheden voor deze sterkte kaart.

I decorated the tree using a white Posca pen.

De boom verder versierd met een witte Posca pen.

Stamps
Carabelle Studio: 'Big Things' by Birgit Koopsen
Darkroom Door: Alphabet Medley

2019-04-27

Everything Circles #12

I created the backgrounds of today's cards using the gel printing plate. 

De achtergrond van beide kaartjes van vandaag maakte ik met de gel printing plate.

I didn't use paint on the gel printing plate but Pan Pastels. Birgit Koopsen made a video for Gelli Arts in which she demonstrates this technique. 

 Ik gebruikte geen verf deze keer maar Pan Pastels.
Birgit Koopsen maakte een video voor Gelli Arts waarin ze deze techniek demonstreert. 

I was able to cut 3 backgrounds out of the gel print. I'll show the third card in a future blogpost.

Uit de gel print kon ik 3 achtergronden voor kaarten snijden. De derde kaart komt volgende week aan bod.

To create the circles I used 3 different Darkroom Door stamps.

Gewerkt met 3 verschillende cirkel stencils van Darkroom Door.

I added black stamping and decorated each card with matching buttons.

Zwart stempelwerk toegevoegd en op elke kaart een rijtje bijpassende knoopjes gekleefd.

Stamps Darkroom Door:

Stencils Darkroom Door:

2019-04-26

Everything Circles #11

Today I made two black and white cards for Everything Circles on Instagram. I added a touch of fuchsia and I did the stamping of the circles with a wooden stamp I never used before.

Twee zwart/wit kaartjes gemaakt voor Everything Circles op Instagram. Een klein beetje fuchsia toegevoegd en voor de cirkels een houten stempel opgediept die ik voor de eerste keer beïnkte.

Stamps
Atelier Veritas
PaperArtsy JOFY 14 (text)
Stampers Anonymous: Mini Media Marks CMS364

Archival Ink: Jet Black, Picked Raspberry

2019-04-25

Art Marks #22


I again decorated two pages in my Pocket Journal.

Opnieuw twee pagina's versierd in mijn Pocket Journal.

Stamping straight onto the pages of this journal is a bit tricky from time to time. Here I did the stamping and painting of the flower on tissue paper first. After cutting out I glued the flower to a page I made from underpaper. 

Door hun ongelijke formaat is rechtstreeks stempelen op de pagina's vaak moeilijk. Hier omzeild door de bloem eerst af te drukken op tissue papier en na het verven uit te knippen. Geplakt op een pagina die ik vouwde uit papier waar ik mijn werktafel mee bescherm tijdens het stempelen.

The right page is a leaflet from a garden we visited in the UK when we were on holidays over there. Except for the title I covered everything with washi tape.

Deze pagina is gevouwen uit een folder van een tuin die we bezochten toen we op reis waren in Engeland. De titel vrij gelaten en de rest van de tekst bedekt met washi tape.

Stamp: Dina Wakley Media 'Good Idea'

Tape: Dina Wakley Media

2019-04-23

Sentiment Stamps Friendship #3

This is the final card I made for Darkroom Door with the new Friendship Sentiment Stamps.

Hier de laatste kaart die ik maakte met de nieuwe Friendship Sentiment Stamps van Darkroom Door.

I started by inking up the Photo Stamp Roses with Distress Ink. After spraying water on top I made a print and a few ghost prints on watercolor paper. As you can see on the photo the outcome of this technique depends on the amount of water used and of the type of paper used.

Ik begon met het beïnkten van de rozenstempel met Distress Inkt. Water verneveld en een aantal afdrukken gemaakt op aquarelpapier. 
Zoals je op de foto hierboven kan zien hangt het resultaat van deze techniek af van het type aquarelpapier en van de hoeveelheid water die gebruikt wordt.

I've chosen a nice print and stamped the text on top. I used a 'Stitches Die' to cut a rectangle out of the print and applied the inlay technique to finish the card off.

Een mooie achtergrond gekozen en daar de tekst op afgedrukt. Een stans met steekjes gekozen om een rechthoek uit te snijden en de inlay techniek gebruikt voor de afwerking.

Stamps Darkroom Door:

Distress Ink: Ripe Persimmon, Picked Raspberry, Worn Lipstick

Crealies Stitches Die

2019-04-20

Everything Circles #10

This is the 10th project I made for Everything Circles on Instagram. I again did 2 pages in my Pocket Journal. The signatures of the journal were made out of junk paper. The page on the right is from a FLOW magazine. I covered the left page with a few layers of gesso and pink paint first. 

Mijn tiende bijdrage al voor Everything Circles op Instagram. Opnieuw 2 pagina's gevuld in mijn Pocket Journal. Het boekje werd gevouwen uit allerlei soorten afgedankt papier. De rechter pagina komt uit een FLOW tijdschrift. De linker pagina bedekte ik eerst met een paar lagen gesso en roze verf.


I added blue text to the background using a stencil. I adhered leftover washi tape and stamped a grid pattern randomly as well.

 Ik voegde nog blauwe letters toe op de achtergrond met een stencil. Ook hier en daar restjes tape opgeplakt en een rasterpatroon gestempeld.

I stamped the big circles on painted deli paper and glued them to the page with matte medium. After drying I added shadow using a black Stabilo and a green Distress Crayon.

De grote cirkels stempelde ik op een restje 'deli paper' waar al verf op zat. Opgeplakt met matte medium en na het drogen schaduw aangebracht met een zwart Stabilo potlood en een groene Distress Crayon.

Stamps 
Art Journey: Ripple Small


2019-04-18

Everything Circles #9

I'm totally into circles this month :)

Helemaal in de ban van cirkels deze maand :)

I punched a bunch of small circles out of leftover gel prints and painted paper.

Een heleboel kleine cirkeltjes geponst uit restjes gel prints en geverfd papier.

I adhered them one by one and ended up with 2 colorful cards.
I stamped the birthday wish using alphabet stamps.

Eén voor één opgeplakt met 2 kleurige kaarten als resultaat.
De verjaardagswens stempelde ik met oude alfabet stempels.


2019-04-17

Sentiment Stamps Friendship #2

This is another card I made for Darkroom Door using the new Friendship Sentiment Stamps.

Opnieuw een kaartje dat ik maakte voor Darkroom Door met de nieuwe Friendship Sentiment Stamps.

I started by applying green, blue, pink and orange stripes to a gel printing plate. I pulled both a print and a ghost print and used the ghost print to cut a card panel out. I stamped the text randomly using StazOn Ink Teal Blue.

Groene, blauwe, roze en oranje strepen aangebracht op de gel printing plate en daar een aantal afdrukken van gemaakt. Voor deze kaart gebruikte ik een ghost print. Daarna de tekststempel hier en daar gedeeltelijk afgedrukt met StazOn Inkt Teal Blue.

I stamped the flower on a scrap of mixed media paper with pink, orange and green paint. I used my MISTI to add layers of paint. I extended the stem of the flower by hand using green paint and a small brush. After cutting out I adhered the flower to the card using 3D dots.

De bloem op een stukje mixed media papier gestempeld met roze, oranje en groene verf. Ik gebruikte mijn MISTI, zo kon ik de verschillende kleuren in laagjes stempelen. De steel langer gemaakt met een penseel en groene verf. Na het uitknippen de bloem op de kaart geplakt met 3D dots.


I stamped a single sentiment from the Sentiment Stamps Friendship on a white tag and used a piece of ribbon to attach it to the stem of the flower.

Eén van de wensen van de stempelset apart gestempeld op een klein wit label. Een restje lint gebruikt in bijpassende kleuren om het label aan de steel van de bloem te bevestigen.

Stamps Darkroom Door:

Dina Wakley Media Paint: Ocean, Turquoise, Lime, Blushing, Cheddar
Talens Amsterdam Acrylics: Persian Rose

2019-04-16

Everything Circles #8


I made this book for the Everything Circles challenge on Instagram.
I've cut the cover using the Sizzix 'Wrapped Journal' die by Eileen Hull. A quick and easy way to cut a cover without measuring. For the outside cover I used faux leather and at the inside I used handmade paper.

Deze keer een boekje gemaakt voor de Everything Circles uitdaging op Instagram. 
Om de kaft te snijden gebruikte ik de Sizzix 'Wrapped Journal' stans van Eileen Hull. Een snelle manier om een kaft te snijden zonder meten. Voor de buitenkant gebruikte ik namaak leder in de kleur zilver. Voor de binnenkant koos ik voor handgeschept papier met stippen.

I've woven pink elastic cord through the holes to attach the signatures.

Om de katernen te bevestigen roze elastiek doorheen de gaatjes geweven.

This is how the binding looks like along the spine.

Zo ziet de binding er uit op de rug van het boek.

The 4 signatures were folded out of watercolor paper. Each strip of elastic cord holds a signature in place. The signatures can be removed to work in.

De 4 katernen vouwde ik uit aquarelpapier. Elke katern schoof ik onder een elastiek om te bevestigen. De katernen kunnen dus uit het boekje genomen worden om op te werken.

I sewed a large button to the front cover and wrapped silver elastic cord around the book to close it.

Ik naaide een grote knoop op de voorkant en wikkelde zilverkleurige elastiek rond het boek om het te sluiten.

Sizzix: 'Wrapped Journal' die by Eileen Hull

2019-04-15

Experiment

A while ago I tried to paint some flowers after watching a video tutorial.

Onlangs bloemen proberen te schilderen na het bekijken van een filmpje.

I only used some leftover paint and a flat brush.

Enkel wat restjes verf gebruikt en een plat penseel.

The result is far from perfect but I enjoyed the process very much :)

Het resultaat is verre van perfect maar ik heb me geamuseerd :)

Stamp
PaperArtsy: EEG17

2019-04-13

Sentiment Stamps Friendship #1

For Darkroom Door I made a few projects using the new Sentiment Stamps Friendship.

Voor Darkroom Door mocht ik aan de slag met een nieuwe Sentiment Stamps set. Een strook met teksten over vriendschap. 

The project I'm sharing today is a pocket that holds a heart. 

Mijn eerste project is een soort van envelopje/zakje waar een hart in past. 

I started by inking up the Small Stencil - Polka Dots with Distress Ink. I sprayed water on top and made a reverse print of the stencil on watercolor paper. I die cut a scalloped strip out of that print using an older Tim Holtz die.

De Small Stencil - Polka Dots beïnkt met Distress Inkt, daar water over verneveld en hiermee een afdruk gemaakt op aquarelpapier. Ik gebruikte deze print om er met een oudere Tim Holtz die een gegolfd strookje uit te stansen.

To make the pocket I folded a 10,5 x 15 cm card out of mixed media paper. I turned the card with the fold at the bottom. I cut away a strip of 3 cm from the top of the front part. I stamped text to the left of the pocket with the Sentiment Stamps Friendship using Archival Ink Tiger Lily. I adhered the scalloped strip as shown and closed the pocket by making machine stitches along both edges.

Voor het zakje een dubbele 10,5 x 15 cm kaart gevouwen uit mixed media papier. De kaart gedraaid zodat de vouw onderaan kwam te liggen. Aan de bovenkant van de bovenste laag een strook van 3 cm weggeknipt. Links een strook tekst gestempeld met de Sentiments Stamps Friendship en Archival Inkt Tiger Lily. De gegolfde strook bovenaan vastgekleefd en de zijkanten van het zakje dichtgestikt met de naaimachine.

To create the heart I first stamped a text pattern by stamping 3 strips of text next to each other. I cut a heart out of that print and another one out of white paper.

Voor het hart de tekststrook 3 keer naast mekaar gestempeld. Daar een hartvorm uit geknipt. Dezelfde hartvorm ook nog een keer uit wit papier geknipt. 

To achieve a 3D effect I sandwiched some filling material in between the 2 hearts. I attached a hanging loop at the inside using strong tape and made blanket stitches by hand to close the heart.

Om het hart wat 'body' te geven vulde ik het lichtjes op met vulmiddel. Dichtgenaaid met een dekensteek. Eerst nog een ophanglusje bevestigd aan de binnenkant.

Stamps Darkroom Door

Stencil Darkroom Door

Archival Ink: Tiger Lily
Distress Inkpads:  Worn Lipstick, Ripe Persimmon, Picked Raspberry

Sizzix: Tim Holtz Alterations 'On The Edge Scallops Die'