2020-01-30

Warm Wishes #2


On today's cards I again used a flower stamp from the new Warm Wishes stamp set by Darkroom Door. I kept the background mainly white and did the stamping with Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inks.

Voor de kaarten van vandaag opnieuw een bloemenstempel uit de nieuwe Warm  Wishes stempelset van Darkroom Door gebruikt. De achtergrond hoofdzakelijk wit gelaten en gestempeld met Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inkt.

The ink is water-soluble. I made a few backgrounds on a craft sheet using the inks. After drying the colors remain very vivid, love that! I punched circles out of the backgrounds to use on the cards.

De inkt is wateroplosbaar. Naast stempelen kan je er ook achtergronden mee maken op een craftsheet. De kleuren blijven na droging ook mooi helder. Ik ponste cirkeltjes uit deze achtergronden om te gebruiken op de kaarten.

I added a piece of painted gauze and a torn strip of handmade paper to the circle and attached a button on top. 

Op de cirkel een stukje geverfd gaas en een gescheurd strookje handgeschept papier gelegd en alles vastgemaakt met een knoop.

On the background I used Texture Stamps.

Texture stempels gebruikt op de achtergrond.

Stamps Darkroom Door

Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Ink: Pink Peony, Cactus Flower, Leaf Green

2020-01-29

Warm Wishes #1

To create this set of cards I used the new Warm Wishes stamp set by Darkroom Door. Next to these new flower stamps I used other new stamps and a new stencil as well. 

Deze 2 kaarten maakte ik met de nieuw Warm Wishes stempelset van Darkroom Door. Behalve deze nieuwe bloemenstempels gebruikte ik ook nog andere nieuwe stempels en een nieuwe stencil.

The Warm Wishes set contains a series of flower stamps in various sizes and a bunch of lovely wishes.


De set bevat mooie bloemenstempels in verschillende formaten en een hele reeks wensen.

I started by stamping in black on the left side of the cards using 2 new border stamps. The crosses were done with Abstract 06 and for the script I used Abstract 08.

Begonnen met het stempelen van een strook links op de kaarten. Daarvoor gebruikte ik ook 2 nieuwe stempels. De kruisjes deed ik met Abstract 06 en voor het script gebruikte ik Abstract 08.
  
To the right side of the cards I adhered a strip of painted tissue paper.

Aan de rechterkant plakte ik een strook geverfd tissue papier.

On a sheet of tissue paper I applied color blocks using yellow, dark blue, orange, pink and green paint. I looked for the nicest parts to use on the cards.

Op een vel tissue papier blokken geverfd met gele, donkerblauwe, oranje, roze en groene verf. De mooiste stukken gebruikt om er 2 repen van te scheuren en deze op de kaarten te plakken.

I stamped the flowers separately on white paper. 

De bloemen apart gestempeld op wit papier.

On the tissue paper I stamped numbers from the new Number Medley set. For the circles I used the lid of a spray bottle. I added small dots using an orange paint marker and a white pen.

Het tissue papier ook bestempeld met nummers uit de nieuwe Number Medley set. Voor de cirkels gebruikte ik het dopje van een spray flesje. Kleine stippen aangebracht met een oranje verfmarker en een witte pen.

I did the white crosses and ovals by sponging white paint through the new Large Stencil - Grunge Borders.

De witte motieven deed ik door met witte verf te sponzen doorheen de nieuwe Large Stencil - Grunge Borders.

Stamps Darkroom Door

Stencil Darkroom Door

Golden Fluid Acrylics: Hansa Yellow Light
Dina Wakley Media Paint: Blushing, Night
Talens Amsterdam Acrylics: Titanium White, Vermilion, Permanent Green Light
Dylusions Paint: Rose Quartz

2020-01-27

Color Crush #8

This lesson of Color Crush - an online watercolor course - was about "Greens".

In deze les van Color Crush - een online cursus aquarel - kreeg de kleur "Groen" de hoofdrol.

I mixed an assortment of warm greens and cool greens by adding yellow, ultramarine or turquoise to the 5 shades of green I picked to work with. I ended up with 45 shades of green.

Ik mengde een hele reeks warme en koele tinten groen. Daarvoor koos ik eerst 5 kleuren groen om mee te werken. Door geel, ultramarine of turquoise toe te voegen aan deze 5 kleuren maakte ik 45 nieuwe tinten.

I used a few of the mixed colors to paint the greenery on the right.

Een paar van die tinten gebruikt om de takjes op de rechterpagina te schilderen.

The next lesson is about pink and purple...

In de volgende les zijn de roze en paarse tinten aan de beurt...

2020-01-26

Color Crush #7

This Color Crush lesson was about exploring blues. The challenge: paint a blue tree...

Voor deze les van Color Crush moesten we ons concentreren op 1 kleur, namelijk blauw.
De opdracht: schilder een blauwe boom...

My homemade swatch book made it easy to find the blues I wanted to work with.

Met de hulp van mijn zelfgemaakte stalenboekje vond ik snel de tinten blauw waar ik mee wilde werken.

Painting a tree trunk and branches by applying a few brush strokes...
While watching the video I thought it would be easy, but it wasn't easy at all :)

Een stam en takken schilderen met een paar welgemikte penseelstreken... 
In het instructiefilmpje leek het makkelijk. Maar het was toch niet zo makkelijk als het leek :)

Blue isn't my most favorite color so I added a bit of violet to make the page more 'mine'.

Blauw is niet mijn meest favoriete kleur. Ik schilderde de achtergrond violet om er meer iets van mezelf van te maken.

Joanne showed us how to add tiny, controled splatters.

Joanne leerde ons hoe je fijne, gecontroleerde spatten kan aanbrengen.

2020-01-24

Color Crush #6

For Color Crush I had to paint amoeba's. I knew in advance it would be difficult. I don't like the outcome but it's part of the learning process, isn't it :)

Voor Color Crush moest ik amoebe's schilderen. Ik wist al op voorhand dat dit fout zou gaan. Mijn amoebes zijn niet zo goed gelukt, maar het is een leerproces :)

I've picked these cool colors to work with. 

Gewerkt met deze koele kleuren.

I did the doodles, marks and text with white watercolor paint, a black and a white pen and a POSCA glitter pen 'Pink'.

Doodles gemaakt en geschreven met witte aquarelverf, een wit en zwart pennetje en een POSCA glitter pen 'Rose'.

The next lesson is about painting a tree, not sure yet if that will be easier to do :)

Voor de volgende les moet ik een boom schilderen. Het is nog maar de vraag of dat beter zal gaan :)

2020-01-23

Happy Birthday Set

My daughter asked me to make a set of birthday cards. The cards had to be clean and simple and suitable for both men and women. That's all she asked for :)

Voor mijn dochter een set verjaardagskaartjes gemaakt. Het moesten strakke kaarten worden en ze moesten ook voor mannen kunnen dienen. Verder had ze geen wensen :)

I used a text stamp by Darkroom Door.

Ik koos een tekststempel van Darkroom Door.

I folded the cards out of cream cardstock and rounded the corners at the bottom of the cards.

Ik werkte op crèmekleurig kaartkarton en ronde de hoekjes van de kaarten af onderaan.

I stamped the balloons again on scraps of paper and glued them down after cutting out.

De ballonnen nog een keer gestempeld op restjes, uitgeknipt en opgeplakt.

These 2 are my favorites.

Deze 2 zijn mijn favorieten.

Stamp
Darkroom Door: Small Stamp Birthday

Archival Ink: Pricked Pear, Tiger Lily, Garden Patina, Carnation Red, Cornflower Blue, Cobalt

2020-01-22

Color Crush #5

Color Crush is a course about colors and watercolor techniques.

De Color Crush lessen gaan over kleuren en aquarel technieken.

For this spread with hearts strings I had to use warms colors. I've chosen to work with this color palette. 

Voor deze spread met harten moesten we warme kleuren gebruiken. Ik koos voor dit kleurenpalet.

To color the hearts I applied the wet-in-wet technique. I painted the hearts using a very light pink color. I added drops of watercolor paint to the wet paint and let the colors float.

Voor de harten de nat-in-nat techniek toegepast. De harten geverfd met een heel vage kleur roze en in de natte verf andere kleuren gedruppeld. De verf daarna zijn werk laten doen.

I again added a quote and outlined the hearts using a black pen.

Opnieuw een quote neergeschreven en de harten omlijnd met een zwart pennetje.

I have to use cool colors for the next spread...

De volgende spread is er één in koele kleuren...

2020-01-21

Use What You Have #1

I have the intention to ink up older stamps more often this coming year. 
I started with a favorite Altenew set. 

Het voornemen gemaakt om dit jaar eens vaker met oudere stempels te gaan werken. Begonnen met een favoriete set van Altenew. 

Stamps 
Altenew: Nature Snippets
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1

Archival Ink Wendy Vecchi: Tea Rose, Sky Blue
Archival Ink: Cobalt

2020-01-20

Color Crush #4

Another lesson about primary colors and variations on primary colors.

Opnieuw een lesje over primaire kleuren en variaties erop.

I picked these reds, blues and yellows to work with.

Ik werkte met deze tinten rood, blauw en geel.

I created a beaded curtain. An exercise on making marks with watercolor paint using a brush.

Een soort van kralengordijn gemaakt. Een oefening op het maken van kleine motieven met aquarelverf en een penseel.

Each lesson comes with a quote about color.

Elke les krijgen we een quote die over kleur gaat. 

I finished the 'curtain' off using a white pen.

Afgewerkt met een witte pen.

2020-01-19

Color Crush #3

This is a spread I made for lesson 3 of "Color Crush", an online workshop by Joanne Sharpe.

Deze spread maakte ik voor de derde les van "Color Crush", een online workshop van Joanne Sharpe.

It's a lesson about primary colors and how to create new hues by mixing the colors. I worked with a brighter version of the usual red, blue and yellow.

Deze les gaat over primaire kleuren en het mengen ervan. Ik werkte met een afgeleide, fellere versie van het gewone rood, blauw en geel.

We had to paint loose circles but I drew a few circles with a pencil first :)

We moesten cirkels verven uit de losse pols maar hier en daar zette ik toch eerst een potloodlijn :)

When 2 wet circles touched each other the colors started to mingle.

Daar waar 2 natte cirkels mekaar raakten begonnen de kleuren in mekaar te lopen.