2020-09-30

Sympathy Cards #5

I looked for 2 gel prints in my stash and overstamped the prints with a flower and a sentiment.

Twee gel prints uitgezocht en deze bestempeld met een bloem en een tekst.

In no time I had two Sympathy Cards at the ready.

Zo had ik in geen tijd twee sterkte kaartjes klaar.

Stamps Darkroom Door:

2020-09-29

Sketched Alphabet #1

I made this notebook using the new Sketched Alphabet stamp set by Darkroom Door. The booklet measures 11 x 15 cm.

Ik maakte dit notaboekje met de nieuwe Sketched Alphabet stempels van Darkroom Door. Het boekje is 11 op 15 cm groot.

The cover was folded out of 300 grs white paper. I overstamped the front and back cover using the Fun Flowers Background Stamp. To create the spine I made 2 folds in the centre of the cover, at 1 cm distance. To reinforce the spine I attached a small strip of paper that was folded the same way. To decorate that strip of paper I used the Plaid Background Stamp.
For the 2 sections I folded pages out of pink paper.

 Voor de kaft een wit blad papier van 300 gr gebruikt. De kaft bestempeld met de Fun Flowers achtergrondstempel. Voor het ruggetje 2 vouwen gemaakt in het midden op een afstand van 1 cm. Om de rug te versterken een small strookje papier gevouwen op dezelfde manier en dat overstempeld met de Plaid achtergrondstempel alvorens het op de kaft te bevestigen.
De 2 katernen vouwde ik uit roze papier.

To attach the sections to the cover I applied a 2 section binding by Keith Smith. 
You can see other 2 section bindings on my blog HERE and HERE.

Om de katernen te bevestigen aan de kaft gebruikte ik een binding voor 2 katernen  uit een boek van Keith Smith.
Andere bindingen met 2 katernen vind je HIER en HIER op mijn blog. 

Here you can see a detail of the binding.

Hier zie je een detail van de binding.

I stamped the letters on scraps of white paper and attached them to the front cover. As a closure I used pink leather cord.

De letters eerst op restjes wit papier gestempeld en uitgeknipt.
Voor de sluiting gebruikte ik roze lederen koord.

Stamps Darkroom Door:

Distress Oxide Ink: Candied Apple
Archival Ink: Jet Black

2020-09-27

Gerbera Daisy #3

Here's another card I made with the new Gerbera Daisy stamp set by Darkroom Door.

Nog een kaartje waarbij ik de nieuwe Gerbera Daisy stempelset van Darkroom Door gebruikte.

I colored the background using watercolor paint.

De achtergrond ingekleurd met aquarelverf.

I've chosen to add a black & white flower on the colorful background.  Underneath the flower I attached black tissue taper.

Ik koos ervoor om een zwart/wit bloem op de gekleurde achtergrond te kleven. Onder de bloem kwam een gescheurd stukje zwart tissue papier. 

 The black stamping was done with the Grid Texture Stamp and a circle stamp from the Grunge Marks stamp set.
I finished the card off by making marks with a black pen and a pink paint marker.

Zwart stempelwerk toegevoegd met de Grid Texture Stamp en een cirkel stempel uit de Grunge Marks stempelset.
Om af te werken met een zwarte pen en een roze verf marker strepen en stippen gemaakt.

2020-09-26

Two Girls

Last week I made 2 cards for girl twins. 
In my opinion these cards are perfect for 7 year olds :)

Twee kaartjes gemaakt voor een tweeling. 
Passend bij zevenjarige meisjes denk ik :)

I started by stamping the girl and the branch on the background. Next I added dots and accents using masking fluid. 

Begonnen met het stempelen van het meisje en de tak. Daarna stippen en accenten aangebracht met maskeervloeistof. 

 I colored the stamped images and the background using watercolor paint.

De achtergrond en de gestempelde figuren ingekleurd met aquarelverf.

After drying I rubbed off the masking fluid. I do like the white dots and accents that appeared.

Na het drogen de maskeervloeistof weggepoetst. De witte lijntjes en stippen zorgen voor een leuk effect vind ik.

Festive cards do ask for pompons :)

Feestelijke kaartjes vragen om pomponnetjes :)

Stamps
PaperArtsy: JOFY 42
Art Journey: Hoedje van Papier

Molotow Art Masking Fluid Marker
2020-09-25

Gerbera Daisy #2

Today I'm sharing 2 more cards I made using the new Gerbera Daisy stamp set by Darkroom Door.

Ook deze 2 kaarten maakte ik met de nieuwe Gerbera Daisy stempelset van Darkroom Door.

To create the cards I used a masking technique.

Een masking techniek gebruikt.

I started by stamping the flowers randomly on a watercolor panel.  I covered each flower with a mask before overstamping with the Pinstripe Background Stamp.

Begonnen met het willekeurig stempelen van bloemen op aquarelpapier. Daarna elke bloem bedekt met een masker en alles overstempeld met de Pinstripe achtergrondstempel.

The Gerbera Daisy stamp set contains 4 beautiful text stamps as well.

In de stempelset zitten ook een aantal mooie teksten.

Here I used various colors on the flowers.

De bloemen op dit  kaartje kregen verschillende kleuren.

I colored the flowers and the background using Distress Ink and Wendy Vecchi Make Art Blendable Ink.

De bloemen en de achtergrond ingekleurd met Distress Inkt en met Wendy Vecchi Make Art Blendable Inkt.

Stamps Darkroom Door:

Wendy Vecchi Make Art Blendable Ink: Pink Peony, Forget-Me-Not
Distress Ink: Twisted Citron, Mowed Lawn, Ripe Persimmon, Picked Raspberry

2020-09-24

Gerbera Daisy #1

I made this card for Darkroom Door using the new  Gerbera Daisy stamp set.


Ik maakte dit kaartje voor Darkroom Door met de nieuwe Gerbera Daisy stempelset.


To create the background I was inspired by an online course by Kate Crane. I started by applying various colors of paint to the background. I added white, fuchsia and lime dots with the Small Stencil - Polka Dots.

Voor de achtergrond liet ik me inspireren door een online lesje van Kate Crane. Begonnen met het aanbrengen van verschillende kleuren verf. Stippen aangebracht met de Polka Dots stencil in combinatie met fuchsia, witte en lime verf.


I stamped on the painted background  in black and red using stamps from the Number Medley set. The black flowers were done with the Fun Flowers Background Stamp. I made scratches into the wet paint using a crayon. I added accents with a white pen, a black Stabilo and Distress Crayons.

Stempelwerk toegevoegd in zwart en rood met stempels uit de Number Medley set. De bloemen deed ik met de Fun Flowers achtergrondstempel. Gekrast in de natte verf  met een potlood en accenten aangebracht met een witte pen, een zwarte Stabilo en Distress Crayons.


I stamped the beautiful Gerbera on white paper and colored the flower using Dina Wakley Media Paint Carnation, Fuchsia and Lime. I attached the flower to the background using 3D tape.

De mooie Gerbera op een stukje papier gestempeld en ingekleurd met Dina Wakley Media Paint Carnation , Fuchsia en Lime. De bloem verhoogd opgeplakt. 


Stamps Darkroom Door:

Stencil Darkroom Door:

Dina Wakley Media Paint: White, Carnation, Lime
Golden Fluid Acrylics: Carbon Black, Pyrrole Red, Quinacridone Red

Archival Ink: Jet Black, Carnation Red

Distress Crayons: Twisted Citron, Worn Lipstick