2018-10-29

Tissue Paper

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. For the current "Tissue Paper" topic I made this set of Christmas cards.

Vanavond ben ik opnieuw te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het thema "Tissue Papier" maakte ik een set kleurige kerstkaarten.

To create the cards I used older and brand new JoFY stamps.

Gewerkt met oudere en nieuwe JoFY stempels.

I started by painting leftover pieces of white tissue paper with Fresco Finish Chalk Acrylics.

Begonnen met het verven van restjes wit tissue papier met Fresco Finish Chalk Acrylics.

I looked through my stash for matching tissue paper as well. I dug up a few gel prints I did on tissue paper.

Ook nog bijpassende restjes tissue papier gezocht in mijn voorraad. Ik vond gel prints die ik maakte op tissue papier. 

I cut the tissue paper into squares and rectangles and made colorful collages. 

Onregelmatige vierkanten en rechthoeken gesneden uit het tissue papier en hier kleurige collages mee gemaakt.

The focal images were stamped on tissue paper as well.

Ook de kerstbal, boom en ster zijn op tissue papier gestempeld.

To make the tissue paper stronger I glued it on scraps of cardstock first.
.
Het tissue papier hiervoor eerst wel op stevig papier gekleefd.

The large words are from the new JoFY 68 stamp set. I'm fond of these words, they look great on cards in my opinion.


De grote woorden komen uit de nieuwe JoFY 68 stempelset. Ze staan heel mooi op een kaart vind ik.

For more information on how to make these cards, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe je deze kaarten maakt. 

2018-10-27

Autumn #6

I made an autumn themed spread in my tiny Pocket Journal.

Een 'herfstige' spread gemaakt in mijn kleine Pocket Journal.

I started by covering the pages as well as the inclusions with tissue paper.

Eerst zowel de grote als de kleine pagina's bedekt met tissue papier.

I stamped the leaves on tissue paper as well. To make the tissue paper stronger I glued it on scraps of cardstock first.

Restjes geverfd tissue papier op kaartkarton gekleefd. Daar blaadjes op gestempeld en uitgeknipt.

On the left page I adhered light blue tissue paper first. I glued white tissue paper with white text on top. 

De linkerkant kreeg eerst een laagje lichtblauw tissue papier. Daaroverheen wit tissue paper met witte tekst erop aangebracht. 

The tissue paper I glued on the inclusions are gel prints.

Het tissue papier dat ik op de kleine pagina's kleefde zijn gel prints.

Stamps Darkroom Door: 

Dinna Wakley Media: Collage Paper Backgrounds & Collage Words


2018-10-25

No Rain No Flowers

I again inked up my hand carved flower stamp using my ZIG markers. The background was colored with Distress Ink.

Nog eens mijn handgekerfde stempel beïnkt met mijn ZIG markers.  Deze keer de achtergrond ingekleurd met Distress Inkt. 

I outlined the flowers and leaves with a black fineliner.

Ook wat gekrabbeld rond de bloemen en blaadjes met een pennetje.

Stamps
StudioLight: Art by Marlène STAMPBM28

2018-10-24

Watercolor #2

For this wedding card I used one of the watercolor backgrounds I painted last week. I folded a white envelop as well, made some stitches at the edges to close the envelop.

Eén van mijn watercolor achtergrondjes gebruikt om een felicitatie kaart te maken voor het huwelijk van een collega. Ook een enveloppe gevouwen en aan de randen dicht gestikt.

Stamps
Els Brigé Design: Mijnheer & Mevrouw

2018-10-23

Watercolor #1

I recently made a series of backgrounds using watercolor paint.

Onlangs een aantal achtergronden gemaakt met aquarelverf.

I'm very happy with my new Altenew Watercolor set. 

Blij met mijn nieuwe Altenew Watercolor set.

I colored the tiny birds with the same paint.

De vogeltjes ingekleurd met dezelfde verf.

Stamps Darkroom Door:

2018-10-19

Never Give Up

I stamped the letters on the background of this sympathy card with Distress Oxide Inks.

De letters op de achtergrond van dit sterkte kaartje werden gestempeld met Distress Oxides.

Underneath the white panel I adhered a piece of gauze. I colored the gauze using Distress Ink 'Cracked Pistachio'. 

Onder het witte paneeltje een stukje gaas gekleefd. Ik kleurde het gaas met Distress Inkt 'Cracked Pistachio'.

 A leftover from this project was used to fold a tab.

 Van een restje van dit project een tabje gevouwen.

Stamps 
StudioLight:  Art by Marlène STAMPBM28 & STAMPBM25

2018-10-17

Autumn #5


For this fall card I used a gel print from my stash.

Voor de achtergrond van dit herfstkaartje gebruikte ik een gel print uit mijn voorraad.

To make the gel print I used one of the stamps from the Carved Leaves Vol 2 stamp set as well.

Om de gel print te maken gebruikte ik ook een stempel uit de Carved Leaves Vol 2 stempelset.

Stamps Darkroom Door:

2018-10-16

Autumn #4

With the bunch of leaves I stamped I made a clean and simple card as well.

Met mijn 'oogst' aan blaadjes deze keer een heel eenvoudige kaart gemaakt.

As I mentioned before I did the stamping with Distress Oxide Inks.

Zoals ik in vorige posts al vermeldde stempelde ik alles met Distress Oxides.

Stamps
Darkroom Door: Carved Leaves Vol 2
Els Brigé Design: 't Is je Verjaardag

2018-10-14

Autumn #3

I started by stamping a grid pattern on top of a painted background.
Although I'm fond of symmetrical designs I stamped the quote off centre on this card. On the right I added some beautiful Fine Leaves.

Over een geverfde achtergrond eerst een raster gestempeld.
Ik ben nogal voor symmetrie maar hier voor de verandering de quote weg van het midden gestempeld. Zo was er nog plaats voor een aantal van de mooie Fine Leaves.

The colored leaves were stamped with 2 different colors of Distress Oxide Inks using my MISTI.

De opgeplakte blaadjes gestempeld met telkens 2 kleuren Distress Oxides. Hiervoor mijn MISTI gebruikt.

Stamps Darkroom Door

2018-10-13

Autumn #2

If you follow me on Instagram you know I stamped a bunch of leaves the past week. I used those leaves to make a series of fall cards. 
Here's the first one.

Wie me volgt op Instagram zag dat ik de voorbije week een hele reeks blaadjes stempelde en uitknipte.
Met deze blaadjes maakte ik ondertussen een aantal kaarten. Hier de eerste.

Long time ago a made a similar one.

Het is een remake van een kaartje van lang geleden.

To stamp the Polka Dots I used paint. The leaves were stamped with Distress Oxide Inks.

Om de Polka Dots te stempelen gebruikte ik verf. De blaadjes werden met Distress Oxides gestempeld.

Stamps Darkroom Door

2018-10-09

Distress Stains


For the 31productschallenge on Instagram I've chosen to work with Distress Stains today. I inked up a large background stamp with the stains and stamped on watercolor paper.

Voor de 31productschallenge op Intstagram koos ik vandaag Distress Stains om mee te werken. Een grote achtergrondstempel beïnkt met de stains en gestempeld op aquarelpapier.

These are the colors I worked with.

Deze kleuren gebruikt.

I added black stamping on top and finished the card off by adhering torn strips of washi tape.

Afgewerkt met zwart stempelwerk en gescheurde strookjes washi tape opgeplakt.

Stamps Studiolight 
Art by Marlene: STAMPBM28 &STAMPBM09

2018-10-08

A Box of Eggs


Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. I've made this art journal spread for the current "A Box of Eggs" colour topic.

Vanavond ben ik opnieuw te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het "A Box of Eggs" kleurenthema maakte ik deze art journal spread.

Bird eggs come in all kinds of soft colours. For this spread I worked with these beautiful Fresco Finish Chalk Acrylics by PaperArtsy.

Vooral eieren van vogels hebben allerlei mooie pastelkleuren. Ik werkte met deze mooie kleurtjes Fresco Finish Chalk Acrylics van PaperArtsy.

I love building layers to create a background.

De achtergrond is zoals gewoonlijk opgebouwd uit veel laagjes.

I decorated the spread with a series of abstract flowers.
I added details with a white pen and adhered strips of washi tape.

Op de voorgrond kleefde ik een reeks abstracte bloemen. 
Details aangebracht met een witte pen. Ook nog wat strookjes tape opgeplakt.

Because bird eggs often have speckles I added splatters with my white Sharpie :)

Omdat eieren vaak gespikkeld zijn ook nog wat spetters gemaakt met een witte Sharpie :)

For the quote on the inclusion I used a stamp from the JOFY 45 stamp set.

De quote is een stempel uit de JOFY 45 stempelset.

The other stamps I used are from the ESA09 set.


Voor de rest gebruikte ik stempels uit de ESA09 stempelset.

For more detailed instructions on how to make this art journal spread, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe je zo'n art journal spread maakt.