2022-10-01

The Naked Spine Journal #1

 

Recently I took part in "The Naked Spine Journal Class" by Sophie De Cort.

Onlangs schreef ik me in voor de online cursus "The Naked Spine Journal Class"  van Sophie De Cort.

I've been a fan of Sophie's beautiful journals with an open spine for a long time. Now I had the opportunity to learn from her how to make these naked spine journals. Happy me :) 

Ik ben al heel lang fan van het werk van Sophie en van haar boeken met een open rug. En nu kreeg ik de gelegenheid om van haar te leren hoe je zo'n art journals maakt. Dat kon ik niet voorbij laten gaan toch :)

This week I finished two medium size journals. 

Deze week mijn eerste 2 boekjes afgewerkt.

The covers were decorated with fabric that was painted first.

De kaften zijn bekleed met stof die we eerst verfden.

On the spine of this art journal I used the Medium Stencil - Creativity by Darkroom Door.

Voor de letters op de rug van dit art journal gebruikte ik met de Medium Stencil - Creativity van Darkroom Door.

There was a lot of machine stitching involved.

Er kwam veel stikwerk bij kijken.

Some of the inside pages match with the fabric on the covers, no coincidence :)

Sommige van de pagina's binnenin passen goed bij de kleuren van de kaften en dat is geen toeval :)

The signatures were folded out of all kinds of papers from my stash. 

De katernen vouwde ik uit allerlei papier uit mijn voorraad.

I even added a few pages out of an old exercise book that belonged to my father.

Hier zie je een pagina uit een oud schoolschrift van mijn vader.

I really enjoyed the process. There were a lot of steps involved so it took me some time but I love the outcome.

Echt heel tof om te maken deze boekjes. Er kwamen veel stappen aan te pas dus het was redelijk veel werk maar ik ben heel blij met het resultaat.

The binding I applied on this book is slightly different from the binding I used on the first one.

Voor dit boekje een iets andere binding toegepast dan bij het eerste boek.

It will be a pleasure to work in these art journals :)

Ik kan niet wachten om in deze art journals te gaan werken :)

My collection of stencils came to good use.

Mijn collectie stencils kon ik goed gebruiken voor dit project.

There are more Naked Spine Journals in the making so stay tuned...

Ik ben bezig aan nog meer "Naked Spine Journals", er komt nog een vervolg dus...

Stencils
Tim Holtz Layering Stencil: Tiles, Dashes, Stitched, Dotted
Stencil Girl Products: M080 Missigman

2022-09-29

Sympathy Cards #20

 

For this Sympathy Card I took a gel print from my stash.
I stamped a flower and a wish on top of the gel print and decorated the card with a piece of ribbon and 5 matching buttons.

Voor deze sterkte kaart koos ik opnieuw een gel print uit mijn voorraad.
Ik stempelde er een bloem en een tekst bovenop. De kaart afgewerkt met een lintje en 5 bijpassende knoopjes.

Stamps
Darkroom Door: Full Bloom Vol 1
Different Colors: S-00035 Even laten weten

2022-09-25

Leftovers #4

 

Here's another collage card I made from leftovers. 
On the background I used a gel print that was pulled on tissue paper. The petals of the flower were cut out of another gel print. I adhered a strip of pink fabric and a tiny strip of tissue paper and patterned paper. I again finished the card off with a few pieces from one of my Snipppet Rolls.

Hier nog een collage kaart die ik maakte met restjes.
Op de achtergrond kleefde ik een gel print die ik maakte op tissue papier. De bloemblaadjes knipte ik ook uit een gel print. Ik kleefde een reepje roze stof op de kaart samen met een reepje tissue papier en gedessineerd papier. Ik werkte de kaart opnieuw af met een paar strookjes die ik afknipte van één van mijn Snipppet Rolls.

2022-09-23

Leftovers #3

 

On the background of this card I made a collage from scraps. I used patterned paper, a stamped print and a stencilled print. I glued scraps of black and white tissue paper op top of the collage. I adhered circles and strips of paper, these were cut/punched out of scraps as well. 
The flower was in my stash, it was stamped on vintage book paper for this project.

Voor de achtergrond van deze kaart maakte ik een collage van restjes. Ik gebruikte gedessineerd papier, een stempelafdruk en gestencilde hokjes. Daar kleefde ik restjes zwart/wit tissue papier bovenop. Ik versierde de kaart verder met cirkels en reepjes papier die ik ook uit restjes ponste/sneed. 
De bloem zat in mijn restjesbak, ooit gestempeld op papier uit een oude boek voor dit project

The tab comes from one of the 'Snippet Rolls' I made before.

Het tabje is een stukje van een 'Snippet Roll' die ik eerder maakte. 

2022-09-20

Leftovers #2

 

On the background of this card I used leftover paint from another project. To add white dots I sponged white paint through a Tim Holtz stencil.
The flowers were in my stash, I only had to cut them out. I embellished the card using a clothing label, I stamped a birthday wish on top. The marks were done with a black Stabilo pencil.

Op de achtergrond van deze kaart smeerde ik restjes verf van een ander project. De witte stippen maakte ik door verf te sponzen doorheen een Tim Holtz stencil.
De bloemetjes vond ik in mijn restjesdoos, ik moest ze alleen nog uitknippen. De kaart verder versierd met een kledij label. Ik stempelde er een verjaardagswens op. 
Tenslotte nog zwarte streepjes gezet met een Stabilo potlood.

Stamps
Darkroom Door: Happy Birthday
The Stamp Market: Cherry Blossom

Tim Holtz Layering Stencil: Dotted Line

2022-09-18

Leftovers #1

 

I Made this tag with nothing but leftovers from previous projects. The tag was in my stash since 2013, quite a while I know :) I rejected it while working on this project.
Last week I took it out of my leftover bin and added white dots using a Tim Holtz stencil and white paint. To stamp the large black circles I used a lid and black paint. The strips of patterned paper are leftovers from these cards. I adhered a seed pod I once drew for the Wonky Bits course by Willa Wanders. The pink flower was made with sealing wax and a sealing wax stamp. The tag topper is a strip of leftover fabric from this Pocket Fodder Book.

Dit label helemaal gemaakt van en met restjes van vorige projecten. Het label zelf zit al sinds 2013 in mijn restjes doos, dat is een hele tijd ik weet het :) 
Ooit afgekeurd voor dit project. Ik viste het van de week uit de doos en zette er witte stippen op door met witte verf te sponzen doorheen een stencil van Tim Holtz. De grote zwarte cirkels stempelde ik met een dekseltje en zwarte verf. 
De strookjes gedessineerd papier zijn overschotjes van deze kaarten. De zaaddoos tekende ik vorig jaar voor de Wonky Bits cursus van Willa Wanders. De roze bloem is gemaakt met zegellak en een zegellak stempel. De tag topper tenslotte is een restje stof afkomstig van dit Pocket Fodder Book.

Stamp Darkroom Door

Tim Holtz Layering Stencil: Dotted Line

2022-09-15

Cherries

 

Last summer I bought a card with cherries made of pompons in a stationery shop. 
I kept the idea in mind to make such a card myself and so I did this week. I made a kraft and a white one.
I drew the stems and the leave with a Versamark pen and heat embossed the drawing with fuchsia embossing powder.

Afgelopen zomer kocht ik een kaart met kersen gemaakt van pompons in de winkel. Toen nam ik me voor om zelf eens zo'n kaart te maken en dat is er nu van gekomen. Ik maakte een kraft en een witte versie.
De stelen en het blaadje getekend met een Versamark stift en daarna bewerkt met fuchsia embossing poeder.

Stamps Darkroom Door

WOW Embossing Powder: Primary Fuchsia Fusion
Archival Ink: Jet Black

2022-09-07

Flowers

 

I'm sharing another watercolor painting today. 

Nog een werkje met aquarelverf vandaag.

This time I watched a video by Emma Jane Lefebvre.

Deze keer werd ik geïnspireerd door een video van Emma Jane Lefebvre.

I'm not that happy with the flower on the left. I will have to practice a lot more.

Ik ben niet zo tevreden over de bloem links, ik ga nog veel moeten oefenen.

I think I like the sheep the most :)

De schapen vind ik toch de leukste :)

2022-09-05

Birds

 

I painted these birds after watching another video on YouTube by Diane Antone.

Deze rij vogels geschilderd na het bekijken van een filmpje op YouTube van Diane Antone.

Diane has a bunch of free instruction video's on YouTube on easy watercolor paintings. 

Er zijn veel gratis filmpjes van Diane te vinden op YouTube. Ze demonstreert vaak eenvoudige maar heel mooie schilderijtjes met aquarelverf.

It wasn't that easy but after all I'm quite happy with the result.

Toch niet zo makkelijk als het leek maar al bij al ben ik toch tevreden met het resultaat.

2022-08-26

Sheep

 

A while ago I watched a video on YouTube by Diane Antone Studio. I was immediately in love with these sheep, put these on my to do list. This week I finally had the time to give it a try.

Een tijdje geleden botste ik op een leuk filmpje op YouTube van Diane Antone Studio. Sindsdien staan deze schaapjes op mijn to do lijst. Afgelopen week is het er eindelijk van gekomen om ze te schilderen.

Diane has a bunch of free instruction video's on YouTube on easy watercolor paintings. 

Er zijn veel gratis filmpjes van Diane te vinden op YouTube. Ze demonstreert vaak eenvoudige maar heel mooie schilderijtjes met aquarelverf.

I used my color swatches tag books to pick 6 favorite colors. 

Ik gebruikte de stalenboekjes die ik lang geleden maakte om 6 favoriete kleuren uit te kiezen. 

I added shadow and details with pencils, a white POSCA pen and a black fineliner.

Ik bracht schaduw en details aan met kleurpotloden, een witte POSCA pen en een zwarte fineliner.

2022-08-23

Anemone #2

 

On today's card I used the new Anemone stamp by Different Colors. I stamped the flowers using Archival Ink 'Jet Black'. The coloring was done with watercolor paint.

Deze kaart gemaakt met de nieuwe Anemoon stempel van Different Colors. De bloemen stempelde ik deze keer met Archival Inkt 'Jet Black'. Ze werden ingekleurd met aquarelverf.

Stamps Different Colors
SU-00988 Anemoon
SU-00987 Spiraal Cirkel Gefeliciteerd
SU-00979 Stippen Cirkel

2022-08-19

More Flowers

 

The "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes came to an end but I'm still busy filling the pages of my junk journal with flowers.
Here I added 2 stamped flowers to an eco printed page. 

De 'Flowers Magic Challenge" is afgelopen maar ik ga nog even door met het vullen van mijn junk journal met bloemen.
Hier kleefde ik twee gestempelde bloemen op een eco print.

I completed the spread by adding marks, a tab, a piece of one of my 'snippet rolls' and a few rub-ons.

Verder nog 'marks', een tabje, een stukje van één van mijn 'snippet rolls' en een aantal rub-ons toegevoegd.

Here I started by making scribbles with a pencil. I randomly stamped with the 'Abstract Stamp - Distressed Diamonds' by Darkroom Door and adhered 5 orange circles and a stamped heart. The circles were punched out of tissue paper that I colored with Dylusions Ink Spray first. I outlined the circles using an orange Distress Crayon and a black Stabilo All pencil.

Hier eerst met een gewoon potlood krabbels gemaakt. Daarna op willekeurige plaatsen gestempeld met de 'Abstract Stamp - Distressed Diamonds' van Darkroom Door. Vijf oranje cirkels opgeplakt en een hart. De cirkels met een pons uit tissue papier gesneden, het tissue papier eerst gekleurd met Dylusions Ink Spray. De cirkels omlijnd met een oranje Distress Crayon en een zwart Stabilo All potlood.

I finished the spread off by adding one of my 'Wonky Bits' flowers.

De spread afgewerkt met een bloem uit mijn 'Wonky Bits' verzameling.

The page on the left is from a Dina Wakley Media Collage Book, not my work!
On the right I drew some simple flowers that I colored with Distress Crayons. The light green handmade paper with a lot of texture was not an easy surface to work on.

De pagina links komt uit een boek met papier van Dina Wakley, niet mijn werk dus!
Rechts tekende ik een aantal simpele bloemen die ik inkleurde met Distress Crayons. Het lichtgroene handgeschept papier met véél textuur was geen makkelijke ondergrond om op te werken.

Stamps Darkroom Door

Dylusions Stencil: Fresh Dots Small
Dina Wakley Media: Collage Collective
Dina Wakley Media: Collage Paper
Jane Davenport: Rub-On Transfer Sheets

2022-08-18

Collage #2

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes. We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. 

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. 

I again made a collage inspired by the work of Roben Marie Smith.
The text on the right page was already there, the light orange and blue colors are the result of the eco printing I did while making this junk journal.
I adhered scraps of black and white tissue paper, applied white paint and green watercolor paint, stamped black tiny circles and made marks using fluorescent paint and a black Stabilo All pencil.

Opnieuw een collage gemaakt geïnspireerd op het werk van Roben Marie Smith.
De tekst stond al op de rechterpagina en de licht oranje en blauwe kleur komt van het eco printen. Ik plakte stukjes zwart/wit tissue papier op, maakte vegen met witte verf, bracht groene aquarelverf aan, stempelde zwarte rondjes en maakte marks met fluo verf en een zwart Stabilo All potlood.

I adhered a watercolor flower and some circles to the right page. The leaves on the left page were painted straight onto the background.

De bloem en de cirkels op de rechterpagina zijn opgeplakt. De tak links verfde ik met aquarelverf rechtstreeks op de achtergrond.

Stamp Darkroom Door

Tissue Paper: Dina Wakley Media
Golden Acrylics: Fluorescent Magenta
Talens Amsterdam Acrylics: Titanium White

2022-08-17

Collage #1

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. 

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. 

This page is inspired by a lesson by Roben Marie Smith. She challenged us to make a collage in our junk journal. I added patterned paper, stamped prints, gel prints, a watercolor flower, images from wrapping paper, leftover wonky bits....and made lots of marks using a black Stabilo All pencil and Distress Crayons.

Deze pagina is geïnspireerd op een lesje van Roben Marie Smith. Ze daagde ons uit om een collage te maken. Ik werkte met gedessineerd papier, gestempelde prints, gel prints, een bloem die ik ooit verfde met aquarelverf, afbeeldingen van op cadeaupapier, restjes van mijn 'wonky bits' ... en bracht details aan met een zwart Stabilo All potlood en Distress Crayons.

The outcome is a bit busy in my believe but I had a great time making this collage 
Tomorrow I'll post a collage that is less busy :)

Het resultaat is nogal druk geworden vind ik maar het was wel heel leuk om te doen 
Morgen post ik een collage die er minder druk uitziet :)