2022-05-15

Sympathy Cards #16

 

This month I'm joining the BirgitKoopsenGelPrintingChallenge on Instagram.
I already made a bunch of prints, card size. I've chosen 2 of those prints to make today's Sympathy Cards.
This print was done with Alcohol Ink for the topic 'Bottle Caps'.

Deze maand doe ik mee met de BirgitKoopsenGelPrintingChallenge op Instagram.
Ik maakte al een heleboel prints op  kaartformaat. Twee van deze prints vandaag gebruikt om twee sterkte kaartjes te maken. 
Deze print maakte ik met alcohol inkt voor het thema 'Bottle Caps'. 

The print I used on this card was done with acrylic paint for the topic 'Comb'.
I overstamped each print with a quote stamp by Darkroom Door, I drew a frame with a black fineliner and added a few enamel dots.

De print die ik voor dit kaartje gebruikte maakte ik met acrylverf voor het thema 'Comb'.
Over de prints een quote van Darkroom Door gestempeld, een randje getekend met een zwarte fineliner en enkele plakparels opgekleefd.

Stamp Darkroom Door
Quote Stamp - Light Remains

2022-05-08

Mother's Day #2

 

Today we're celebrating Mother's Day here in Belgium.
I'm wishing all moms, plus moms and women who take care of someone in some way a very lovely day!
 
Vandaag is het moederdag hier in België.
Ik wil graag alle mama's, plus mama's en dames die op één of andere manier zorgen voor iemand en het verschil maken een heel fijne dag wensen!

Stamps
Els Brigé Design: Mama

2022-05-07

Mother's Day #1

 

To create today's cards I started by stamping a border to the right side of the cards using the Abstract Stamp - Faded Circles by Darkroom Door. I added circles by sponging with various colors of Distress Ink through a home made stencil.  I stamped the flowers on a scrap of watercolor paper and colored the flowers with Ecoline Brush Pens. After cutting out I adhered the flowers to the card.
I finished each card off by stamping a wish and attaching a piece of pink cord.

Voor de kaartjes van vandaag eerst de 'Abstract Stamp - Faded Circles' van Darkroom Door afgedrukt op de rechterkant van de kaarten. Met een zelfgemaakte stencil en verschillende kleuren Distress Inkt cirkels gesponsd. De bloemen gestempeld op aquarelpapier en ingekleurd met Ecoline Brush Markers. De bloemen daarna uitgeknipt en op de kaarten geplakt.
Tenslotte nog een wens gestempeld en een roze koordje aan elke kaart geknoopt.

Stamps
Different Colors: S-00675 Flower Louise

Distress Ink: Ripe Persimmon, Cracked Pistachio, Kitsch Flamingo, Saltwater Taffy, Picked Raspberry
Archival Ink: Jet Black

2022-05-06

Tie Book

 

A while ago I joined a Facebook Live workshop by Dina Wakley.
In that course she demonstrated how to make a 'Tie Book'.

Een tijdje geleden volgde ik een Facebook Live van Dina Wakley.
Ze demonstreerde hoe je een 'Tie Book' maakt.

Dina started from scratch. She showed a technique on how to color the pages and taught the binding method. I didn't find the time yet to prepare the pages the way she did but I was eager to try the binding. So I dug into my pile of gel prints and made a 'Tie Book' from gel prints.

Dina begon vanaf nul. Ze toonde een techniek om pagina's kleur te geven en legde uit hoe je het boekje moest binden. Ik vond nog geen tijd om pagina's te verven op haar manier maar ik wilde wel graag de binding uitproberen. Dus heb ik mijn voorraad gel prints aangesproken en maakte ik een 'Tie Book' van gel prints.

I've chosen to work with green and blue prints.
The pages are card size.

Gekozen voor prints in groen/blauwe tinten.
De pagina's zijn kaartformaat.

I decorated the front cover with stamps by Dina Wakley.
I 'm planning to fill the book with flower prints.

De voorkant versierd met stempels van Dina Wakley.
Het is de bedoeling om het boekje te vullen met bloemenprints.

The binding is located at the very top and bottom of the spine, so the entire spine is free from stitches. Due to the gel prints I ended up with a very colorful spine.

Doordat de pagina's aan beide uiteinden van de rug aan mekaar geknoopt worden blijft de rug vrij van bindwerk. De gel prints zorgen voor een kleurige rug.

Some of the pages...

Enkele van de pagina's...

I've chosen to round the corners of each page.

Ervoor gekozen om de hoekjes van de pagina's af te ronden.

Because I used rather thin linen bookbinding thread I could make tight knots.

Door met tamelijk dunne linnen draad te werken kon ik strakke knopen maken.

When using ribbon or thicker thread the book becomes less stable, more wobbly.

Hoe dikker het lint of het touwtje waar je mee werkt, hoe 'wiebeliger' het boekje wordt.

Stamps Dina Wakley
Textures
Good Idea

2022-05-03

Stamping with Stencils

 

I recently rediscovered the 'stamping with stencils technique' and I ended up with a bunch of colorful backgrounds for cards.

Ik herontdekte onlangs de 'stempelen met stencils techniek' en zo eindigde ik met een heleboel kleurige achtergronden voor kaarten.

I applied Distress Ink straight from the ink pad to various stencils. After spraying water on top I made prints on watercolor paper. 
It's a very easy technique with an unpredictable outcome but that's exactly why I love this technique :)

De techniek is simpel. Rechtstreeks met het inktkussen Distress Inkt aanbrengen op stencils, daar water over vernevelen en afdrukken maken op aquarelpapier.
De uitkomst is telkens een verrassing maar dat is net het leuke eraan :)

I used the backgrounds to make a set of kids cards.

Met de achtergronden maakte ik een reeks kaarten voor kinderen.

The branch, the numbers and wishes were stamped straight onto the backgrounds using Archival Ink 'Jet Black'. I stamped the birds and sheep on scraps of paper and adhered them to the cards using 3D tape.

De tak, de nummers en de wensen werden rechtstreeks op de achtergrond gestempeld met Archival Inkt 'Jet Black'. Ik stempelde de vogels en het schaap op restjes wit papier en plakte die na het uitknippen op de kaarten met 3D tape.

I embellished each card with a few pompons.

Elke kaart versierd met een aantal pompons.

The sheep was decorated with fluffy yarn.

Het schaap kreeg een laagje pluizige wol.

Stamps
PaperArtsy: JOFY 42
Hero Arts: A4981 It's Your Day
Artemio (sheep)
Art Journey (hoera)

Stencils
Tim Holtz Layering Stencils: Flourish & Harlequin & Grid Dot
Dina Wakley Media Stencils: Fractured Circles

2022-04-28

Mix & Match

 

For today's cards I used ready made card panels by Cats on Appletrees.
I mixed and matched stamps by various brands to create both cards. 
The vases were stamped on scraps of kraft paper and cut out. The rest of the stamping was done straight onto the cards.

Voor de kaartjes van vandaag werkte ik op kant en klare, tweekleurige kaartjes van Cats on Appletrees. Ik combineerde stempels van verschillende merken.
De vaasjes werden gestempeld op restjes kraft papier en uitgeknipt. Voor de rest stempelde ik alles rechtstreeks op de kaartjes.

Stamps
Darkroom Door: Bottles & Party Balloons
Rubber Dance: Pencil Marks #1
PaperArtsy: JOFY14
Cats on Appletrees: small flowers

2022-04-26

Cupcake and Macarons

 

Focal points on my cards are often flowers but for this set of cards I've chosen to work with sweets :)

Ik maak heel vaak kaarten met bloemen in de hoofdrol maar voor deze set kaartjes koos ik voor zoetigheden :)

I started by stamping script on the card using black ink. Next I adhered strips of patterned paper and tape to the left side of the card.

Begonnen met het stempelen van het script met zwarte inkt. Daarna strookjes gedessineerd papier en tape op de linkerkant geplakt. 

The cupcake and macarons were stamped with Versamark and heat embossed with embossing powder 'Metallic Gold'. 

De cupcake and macarons gestempeld met Versamark en bewerkt met embossingpoeder 'Metallic Gold'

Distress Ink was used to color the stamped prints.

De stempelafdrukken ingekleurd met Distress Inkt.

I finished the cards off with an enamel dot, some gold twine and a wish.

De kaarten verder afgewerkt met een plakparel, een goudkleurig touwtje en een wens.

Stamps
Dina Wakley Media: For the Love of Circles
Different Colors: SU-00887 Cupcake Cherish; SU-00884 Macarons; S-00504 For You; S-00503 Voor Jou
Darkroom Door: Birthday Greetings

WOW Embossing Powder: Metallic Gold Rich Super Fine

Distress Ink: Speckled Egg, Saltwater Taffy, Picked Raspberry, Dried Marigold, Worn Lipstick, Wild Honey, Salvaged Patina

Paper & Tape: Masterpiece Design

2022-04-25

With Love

 

On a top fold white card I adhered circles, die cuts I made with a cutting die by Art by Marlene.
I colored the stamped flower using Distress Ink and finished the card off with roses, a button, a strip of patterned paper and a piece of twine.

Op een witte dubbele kaart plakte ik cirkels die ik maakte met een stans van Art by Marlène.
De bloem werd ingekleurd met Distress Inkt. 
De kaart afgewerkt met roosjes, een knoop, een restje gedessineerd papier en een jute touwtje.

Stamps
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1
Dina Wakley Media: Always Flowers

Studio Light: Art by Marlene Cutting Die 'Stencil BM02'

Distress Ink: Worn Lipstick, Saltwater Taffy, Vintage Photo, Wild Honey

2022-04-23

The Icing on the Cake

 

For the background of this card I rumbled through my stash to find a nice gel print. 
To the left side of the card I stamped small circles using the 'Abstract Stamp - Faded Circles' by Darkroom Door. The cupcake was stamped on a scrap of paper using grey ink. I colored the cupcake with Distress Ink Salvaged Patina, Wild Honey and Saltwater Taffy. After cutting out I adhered the stamped image to the card using 3D tape. For some extra shine I applied a layer of Glossy Accents to the topping on the cupcake.
The ribbon was colored with Saltwater Taffy Distress Ink as well.
I finished the card off with a wish from the 'Birthday Greetings' stamp set.

Gezocht in mijn voorraad naar een mooie gel print om mee te starten. Op de linkerkant van de gel print stempelde ik kleine cirkeltjes met de 'Abstract Stamp - Faded Circles' van Darkroom Door. De cupcake op een restje papier gestempeld met lichtgrijze inkt. De afdruk ingekleurd met Distress Inkt Salvaged Patina, Wild Honey en Saltwater Taffy. De cupcake uitgeknipt en op de kaart bevestigd met 3D tape. Voor wat extra glans kreeg de toef slagroom op de cupcake een laagje Glossy Accents. 
Het lint kleurde ik met Distress Inkt Saltwater Taffy. De kaart afgewerkt met een wens uit de 'Birthday Greetings' stempelset.

Stamps Darkroom Door

Distress Ink: Wild Honey, Saltwater Taffy, Salvaged Patina
Archival Ink: Dove Gray, Jet Black
Ranger: Glossy Accents

2022-04-15

Sealing Wax #2

 

I folded 2 Easter gift boxes using the beautiful Masterpiece Design paper.

Met het mooie Masterpiece Design papier vouwde ik 2 doosjes om kleine paaseitjes in te doen.

The boxes measure approx 8 x 8 cm. I used my Scor-Pal to make the folds, easy peasy.

De doosjes meten ongeveer 8 bij 8 cm. Met behulp van de Scor-Pal zijn ze zo gevouwen.

I wrapped a strip of vellum around each box. To finish the boxes off I used pink and ocher sealing wax beads and a sealing wax stamp. 

Rond elk doosje maakte ik een wikkel van vellum. Voor de afwerking roze en oker zegellak parels en een zegellakstempel gebruikt.

I filled each box with Easter candy.

Elk doosje gevuld met lekkers.

The paper has a different pattern on each side, perfect to fold boxes from!

Het papier heeft aan beide kanten een motief. Ideaal dus om doosjes mee te vouwen!

Paper: Masterpiece Design 'Flowertime'
Sealing Wax: Craftbird

2022-04-09

Leftovers #7

 

I made this card using the remaining bird from my leftover bin.
On the background I did some stamping with paint using bubble wrap.

Met de laatste vogel uit mijn restjesdoos maakte ik dit kaartje.
Voor de achtergrond stempelde ik met noppenfolie waar ik verf op smeerde.

Stamps
Darkroom Door: Birthday Greetings
Dina Wakley Media: Scribbly Birds

2022-04-06

Pompon Sheep #2

 

  A few weeks ago I made a set of cards with pompon sheep after watching an Instagram reel by Amanda Evaston. While making those cards I was thinking a pompon sheep would look nice on a canvas too. So this week I dug up a few larger pompons and gave it a try.

Een aantal weken geleden maakte ik een set kaarten met schapen gemaakt van pompons, na het bekijken van een Instagram reel van Amanda Evanston
Terwijl ik daaraan bezig was bedacht ik dat zo'n schaap ook leuk zou staan op een canvas. Deze week zocht ik een aantal grotere pompons bij mekaar en ging aan de slag.

I started by painting the canvas using lime, turquoise and white paint. I added numbers, stripes and squares by sponging white, pink and dark blue paint through various stencils. To add more interest I overstamped the canvas randomly with a script stamp.
The legs of the sheep were painted straight onto the canvas. The head and ears were cut out of mixed media paper and colored black before adhering to the canvas with 3D tape.

Eerst het canvas geverfd met lime, turquoise en witte verf. Nummers, strepen en vierkantjes aangebracht door met respectievelijk witte, roze en donkerblauwe verf te sponzen doorheen verschillende stencils. Ook nog hier en daar gestempeld met een script stempel.
De poten van het schaap rechtstreeks op het canvas geschilderd. De kop en oren uit mixed media papier geknipt, zwart geverfd en met 3D tape op het canvas geplakt.

All 4 sides of the canvas were painted as well.

Ook de 4 zijden van het canvas werden geverfd.

I used 3 different sizes of pompons and filled up the gaps in between the pompons with scraps of pink thread.

Drie verschillende maten pompons opgeplakt en de ruimte tussen de pompons opgevuld met restjes roze garen.

I added shadow with a black Stabilo pencil.

Schaduw aangebracht met een zwart Stabilo potlood.

Stamp
Hero Arts: H2141 Manuscript Background

Stencils
Dina Wakley Media Stencils: Marks & Shape Mashup
Donna Downey Signature Stencils: Mini Numbers Repeat

Golden Fluid Acrylics: Carbon Black, Titanium White
Dina Wakley Media Paint: Lime, Turquoise, Night
Dylusions Paint: Rose Quartz

2022-04-05

Leftovers #6

 

With a few leftover pieces from this card and 2 flowers that were stamped ages ago I made today's card.

Voor het kaartje van vandaag gebruikte ik restjes van deze kaart en 2 bloemen die ik al heel lang geleden stempelde. 

Stamps Darkroom Door

Paper: Masterpiece Design