2017-09-29

Masking

I have a one layer card to show today.
I stamped the flower pattern using masks, cut the masks out of post it notes. I did the stamping with Distress Oxide inks. To accomplish the kind of chalky look I went over the ink with a damp paint brush. 

Een éénlaagskaartje vandaag.
 Maskertjes gemaakt van post-it briefjes om de bloemen over en onder mekaar te kunnen stempelen. Gewerkt met Distress Oxide inkten. Na het stempelen met een vochtig penseel over de inkt geborsteld, dat zorgde voor een soort van kalkachtige look.

Stamps
Darkroom Door: Carved Flowers & Happy Birthday

Distress Oxide Inks: Worn Lipstick, Picked Raspberry, Abandoned Coral, Spiced Marmalade

2017-09-27

Text Only

I've made a series of cards using text stamps.

Drie kaarten gemaakt met tekst in de hoofdrol.

To create the backgrounds I've chosen to work with Dylusions paints.

Voor de achtergrond koos ik verschillende kleurtjes Dylusions verf.

I finished the cards off using a cross-stitched rectangle die by Lawn Fawn. 

Afgewerkt met een mooi randje kruisjes.

 I heat embossed the text using WOW embossing powder 'Metallic Gold Rich'.

Alle teksten bewerkt met WOW embossing poeder 'Metallic Gold Rich'.

Another favourite color combination of mine.

Ook een favoriete kleurencombinatie.

On this card I've worked with alphabet stamps by Darkroom Door.

Hier koos ik voor alfabet stempels van Darkroom Door.

Stamps
Carabelle Studio: 365 days of happiness & Happy Birthday
Darkroom Door: Alphabet Medley 

Lawn Fawn: Small Cross-Stitched Rectangle Stackables

2017-09-26

Ranunculus Field

I stamped the flowers on watercolor paper using Versamark ink. I heat embossed the print with white embossing powder and colored the flowers with my ZIG brush markers.

De bloemen gestempeld met Versamark op aquarelpapier. De print bewerkt met wit embossingpoeder en alles ingekleurd met mijn ZIG brush markers.

Stamps
Stampendous: Ranunculus Field
Darkroom Door: Simple Sayings

2017-09-24

Christmas #2

I stamped this new quote stamp by Darkroom Door on a painted and stencilled background.

Deze nieuwe tekststempel van Darkroom Door afgedrukt op een geverfde achtergrond waar ook vaag wat stencilwerk op te zien is. 

Stamp Darkroom Door: We Wish You Quote Stamp

Stencil Darkroom Door: Large Stencil Circles

WOW embossing powder: Opaque Bright White

2017-09-22

Scribbly Bird Cousins

On the background I used a stamp from the Altenew Simple Flowers stamp set. After drying I added pink and orange reinforcement rings.

De achtergrond stempelde ik met één van de 'bloemen' uit de Altenew Simple Flowers set. De gekleurde verstevigingsringetjes vond ik bij de Hema.

I colored the birds using these ZIG markers and a water brush.

De vogels ingekleurd met deze ZIG brush markers en een waterpenseel.

Stamps
Altenew: Simple Flowers
Dina Wakley Media: Scribbly Bird Cousins
Darkroom Door: Happy Birthday

Distress Oxide Inks: Worn Lipstick, Picked Raspberry, Abandoned Coral, Spiced Marmalade
Lawn Fawn Dye Ink: Ballet Slippers

2017-09-21

Christmas #1

This is my first Christmas card of the year. I'm not at all in the mood yet so I made a simple one to start with. The background was done with Distress Oxide inks. I heat embossed the tree with white embossing powder and decorated the pot with Flower Soft.

Stilaan wordt het tijd om aan de kerstkaartjes beginnen, al ben ik nog niet echt in de stemming hiervoor. Dus maar simpel gestart. Voor de achtergrond Distress Oxide inkten gebruikt. De boom bewerkt met wit embossingpoeder en de pot kreeg een laagje Flower Soft.

Stamps Darkroom Door:

Distress Oxide Inks: Worn Lipstick, Abandoned Coral, Spiced Marmalade
WOW embossing powder: Opaque Bright White

2017-09-20

Art Marks #9

I recently filled two more pages in my tiny Art Marks Journal.
To create the background I used leftover paint and stencils.

Opnieuw 2 pagina's gevuld in mijn kleine Art Marks Journal.
Op de achtergrond gewerkt met restjes verf en stencils.

On the right I worked on a flyer of an English garden we visited last summer. The text still peeks through in some places. 
I cut two flowers out of the wrapping paper I used here.

 Rechts werkte ik op een flyer van een Engelse tuin die we deze zomer bezochten. De tekst is nog vaag zichtbaar hier en daar.
Twee bloemen geknipt uit het inpakpapier dat ik hier gebruikte. 

And of course I added lots of marks using Dina Wakley tools, paint markers and pens.

En verder vanzelfsprekend veel 'marks' gemaakt met Dina Wakley tools, verfmarkers en pennetjes.

Stencils:
Tim Holtz layering Stencils: Doodle & Floral2017-09-18

Masking Fluid #6 & Overview

For this final card of my 'Masking Fluid' series I've chosen to work with tone on tone colors.

Voor mijn laatste kaart in de 'Masking Fluid' reeks gekozen voor toon op toon kleuren.

The coloring was done with Distress Ink using a water brush.

Alles ingekleurd met Distress Inkt en een waterpenseel.

Stamps Darkroom Door

Distress Ink: Cracked Pistachio, Tumbled Glass, Broken China, Twisted Citron

Below an overview of the 6 cards from this series. Each thumbnail is clickable and brings you to the original blogpost.

Hieronder een overzicht van de 6 kaarten uit deze reeks. Iedere foto is aanklikbaar en brengt je naar de bijhorende blogpost.

2017-09-16

Inspiration Wednesday 2017 #9

Today I finished off another spread in my Inspiration Wednesday journal.

Vandaag een spread afgewerkt in mijn Inspiration Wednesday journal.

This is the wrapping paper I used.

Gewerkt met dit inpakpapier.

I covered the background with grey paint.

De achtergrond bedekt met grijze verf. 

To achieve a distressed look I sanded the paper using a sanding block.

Om een verweerde look te bekomen het papier opgeschuurd met een schuurblokje.

I didn't glue wrapping paper to the bottom part of the spread. This lesson was about mixing colors and making the bottom part match with the wrapping paper. I worked with a stencil to create extra leaves and used pink paint to make drips.

Op het onderste deel is geen inpakpapier geplakt. De les bestond erin om een verf te mengen die bij het papier past en het onderste deel te doen matchen met het papier. Ik werkte onder andere met een blaadjesstencil. Drips gemaakt met roze verf.

Stencils
Donna Downey Signature Stencil: Intention
Tim Holtz Layering Stencil: Autumn

2017-09-13

Masking Fluid #5

On this card I again worked with masking fluid.

Opnieuw gewerkt met maskeervloeistof.

This time I did the coloring with my ZIG brush markers.

Het inkleuren deed ik deze keer met mijn ZIG brush markers.

I punched squares out of white paper and adhered them randomly to the card. I stapled strips of paper to the stems as well.

Vierkantjes geponst uit wit papier en willekeurig opgeplakt. Bij de stelen ook een reepje papier vastgeniet.

Stamps
Darkroom Door: Fine Flowers Vol 2
Different Colors: S-00504 For You

2017-09-12

Masking Fluid #4

This is the 4th card of my 'Masking Fluid' series, 2 more to go.

Nummer 4 uit de 'Masking Fluid' reeks, nog 2 te gaan.

On this card I did the masking with a Molotow masking marker. With this pen I was able to make crisp lines. The small dots on the background were done with this marker as well.

Deze keer werkte ik met de Molotow masking marker. Met deze pen kon ik heel regelmatige lijnen trekken. Ook handig om kleine details aan te brengen zoals de puntjes op de achtergrond.

I did the coloring with Distress Inks.

Alles ingekleurd met Distress Inkten.

The text stamp is by Art Journey and says 'hurray'.

De Hoera stempel is van Art Journey, blijft een bruikbare!

Stamps
PaperArtsy: JOFY 42
Art Journey: Hoedje van Papier

2017-09-10

Masking Fluid #3

 I colored one of THESE prints to create an autumn themed card.

Opnieuw één van DEZE prints ingekleurd. Met een herfstkaartje als resultaat.

On the photo the masking fluid I worked with.

Dit is de maskeervloeistof die ik gebruikte.

I did the coloring with Distress Ink.

Alles ingekleurd met Distress Inkt.

I added a birthday wish using wooded letters.

Voor de wens houten letters opgeplakt.

Stamps
Darkroom Door: Fine Leaves

2017-09-08

It's Your Day

To create this card I stamped on cardboard colored cardstock. 

Voor dit kaartje gestempeld op kartonkleurig papier.

I did the coloring with pencils and added accents using a white pen.

De tekening ingekleurd met potloden en accenten aangebracht met een witte pen. 

I finished the card off with strips of washi tape.

De kaart afgewerkt met stroken washi tape

Stamps
PaperArtsy: JOFY 42
Hero Arts: A4981 It's Your Day

2017-09-06

Masking Fluid #2

On this card I worked with one of my favorite PaperArtsy stamps.

Voor deze kaart gebruikte ik een favoriete PaperArtsy stempel.

I again added masking fluid before coloring. I painted the flowers using Distress Stains Tumbled Glass, Broken China and Ripe Persimmon. The background was done with Distress Ink Twisted Citron.

Opnieuw maskeervloeistof gebruikt. De bloemen ingekleurd met Distress Stains Tumbled Glass, Broken China en Ripe Persimmon.
De achtergrond verfde ik met Distress Inkt in de kleur Twisted Citron.

After masking the flowers I stamped text on the background using Distress Oxide Ink Broken China.

Na het maskeren van de bloemen de achtergrond bestempeld met Distress Oxide Broken China.

Stamps PaperArtsy
EEG14 
JOFY 14