2023-07-31

Fodder Challenge #2

 

During July I joined the Fodder Challenge by Willa Wanders. I didn't have time to finish all of the challenges, just did a few that spoke to me. For the cover of this book I was inspired by the lesson of Day 2: 'Collaged Notebook Covers' by Barbara Smucker.


Tijdens de maand juli nam ik deel aan de Fodder Challenge van Willa Wanders. Ik had geen tijd voor alle uitdagingen maar ik koos er een paar uit die me aanspraken. Voor de kaften van dit boek liet ik me inspireren door de videos van dag 2 van Barbara Smucker: 'Collaged Notebook Covers'.

Instead of decorating the covers of a ready made book I've chosen to make covers and bind a book myself.

In plaats van de kaft van een bestaand boek te decoreren maakte ik kaften en bond er zelf een boekje mee.


I used mixed media paper to fold 12 signatures and chose a coptic stitch for the binding. 

Met mixed media papier vouwde ik 12 katernen. Om het boek te binden koos een koptische binding.


For this project I used up some gelli prints from my stash.

Voor dit project kon ik een aantal gelli prints uit mijn voorraad gebruiken.2023-07-15

Fodder Challenge #1

 

Last week the Free Fodder Challenge 2023 by Willa Wanders started and I'm taking part. I'm working on a few projects for the moment but nothing's ready to share yet. In the meanwhile I made this card using up some 'fodder' that was on my desk for ages. It's a leftover piece from this project.

Vorige week ging de gratis Free Fodder Challenge 2023 van Willa Wanders van start. Ik schreef me in en begon al aan een paar van de uitdagingen maar er is nog niks wat ik kan tonen. Ondertussen maakte ik dit kaartje met een stukje 'fodder' dat al heel lang op mijn werktafel lag rond te slingeren. Het is een restje/oefenwerkje van dit project.

Stamp Darkroom Door: Happy Birthday

2023-07-07

Ireland

 

Made this card for an Ireland lover who turned 50 recently. 
The background was done using Distress Ink and home made masks. The van was colored with Distress Ink as well.

Dit kaartje maakte ik voor een man die onlangs 50 werd en van Ierland houdt. 
Voor de achtergrond gebruikte ik Distress Inkt en zelfgemaakte maskertjes. Het busje werd ook ingekleurd met Distress Inkt. 

Stamps
Deep Red: VW Bus SKU 4X500023
Art Impressions: B-2432 & AA-1378 (greenery)