2024-02-28

Single Sheet Flag Book #2

Each month Ali Manning posts a brand new bookbinding project in the Handmade Book ClubThis month's book is a single sheet flag book.

Elke maand post Ali Manning een nieuw boekbindproject in de Handmade Book ClubHet boek van deze maand is een vereenvoudigde versie van een vlaggenboek.

I rumbled through my coffee photos on Instagram, ordered 16 prints and used these photo prints for my second single sheet flag book.

Ik verzamelde mijn mooiste koffie foto's vanop Instagram, bestelde 16 afdrukken en gebruikte deze foto afdrukken voor mijn tweede vlaggenboekje.

The structure is a harmonica fold, sandwiched in between two covers.

De constructie van het boek bestaat uit harmonica vouwen, gekleefd tussen twee kaften.

For the endpapers I used colorful handmade paper.

De binnenkant van de kaften afgewerkt met kleurrijk handgeschept papier.

Making 16 harmonica folds was quite tricky.

16 harmonica vouwen maken was wel niet eenvoudig.

 I glued the same handmade paper as I used on the covers on a sheet of mixed media paper and die cut letters out of this paper. I adhered the letters to the front cover.

Ik kleefde een stukje van het papier dat ik gebruikte voor de kaften op mixed media papier en stanste daar letters uit. De letters op de voorkaft geplakt.

A nice way to showcase my coffee photos.

Een leuke manier om mijn koffie foto's ten toon te stellen.

A lot of cosy coffee moments gathered in one book.

Een heleboel aangename koffie momenten verzameld in één boek.

Sizzix: 
Tim Holtz Thinlits ABC 

2024-02-17

Single Sheet Flag Book #1

 

Each month Ali Manning posts a brand new bookbinding project in the Handmade Book ClubThis month's book is a simplified flag book.

Elke maand post Ali Manning een nieuw boekbindproject in de Handmade Book ClubHet boek van deze maand is een vereenvoudigde versie van een vlaggenboek.

For my first flag book I've chosen to work with a set of postcards that were in my drawer for ages. In 2007 we visited a Henri Matisse exhibition during our holidays in Collioure in the south of France. 

Voor mijn eerste vlaggenboekje koos ik een set postkaarten die al heel lang in een lade liggen. In 2007 bezochten we een tentoonstelling met werken van de kunstenaar Henri Matisse tijdens een vakantie in Collioure in het zuiden van Frankrijk.

This is where I bought the postcards that are now displayed in today's book.

Daar kocht ik de postkaarten die de vlaggen werden in het boek van vandaag.

The structure is a harmonica fold, sandwiched in between two covers.

De constructie van het boek bestaat uit harmonica vouwen, gekleefd tussen twee kaften.

I decorated the front and back cover with handmade paper. The thick paper holds a lot of fibers, not the easiest paper to work with.

Ik bekleedde de kaften met handgeschept papier. Het gaat om dik papier waar vezels in verwerkt zijn, niet het makkelijkste papier om mee te werken.

In the window on the front cover I put the text that was on the envelope that came with the postcards.

In de kaft maakte ik een venster. De tekst die ik daarin kleefde komt van de enveloppe die rond de postkaarten zat.

For the endpaper I used some rough handmade paper as well. 

Voor het schutpapier ook grof handgeschept papier gebruikt.

I looked for paper that matches with the postcards.

De kleuren van het papier aangepast aan de kleuren van de postkaarten.

There is another flag book in the making, so stay tuned :)

Er is nog een vlaggenboekje in de maak, wordt vervolgd dus :)

2024-02-09

Heats #3

 

For this rather busy card I was inspired by a reel on Instagram by Amanda Evanston
I love her no nonsense style!
I painted a lot of hearts with various colors of watercolor paint, made a lot of drips and outlined the hearts with a white POSCA pen. I added my own twist by adhering a few hearts on top with 3D tape.

Voor dit nogal drukke kaartje werd ik geïnspireerd door een reel op Instagram van Amanda Evanston. Ik hou van haar nonchalante stijl.
Ik schilderde heel veel hartjes met aquarelverf, liet de verf uitlopen en omlijnde elk hartje met een witte POSCA pen. Ik gaf er daarna mijn eigen draai aan door hartjes uit te knippen en verhoogd op te plakken. 

Stamp 
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1 

2024-02-06

Hearts #2

 

For today's cards I dug up my watercolor paint.
I should use my watercolor paint more often, so fun to work with.

Voor de kaartjes van vandaag haalde ik mijn aquarelverf nog eens boven.
Ik nam me voor om er vaker mee te werken, heel leuk om te doen.

After watching an Instagram reel by Anna Koliadych I wanted to give this "stamping hearts with watercolor paint and a toilet roll" a try.

Na het bekijken van een Instagram reel van Anna Koliadych wilde ik "het stempelen van harten met een toiletrolletje en aquarelverf" ook eens proberen.

Easier said than done.
It looked easy in the reel but folding a proper heart shape with the toilet roll was quite a task :)

Gemakkelijker gezegd dan gedaan.
 In het filmpje ziet het er heel simpel uit maar een mooi hartje 'vouwen' met dat rolletje was al een hele opgave :)

 This tree was inspired on a reel by Anna as well.

Ook voor deze boom werd ik geïnspireerd door Anna.

2024-02-04

Hearts #1

 

To create this set of cards I used the 'Small Stencil - Heart Set' by Darkroom Door.

Voor deze set kaarten werkte ik met de 'Small Stencil - Heart Set' van Darkroom Door.

I used the mask to draw hearts on mixed media paper. I added double sided tape to the upper side. To position and adhere the hearts on the kraft cards I used the matching stencil.

Ik gebruikte het masker om harten te tekenen op mixed media papier. De harten aan de bovenkant bekleed met dubbelzijdige tape. Om ze op de kaart te positioneren en te kleven gebruikte ik de bijpassende stencil.

Here I adhered a bunch of colorful mini pompons to the heart. 

Hier plakte ik een heleboel kleurige mini pompons op het hart.

On this card I worked with sculptured flowers. As you can see I have a whole collection of these flowers :)

Hier werkte ik met bloemen. Zoals je kan zien heb ik een hele collectie van deze bloemetjes :)

I filled the small gaps in between the flowers with small pieces of crumpled tissue paper.

De openingen tussen de bloemetjes opgevuld met kleine stukjes verfrommeld tissue papier.

Stamps
Altenew: Leaf Canopy
The Stamp Market: Cherry Blossom

Archival Ink: Jet Black