2022-03-31

Saltwater Taffy #1

 

I made a few cards using the new Distress Ink color that was recently released. 'Saltwater Taffy' is a color in between pink and soft orange. It totally fits my style :)

Ik maakte een aantal kaartjes met de nieuwe kleur Distress Inkt die onlangs uitkwam. 'Saltwater Taffy' is een kleur die zich ergens tussen roze en lichtoranje situeert. Past helemaal in mijn straatje :)

I applied 3 different colors Distress Ink onto a craft sheet, sprayed water on top and mopped up the ink with a sheet of Khadi paper. I cut a card panel out of that colored paper and glued it onto black and white patterned paper.

Ik bracht 3 kleuren Distress Inkt aan op een craft sheet, vernevelde er water over en nam de inkt op met een vel Khadi Paper. Hier een paneeltje uit geknipt en dat op zwart/wit gedessineerd papier gekleefd.

I colored the flowers with 'Saltwater Taffy' Distress Ink using a water brush.

De bloemen werden na het stempelen ingekleurd met 'Saltwater Taffy' Distress Inkt en een waterpenseel.

The pink ribbon is a leftover piece from my Willa Journal.

Het roze lint is een restje van mijn Willa Journal.

Stamps Darkroom Door

Distress Ink: Twisted Citron, Kitsch Flamingo, Saltwater Taffy
Archival Ink: Jet Black
Paper: Khadi Papers 210gsm & Masterpiece Design

2022-03-29

Sealing Wax #1

 

Today I'm sharing two clean and simple cards I made using some beautiful Masterpiece Design paper.

Twee eenvoudige kaartjes gemaakt met het mooie papier van Masterpiece Design.

On a local craft fair I recently bought sealing wax and a sealing wax stamp. I tried it out on today's cards. My technique still needs some finetuning :)

Onlangs kocht ik op een lokale hobbybeurs zegellak parels en een zegellak stempel. Uitgeprobeerd op de kaartjes van vandaag. Er is nog ruimte voor verbetering wat mijn techniek betreft :)

For the inlays on the cards I used an old craft die by Memory Box.

Voor de 'inlays' gewerkt met een oudere stans van Memory Box.

The flower I cut out of the first card was used on the second one and vice versa.

De bloem die ik uit de ene kaart sneed in de andere kaart gelegd en omgekeerd.

Stamps
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 2

Craftbird: Sealing Wax
Memory Box Craft Die: Chloe Stem

2022-03-28

Sympathy Cards #15

 

I applied stripes of red, pink and orange paint to my gel printing plate and pulled a print. The flower and quote were stamped straight onto the gel print. I stamped a small label, cut it out and looked for a text stamp that would fit into the label. I made a bow from 2 pieces of cord and attached the label to it. 
I finished the card off by adding 3 matching buttons.

Strepen rode, roze en oranje verf aangebracht op de gel printing plate en een print gemaakt. De bloem en de tekst rechtstreeks op de gel print gestempeld.
Een labeltje gestempeld, uitgeknipt en gezocht naar een tekst stempel die paste in het label. Een strik gemaakt met 2 kleuren koord en daar het label aan bevestigd. De kaart afgewerkt met 3 bijpassende knopen.

2022-03-27

Leftovers #6

 

For this card I started with a gel print from my stash.
I added stripes, dots and big letters on top of the gel print by applying paint through stencils.

Voor dit kaartje begonnen met een gel print uit mijn voorraad.
Bovenop de gel print strepen, stippen en grote letters aangebracht door met verf te sponzen doorheen stencils.

The stamped print of the bird was in my leftover bin as well. I painted it in matching colors.
I finished the card off by stamping a birthday wish and by making some marks with a white pen.

De gestempelde vogel vond ik ook in de restjesdoos. Ik verfde de vogel in kleuren die bij de achtergrond passen. Verder nog een verjaardagswens gestempeld en details aangebracht met een witte pen.

Stamps 
Darkroom Door: Birthday Greetings
Dina Wakley Media: Scribbly Birds

Stencils
Dina Wakley Media: Marks & Alpha Stencils

Talens Amsterdam Acrylics: Naples Yellow Red
Dylusions Paint: Cheddar, Rose Quartz

2022-03-17

Golden Oldies

 

I started this blog back in 2010. I recently scrolled through the posts of 2010 and I discovered a lot of stuff I would never ever make anymore but these small books are an exception.

In 2010 startte ik met deze blog. Onlangs bekeek ik nog eens de dingen die ik toen in 2010 maakte en postte. Ik zag veel wat ik nu nooit meer zou maken maar deze set kleine boekjes is daar een uitzondering op.

The 'Photo Stamp - Roses' by Darkroom Door I used on the covers is at least 12 years old but it is still available and remains one of my favorite stamps!

De rozenstempel van Darkroom Door die ik op de kaften gebruikte is dus ook al minstens 12 jaar oud maar het blijft een favoriet. De stempel is ook nog steeds verkrijgbaar.

To bind the books I used a Coptic Stitch.

Ze werden gebonden met de Koptische binding.

I made new photos because I still have the booklets in my possession .

Ik maakte nieuwe foto's want ik heb de boekjes nog altijd.

Stamp Darkroom Door

2022-03-16

Leftovers #5

 

When I was making these cards one background ended up in the leftover bin. After all those months I really don't remember why :)
It seems fine to me now so I used it on today's card.
The squares were done with the Frame Stamp - Shadow 12 Up by Darkroom Door.
I inked up each square with a different color of Distress Ink, sprayed water on top and made a print on watercolor paper.

Toen ik deze kaartjes maakte werd één achtergrond afgekeurd en die belandde in de restjesbak. Na zoveel maanden weet ik niet meer waarom ik die achtergrond toen niet ok vond :) 
Nu weer opgevist om er de kaart van vandaag mee te maken.
De vierkantjes deed ik met de 'Frame Stamp - Shadow 12 Up' van Darkroom Door.
Elk hokje beïnkt met een andere kleur Distress Inkt, water verneveld en een afdruk gemaakt op aquarelpapier.

I decorated the card with one of my hand drawn flowers.

Op de kaart één van mijn zelf getekende bloemen gekleefd.

Stamps Darkroom Door

2022-03-14

Willa Journal

 

I recently took part in the online course 'Willa Journals' by Wendy Solganik.  
This is my first Willa Journal, a book with a fabric cover.

Een boek met een stoffen kaft leren maken in de online cursus 'Willa Journals' van Wendy Solganik.

It's a kind of a junk journal that has 2 signatures.

Het werd een soort 'junk journal' bestaande uit 2 katernen.

At the spine I used a piece of felt. 
To attach the signatures to the cover I've chosen a binding from a book by Keith Smith. The binding is called 'Lattice'.  

Op de rug wolvilt verwerkt. 
Ik koos voor een andere binding dan deze die Wendy gebruikte. De binding voor 2 katernen met de naam 'Lattice' komt uit een boek van Keith Smith.

On the cover I did a lot of machine stitching as well as some slow stitching.

Op de cover maakte ik steken met de naaimachine en ook met de hand.

I recently bought some extra large buttons. I could use one of the buttons on the cover of this book already :)

Onlangs hele grote knopen gekocht. Daar kon ik er nu al 1 van gebruiken :)

For the pages of this junk journal I used all kinds of recycled papers.
This page was folded out of a nice paper bag from the beautiful shop by Adeline Klam in Paris.

In een junk journal kan je allerlei gerecycleerd papier kwijt. Deze pagina vouwde ik uit een heel mooi tasje van de prachtige winkel van Adeline Klam in Parijs.

I made a few pockets in which I put postcards. 

In deze pocket kon ik een mooie postkaart kwijt.

In the course Wendy shows all kinds of ways to embellish the pages.

In de cursus toont Wendy allerlei manieren om de pagina's te versieren.

I made a flip through video, you can watch it on my Instagram account.

Op mijn Instagram account kan je filmpje zien waarin ik door het boekje blader.

2022-03-13

Leftovers #4

 

On the background of this card I used a gel print. The bird is a leftover from a previous project.

 De achtergrond van dit kaartje is een gel print. De vogel vond ik in mijn restjesbak.

I added marks with a pink POSCA pen and decorated the card with a tab. I've cut the tab from one of my 'Snippet Rolls'.

Met een roze POSCA pen tekende ik stippen en ik versierde de kaart met een tab die ik knipte uit één van deze 'Snippet Rolls'.

Stamps
Darkroom Door: Birthday Greetings
Dina Wakley Media: Scribbly Birds

2022-03-11

Nested Birds #1

 

For the background of this card I used a gel print.
I added pink and orange details by applying paint through a stencil. I made marks with a pink POSCA pen and made splatters with a white one.

Voor dit kaartje opnieuw gestart met een gel print.
Daarna roze en oranje motieven aangebracht met verf en een stencil. Ook getekend met een roze POSCA pen en spetters gemaakt met een witte pen.

The bird was stamped on mixed media paper and cut out. I added some color to the beak.
I put a strip of handmade paper underneath the bird and finished the card off with a button and a wish.

De vogel gestempeld op mixed media papier en uitgeknipt. Alleen de snavel kreeg een beetje kleur.
Een strookje handgeschept papier onder de vogel geplakt en de kaart afgewerkt met een knoop en een wens.

Stamps
Dina Wakley Media: Nested Birds
Darkroom Door: Happy Birthday

Dina Wakley Media Stencil: Marks

Dylusions Paint: Rose Quartz
Talens Amsterdam Acrylics: Naples Yellow Red

2022-03-10

Pink & Brown #3

 

The background of this card was cut out of a larger gel print.
I overstamped the gel print with script and a grid pattern using pink and gold paint.

De achtergrond van deze kaart sneed ik uit een grotere gel print.
Tekst en een raster patroon over de gel print heen gestempeld met roze en goudkleurige verf.

The leaves were cut out of Dina Wakley Media Collage Paper. I glued the tissue paper leaves onto the card using Liquitex Matte Medium. I made white splatters with a POSCA pen.

De blaadjes knipte ik uit een vel Dina Wakley Media Collage Paper. Het tissue papier op de kaart gekleefd met Liquitex Matte Medium. Witte spetters gemaakt met een POSCA pen.

 I wrapped a strip of handmade paper around the bottom of the card
and finished the card off by stamping a birthday wish.

Rond de kaart een strook handgeschept papier gewikkeld en de kaart afgewerkt met een verjaardagswens.

Stamps
Dina Wakley Media: For the Love of Circles & Textures
Darkroom Door: Happy Birthday

Dina Wakley Media Collage Paper: Things that Grow

Golden Fluid Acrylics: Quinacridone Nickel Azo Gold
Dylusions Paint: Rose Quartz
Fresco Finish Chalk Acrylics: Gold

Tim Holtz Idea-olgy: Heirloom Florals

2022-03-03

Quote Stamp - Light Remains #2

 

On this Sympathy Card I combined the new 'Quote Stamp - Light Remains' with the Fine Leaves. I did the stamping with Archival Ink 'Jet Black' and colored the leaves with watercolor paint. I used 3 types of painted ribbon in 3 different colors to make a tab and finished the card off by making splatters.

Op deze sterkte kaart de nieuwe 'Quote Stamp - Light Remains' van Darkroom Door gecombineerd met de Fine Leaves. Alles gestempeld met Archival Inkt 'Jet Black' en de blaadjes ingekleurd met aquarelverf.
De kaart afgewerkt met spatten en een tabje gemaakt met 3 soorten geverfd lint in 3 verschillende kleuren.

2022-03-01

Abstract Stamp - Geometric Gems #2

 

I made this small journal for Darkroom Door featuring the new Abstract Stamp - Geometric Gems.

Dit kleine journal gemaakt voor Darkroom Door met hun nieuwe 'Abstract Stamp - Geometric Gems'.

I colored a card size mixed media panel with Dina Wakley Gloss Sprays to start with. I stamped 3 rows of Geometric Gems horizontally with Archival Ink 'Jet Black'.

Een stukje mixed media papier op kaartformaat gekleurd met Dina Wakley Gloss Sprays. Daar 3 rijen Geometric Gems overheen gestempeld in horizontale richting met Archival Inkt 'Jet Black'.

I looked for matching beads in my stash and sewed the beads on the cover. I glued a gel printed strip of tissue paper to the inside of the cover.
I folded 2 signatures out of 150 grs Kahdi paper. That's a 100% cotton paper with a rough surface and rough edges.

Kralen in bijpassende kleuren op de kaft genaaid en de kaft aan de binnenkant beplakt met een stukje tissue papier waar ik een gel print op maakte.
Ik vouwde 2 katernen van Khadi papier van 150gr. Dit papier is gemaakt van 100 % katoen en heeft een ruw oppervlak en onregelmatige randen.

I used a simple pamphlet stitch to attach the signatures to the cover. 
I decorated the stitches at the spine with ribbon that was colored with Distress Ink.

De katernen aan de kaft genaaid met een simpele cahiersteek. Aan de steken ter hoogte van de rug lint geknoopt. Het witte lint verfde ik met Distress Inkt.

Stamp Darkroom Door

Dina Wakley Gloss Spray: Cheddar, Carnation, Turquoise
Archival Ink: Jet Black