2023-10-22

Coptic Gratitude Journal Challenge

 

At the beginning of the month I took part in the "Coptic Gratitude Journal Challenge" by Vintage Page Designs.

In het begin van de maand oktober nam ik deel aan de "Coptic Gratitude Journal Challenge" van Vintage Page Designs.

During this course I made this square journal with hard covers. 

Tijdens deze lessenreeks maakte ik dit vierkante boekje met harde kaften.

I folded 4 signatures from 130 gr sketchbook paper and I used a coptic stitch for the binding.

Ik vouwde 4 katernen van schetsboek papier van 130 gr. De katernen werden aan de kaften bevestigd met een koptische binding. 

For each of the signatures I folded a signature wrapper.

Voor elk van de katernen vouwde ik een omslag van gedessineerd papier.

The pockets can be used to hold all kinds of stuff.

In deze omslagen kunnen dingen opgeborgen worden.

On the covers and for the orange signature wrappers I used Japanese paper I bought at the lovely paper store by Adeline Klam in Paris.

Voor de kaften en de oranje omslagen gebruikte ik Japans papier dat ik kocht in de mooie papierwinkel van Adeline Klam in Parijs.

I attached 2 pieces of ribbon to the front and back cover to use as a closure.

Om het boek te kunnen sluiten bevestigde ik 2 stroken lint aan beide kaften.