2019-03-30

Scraps

Stitching garlands is a fun way to use up scraps.
I make them out of gel prints, leftover card backgrounds, try outs for design team work...

Slingers stikken is een leuke manier om restjes te verwerken.
Ik maak ze van gel prints, overgebleven achtergronden voor kaarten, try outs voor design team werk enz....

I made 6 garlands as a present for little girls. These garlands would look nice in their bedrooms I believe.

Een voorraadje gemaakt om weg te geven als klein cadeautje aan meisjes.
Leuk voor in hun kamer lijkt me.

I put each garland in a jar by Ikea. 

Ingepakt in glazen bokaaltjes van Ikea. 

For each garland I had to punch out 100 circles.
I put 2 circles on top of each other and stitched everything together with my sewing machine.

Per slinger 100 cirkeltjes uitgeponst, dat is wel even een werkje.
Dubbel genomen en met de naaimachine aan mekaar gestikt.

 I used gel prints to decorate the lids. 
The text says 'for you'. It's done with a handmade stamp by Dymphie Meeuwissen.

Op de deksels rondjes gekleefd die ik uit gel prints stanste.
De handgemaakte tekststempel kreeg ik lang geleden van Dymphie Meeuwissen.

Maybe I should make a few garlands for myself too. They look nice on my cupboard as well don't you think :)

Even aan een kast gehangen om een foto te maken. Misschien moet ik er wel eens een paar voor mezelf maken ook :)

Vrolijke kleurtjes.

Happy colors.2019-03-29

Thinking of You

To create today's sympathy cards I picked 2 gel prints and stamped on it with a flower stamp by Birgit Koopsen.

Voor de 2 kaartjes van vandaag zocht ik 2 mooie gel prints en stempelde ik met een bloemenstempel van Birgit Koopsen. 

I stamped the text on strips of white paper. I finsihed both cards off with a small flower.

De tekst op aparte strookjes gestempeld. Beide kaarten afgewerkt met een klein bloemetje.

Stamps
Carabelle Studio: 'There are always flowers' by Birgit Koopsen
Altenew: Nature Snippets
Different Colors: S-00035 Even laten weten dat

2019-03-28

Art Marks #21

Working in my Pocket Journal is super fun to do but making proper pictures of the pages is often a challenge :)
Here I could work on some pretty patterned paper. I gave it a wash with diluted fuchsia paint and sponged leftover paint through a flower stencil.

Werken in dit Pocket Journal is leuk maar foto's maken van de pagina's is soms wel een uitdaging :)
Deze keer kon ik aan de slag op een mooi gedessineerd papiertje.
Bewerkt met verdunde fuchsia verf en met een restje lichtblauwe verf doorheen een bloemenstencil gesponsd.

Stamps
Dina Wakley Media: Good Idea

Stencils
PaperArtsy: JOFY PS008
Darkroom Door: Small Stencil - Circles

2019-03-26

Wild Things

In my opinion this 'Tadah Girl' by Jane Davenport matches well with the quote by Darkroom Door. I used patterned paper for the die cut and gave the girl a warm scarf. I stamped the text on a gel print. To create the gel print I again applied the Faux Distressed Wood Technique.

Ik vond het meisje van Jane Davenport wel passen bij de tekst van Darkroom Door. Ik stanste het meisje uit een stukje gedessineerd papier en gaf haar een wollen sjaal.
De tekst stempelde ik op een stukje van een gel print. Om die gel print te maken paste ik opnieuw de 'Faux Distressed Wood Technique' toe.

Stamp 
Darkroom Door: Wild Things Quote Stamp

Jane Davenport Cutting Template: Tadah Girl

2019-03-25

Art Marks #20

I love working in my tiny Pocket Journal. I'm usually coloring the pages with leftover paint from other projects so this art journal is always on my desk. I don't have to work as precise as I do when I'm making cards. That's why working in this journal is so relaxing.

Het blijft leuk om in mijn Pocket Journal te werken. Ik kan er restjes in verwerken en dingen in uitproberen. Het ligt altijd in de buurt. Het hoeft ook niet zo nauwkeurig als bij mijn kaarten. Een heel ontspannend werkje dus. 

I folded the right page page out of a leaflet. I colored the squares with paint. and adhered tape randomly. The flowers were stamped with my new Dina Wakley stamps. 

Deze pagina gevouwen uit een reclamefolder. De hokjes waren er al, ik gaf ze met verf een andere kleur. Ook tape opgeplakt. De bloemen deed ik met stempels uit een nieuwe Dina Wakley stempelset.

Stamps 
Dina Wakley Media: Good Idea

2019-03-24

Don't Count the Days

I made two cards with a quote stamp by Darkroom Door.
I did the stamping on gel prints.

Twee kaartjes gemaakt met een quote stempel van Darkroom Door.
Ik stempelde op gel prints.

To create the gel prints I used paper circles, a big foam stamp (tree) and regular clear tape. HERE Birgit Koopsen shows how to use clear tape on the gel printing plate.

Om de gel prints te maken gebruikte ik papieren cirkels, een grote foam stempel van een boom en doorzichtig plakband. HIER toont Birgit Koopsen welk effect je kan bereiken door plakband op de gel printing plate te kleven.

Stamps
Tree: Foam Stamp by Prima
Darkroom Door: Days Count

2019-03-14

Darkroom Door Hearts Border Stamp #3

To create this card I started by painting stripes on the background using Dina Wakley Media Paint Elephant, Ruby, Turquoise, White and Olive.
I stamped the hearts straight onto the card and again on white paper. I cut the hearts out of the white paper, except for the tiny ones. I glued this extra layer to the card. 

Voor dit kaartje eerst strepen geverfd met Dina Wakley Media Paint Elephant, Ruby, Turquoise, White en Olive. De harten rechtstreeks op de kaart gestempeld en ook op wit papier. De print op het witte papier uitgeknipt, behalve de kleine hartjes. De uitgeknipte strook op de kaart gekleefd. 

I masked off the hearts to stamp the white dots.
I stamped the bottom heart of the Hearts Border Stamp on a leftover gel print, cut out and attached cord and a bead as shown. I attached it to the card using 3D dots.

De harten afgedekt met een masker vooraleer de witte stippen te stempelen. Het onderste hart nog eens apart gestempeld op een gel print en uitgeknipt. Een touwtje met kraal aan het hart vastgemaakt en met 3D dots op de kaart bevestigd.

Stamps Darkroom Door:

2019-03-12

Art Marks #19

I used a lot of stencils and paint to create the background of these pages. The orange scribbles were done with the 'Inky Script' Background Stamp by Darkroom Door.

Veel stencils en verf uit de kast getrokken voor deze spread. De oranje krabbels stempelde ik met de Darkroom Door 'Inky Script' achtergrondstempel.

I stamped the flower and text with my new Dina Wakley Media stamps.
I colored the flower with Distress Markers.

De bloem en de tekst komen uit een nieuwe Dina Wakley stempelset.
De bloem ingekleurd met Distress Markers.

Stamps 
Dina Wakley Media: Always Flowers

Darkroom Door Stencils: 

2019-03-11

Lollipop Tree

To create the background of this card I used paint. 

Voor de achtergrond van deze kaart een heleboel kleurtjes verf gebruikt.

I decorated the stamped tree with a few beads.

De gestempelde boom versierd met platte kralen in bladvorm.

And I finished the card off using my new Dina Wakley washi tape.

Verder afgewerkt met mijn nieuwe Dina Wakley washi tape.

Stamps
IndigoBlu: Lollipop Tree
Els Brigé Design: 't Is je Verjaardag

Dina Wakley Media Paint: Blushing, Lime, Turquoise, Ocean, Cheddar
Talens Amsterdam Acrylics: Persian Rose

2019-03-08

Hurray

For the background of this square card I used a leftover gel print from this project.

Voor de achtergrond van deze vierkante kaart een restje gebruikt van dit project.

I stamped the sheep with Versamark ink and heat embossed the print with white embossing powder. I added shadow to the sheep with a red PITT marker and a black Stabilo.

De schapen werden gestempeld met Versamark inkt en bewerkt met wit embossingpoeder. Schaduw aangebracht met een rode PITT marker en een zwart Stabilo potlood.

Stamps
STUDIOLIGHT: STAMPSL351 & STAMPSL354
Els Brigé Design: 't Is je Verjaardag

2019-03-07

Alcohol Ink

I worked with alcohol ink to color the background of this sympathy card. I used 2 colors of ink together with a few drops of Alcohol Blending Solution.

De achtergrond van deze sterkte kaart gekleurd met alcohol inkt. Hier gewerkt met 2 kleuren in combinatie met Alcohol Blending Solution. 

Stamps
Darkroom Door: Carved Flowers
Different Colors: S-00020 Sterkte

2019-03-06

Art Marks #18

I again finished a spread in my tiny Pocket Journal.

Weer 2 pagina's afgewerkt in mijn kleine Pocket Journal.


The yellow stamping was already on the right page. I added leftover tape, pink paint and pink circles, doodles...

Het gele stempelwerk zat al op de rechter pagina. Restjes tape opgeplakt, dun laagje roze verf aangebracht, cirkels gesponst, gedoodled...

To stamp the black flowers I used one of my new Dina Wakley stamps.

De mooie bloem komt uit een nieuwe stempelset van Dina Wakley.

Stamps
Dina Wakley Media: Good Idea
Darkroom Door: Abstract Triangles

2019-03-04

Mail Art

I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog tonight. For the new topic 'Mail Art' I decorated an envelope to send a notebook. 

Ik ben vanavond opnieuw aan de beurt op PaperArtsy blog. Voor het nieuwe thema 'Mail Art' maakte ik een aangepaste enveloppe om een notaboek in te versturen.

2019-03-03

365 Days of Happiness

After one of my gel printing sessions I ended up with an alphabet stencil covered with leftover paint. I sprayed water on top of the paint and 'stamped' with that stencil on watercolor paper. 
I used a part of that print on this card.

Na het werken met de gel printing plate zat er nog redelijk wat verf op mijn alfabet stencil. Ik vernevelde er water over en maakte een afdruk op aquarelpapier. Een stuk van deze print gebruikt als achtergrond voor deze kaart.

I stamped the flower on a scrap of paper, painted the flower head and leaves and cut out. I stamped the flower again on the card and glued the painted parts on top.

De bloem gestempeld op een restje papier en na het verven uitgeknipt. De bloem nog eens rechtstreeks op de kaart gestempeld en de uitgeknipte delen hier bovenop geplakt.

Stamps
Dina Wakley Media: Abstract Blooms
Carabelle Studio: 365 Days of Happiness

Stencil 
Dutch Doobadoo: Alphabet

Dina Wakley Media Paints: Cheddar, Turquoise, Blueberry, Elephant, Sky

2019-03-01

Darkroom Door Hearts Border Stamp #2

The Hearts Border Stamp by Darkroom Door can be used on cards as well.
To create this card I started by stamping the hearts with Versamark Ink on watercolor paper. I heat embossed the print with WOW embossing powder 'Opaque Bright White'.

De 'Hearts Border Stamp' van Darkroom Door is ook perfect te gebruiken op kaarten. Voor deze kaart eerst de harten gestempeld met Versamark inkt op aquarelpapier. Daarna de print bewerkt met WOW embossing poeder 'Opaque Bright White'.

I painted the hearts with Distress Oxide Ink using a water brush.

De harten geverfd met verschillende kleuren Distress Oxide Inkt en een waterpenseel.

I applied red, turquoise and white paint to a sheet of paper with a brayer. I cut a panel out of that paper to use as a mat for the watercolor panel. I stamped the text on a strip of vellum, wrapped the strip around the card and adhered it to the back. I attached all layers to each other by making machine stitches along the edges of the white panel. I glued the finished panel to a folded card.

 Een blad papier gekleurd door witte, turquoise en rode verf aan te brengen met een brayer. Hieruit een strook gesneden om de harten op te matten. De tekst gestempeld op een strookje vellum. Het strookje rond de kaart gewikkeld en achteraan bevestigd. Alle laagjes aan mekaar vast gestikt. Het afgewerkte paneel op een dubbele kaart geplakt.

Stamps Darkroom Door:

Distress Oxide Ink: Worn Lipstick, Tattered Rose, Cracked Pistachio, Ripe Persimmon, Picked Raspberry
Dina Wakley Media Paint: Ruby, Turquoise, White