2019-07-21

Art Marks #25

In my Pocket Journal I arrived at the centre of the first signature. These are the tiniest pages of my journal :)

In mijn Pocket Journal ben ik aangekomen bij het midden van de eerste katern. Het zijn de kleinste blaadjes uit het boekje :)

To create the colorful stripes at the top of the pages I put my journal on the gel printing plate to pick up leftover paint.

Voor de kleurige strepen bovenaan legde ik het boekje op mijn gel printing plate, om er restjes verf mee op te nemen.

I adhered torn strips of dotted tissue paper as well. The pink dots were done with paint and a stencil.

Verder ook stukjes tissue papier met kleurige stippen opgeplakt. De roze stippen deed ik met verf en een stencil.

I mainly added leftovers from other projects to these pages: black and white flowers, colored gauze, tape, blue rub-ons.

Verder kwamen op de pagina's vooral restjes van andere projecten: zwart/witte bloemen, stukjes gekleurd gaas, tape en blauwe rub-ons.

The text is from a Dina Wakley 'Collage Words' package.

De tekst komt uit een pakje Dina Wakley Media 'Collage Words'. 

Stamp
Carabelle Studio: Bloom by Birgit Koopsen

Dina Wakley Media: Collage Words
Jane Davenport: Rub-On Transfer Sheets

2019-07-20

Art Marks #24

Last week I did another 2 pages in my Pocket Journal.

Opnieuw 2 pagina's gemaakt in mijn Pocket Journal.

The pink and orange circle parts were on the right page already. I added another circle using my Faber Castell Gelatos and stamped a flower from the Beautiful Blooms set by Darkroom Door on top. I finished this page off by making marks with a fineliner.

De stukjes roze en oranje cirkel stonden al op de rechterpagina. Een extra cirkel gemaakt met mijn Faber Castell Gelatos en daar een bloem uit de Beautiful Blooms set van Darkroom Door bovenop gestempeld. De rest van de witte ruimte ingevuld met een zwart pennetje.

I 'stamped' with an inked up stencil on the vintage book text, hence the pink color. I added black stamping, marks and strips of tape. The blue flower was done with a stamp from the Tall Flowers stamp set by Darkroom Door using Distress Archival Ink Faded Jeans.

De linkerpagina komt uit een oud boek. Ik 'stempelde' erop met een beïnkte stencil, vandaar de roze kleur. Zwart stempelwerk toegevoegd samen met tape en doodles. De blauwe bloem stempelde ik met een stempel uit de Tall Flowers set van Darkroom Door. Ik gebruikte hiervoor Distress Archival Inkt Faded Jeans.

Stamps Darkroom Door:

2019-07-17

Retro Colors

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. I created this notebook for the current 'Retro Colors' theme. 

Vanavond ben ik weer aan de beurt op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het thema 'Retro Kleuren' maakte ik dit notaboekje.

I started by searching for color inspiration over here. Next I looked for matching PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics.

Eerst hier wat kleurinspiratie opgedaan en toen bijpassende verfjes gezocht in mijn collectie PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics.

I applied lots of layers on the background of the cover: gesso, tissue paper, paint, stencilwork, stamping...

De achtergrond van het kaftje is opgebouwd uit veel laagjes: gesso, tissue papier, verf, stencilwerk, stempelwerk....

All the stenciling and stamping was done with Fresco Finish Chalk Acrylics.

Alle stencil- en stempelwerk deed ik met Fresco Finish Chalk Acrylics.

I used stamps from the ECF 06 stamp set.

Ik werkte met de ECF 06 stempelset. 

There are a few beautiful leaves stamps in the set. 

De set bevat een aantal mooie stempels van bladeren. 

I folded 2 signatures out of regular text/copy paper.

Twee katernen gevouwen uit wit schrijf/kopieerpapier. 

While binding the booklet I added some beads.

Tijdens het binden van de katernen kralen mee genaaid.

Love how the spine of the notebook turned out.

Dat zorgt voor een leuk extraatje op de rug van het boekje.

I painted the reverse side of the cover pink.

De binnenkant effen roze geverfd. 

For more information on how to make this notebook, please hop over to the PaperArtsy blog. 

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe ik dit boekje maakte. 

2019-07-16

Paper Crane

A while ago I folded a few origami cranes for a "1000 paper cranes" project.

Een tijdje geleden een aantal kraanvogels gevouwen als bijdrage aan een "1000 kraanvogels" project.

I sorted out some nice patterned paper to start with.

Leuke papiertjes uitzoeken, daar begint het mee.

I used a simple cellophane bag to pack the birds. 

Een celofaanzakje gebruikt om de vogels te verpakken. 

I closed the bag with a folded strip of patterned paper.
For the text I used a stamp and I added some doodling with a black fineliner.

Het zakje bovenaan dichtgemaakt met een dubbel gevouwen strook gedessineerd papier. De tekst deed ik met een stempel. De kleine bloemetjes met een zwart pennetje getekend. 

2019-07-14

Drawing Flower

A while ago I made a few gel prints with Scribble Sticks (see these tags). Today I finished off a leftover tag from this series.

Een tijdje geleden maakte ik een aantal gel prints met Scribble Sticks (zie deze labels). Ik had nog een label over, vandaag werkt ik dat verder af.

I overstamped the gel print with this beautiful flower stamp by Different Colors.
To make the flowers stand out I colored the petals with a white pencil. I added some color to the centres as well.

Deze keer gewerkt met deze mooie bloem van Different Colors.
Na het stempelen de bloemen ingekleurd met een wit potlood om ze iets beter te laten uitkomen. Ter hoogte van de harten ook nog wat kleur aangebracht.

I have a huge collection of painted/colored ribbon, there's always some matching ribbon ready in my stash :)

En ik vind altijd bijpassend lint in mijn grote voorraad zelf gekleurde lintjes :)

Stamps
Different Colors: S-00657 Drawing Flower
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1

2019-07-12

Flower Louise

The backgrounds of today's tags were done with the gel printing plate.
I applied stripes of paint on a large gel printing plate with a flat brush and pulled prints on various tags.

De achtergrond van de labels van vandaag maakte ik met de gel printing plate. 
Verf in strepen aangebracht op een grote gel printing plate met een platte borstel en dan afdrukken gemaakt op labels van verschillende grootte.
  
I overstamped 2 prints with this beautiful flower by Different Colors.

Ik stempelde over 2 van de prints met deze mooie bloem van Different Colors.

I colored the flowers with pencils.

De bloemen ingekleurd met potloden.

Coloring with pencils over painted backgrounds is easy to do.

Het lukt heel goed om met potloden op een verfachtergrond te kleuren.

Stamps
Different Colors: S-00675 Flower Louise
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 2

2019-07-11

Art Marks #23

I again did two pages in my Pocket Journal.

Opnieuw twee pagina's gevuld in mijn Pocket Journal.

The right page is paper from an old book . I added letters by applying red paint through a stencil. 

De rechterpagina komt uit een oud boek. De letters gemaakt door met rode verf doorheen een stencil te sponzen.

I stamped the flower on gesso-ed book text and heat embossed the print with red embossing powder. I hided the damages on the fragile book paper under a few strips of washi tape.

De bloem werd ook op boektekst gestempeld waar ik eerst gesso op smeerde. De bloem afgewerkt met een laagje rood embossing poeder. De beschadigingen op het fragiele boekpapier weggewerkt met reepjes bijpassende washi tape.

On the left page I adhered patterned tissue paper. I stamped the same flower on top using black ink. 

Links gedessineerd tissue papier opgeplakt. Hier dezelfde bloem overheen gestempeld met zwarte inkt. 

Stamp 
Stampendous: Fresh Bloom

Dutch Doobadoo: Alphabet

2019-07-08

Beautiful Blooms #3

 On today's tags I used 3 different flower stamps from the Beautiful Blooms set by Darkroom Door.

Voor de labels van vandaag gebruikte ik 3 verschillende bloemenstempels uit de nieuwe Beautiful Blooms stempelset van Darkroom Door.

I did the backgrounds using Scribble Sticks.
I drew circles on a wet gel printing plate with Scribble Sticks and made prints on white tags. For the tags I used watercolor paper.

De cirkels op de achtergrond deed ik met Scribble Sticks.
Cirkels getekend met Scribble Sticks op een natgemaakte gel printing plate en afdrukken gemaakt op witte labels. De labels sneed ik uit aquarelpapier.

On this tag I stamped a wish from the Happy Birthday Sentiment Stamps.

Hier nog een wens gestempeld uit de 'Happy Birthday Sentiment Stamps' set.

The quote on this tag is from the Beautiful Blooms stamp set.
For the tag topper I painted torn strips of white linen.

De tekst op deze tag komt uit de Beautiful Blooms set.
Voor de tag topper gescheurde repen wit linnen geverfd.

I decorated each tag with a strip of washi tape.

Op elk label een strookje washi tape gekleefd.

The flowers remind me of the images in an old plant atlas. 

De bloemen doen me denken aan de afbeeldingen uit een oude plantenatlas.

Love how the black images turned out against the colorful backgrounds.

De zwarte bloemen komen mooi uit op de gekleurde achtergronden vind ik.

Stamps Darkroom Door:

Dina Wakley Media: Scribble Sticks

2019-07-07

Beautiful Blooms #2

Here's another card I made with the new Beautiful Blooms set by Darkroom Door. 

Ook voor dit kaartje gebruikte ik een bloem uit de nieuwe Beautiful Blooms stempelset van Darkroom Door.

I started by stamping the vase, then covered that vase with a mask. I stamped the flowers using Wendy Vecchi Blendable Dye Inks. The light-colored flowers are ghost prints.
After removing the mask I stamped a few stems into the vase as well. 

Begonnen met het stempelen van de vaas. Deze met een maskertje afgedekt en de bloemen gestempeld met Wendy Vecchi Blendable Dye Inkt. De licht gekleurde bloemen zijn tweede afdrukken. 
Het masker weggenomen en daarna stelen gestempeld in de vaas.

To create the tab at the left I punched a circle out of white paper and stamped the Fun Flowers Background Stamp on top. I attached some black cord to a bead and glued it on the tab.

Voor het tabje links ponste ik een cirkel uit wit papier waar ik op stempelde met de Fun Flowers achtergrondstempel. Een zwart touwtje geknoopt om een soort kraal en dat opgeplakt als versiering.

Stamps Darkroom Door:

Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Ink: Red Geranium, Poppy, Pricky Pear, Garden Patina
Archival Ink: Jet Black