2022-06-27

Sympathy Cards #18

 

I again made 2 Sympathy Cards using stamps by Darkroom Door.

Met stempels van Darkroom Door maakte ik opnieuw 2 sterkte kaarten.

For the backgrounds I've chosen a few prints from my huge collection of gel prints.

De achtergronden koos ik uit mijn grote collectie gel prints.

Bold flower prints work best on these colorful backgrounds.

Bloemenprints met wat 'body' komen het beste uit tegen de kleurige achtergronden.

Stamps Darkroom Door

2022-06-24

Mixed Media Tags

 

Recently I took part in the Willa Workshop 'Mixed Media Tags', an online course by Willa Wanders.

Onlangs nam ik deel aan de Willa Workshop 'Mixed Media Tags', een online cursus van Willa Wanders.

It all started with the making of a collage master sheet.

Alles begon met het maken van een XL collage.

This masterboard measures 31 cm x 41 cm. 

Dit 'masterboard' meet 31 op 41 cm.

After cutting apart the sheet I ended up with 10 panels which I turned into tags.

Ik verknipte de collage in 10 stukken en maakte van elk paneeltje een label.

The finished masterboard looks very busy but when you look at each tag separately it's not that bad :)

Het afgewerkte 'masterboard' ziet er wel héél druk uit, maar als je elk label afzonderlijk bekijkt valt het beter mee vind ik :)

I decorated each tag with a flower/leave...
I learned how to draw these 'Wonky Bits' before, in another Willa Workshop.

Op elk label plakte ik een bloem/blad...
Deze 'Wonky Bits' zoals Wendy ze noemt leerde ik al eerder tekenen in een andere Willa Workshop.

As you can see here I added my favorite VW Camper Van to the collage :)

Zoals je hier kan zien verwerkte ik mijn favoriete VW Camper Van in de collage :)

In my opinion the black and white drawings look great on the colorful background.

Ik vind dat de zwart/wit tekeningen goed staan op de kleurrijke achtergronden.

Because of the rather busy backgrounds I didn't add further decorations, except for the stamped wishes.

De drukke achtergronden vragen niet om veel extra versiering, ik plakte enkel nog een wens op elk label.

The edges of each tag were sponged using Archival Ink 'Jet Black'.

De randen van elk label gesponsd met Archival Inkt 'Jet Black'.

 I used my handmade colored ribbon as tag toppers.

Aan elk label nog lintjes geknoopt die ik zelf kleurde.

Stamps
Rubber Dance: Sketchy Flowers #2

Stencils
Donna Downey Studio: Alphabet Return
StencilGirlProducts: M080 Missigman, M245 Missigman
StudioLight: Grunge Collection MASKSL16

2022-06-20

Sympathy Cards #17

 

For this quick and easy Sympathy Card I used a gel print I made last month for the 'BirgitKoopsenGelprintingChallenge' on Instagram.
I drew on the print with a white marker and made a frame with a black fineliner. To finish the card off I stamped a wish in the bottom right corner. 

Voor dit eenvoudige sterkte kaartje gebruikte ik een gel print die ik vorige maand maakte voor de 'BirgitKoopsenGelprintingChallenge' op Instagram.
Op de print getekend met een witte marker en een randje aangebracht met een zwarte pen. Tenslotte nog een wens gestempeld in de rechter benedenhoek.  

Stamp
 Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1

2022-06-18

Weaving: Little Cloud

 

For the first time in my life I finished a weaving project.
Something simple to start with :)

Ik heb me voor de eerste keer aan een weefwerkje gewaagd. 
Iets heel simpels om mee te beginnen :)

I bought the beautiful yarn and other supplies at Studio Versie.

Ik kocht de mooie wol en de andere benodigdheden bij Studio Versie.

I've woven the cloud using cream colored Merino Wool Roving.
For the rain I attached strings of yarn in 5 different colors.

Voor de wolk weefde ik met crèmekleurige Merino Lontwol.
Voor de regen 5 verschillende kleuren draad geknoopt. 

After the weaving was done I attached the cloud to a wooden stick.

Na het weven de wolk aan een houten stokje vastgemaakt. 

2022-06-06

90

 

I made this birthday card for a lady who turned 90 last week.
I stamped the flowers and leaves using Catherine Pooler inks and Distress Oxide inks. After cutting out I arranged everything to a top folded white card.

Een verjaardagskaart gemaakt voor een dame die vorige week 90 jaar werd.
De bloemen en blaadjes gestempeld met Catherine Pooler inkten en Distress Oxide inkten. Alles uitgeknipt en op een witte dubbele kaart geschikt. 

Text and numbers were stamped with Versamark and heat embossed with white embossing powder.

De tekst en nummers gestempeld met Versamark inkt en bewerkt met wit embossingpoeder.

Stamps
The Stamp Market: Anemone
Darkroom Door: Sketched Numbers
Crafts & Things (birthday wish)

Catherine Pooler Ink: Lemongrass, Garden Party, Lime Ricky
Distress Oxide Ink: Kitsch Flamingo, Picked Raspberry, Saltwater Taffy
Versamark Ink

WOW Embossing Powder: Opaque Bright White

2022-06-05

Punch Needling: Plant

 

Last week I finished another punch needle project.

Afgelopen week maakte ik dit punch needle project.

I bought the beautiful yarn and other supplies at Studio Versie.

Ik kocht de mooie wol en de andere benodigdheden bij Studio Versie.

It only takes a few hours to finish a project like this, that's what I love about it :)

Zo'n projectje is klaar op een paar uur, dat vind ik het leuke eraan :)

My previous punch needle projects: