2023-06-29

Noor

 

Today I'm sharing a card I made for a newborn baby girl. I made cards like this before but there is one condition though, the name cannot count more than 5 letters :)
For the background I used paper by Masterpiece Design. I added 2 strips of leftover handmade paper. The letters were done with alphabet dies. For a 3D effect, I glued 5 layers on top of each other.

Vandaag toon ik een kaartje dat ik maakte voor een pasgeboren meisje. Ik maakte al vaker kaartjes met dit design. Er is echter één voorwaarde, de naam mag uit niet meer dan 5 letters bestaan :)
Voor de achtergrond papier van Masterpiece Design gebruikt. Onderaan 2 restjes handgeschept papier opgekleefd.  Voor de letters gebruikte ik alfabet stansen. Voor een 3D effect kleefde ik telkens 5 laagjes op  mekaar.

To further decorate the card I added a felt star and a text strip with computer generated text. Did some stamping on the card and envelope using 2 small stamps from the Hello Baby Vol 1 stamp set by Darkroom Door. 

Het kaartje verder afgewerkt met een vilten ster en een tekstje dat ik maakte met de computer. Gestempeld op het kaartje en de enveloppe met 2 stempeltjes uit de Hello Baby Vol 1 stempelset van Darkroom Door.

Stamps Darkroom Door

Lawn Fawn: Finley's ABC

2023-06-22

Latch Hook Rug

I finally finished this latch hooking project.

Dit projectje eindelijk eens afgewerkt.

Last year I bought this kit at "We Are Knitters".
With the most awesome wool yarn I made a small latch hook rug. All the materials needed were in the kit: a canvas, a latch hook, 6 colors of wool yarn, a needle, the pattern and a written tutorial.

Vorig jaar kocht ik dit pakket bij "We Are Knitters".
Met super zachte wol maakte ik een klein tapijtje/kleedje. Alle benodigde materialen zaten in het pakket: een canvas, een tapijthaak, 6 kleuren wol, een naald, het patroon met werkbeschrijving.

Latch hooking is not difficult at all, it only takes some time.

Tapijtknopen is helemaal niet moeilijk, wel een geduldwerkje.

It looks nice as an extra cushion in a chair or on a bench, lots of possibilities.

Staat mooi als extra zitting in een stoel of op een bankje, veel mogelijkheden.

2023-06-07

Little Library Challenge #4

 

After making 3 small books for the Little Library Challenge I was brave enough to make a bigger one :)

Na het maken van de 3 boekjes voor de Little Library Challenge heb ik me gewaagd aan groter exemplaar :)

For the cover I used imitation leather. I backed the faux leather with a piece of pink linen fabric.

De kaft gesneden uit een lapje beige kunstleder en de binnenkant bekleed met roze linnen stof. 

Because the edges of the linen frayed a lot I crocheted a row of stitches along the cover. Did this with leftover pink yarn and a thin crochet hook.

Omdat de linnen stof erg rafelde haakte ik een rij vasten langs de rand. Daarvoor gebruikte ik een restje dun roze haakgaren en een hele dunne haaknaald.

Before I could start crocheting I had to make a lot of holes into the leather with a Japanese Screw Punch'.

 Voor ik kon starten met haken moest ik eerst heel veel gaatjes maken in het kunstleder. Dat ging heel makkelijk met een 'Japanese Screw Punch'. 

For the 4 signatures I used watercolor paper.

Ik vouwde 4 katernen van aquarelpapier. 

I attached the signatures to the cover using chain stitches.

Voor de binding een kettingsteek gebruikt.

Each signature was sewn separately.

De 4 katernen werden elk afzonderlijk ingenaaid.

To close the book I wrapped a strip of ribbon around the book which I tied loosely without attaching it to the cover.

Het boekje sluit met een stoffen lint dat ik losjes rond het boekje knoopte zonder het te  bevestigen aan de kaft. 

2023-06-02

Soft Cover French Link Stitch

 

These 2 books with a soft cover are inspired by Chanel Ly from  Bitter Melon Bindery. The binding is a combination of a "Perfect Binding" and a "French Link Stitch". A Perfect Binding is a binding where only glue is used to hold the sections together.

Twee boekjes gemaakt geïnspireerd op het werk van Chanel Ly van Bitter Melon Bindery. Het is een combinatie van een "Perfect Binding" waarbij alleen lijm gebruikt wordt om de pagina's bij mekaar te houden en de "French Link Stitch".

Both books measure 21 x 41 cm. For each book I folded 8 sections from 90 grs sketching paper. Perfect for writing, drawing and sketching.

De boekjes zijn 21 cm hoog en 14 cm breed. De 8 katernen werden gevouwen van schetspapier van 90gr. Ideaal om in te schrijven, te tekenen of te schetsen.

For the covers I used scrapbook paper from Masterpiece Design. Front and back cover were sewn together with the signatures.

Voor de kaften gebruikte ik scrapbook papier van Masterpiece Design. De voor- en achterkaft werden mee genaaid met de katernen. 


After the books were sewn I applied a few layers of PVA glue to the spine.

Na het naaien bracht ik nog een aantal lagen PVA lijm aan op de rug van de boekjes ter versteviging.

I've chosen not to glue the endpapers to the front- and back cover after sewing because I didn't want to hide the beautiful paper :)

Ik koos ervoor om de dubbele kaft niet dicht te kleven na het naaien, zonde van het mooie papier :)

For all of you who are fond of bookbinding I can highly recommend Bitter Melon Bindery on YouTube.

Voor wie van boekbinden houdt is Bitter Melon Bindery op YouTube een aanrader.

2023-06-01

Little Library Challenge #3

 

Last week Ali Manning from Vintage Page Designs organized the "5 Day Little Library Challenge". I took part and now I am the proud owner of 3 books with a leather cover :)

Ali Manning van Vintage Page Designs organiseerde vorige week de "5 Day Little Library Challenge".
Ik nam deel en aan het eind van de week had ik ineens 3 boekjes met lederen kaft erbij :)

For the closure I attached a strip of leather to the front cover with a large button. I cut 2 splits into the flap for the leather strip to slide in.

Voor de sluiting een reep leder bevestigd aan de kaft met een grote knoop. Ter hoogte van de omslag 2 splitten gemaakt om de reep leder door te schuiven. 

To punch the sewing holes I worked with a Japanese Screw Punch for the first time. I'm very happy with how the holes turned out, very crisp and even.
To cut the window at the spine I used a scalpel.

Om de naaigaten te prikken werkte ik voor de eerste keer met een 'Japanese     Screw Punch'. De gaten zijn heel netjes en gelijk, blij met de uitkomst. Het ronde kijkgaatje op de rug uitgesneden met een snijmesje.

A partial wrapping for the signatures.

De katernen kregen maar een gedeeltelijke omslag. 

A picture of my Little Library :)

Hier een foto van mijn kleine bibliotheek :) 

Thanks to the challenge I'm working on another book with a leather cover for the moment :)

Ik ben aan een nieuw boek met lederen kaft aan het werken voor het ogenblik, ik heb de smaak te pakken :)