2021-09-29

Daisy Chain #2

I made a Wrapped Journal using the new 'Daisy Chain Border Stamp' by Darkroom Door.

Een 'Wrapped Journal' gemaakt waarbij ik de nieuwe 'Daisy Chain Border Stamps' van Darkroom Door gebruikte.

To take a look at my other Wrapped Journals, click HERE

Ik maakte al vaker Wrapped Journals. Om ze te bekijken klik HIER

I die cut the journal cover out of 300 grs watercolor paper using the Eileen Hull Wrapped Journal die. I started by stamping the Daisy Chain twice on the cover using Archival Ink 'Jet Black'. 

De kaft gesneden uit aquarelpapier van 300 gr met behulp van de Eileen Hull Wrapped Journal stans. De Daisy Chain 2 keer afgedrukt op de kaft met Archival Inkt 'Jet Black'.

I colored the flowers by making a print on top of each flower using a small gel printing plate and Scribble Sticks. I dipped the Scribble Sticks in water, drew a circle on the plate using 2 different colors and made a print.

De bloemen gekleurd door met een kleine gel printing plate en Scribble Sticks een cirkel te printen op elke bloem. De punt van de Scribble Sticks nat gemaakt, een cirkel getekend op de gel printing plate met 2 verschillende kleuren en een afdruk gemaakt.

In between the flowers I applied light green squares by sponging through the 'Small Stencil - Checkered' with Distress Ink 'Cracked Pistachio'.

Tussen de bloemen lichtgroene vierkantjes aangebracht. Daarvoor met Distress Inkt 'Cracked Pistachio' gesponsd doorheen de 'Small Stencil - Checkered'.

 I adhered strips of washi tape randomly. I used a black and a white pen to add doodles and marks.

Hier en daar stukjes washi tape opgeplakt. Met een zwarte en witte pen lijnen getekend en doodles aangebracht.

As a closure I used green elastic cord. I decorated the closure with 2 pompons.

Voor de sluiting gebruikte ik groene elastiek die ik versierde met 2 pomponnen.

For the inserts I've cut 20 pages out of mixed media paper, size 19,5 x 11 cm. I folded each page in half and nested 5 pages into each other to make 4 signatures.

Voor de katernen 20 pagina's van 19,5 x 11cm gesneden uit mixed media papier. De pagina's in 2 gevouwen en per 5 in mekaar geschoven om zo 4 katernen te maken.

I've woven green elastic cord through the holes. I ended up with 4 strips of elastic cord at the inside of the book, these hold the inserts in place.

Groene elastiek door de gaten geweven zodat er aan de binnenkant 4 repen elastiek komen te liggen die de katernen op hun plaats houden. 

I glued handmade paper to the inside of the cover.

Op de binnenkant van de kaft plakte ik handgeschept papier.

This is how the binding looks like along the spine.

Zo ziet de binding er uit op de rug van het boekje.

Stamp Darkroom Door

Stencil Darkroom Door

Dina Wakley Media: Scribble Sticks
Distress Ink: Cracked Pistachio

2021-09-26

Artful August #29

 

During the month of August Rachel Greig by Darkroom Door was hosting a challenge on Instagram.
Each day there was a prompt to spark our creativity. 
'Love' was the theme on August 29


Rachel Greig van Darkroom Door organiseerde gedurende de maand augustus een challenge op Instagram. Er was elke dag een onderwerp waar je mee aan de slag kon.
Op 28 augustus was het thema 'Love'.

The new 'Small Stencil - Checkered' is very versatile. For this card I first sponged pink ink through the stencil, then replaced the stencil slightly so I could color the white squares in between the pink ones with orange ink. Love the effect!
I also used the mask from the 'Small Stencil - Heart Set' to mask off a heart before sponging the background. After the background was done I used the stencil from the set to mask off the squares so I could easily color the heart with green Distress Ink.

De 'Small Stencil - Checkered' is inzetbaar voor veel projecten. Hier sponsde ik eerst met roze inkt en verschoof daarna de stencil een klein beetje zodat ik de witte hokjes tussenin kon opvullen met oranje inkt. Dit zorgt weer voor een  heel ander effect. Ik gebruikte ook de 'Small Stencil - Heart Set'. De mask van het hart op de kaart gelegd alvorens de hokjes te sponzen. Daarna de bijhorende stencil op de kaart gelegd om de hokjes af te dekken zodat ik het hart groen kon sponzen.

Stamp Darkroom Door 


Distress Ink: Ripe Persimmon, Kitsch Flamingo, Twisted Citron

2021-09-24

Baby Card #1

 

Today I have a baby card to share.
The grid pattern on the background was done using small inkpads. I 'stamped' with the inkpads straight onto the tag. For this technique I was inspired by stampingmathilda.

Een label gemaakt voor de geboorte van een baby.
Het raster op de achtergrond maakte ik door met 2 kleine inktkussens rechtstreeks op het label te 'stempelen'. Ik keek de techniek af van stampingmathilda.

I bought the fluffy animal in a haberdashery store. It's made to pimp an outfit or bag but the moment I saw it I thought it would look nice on a baby card too :)

Het pluizige diertje kocht ik in een winkel voor naaibenodigdheden en is eigenlijk bedoeld om kledij of tassen op te pimpen. Toen ik het zag dacht ik meteen dat het ook wel mooi zou staan op een babykaart :)

There's always some matching ribbon in my stash :)

Ik vond nog 2 stukjes bijpassend lint in mijn voorraad :) 

Stamps 
Els Brigé Design: Welkom Baby

Archvial Ink: Tea Rose & Pink Peony
Atelier Veritas: Pimp Your Outfit

2021-09-23

Artful August #28

 

During the month of August Rachel Greig by Darkroom Door was hosting a challenge on Instagram.
Each day there was a prompt to spark our creativity. 
I made this card for the 'Fabric' topic.


Rachel Greig van Darkroom Door organiseerde gedurende de maand augustus een challenge op Instagram. Er was elke dag een onderwerp waar je mee aan de slag kon.
Deze kaart gemaakt voor het thema 'Fabric'.

On the background I used a piece of dotted fabric on which I made a gel print.
A torn strip of pink fabric was used to make the flower.

Voor de achtergrond gebruikte ik een stukje gestipte stof waar ik een gel print op maakte.
De bloem gemaakt van een gescheurde strook roze stof.

Stamp Darkroom Door

2021-09-22

Daisy Chain #1

The 'Daisy Delight Background Stamp' by Darkroom Door is one of my favorites.  The same daisies were used to create this new 'Daisy Chain Border Stamp', happy me :)
Today I'm sharing 2 cards using this brand new border stamp.

Naast een achtergrondstempel kwam bij Darkroom Door nu ook een boordstempel uit met mijn favoriete Daisies. Daar ben ik heel blij mee :)
Met deze nieuwe 'Daisy Chain Border Stamp' van Darkroom Door 2 kaarten gemaakt.

I started by digging up some nice patterned paper to stamp the daisies on.

Mooie papiertjes uitgezocht om de stempel op af te drukken. 

One side of the row of flowers was cut out.

Eén kant van de bloemenrij uitgeknipt.

I overstamped a white card panel with text and adhered the flowers on top. I glued the decorated panel to a slimline card. The border stamps by Darkroom Door are perfect to use on elongated cards.

Eerst tekst gestempeld op wit kaartkarton en daar de bloemen op gekleefd.
Alles op een langwerpige kaart bevestigd. De boordstempels van Darkroom Door zijn ideaal om te gebruiken bij dit kaartformaat.

I finished the cards off by stamping text from the 'Tall Flowers' set.

Afgewerkt met teksten uit de 'Tall Flowers' set.

Stamps Darkroom Door

Lawn Fawn Dye Ink: Ballet Slippers & Sunflower
Archival Ink: Jet Black

2021-09-21

Envelopes

 

I made a lot of tags lately. To be able to send them through the mail I folded matching envelopes.

Veel labels gemaakt de laatste tijd. Om deze te kunnen versturen een reeks aangepaste enveloppes gevouwen.

I used up a bunch of card stock/patterned paper from my huge stash. 
I almost never use that paper for cards anymore.

Gebruik gemaakt van mijn grote voorraad card stock en gedessineerd papier. 
Dat papier wordt toch bijna niet meer gebruikt voor het maken van kaarten.

With the Envelope Punch Board you can make envelopes in all sizes.

Ik gebruikte deze Envelope Punch Board, een handige tool voor het vouwen van enveloppes in alle maten.

Now I have a fresh stash.

De voorraad is aangevuld.

WE R Memory Keepers: Envelope Punch Board

2021-09-19

Party Balloons #1

 

The 'Party Balloons' stamp set is part of the new release by Dakroom Door as well. This beautiful set was designed by stampingmathilda.

Een andere leuke nieuwe stempelset van Darkroom Door is de 'Party Balloons' set. Deze set werd ontworpen door stampingmathilda

I've chosen one of the large balloons to make this card. I stamped the balloon 3 times on a white card base with Archival Ink 'Jet Black'. 
I used 3 colors Distress Oxide ink and the 'Small Stencil - Checkered' to sponge a square pattern on scraps of white paper. I stamped the balloons again on those colored backgrounds and adhered them to the card after cutting out.
I'm a big fan of the font of the words in the set as well.

Ik koos een ronde ballon uit de set om dit kaartje te maken. De ballon 3 keer rechtstreeks op de kaart afgedrukt met Archival inkt 'Jet Black'.
Met 3 kleuren Distress Oxide inkt en de 'Small Stencil - Checkered' een hokjes patroon gesponsd op restjes papier. Daar de ballonnen nog een keer op gestempeld, uitgeknipt en opgeplakt. 
Het lettertype van de teksten vind ik ook heel mooi.

Stamps Darkroom Door

Stencil Darkroom Door

Distress Oxide Ink: Twisted Citron, Salvaged Patina, Kitsch Flamingo

2021-09-17

Birthday Greetings #4

 

The birthday wish on this card was stamped with Versamark ink and heat embossed using WOW embossing powder 'Primary Fuchsia Fusion'.

De verjaardagswens op deze kaart werd gestempeld met Versamark inkt en bewerkt met WOW embossing poeder 'Primary Fuchsia Fusion'.

On the background I used a gel print. I created the gel print with paint and the Large Stencil - Dots by Darkroom Door.

De achtergrond is een gel print. Voor de gel print gebruikte ik verf en de Large Stencil Dots van Darkroom Door.

I decorated the card with a flower made from a torn strip of fabric. I turned the strip of fabric around its axis and glued it to a paper circle spiral wise.

Voor de bloem een strook stof gescheurd, de stof rondgedraaid en in een spiraalvorm op een papieren cirkel gekleefd.

Stamps Darkroom Door

Stencil Darkroom Door

WOW Embossing Powder: Primary Fuchsia Fusion

2021-09-16

Birthday Greetings #3

 

On today's card I again worked with stamps from the new 'Birthday Greetings' set by Darkroom Door.

Nog een kaartje waarbij ik stempels uit de nieuwe 'Birthday Greetings' set van Darkroom Door gebruikte.

I used all of the large text stamps and made prints with 5 colors Distress Oxide Ink.
The balloon is from another new stamp set, the 'Party Balloons'.

Vijf verschillende wensen afgedrukt met verschillende kleuren Distress Oxide inkt. 
De ballon komt  uit een andere nieuwe stempel set, de 'Party Balloons'.

To create the dots I used these tools.

Voor de rondjes gebruikte ik deze sponsjes.

Stamps

Distress Oxide Ink: Twisted Citron, Salvaged Patina, Kitsch Flamingo, Ripe Persimmon, Mermaid Lagoon

2021-09-14

Birthday Greetings #2

 

Here's another set of cards I made using text stamps from the new 'Birthday Greetings' set by Darkroom Door.

Hier een set kaartjes waarbij ik opnieuw tekststempels uit de nieuwe 'Birthday Greetings' set van Darkroom Door gebruikte.

The colored squares were done using the 'Shadow 12 Up' Frame Stamp by Darkroom Door.

De gekleurde hokjes deed ik met de 'Shadow 12 Up' Frame Stamp van Darkroom Door.

I inked up each square with a different color of Distress Ink, sprayed water on top and made a print on watercolor paper.

Elk hokje beïnkt met een andere kleur Distress Inkt, water verneveld en een afdruk gemaakt op aquarelpapier.

 I die cut the stamped print using a rectangle die.

De afdruk uitgesneden dmv een rechthoekige stans.

I overstamped the colored background with a birthday wish.

De gekleurde achtergrond overstempeld met een verjaardagswens.

Instead of 3D tape to mount the stamped panel to the card I used a few layers of colored cardstock.

In plaats van 3 D tape gebruikte ik een aantal laagjes gekleurd cardstock om de paneeltjes verhoogd op de kaart te kleven.

Stamps Darkroom Door

Distress Ink: Kitsch Flamingo, Twisted Citron, Picked Raspberry, Ripe Persimmon, Salvaged Patina, Peacock Feathers, Squeezed Lemonade