2022-09-29

Sympathy Cards #20

 

For this Sympathy Card I took a gel print from my stash.
I stamped a flower and a wish on top of the gel print and decorated the card with a piece of ribbon and 5 matching buttons.

Voor deze sterkte kaart koos ik opnieuw een gel print uit mijn voorraad.
Ik stempelde er een bloem en een tekst bovenop. De kaart afgewerkt met een lintje en 5 bijpassende knoopjes.

Stamps
Darkroom Door: Full Bloom Vol 1
Different Colors: S-00035 Even laten weten

2022-09-25

Leftovers #4

 

Here's another collage card I made from leftovers. 
On the background I used a gel print that was pulled on tissue paper. The petals of the flower were cut out of another gel print. I adhered a strip of pink fabric and a tiny strip of tissue paper and patterned paper. I again finished the card off with a few pieces from one of my Snipppet Rolls.

Hier nog een collage kaart die ik maakte met restjes.
Op de achtergrond kleefde ik een gel print die ik maakte op tissue papier. De bloemblaadjes knipte ik ook uit een gel print. Ik kleefde een reepje roze stof op de kaart samen met een reepje tissue papier en gedessineerd papier. Ik werkte de kaart opnieuw af met een paar strookjes die ik afknipte van één van mijn Snipppet Rolls.

2022-09-23

Leftovers #3

 

On the background of this card I made a collage from scraps. I used patterned paper, a stamped print and a stencilled print. I glued scraps of black and white tissue paper op top of the collage. I adhered circles and strips of paper, these were cut/punched out of scraps as well. 
The flower was in my stash, it was stamped on vintage book paper for this project.

Voor de achtergrond van deze kaart maakte ik een collage van restjes. Ik gebruikte gedessineerd papier, een stempelafdruk en gestencilde hokjes. Daar kleefde ik restjes zwart/wit tissue papier bovenop. Ik versierde de kaart verder met cirkels en reepjes papier die ik ook uit restjes ponste/sneed. 
De bloem zat in mijn restjesbak, ooit gestempeld op papier uit een oude boek voor dit project

The tab comes from one of the 'Snippet Rolls' I made before.

Het tabje is een stukje van een 'Snippet Roll' die ik eerder maakte. 

2022-09-20

Leftovers #2

 

On the background of this card I used leftover paint from another project. To add white dots I sponged white paint through a Tim Holtz stencil.
The flowers were in my stash, I only had to cut them out. I embellished the card using a clothing label, I stamped a birthday wish on top. The marks were done with a black Stabilo pencil.

Op de achtergrond van deze kaart smeerde ik restjes verf van een ander project. De witte stippen maakte ik door verf te sponzen doorheen een Tim Holtz stencil.
De bloemetjes vond ik in mijn restjesdoos, ik moest ze alleen nog uitknippen. De kaart verder versierd met een kledij label. Ik stempelde er een verjaardagswens op. 
Tenslotte nog zwarte streepjes gezet met een Stabilo potlood.

Stamps
Darkroom Door: Happy Birthday
The Stamp Market: Cherry Blossom

Tim Holtz Layering Stencil: Dotted Line

2022-09-18

Leftovers #1

 

I Made this tag with nothing but leftovers from previous projects. The tag was in my stash since 2013, quite a while I know :) I rejected it while working on this project.
Last week I took it out of my leftover bin and added white dots using a Tim Holtz stencil and white paint. To stamp the large black circles I used a lid and black paint. The strips of patterned paper are leftovers from these cards. I adhered a seed pod I once drew for the Wonky Bits course by Willa Wanders. The pink flower was made with sealing wax and a sealing wax stamp. The tag topper is a strip of leftover fabric from this Pocket Fodder Book.

Dit label helemaal gemaakt van en met restjes van vorige projecten. Het label zelf zit al sinds 2013 in mijn restjes doos, dat is een hele tijd ik weet het :) 
Ooit afgekeurd voor dit project. Ik viste het van de week uit de doos en zette er witte stippen op door met witte verf te sponzen doorheen een stencil van Tim Holtz. De grote zwarte cirkels stempelde ik met een dekseltje en zwarte verf. 
De strookjes gedessineerd papier zijn overschotjes van deze kaarten. De zaaddoos tekende ik vorig jaar voor de Wonky Bits cursus van Willa Wanders. De roze bloem is gemaakt met zegellak en een zegellak stempel. De tag topper tenslotte is een restje stof afkomstig van dit Pocket Fodder Book.

Stamp Darkroom Door

Tim Holtz Layering Stencil: Dotted Line

2022-09-15

Cherries

 

Last summer I bought a card with cherries made of pompons in a stationery shop. 
I kept the idea in mind to make such a card myself and so I did this week. I made a kraft and a white one.
I drew the stems and the leave with a Versamark pen and heat embossed the drawing with fuchsia embossing powder.

Afgelopen zomer kocht ik een kaart met kersen gemaakt van pompons in de winkel. Toen nam ik me voor om zelf eens zo'n kaart te maken en dat is er nu van gekomen. Ik maakte een kraft en een witte versie.
De stelen en het blaadje getekend met een Versamark stift en daarna bewerkt met fuchsia embossing poeder.

Stamps Darkroom Door

WOW Embossing Powder: Primary Fuchsia Fusion
Archival Ink: Jet Black

2022-09-07

Flowers

 

I'm sharing another watercolor painting today. 

Nog een werkje met aquarelverf vandaag.

This time I watched a video by Emma Jane Lefebvre.

Deze keer werd ik geïnspireerd door een video van Emma Jane Lefebvre.

I'm not that happy with the flower on the left. I will have to practice a lot more.

Ik ben niet zo tevreden over de bloem links, ik ga nog veel moeten oefenen.

I think I like the sheep the most :)

De schapen vind ik toch de leukste :)

2022-09-05

Birds

 

I painted these birds after watching another video on YouTube by Diane Antone.

Deze rij vogels geschilderd na het bekijken van een filmpje op YouTube van Diane Antone.

Diane has a bunch of free instruction video's on YouTube on easy watercolor paintings. 

Er zijn veel gratis filmpjes van Diane te vinden op YouTube. Ze demonstreert vaak eenvoudige maar heel mooie schilderijtjes met aquarelverf.

It wasn't that easy but after all I'm quite happy with the result.

Toch niet zo makkelijk als het leek maar al bij al ben ik toch tevreden met het resultaat.