2020-12-31

Holiday Watercolors Workshop #2

 

A while ago I joined a free online watercolor course by Lorraine Bell.

Een tijdje geleden een gratis online watercolor lesje gevolgd van Lorraine Bell.

This Altenew Watercolor set is one of my favorite watercolor sets.

Ik heb verschillende doosjes aquarelverf maar deze van Altenew is een favoriet.

I added details to the painting using a white POSCA pen.

Accenten aangebracht met een witte POSCA pen.

See you next year!

Tot volgend jaar!


2020-12-29

Punch Needling: Pilea

 

A while ago I made this punch needle project.

Een tijdje geleden dit punch needle project gemaakt. 

I bought the beautiful yarn and other supplies at Studio Versie.

Ik kocht de mooie wol en de andere benodigdheden bij Studio Versie.

Studio Versie has free tutorials on YouTube about punch needling and weaving.

Op YouTube vind je gratis filmpjes van Studio Versie over punch needling en weven.

2020-12-28

Gloss Sprays #5

 

A while ago I sprayed a bunch of backgrounds using Dina Wakley Gloss Sprays. 
This is the final card I made using one of those backgrounds.

Een tijdje geleden kleurde ik een aantal achtergronden met de Dina Wakley Gloss Sprays. Dit is de laatste kaart die ik maakte met deze achtergronden.

I did the stamping using Different Colors stamps.

Deze keer stempels van Different Colors gebruikt. 

And I looked for my tiniest beads to decorate the card.

En mijn kleinste kralen uitgezocht om het kaartje af te werken.

Stamps Different Colors
S-00675 Flower Louise
S-00503 Voor Jou

2020-12-26

Tim Holtz Paper Stash #3

 

Earlier this month I made this set of gift boxes.

Een tijdje geleden maakte ik deze reeks wensendoosjes.

 As you know I made boxes like this before on lots of occasions. 
For the gift boxes I'm sharing today I used the latest Tim Holtz Christmas papers.

 Ik maakte dergelijke doosjes al vaker en voor vele gelegenheden. Voor deze kerstversies gebruikte ik de nieuwste kerstpapiertjes van Tim Holtz.

I decorated the boxes with die cut deer and/or wooden trees.

De doosjes aan de buitenkant versierd met uitgestanste herten en/of houten boompjes.

As usual I recycled large matchboxes.

Zoals gewoonlijk recycleerde ik grote luciferdozen.

In each box there is room for a small present, a gift certificate or money.

In elk doosje is plaats voor een klein cadeautje, een cadeaubon of geld. 

Each box comes with a garland on which I stamped 'Best Wishes' in Dutch.

In elk doosje past ook een slingertje waar ik 'beste wensen' op stempelde.

The metal tokens are by Tim Holtz as well. I highlighted the text on each token using a white Distress Crayon.

De metalen rondjes zijn ook van Tim Holtz. Om de letters beter te doen uitkomen gebruikte ik een witte Distress Crayon.

Sorting out matching papers for the boxes, the drawers, the front and back of the garlands was fun to do :)

Het bijéén zoeken van het papier voor de doosjes, de lades en de voor- en achterkant van de slingers was het leukste werk :)

On this box I adhered a strip of label tape by Tim Holtz.

Op dit doosje plakte ik een strookje label tape van Tim Holtz.

Stamps Darkroom Door:

Sizzix Tim Holtz Thinlits: Darling Deer
Tim Holtz Idea-ology: Label Tape Christmas & Tokens Christmas & Paper Stash Christmas

2020-12-24

Merry Christmas

 

 

Merry Christmas to all of you!

Ik wil jullie allemaal hele fijne Kerstdagen toewensen!2020-12-19

Holiday Watercolors Workshop #1

 

A while ago I joined a free online watercolor course by Lorraine Bell.

Een tijdje geleden een gratis online watercolor lesje gevolgd van Lorraine Bell.

This is my take on her evergreens.
While watching the video I thought it would be easy, but it wasn't :)

Het resultaat van de eerste les zie je hier.
Zo'n dingen zien er vaak gemakkelijk uit, tot je er zelf aan begint :)

2020-12-18

Blue & Yellow

 

For today's Christmas card I've chosen to work with non traditional colors.

Vandaag een kerstkaartje in niet traditionele kleuren.

Stamps Darkroom Door

2020-12-17

Merry Christmas

 

A remake of last years popular Christmas cards. 

Favorietjes van vorig jaar op vraag nog eens opnieuw gemaakt.

To create the gel prints I used roughly woven burlap.

Voor de gel prints op de achtergrond gebruikte ik grof geweven jute.

I finished the cards off using corrugated cardboard, buttons and fake snow.

Afgewerkt met golfkarton, knopen en nepsneeuw.

I adhered a matching pompon to each deer.
The wishes were done with stamps by Tim Holtz.

De rendieren kregen elk een pompon in bijpassende kleuren.
De wensen gestempeld met stempels van Tim Holtz.

Stamps
Stampers Anonymous: Tim Holtz Collection Modern Christmas CMS388

My Favorite Things Die-Namics: Deer Love

2020-12-16

Berries

 

For today's Christmas cards I dug up two older Penny Black stamps.

Voor de kerstkaartjes van vandaag twee oudere Penny Black stempels van onder het stof gehaald.

I inked up the stamps using my ZIG brush markers. To create a watercolor look I sprayed water on top of the stamp before printing. 

De stempels beïnkt met mijn ZIG brush markers. Voor een aquarel effect water verneveld over de stempel voor het afdrukken.

Stamps
Penny Black: Berry Kissed & Berry Merry Christmas
Stampers Anonymous: Tim Holtz Collection Festive Overlay CMS357

ZIG Clean Color Real Brush Markers: Peach Pink, Orange, Light Green
Archival Ink: Jet Black

2020-12-14

Gloss Sprays #4

 

A while ago I sprayed a bunch of backgrounds using Dina Wakley Gloss Sprays. 
Today I'm sharing two more Christmas cards I  made using some of those backgrounds.

Een tijdje geleden kleurde ik een aantal achtergronden met de Dina Wakley Gloss Sprays. Vandaag toon ik 2 kerstkaarten die ik maakte met deze achtergronden.

I finished this card off using a deer, a strip of tape and a wish.

Afgewerkt met een rendier, een reepje tape en een wens.

I used an inchie stamp from the Christmas Inchies stamp set by Darkroom Door to stamp '25 DEC'.

Een stempel uit de Christmas Inchies stempelset van Darkroom Door gebruikt om '25 DEC' te stempelen.

Same deer but different colors and stamps on this card.

Hetzelfde rendier maar andere kleuren en andere stempels gebruikt op deze kaart.

Stamps
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Festive Overlay CMS357

Simon Says Stamp: 'Dancing Deer' craft die

2020-12-13

Priority Christmas Mail

 

To create the letters and numbers on this card I used die cuts by Tim Holtz. Behind the windows I put small strips of washi tape. I finished the card off by adding black stamping and some doodling.

Met die cuts van Tim Holtz de letters en cijfers in de kaart gestanst. Smalle reepjes tape achter de raampjes geplakt. De kaart verder afgewerkt met zwart stempelwerk en ook nog wat getekend met een zwart pennetje.

Stamps Darkroom Door

Sizzix Tim Holtz Thinlits: 664205

2020-12-12

We Wish You

 

I stamped the quote stamp by Darkroom Door on a gel print.
At the bottom of the card I glued a torn piece of corrugated cardboard. For a winter feeling I applied fake snow
There's always a matching button in my stash as well :)

De boom met tekst van Darkroom Door op een gel print gestempeld.
Onderaan een strookje geribbeld karton opgeplakt en voor het wintergevoel ook wat kunstsneeuw aangebracht.
En ik vind altijd een bijpassend knoopje in mijn voorraad :)

Stamps Darkroom Door
We Wish You Quote Stamp

2020-12-11

Tim Holtz Paper Stash #2

 

I'm not often making cards using patterned paper but for my Christmas cards I do make an exception. The reindeer as well as the text on this card were heat embossed with WOW embossing powder 'Opaque Bright White'.

Doorheen het jaar maak ik weinig kaartjes met gedessineerd papier maar voor de kerstkaarten maak ik graag een uitzondering. Het rendier en de tekst op dit kaartje kregen een laagje embossing met WOW embossing poeder 'Opaque Bright White'.

Stamps Darkroom Door

Tim Holtz Idea-ology: Christmas Paper Stash

2020-12-10

Gloss Sprays #3

 

A while ago I sprayed a bunch of backgrounds using Dina Wakley Gloss Sprays. 
On today's cards I used 2 of those backgrounds.

Een tijdje geleden kleurde ik een aantal achtergronden met de Dina Wakley Gloss Sprays. Voor de kerstkaartjes van vandaag gebruikte ik 2 van deze achtergronden.

I could have chosen 'Christmas Scraps' as a title for this blogpost. The trees on the cards are leftovers from this project. I punched the trees out of colorful gel prints.

Als titel voor deze blogpost had ik ook 'Christmas Scraps' kunnen kiezen want de boompjes zijn restjes van dit project.
Ze werden geponst uit kleurige gel prints.

To create this background I sponged letters with gesso before adding Gloss Sprays.

Bij deze achtergrond sponsde ik eerst letters met gesso alvorens de achtergrond te kleuren met Gloss Sprays.

Stamps Stampers Anonymous: 
Tim Holtz Collection Modern Christmas CMS388
Tim Holtz Collection Great Outdoors CMS321


Tim Holtz Idea-ology: Tokens-Christmas

Dina Wakley Media Gloss Sprays: Carnation, Fuchsia, Sand, Magenta

2020-12-09

Different Colors #4

 

Here's the final Christmas card I made using stamps by Different Colors.

Hier het laatste kerstkaartje dat ik maakte met de stempels van Different Colors.

I stamped one of the branches straight onto the card. The other branches, leaves and both pine cones were stamped on white paper, colored and cut out.

Eén van de takjes rechtstreeks op de kaart gestempeld. De andere takjes, blaadjes en de twee dennenappels ingekleurd, uitgeknipt en opgeplakt. 

Stamps Different Colors:
SU-00845 Pinus Mugo
SU-00740 Blueberry
SU-00841 Pin Cone Scotch
SU-00714 Eucalyptus 2
SU-00700 Stripes

Tim Holtz Idea-ology: Quote Chips Christmas