2018-10-14

Autumn #3

I started by stamping a grid pattern on top of a painted background.
Although I'm fond of symmetrical designs I stamped the quote off centre on this card. On the right I added some beautiful Fine Leaves.

Over een geverfde achtergrond eerst een raster gestempeld.
Ik ben nogal voor symmetrie maar hier voor de verandering de quote weg van het midden gestempeld. Zo was er nog plaats voor een aantal van de mooie Fine Leaves.

The colored leaves were stamped with 2 different colors of Distress Oxide Inks using my MISTI.

De opgeplakte blaadjes gestempeld met telkens 2 kleuren Distress Oxides. Hiervoor mijn MISTI gebruikt.

Stamps Darkroom Door

2018-10-13

Autumn #2

If you follow me on Instagram you know I stamped a bunch of leaves the past week. I used those leaves to make a series of fall cards. 
Here's the first one.

Wie me volgt op Instagram zag dat ik de voorbije week een hele reeks blaadjes stempelde en uitknipte.
Met deze blaadjes maakte ik ondertussen een aantal kaarten. Hier de eerste.

Long time ago a made a similar one.

Het is een remake van een kaartje van lang geleden.

To stamp the Polka Dots I used paint. The leaves were stamped with Distress Oxide Inks.

Om de Polka Dots te stempelen gebruikte ik verf. De blaadjes werden met Distress Oxides gestempeld.

Stamps Darkroom Door

2018-10-09

Distress Stains


For the 31productschallenge on Instagram I've chosen to work with Distress Stains today. I inked up a large background stamp with the stains and stamped on watercolor paper.

Voor de 31productschallenge op Intstagram koos ik vandaag Distress Stains om mee te werken. Een grote achtergrondstempel beïnkt met de stains en gestempeld op aquarelpapier.

These are the colors I worked with.

Deze kleuren gebruikt.

I added black stamping on top and finished the card off by adhering torn strips of washi tape.

Afgewerkt met zwart stempelwerk en gescheurde strookjes washi tape opgeplakt.

Stamps Studiolight 
Art by Marlene: STAMPBM28 &STAMPBM09

2018-10-08

A Box of Eggs


Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. I've made this art journal spread for the current "A Box of Eggs" colour topic.

Vanavond ben ik opnieuw te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het "A Box of Eggs" kleurenthema maakte ik deze art journal spread.

Bird eggs come in all kinds of soft colours. For this spread I worked with these beautiful Fresco Finish Chalk Acrylics by PaperArtsy.

Vooral eieren van vogels hebben allerlei mooie pastelkleuren. Ik werkte met deze mooie kleurtjes Fresco Finish Chalk Acrylics van PaperArtsy.

I love building layers to create a background.

De achtergrond is zoals gewoonlijk opgebouwd uit veel laagjes.

I decorated the spread with a series of abstract flowers.
I added details with a white pen and adhered strips of washi tape.

Op de voorgrond kleefde ik een reeks abstracte bloemen. 
Details aangebracht met een witte pen. Ook nog wat strookjes tape opgeplakt.

Because bird eggs often have speckles I added splatters with my white Sharpie :)

Omdat eieren vaak gespikkeld zijn ook nog wat spetters gemaakt met een witte Sharpie :)

For the quote on the inclusion I used a stamp from the JOFY 45 stamp set.

De quote is een stempel uit de JOFY 45 stempelset.

The other stamps I used are from the ESA09 set.


Voor de rest gebruikte ik stempels uit de ESA09 stempelset.

For more detailed instructions on how to make this art journal spread, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe je zo'n art journal spread maakt. 

2018-10-07

Art Marks #16

I made some golden marks in my Pocket Journal .
On the background I added leftover washi tape, pink stenciling and stamping.
For the quote I used a JOFY stamp.

Gouden accentjes aangebracht in mijn Pocket Journal .
Verder zie je op de achtergrond restjes tape en een beetje roze stencil- en stempelwerk.
De quote stempelde ik met een JOFY stempel.

Stamps
Darkroom Door: Grid Texture Stamp
PaperArtsy: JOFY 45

PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics: Gold