2022-08-17

Collage #1

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. 

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. 

This page is inspired by a lesson by Roben Marie Smith. She challenged us to make a collage in our junk journal. I added patterned paper, stamped prints, gel prints, a watercolor flower, images from wrapping paper, leftover wonky bits....and made lots of marks using a black Stabilo All pencil and Distress Crayons.

Deze pagina is geïnspireerd op een lesje van Roben Marie Smith. Ze daagde ons uit om een collage te maken. Ik werkte met gedessineerd papier, gestempelde prints, gel prints, een bloem die ik ooit verfde met aquarelverf, afbeeldingen van op cadeaupapier, restjes van mijn 'wonky bits' ... en bracht details aan met een zwart Stabilo All potlood en Distress Crayons.

The outcome is a bit busy in my believe but I had a great time making this collage 
Tomorrow I'll post a collage that is less busy :)

Het resultaat is nogal druk geworden vind ik maar het was wel heel leuk om te doen 
Morgen post ik een collage die er minder druk uitziet :)

2022-08-15

Flower Doodles

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. 

"Flowers Magic is a free challenge for mixed media artists and art journal lovers, who love and are inspired by the magic world of flowers."

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. 

Suzanne from @mitkrearum showed us how to doodle simple flowers inspired by nature. I picked a few Japanese Anemones from the garden and worked on an eco dyed page in my junk journal.

Susanne van @mitkrearum toonde hoe je simpele bloemen tekent, geïnspireerd op echte bloemen uit de natuur. Ik plukte een paar herfstanemonen uit de tuin en werkte op een pagina in mijn junk journal waar al een eco print op stond.

The page was folded out of wrapping paper from a flower bouquet, for sure a challenging surface to draw on and to put watercolors on :)

Ik vouwde de pagina van dun papier dat rond een bloemenboeket zat, zonder twijfel een uitdagende ondergrond om op te tekenen en te schilderen met aquarelverf :)

In my opinion the flowers match well with the gel print on the left page. I'm always happy if both pages from a spread do look cohesive.

De bloemen passen goed bij de gel print op de linker pagina. Ik ben altijd blij als beide pagina's van een spread een beetje met elkaar matchen.

2022-08-14

Acrylic Paint & Oil Pastels #2

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. 

"Flowers Magic is a free challenge for mixed media artists and art journal lovers, who love and are inspired by the magic world of flowers."

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. 

For this page I was again inspired by a lesson from Joana Dornellas.
 The background as well as the vase and the flowers were painted with acrylic paint and finished off with oil pastels.

Voor deze pagina werd ik opnieuw geïnspireerd door een les van Joana Dornellas. De achtergrond, de vaas en de bloemen werden met acrylverf geschilderd en afgewerkt met olie pastels. 

 I picked colors that match with the page on the left.

Ik koos voor kleuren die passen bij de linker pagina.2022-08-09

Acrylic Paint & Oil Pastels #1

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. 

"Flowers Magic is a free challenge for mixed media artists and art journal lovers, who love and are inspired by the magic world of flowers."

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. 

For the left page I was inspired by a lesson from Joana Dornellas. I worked on top of a gel print.

Voor deze pagina werd ik geïnspireerd door een les van Joana Dornellas. De pagina waar ik op werkte is een gel print.

For the right page I was inspired by a pattern on a blouse. 

Voor de rechter pagina liet ik me inspireren door een patroon op een bloes.

I stamped squares with acrylic paint and drew flowers on top using acrylic paint and oil pastels. 

Hokjes gestempeld met acrylverf en daar bloemen op getekend met een combinatie van acrylverf en olie pastels. 

2022-08-08

Floral Boho Page

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. For this page I was inspired by a lesson from Camila Garcia

"Flowers Magic is a free challenge for mixed media artists and art journal lovers, who love and are inspired by the magic world of flowers."

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. Voor deze pagina werd ik geïnspireerd door Camila Garcia.

To create some kind of boho style I mixed colors, textures and patterns. Did some mark making with  several colors of watercolor paint on a collaged background.

Om een soort van boho stijl te creëren combineerde ik kleuren, patronen en texturen. Over een collage achtergrond strepen gezet met verschillende kleuren aquarelverf.

For the flowers I was inspired by an Instagram reel by Anastasia Sälinger.

 Voor de bloemen liet ik me inspireren door een Instagram reel van Anastasia Sälinger.

On the collaged background I used pink flowers from a napkin by Marimekko.

Voor de collage achtergrond gebruikte ik onder andere bloemen afkomstig van een papieren servet van Marimekko.