2023-06-07

Little Library Challenge #4

 

After making 3 small books for the Little Library Challenge I was brave enough to make a bigger one :)

Na het maken van de 3 boekjes voor de Little Library Challenge heb ik me gewaagd aan groter exemplaar :)

For the cover I used imitation leather. I backed the faux leather with a piece of pink linen fabric.

De kaft gesneden uit een lapje beige kunstleder en de binnenkant bekleed met roze linnen stof. 

Because the edges of the linen frayed a lot I crocheted a row of stitches along the cover. Did this with leftover pink yarn and a thin crochet hook.

Omdat de linnen stof erg rafelde haakte ik een rij vasten langs de rand. Daarvoor gebruikte ik een restje dun roze haakgaren en een hele dunne haaknaald.

Before I could start crocheting I had to make a lot of holes into the leather with a Japanese Screw Punch'.

 Voor ik kon starten met haken moest ik eerst heel veel gaatjes maken in het kunstleder. Dat ging heel makkelijk met een 'Japanese Screw Punch'. 

For the 4 signatures I used watercolor paper.

Ik vouwde 4 katernen van aquarelpapier. 

I attached the signatures to the cover using chain stitches.

Voor de binding een kettingsteek gebruikt.

Each signature was sewn separately.

De 4 katernen werden elk afzonderlijk ingenaaid.

To close the book I wrapped a strip of ribbon around the book which I tied loosely without attaching it to the cover.

Het boekje sluit met een stoffen lint dat ik losjes rond het boekje knoopte zonder het te  bevestigen aan de kaft. 

2023-06-02

Soft Cover French Link Stitch

 

These 2 books with a soft cover are inspired by Chanel Ly from  Bitter Melon Bindery. The binding is a combination of a "Perfect Binding" and a "French Link Stitch". A Perfect Binding is a binding where only glue is used to hold the sections together.

Twee boekjes gemaakt geïnspireerd op het werk van Chanel Ly van Bitter Melon Bindery. Het is een combinatie van een "Perfect Binding" waarbij alleen lijm gebruikt wordt om de pagina's bij mekaar te houden en de "French Link Stitch".

Both books measure 21 x 41 cm. For each book I folded 8 sections from 90 grs sketching paper. Perfect for writing, drawing and sketching.

De boekjes zijn 21 cm hoog en 14 cm breed. De 8 katernen werden gevouwen van schetspapier van 90gr. Ideaal om in te schrijven, te tekenen of te schetsen.

For the covers I used scrapbook paper from Masterpiece Design. Front and back cover were sewn together with the signatures.

Voor de kaften gebruikte ik scrapbook papier van Masterpiece Design. De voor- en achterkaft werden mee genaaid met de katernen. 


After the books were sewn I applied a few layers of PVA glue to the spine.

Na het naaien bracht ik nog een aantal lagen PVA lijm aan op de rug van de boekjes ter versteviging.

I've chosen not to glue the endpapers to the front- and back cover after sewing because I didn't want to hide the beautiful paper :)

Ik koos ervoor om de dubbele kaft niet dicht te kleven na het naaien, zonde van het mooie papier :)

For all of you who are fond of bookbinding I can highly recommend Bitter Melon Bindery on YouTube.

Voor wie van boekbinden houdt is Bitter Melon Bindery op YouTube een aanrader.

2023-06-01

Little Library Challenge #3

 

Last week Ali Manning from Vintage Page Designs organized the "5 Day Little Library Challenge". I took part and now I am the proud owner of 3 books with a leather cover :)

Ali Manning van Vintage Page Designs organiseerde vorige week de "5 Day Little Library Challenge".
Ik nam deel en aan het eind van de week had ik ineens 3 boekjes met lederen kaft erbij :)

For the closure I attached a strip of leather to the front cover with a large button. I cut 2 splits into the flap for the leather strip to slide in.

Voor de sluiting een reep leder bevestigd aan de kaft met een grote knoop. Ter hoogte van de omslag 2 splitten gemaakt om de reep leder door te schuiven. 

To punch the sewing holes I worked with a Japanese Screw Punch for the first time. I'm very happy with how the holes turned out, very crisp and even.
To cut the window at the spine I used a scalpel.

Om de naaigaten te prikken werkte ik voor de eerste keer met een 'Japanese     Screw Punch'. De gaten zijn heel netjes en gelijk, blij met de uitkomst. Het ronde kijkgaatje op de rug uitgesneden met een snijmesje.

A partial wrapping for the signatures.

De katernen kregen maar een gedeeltelijke omslag. 

A picture of my Little Library :)

Hier een foto van mijn kleine bibliotheek :) 

Thanks to the challenge I'm working on another book with a leather cover for the moment :)

Ik ben aan een nieuw boek met lederen kaft aan het werken voor het ogenblik, ik heb de smaak te pakken :)

2023-05-30

Little Library Challenge #2

 

Last week Ali Manning from Vintage Page Designs organized the "5 Day Little Library Challenge". I took part and now I am the proud owner of 3 books with a leather cover :)

Ali Manning van Vintage Page Designs organiseerde vorige week de "5 Day Little Library Challenge".
Ik nam deel en aan het eind van de week had ik ineens 3 boekjes met lederen kaft erbij :)

 For book 2 I again used a piece of leather from a sample book I once received for free. To make the leather a bit firmer I backed it with a piece of cotton fabric. 
 
Net zoals bij het vorige boekje werkte ik met leder afkomstig van een stalenboek voor zetels dat ik ooit eens gratis op de kop kon tikken. Aan de binnenkant kleefde ik stof ter versteviging. 

I attached the signatures to the cover using a 'Wrapped Long Stitch', the beads are a personal addition.

De binding deed ik net zoals Ali toonde met een 'Wrapped Long Stitch', de kralen zijn mijn eigen idee.

Because the signatures were sewn individually I was able to use different colors for each signature.

Door elke katern afzonderlijk te naaien kon ik ook verschillende kleuren draad gebruiken.

For the closure I used a piece of pink elastic cord that was decorated with 2 pompons.

Het boekje sluit met een roze elastiek waar ik 2 pompons aan bevestigde.

I added 4 signatures made from drawing/sketching paper.

Het boekje gevuld met 4 katernen teken/schetspapier.

For the signature wrappers I used handmade paper.

Elke katern kreeg een omslag van handgeschept papier.

2023-05-27

Little Library Challenge #1

 

This week Ali Manning from Vintage Page Designs organized the "5 Day Little Library Challenge". I took part and now I am the proud owner of 3 books with a leather cover :)

Ali Manning van Vintage Page Designs organiseerde afgelopen week de "5 Day Little Library Challenge".
Ik nam deel en aan het eind van de week had ik ineens 3 boekjes met lederen kaft erbij :)

For the first book I used a piece of black leather from a sample book I once received for free. To make the leather a bit firmer I backed it with a piece of cotton fabric. 
 
Voor het eerste boekje gebruikte ik zwart leder afkomstig van een stalenboek voor zetels dat ik ooit eens gratis op de kop kon tikken. Aan de binnenkant kleefde ik stof ter versteviging. 

To attach the 4 signatures to the cover I used a chain stitch. As a closure I added a large button and some black elastic cord.

Voor het naaien van de 4 katernen een kettingsteek gebruikt. Het boekje sluit met een knoop en een elastiek. 

For the signatures I used mixed media paper. I folded the signature wrappers from pink handmade paper.

Mixed Media papier gebruikt voor de katernen en elke katern kreeg een omslag van roze handgeschept papier. 

I really recommend Ali's challenge weeks. Not expensive, the videos are short and very clear, suitable for beginners but you always learn something new or a useful tip or trick. And most of all you receive lots of inspiration from the more than 4000 participants! 

Echt een aanrader deze challenges. Niet duur, de videos zijn kort en heel duidelijk. Alles is afgestemd op beginners maar je leert altijd wel iets bij qua tips. En vooral er valt  heel veel inspiratie te rapen van de meer dan 4000 deelnemers!