2019-07-21

Art Marks #25

In my Pocket Journal I arrived at the centre of the first signature. These are the tiniest pages of my journal :)

In mijn Pocket Journal ben ik aangekomen bij het midden van de eerste katern. Het zijn de kleinste blaadjes uit het boekje :)

To create the colorful stripes at the top of the pages I put my journal on the gel printing plate to pick up leftover paint.

Voor de kleurige strepen bovenaan legde ik het boekje op mijn gel printing plate, om er restjes verf mee op te nemen.

I adhered torn strips of dotted tissue paper as well. The pink dots were done with paint and a stencil.

Verder ook stukjes tissue papier met kleurige stippen opgeplakt. De roze stippen deed ik met verf en een stencil.

I mainly added leftovers from other projects to these pages: black and white flowers, colored gauze, tape, blue rub-ons.

Verder kwamen op de pagina's vooral restjes van andere projecten: zwart/witte bloemen, stukjes gekleurd gaas, tape en blauwe rub-ons.

The text is from a Dina Wakley 'Collage Words' package.

De tekst komt uit een pakje Dina Wakley Media 'Collage Words'. 

Stamp
Carabelle Studio: Bloom by Birgit Koopsen

Dina Wakley Media: Collage Words
Jane Davenport: Rub-On Transfer Sheets

2019-07-20

Art Marks #24

Last week I did another 2 pages in my Pocket Journal.

Opnieuw 2 pagina's gemaakt in mijn Pocket Journal.

The pink and orange circle parts were on the right page already. I added another circle using my Faber Castell Gelatos and stamped a flower from the Beautiful Blooms set by Darkroom Door on top. I finished this page off by making marks with a fineliner.

De stukjes roze en oranje cirkel stonden al op de rechterpagina. Een extra cirkel gemaakt met mijn Faber Castell Gelatos en daar een bloem uit de Beautiful Blooms set van Darkroom Door bovenop gestempeld. De rest van de witte ruimte ingevuld met een zwart pennetje.

I 'stamped' with an inked up stencil on the vintage book text, hence the pink color. I added black stamping, marks and strips of tape. The blue flower was done with a stamp from the Tall Flowers stamp set by Darkroom Door using Distress Archival Ink Faded Jeans.

De linkerpagina komt uit een oud boek. Ik 'stempelde' erop met een beïnkte stencil, vandaar de roze kleur. Zwart stempelwerk toegevoegd samen met tape en doodles. De blauwe bloem stempelde ik met een stempel uit de Tall Flowers set van Darkroom Door. Ik gebruikte hiervoor Distress Archival Inkt Faded Jeans.

Stamps Darkroom Door:

2019-07-17

Retro Colors

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. I created this notebook for the current 'Retro Colors' theme. 

Vanavond ben ik weer aan de beurt op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het thema 'Retro Kleuren' maakte ik dit notaboekje.

I started by searching for color inspiration over here. Next I looked for matching PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics.

Eerst hier wat kleurinspiratie opgedaan en toen bijpassende verfjes gezocht in mijn collectie PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics.

I applied lots of layers on the background of the cover: gesso, tissue paper, paint, stencilwork, stamping...

De achtergrond van het kaftje is opgebouwd uit veel laagjes: gesso, tissue papier, verf, stencilwerk, stempelwerk....

All the stenciling and stamping was done with Fresco Finish Chalk Acrylics.

Alle stencil- en stempelwerk deed ik met Fresco Finish Chalk Acrylics.

I used stamps from the ECF 06 stamp set.

Ik werkte met de ECF 06 stempelset. 

There are a few beautiful leaves stamps in the set. 

De set bevat een aantal mooie stempels van bladeren. 

I folded 2 signatures out of regular text/copy paper.

Twee katernen gevouwen uit wit schrijf/kopieerpapier. 

While binding the booklet I added some beads.

Tijdens het binden van de katernen kralen mee genaaid.

Love how the spine of the notebook turned out.

Dat zorgt voor een leuk extraatje op de rug van het boekje.

I painted the reverse side of the cover pink.

De binnenkant effen roze geverfd. 

For more information on how to make this notebook, please hop over to the PaperArtsy blog. 

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe ik dit boekje maakte. 

2019-07-16

Paper Crane

A while ago I folded a few origami cranes for a "1000 paper cranes" project.

Een tijdje geleden een aantal kraanvogels gevouwen als bijdrage aan een "1000 kraanvogels" project.

I sorted out some nice patterned paper to start with.

Leuke papiertjes uitzoeken, daar begint het mee.

I used a simple cellophane bag to pack the birds. 

Een celofaanzakje gebruikt om de vogels te verpakken. 

I closed the bag with a folded strip of patterned paper.
For the text I used a stamp and I added some doodling with a black fineliner.

Het zakje bovenaan dichtgemaakt met een dubbel gevouwen strook gedessineerd papier. De tekst deed ik met een stempel. De kleine bloemetjes met een zwart pennetje getekend. 

2019-07-14

Drawing Flower

A while ago I made a few gel prints with Scribble Sticks (see these tags). Today I finished off a leftover tag from this series.

Een tijdje geleden maakte ik een aantal gel prints met Scribble Sticks (zie deze labels). Ik had nog een label over, vandaag werkt ik dat verder af.

I overstamped the gel print with this beautiful flower stamp by Different Colors.
To make the flowers stand out I colored the petals with a white pencil. I added some color to the centres as well.

Deze keer gewerkt met deze mooie bloem van Different Colors.
Na het stempelen de bloemen ingekleurd met een wit potlood om ze iets beter te laten uitkomen. Ter hoogte van de harten ook nog wat kleur aangebracht.

I have a huge collection of painted/colored ribbon, there's always some matching ribbon ready in my stash :)

En ik vind altijd bijpassend lint in mijn grote voorraad zelf gekleurde lintjes :)

Stamps
Different Colors: S-00657 Drawing Flower
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1