2021-08-04

Artful August #3

 

During the month of August Rachel Greig by Darkroom Door is hosting a challenge on Instagram.
Each day there is a prompt to spark our creativity. 


Rachel Greig van Darkroom Door organiseert gedurende de maand augustus een challenge op Instagram. Er is elke dag een onderwerp waar je mee aan de slag kan. 

For the  'heart' topic of day 3 I made this spread in my Pocket Journal.

Voor het 'heart' thema van dag 3 maakte ik deze spread in mijn Pocket Journal.

On the left page I adhered a piece of gel printed tissue paper. I overstamped the gel print with stamps from the 'Numbers Medley' stamp set by Darkroom Door.

Op de linker pagina plakte ik een stukje van een gel print die ik maakte op tissue papier. Daar overheen gestempeld met stempels uit de 'Numbers Medley' set van Darkroom Door.

The right page was folded out of vintage book text. I applied a layer of pink paint on top. The orange squares were done with a flat brush. I added numbers using orange and black ink and dots using white paint.

De rechterpagina is een blad uit een oud boek. Deze pagina overschilderd met roze verf. De oranje hokjes gemaakt met een plat penseel. Nummers gestempeld met oranje en zwarte inkt en stippen gestempeld met witte verf.

I crumpled torn pieces of gel printed tissue papier and glued all the pieces randomly to a paper heart. For the shape of the heart I used the mask from the 'Small Stencil - Circle Set' by Darkroom Door.

Ik maak vaak gel prints op tissue papier tegenwoordig. Mooie kleurtjes uitgezocht, daar reepjes van gescheurd en van de reepjes propjes gemaakt. Alles opgeplakt op een papieren hart. Voor de vorm van het hart gebruikte ik de mask uit de 'Small Stencil - Circle Set' van Darkroom Door.

Stamps Darkroom Door

Stencil Darkroom Door

2021-08-03

Artful August #2

 

During the month of August Rachel Greig by Darkroom Door is hosting a challenge on Instagram.
Each day there is a prompt to spark our creativity. 


Rachel Greig van Darkroom Door organiseert gedurende de maand augustus een challenge op Instagram. Er is elke dag een onderwerp waar je mee aan de slag kan. 

I made 2 cards for the 'dots' topic.

Voor het thema 'dots' maakte ik deze 2 kaarten.

On both backgrounds I applied the 'stamping with stencils' technique.

Om de achtergronden te maken paste ik de 'stempelen met stencils' techniek toe.

I inked up the Small Stencil - Polka Dots and the Small Stencil - Dots by Darkroom Door using Catherine Pooler Dye Ink, sprayed water on top and made prints on watercolor paper.

De 'Small Stencil - Polka Dots' en de 'Small Stencil - Dots' van Darkroom Door beïnkt met 'Catherine Pooler Dye Ink', water verneveld en met de stencils een afdruk gemaakt op aquarelpapier.

The end result: reverse prints.

Het resultaat: 'omgekeerde' prints.

I stamped the flowers on scraps of white paper. I used the same ink as I used on the background. For a watercolor look I sprayed water on top of the inked-up stamp before printing.

De bloemen gestempeld op restjes. Dezelfde inkten gebruikt als voor de achtergrond. Om een aquarel effect te bekomen voor het afdrukken water verneveld over de beïnkte stempel.

Stamps Darkroom Door:

Stencils Darkroom Door:

Catherine Pooler Premium Dye Ink: Garden Party, Lemongrass, Rose Petals

2021-08-02

Small Stencil - Checkered #1

 

Darkroom Door released new stencils recently.
I made this set of scraplings using the new 'Small Stencil - Checkered'.

Darkroom Door bracht onlangs een reeks nieuwe stencils uit.
Ik mocht er al mee aan de slag. Deze set scraplings maakte ik met de nieuwe 'Small Stencil - Checkered'.

I'm very fond of dots and squares so this stencil is totally my piece of cake :)

Ik hou van stippen en vierkantjes dus deze stencil past heel goed in mijn straatje :)

To create the backgrounds I applied Distress Inks through the stencil.

Voor de achtergrond Distress Inkt aangebracht doorheen de stencil.

To apply the ink I used the blender brushes by Picket Fence Studio.

Ik gebruikte hiervoor de blender brushes van Picket Fence Studio.

The flowers were stamped on watercolor paper with Versamark ink and heat embossed with white embossing powder.

De bloemen stempelde ik met Versamark inkt op aquarelpapier. Ze kregen een laagje wit embossingpoeder.

I colored the flowers with watercolor paint.

De bloemen ingekleurd met aquarelverf.

To decorate the flowers I've cut small strips from leftover backgrounds.

Dunne strookjes gesneden van restjes om te bloemen mee te versieren.

Stencil Darkroom Door

Stamps Darkroom Door

Distress Ink: Picked Raspberry, Twisted Citron, Spiced Marmalade, Dried Marigold, Salvaged Patina, 

2021-08-01

Artful August #1

 

During the month of August Rachel Greig by Darkroom Door is hosting a challenge on Instagram.
Each day there is a prompt to spark our creativity. 
Today's topic is 'leaves'.


Rachel Greig van Darkroom Door organiseert gedurende de maand augustus een challenge op Instagram. Er is elke dag een onderwerp waar je mee aan de slag kan. 
Vandaag is het onderwerp 'leaves'.

I've chosen to create a card today. 
I started by making a collage on a card panel using scraps of handmade paper, gesso-ed vintage book text, stamped leftovers....

Ik koos voor een kaart vandaag. 
Begonnen met het maken van een collage. Ik gebruikte daarvoor restjes handgeschept papier, tekst uit een oud boek dat een laagje gesso kreeg, stempelafdrukken...

I glued all the bits and pieces down using matte medium.

Alle stukjes op een kaartondergrond geplakt met matte medium.

I smeared modeling paste through the new Small Stencil - Tropical Leaves by Darkroom Door and applied a layer of white paint after drying.

Structuurpasta gesmeerd doorheen de nieuwe Small Stencil - Tropical Leaves van Darkroom Door. Na het drogen ook nog een laagje witte verf aangebracht doorheen de stencil.

To add shadow I used these PITT big brush pens.

Schaduw toegevoegd met deze PITT big brush pennen.

I finished the card off by stamping a birthday wish and wrapping red waxed cord around the card.

Nog een verjaardagswens gestempeld en rood wax koord rond de kaart gewikkeld.

Stamp Darkroom Door: Happy Birthday

Stencil Darkroom Door: Small Stencil - Tropical Leaves

2021-07-31

Postcards Art De Fleur #2

 

The new postcards by Darkroom Door are great to use in an Art Journal.
I did a spread in my Dina Wakley Journal  using one of the postcards from the Art De Fleur set.

 De  nieuwe postkaarten van Darkroom Door zijn heel geschikt om te gebruiken in een Art Journal.
Een spread in mijn Dina Wakley Journal gemaakt met één van de postkaarten uit de Art De Fleur set.

First I added a red frame to the postcard. I applied Versamark ink on the 4 edges of the card with my Versamark ink pad. I sprinkled red embossing powder on top and heat set.

De postkaart kreeg eerst een rood frame.Ik bracht Versamark inkt aan op de randen van de kaart met mijn inktkussen. Daar rood embossing poeder overheen gestrooid en dit verhit met mijn heat tool.

To obtain a distress effect I scrunched a sheet of waxed kraft paper. I made stitches around the edges and adhered the postcard onto the waxed paper.

Een stukje gewaxt kraft papier verfrommeld voor een verweerd effect. Een randje steken gemaakt rond het papier en er de postkaart opgeplakt. 

I decorated the page with an embellishment I found in my stash.

Het bloemetje vond ik in mijn voorraad. Ik vond het er wel mooi bij passen.

I put the Large Stencil - Mesh on top of the white page on the right. I applied Distress Ink 'Festive Berries' through the stencil using a blending brush. I finished the page off with a strip of wax paper, buttons and some black stamping. 
The text was done with the new Medium Stencil - Smile.

Op de witte pagina rechts de Large Stencil - Mesh gelegd en daar Distress Inkt 'Festive Berries' doorheen gesponsd.  Verder versierd met een reepje bruin wax papier, knoopjes en een zwarte stempelafdruk. 
De tekst deed ik met de nieuwe Medium Stencil - Smile.

Postcard Darkroom Door: Art De Fleur


Stamp Dakroom Door: Nature Walk

PaperArtsy: Crunchy Waxed Kraft Paper

Distress Ink: Festive Berries

WOW Embossing Powder: Primary Apple Red