2022-08-14

Acrylic Paint & Oil Pastels #2

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. 

"Flowers Magic is a free challenge for mixed media artists and art journal lovers, who love and are inspired by the magic world of flowers."

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. 

For this page I was again inspired by a lesson from Joana Dornellas.
 The background as well as the vase and the flowers were painted with acrylic paint and finished off with oil pastels.

Voor deze pagina werd ik opnieuw geïnspireerd door een les van Joana Dornellas. De achtergrond, de vaas en de bloemen werden met acrylverf geschilderd en afgewerkt met olie pastels. 

 I picked colors that match with the page on the left.

Ik koos voor kleuren die passen bij de linker pagina.2022-08-09

Acrylic Paint & Oil Pastels #1

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. 

"Flowers Magic is a free challenge for mixed media artists and art journal lovers, who love and are inspired by the magic world of flowers."

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. 

For the left page I was inspired by a lesson from Joana Dornellas. I worked on top of a gel print.

Voor deze pagina werd ik geïnspireerd door een les van Joana Dornellas. De pagina waar ik op werkte is een gel print.

For the right page I was inspired by a pattern on a blouse. 

Voor de rechter pagina liet ik me inspireren door een patroon op een bloes.

I stamped squares with acrylic paint and drew flowers on top using acrylic paint and oil pastels. 

Hokjes gestempeld met acrylverf en daar bloemen op getekend met een combinatie van acrylverf en olie pastels. 

2022-08-08

Floral Boho Page

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. For this page I was inspired by a lesson from Camila Garcia

"Flowers Magic is a free challenge for mixed media artists and art journal lovers, who love and are inspired by the magic world of flowers."

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. Voor deze pagina werd ik geïnspireerd door Camila Garcia.

To create some kind of boho style I mixed colors, textures and patterns. Did some mark making with  several colors of watercolor paint on a collaged background.

Om een soort van boho stijl te creëren combineerde ik kleuren, patronen en texturen. Over een collage achtergrond strepen gezet met verschillende kleuren aquarelverf.

For the flowers I was inspired by an Instagram reel by Anastasia Sälinger.

 Voor de bloemen liet ik me inspireren door een Instagram reel van Anastasia Sälinger.

On the collaged background I used pink flowers from a napkin by Marimekko.

Voor de collage achtergrond gebruikte ik onder andere bloemen afkomstig van een papieren servet van Marimekko.

2022-08-07

For the Love of Flowers

 

I'm currently taking part in the "Flowers Magic Challenge" by Francisca Nunes.
We started by making a junk journal and now we are filling it with all kinds of flower projects. For these paintings I was inspired by a lesson from Michelle Shratz aka raspberrybluesky

"Flowers Magic is a free challenge for mixed media artists and art journal lovers, who love and are inspired by the magic world of flowers."

Ik doe mee met de "Flowers Magic Challenge" van Francisca Nunes. We zijn begonnen met het maken van een  junk journal en nu vullen we dat boekje met allerlei projecten met bloemen. Voor deze schilderijtjes werd ik geïnspireerd door Michelle Shratz aka raspberrybluesky.

I used a black Stabilo All pencil and watercolor paint to capture the beauty of roses.

Met een zwart Stabilo All potlood en aquarelverf geprobeerd om de schoonheid van rozen weer te geven.

I glued two of the watercolor panels in my junk journal.

Twee van de paneeltjes in mijn junk journal gekleefd.

To decorate the pages I used parts of the snippet rolls I made a while ago.

De pagina's versierd met stukjes van de 'snippet rolls' die ik een tijd geleden maakte.

And of course I had to use one of the panels on a card :)

En natuurlijk maakte ik ook een kaart met één van de tekeningen :)

Stamp Darkroom Door

2022-08-06

Accordion Books Challenge #1

 

I made this 8-pocket accordion book for the "Accordion Books Challenge" by Ali  Manning aka vintagepagedesigns.

Ik vouwde dit accordeon boekje met 8 vakken voor de "Accordion Books Challenge" van Ali Manning aka vintagepagedesigns.

I kept the accordion book simple, wanted the tags to be the eye catcher.

Ik hield het boekje zelf simpel, ik wilde dat de labels het middelpunt werden.

I decorated the front cover using stamps by Dina Wakley.

De voorkant versierd me stempels van Dina Wakley.

I folded 8 pockets to hold the tags.

In de 8 vakjes passen 8 labels.

I decorated the inside pages of the book with a border stamp by JOFY.

De pagina's binnenin versierd met een stempel van JOFY.

I dyed white seam binding ribbon with Distress Inks and used that colored ribbon for the tag toppers and the closure.

Ik verfde wit naadlint met Distress Inkt en gebruikte dat voor de sluiting en als decoratie voor de  labels.

I colored the tags with watercolor paint.

De labels kleurde ik met aquarelverf.

I worked on one panel and divided the panel into 8 strips after finishing it off.
I applied this technique in the past on THESE tags as well.

Gewerkt op 1 paneel dat ik achteraf verknipte tot 8 stroken.
Deze manier van werken paste ik ook al toe bij DEZE labels.

I transformed each strip of paper into a tag.

Van elke strook papier maakte ik een label.

The large panel looked very busy but when you look at the tags one by one it seems ok I think.

Het grote paneel leek heel druk maar na het verknippen viel dat toch heel goed mee.

If I would have made each tag separately I would never have reached this effect.

Als ik elk label afzonderlijk had gemaakt, had ik nooit dit effect kunnen bereiken.  

Collaging, stamping, mark making...

 Tissue papier opgeplakt, gestempeld, marks gemaakt....

Stamps
Different Colors: S-00294 Circle Leaf
Dina Wakley Media: Love of Circles, Abstract Blooms, Textures, Soul Whisperings
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Mini Media Marks CMS 364
PaperArtsy: JOFY 60

StazOn Ink: Fuchsia Pink
Archival Ink: Jet Black
Distress Crayons: Worn Lipstick, Carved Pumpkin
Talens Amsterdam Acrylics: Titanium White