2021-04-29

Small Stamps #2

 

For my 'Small Stamps' series I made 2 backgrounds using only one small stamp.

Voor de reeks 'Kleine Stempels' gebruikte ik deze keer enkel één kleine stempel om 2 achtergronden te maken.

I stamped the leaves using Distress Oxide Ink 'Twisted Citron' and 'Worn Lipstick'. I colored the white space in between the leaves with watercolor paint.

De blaadjes stempel afgedrukt met Distress Oxide Inkt 'Twisted Citron' en 'Worn Lipstick'. De ruimte ertussen opgevuld met aquarelverf.

The cherries were colored with watercolor paint as well.

De kersen ook ingekleurd met aquarelverf.

 These 3 tabs were made out of painted gauze, linen and ribbon.

 Ik vouwde deze 3 tabjes van restjes geverfd gaas, linnen en lint.

On the pink background I attached a stamped flower. The flower was colored with watercolor paint as well.

Op de roze kaart plakte ik een gestempelde bloem die ik ook verfde met aquarelverf.

Stamps Different Colors:
S-00299 Sunflower Leaf
S-00216 Cherish
S-00438 Gefeliciteerd
S-00083 Hiep Hiep Hoera
SU-689 Flower Beautiful

Distress Oxide Ink: Worn Lipstick, Twisted Citron

2021-04-28

Lupine #1

 

On the background of this tag I used leftover paint from a gel printing session. 
The circles were done using a blending tool.

Ik maakte de achtergrond van dit label met verf die overbleef na het gel printen.
Voor de cirkels gebruikte ik een blending tool.

 I overstamped the green circles with a Carabelle Studio stamp using turquoise paint.

 De groene cirkels overstempeld met een Carabelle stempeltje en turquoise verf.

In between the big circles I doodled small circles with a pink and orange Posca Marker. I added accents and splatters using a white Posca pen. 

Tussen de grote cirkels kleine cirkels getekend met een roze en oranje Posca marker. De grote cirkels omlijnd met een witte Posca pen, daarmee ook spetters gemaakt.

Stamps
Different Colors: SU-00745 Lupine
Carabelle Studio: Monotype Cercle
Darkroom Door: Happy Birthday

2021-04-27

Small Stamps #1

 

I challenged myself to make a series of cards using mainly small stamps.
Today I'm sharing the first cards of this series.

Ik heb mezelf uitgedaagd om een aantal kaarten te maken met hoofdzakelijk mini stempels.
Vandaag toon ik de eerste 2 kaarten van deze reeks. 

I stamped flower bouquets using these 2 small stamps by Cats on Appletrees.

Boeketjes gestempeld met deze 2 kleine stempels van Cats on Appletrees.

The flowers on this card were stamped with Distress Oxide 'Kitsch Flamingo'. 
I masked off a part of the card and colored the remaining part with Distress Oxide Ink 'Worn Lipstick' and a blending tool.

De bloemetjes gestempeld met Distress Oxide Inkt 'Kitsch Flamingo'. Een stuk van de kaart afgeplakt met tape en het overige deel gekleurd met Distress Oxide Inkt 'Worn Lipstick' en een blending tool.

I drew flower stems with a black fineliner and finished the bouquets off with a bow made of bakers twine.

Met een dun pennetje de stelen getekend en de boeketten afgewerkt met een strik gemaakt van bakers twine.

Stamps
Cats on Appletrees (flowers)
Rubber Dance: Greetings (text)

Distress Oxide Ink: Twisted Citron,  Kitsch Flamingo, Worn Lipstick
Distress Ink: Speckled Egg

2021-04-24

Nature Walk

 

The colored backgrounds of these tags were made using my gel printing plate.

De kleurige achtergrond van deze labels maakte ik met behulp van mijn gel printing plate.

I applied paint to the gel printing plate and used these Carabelle Studio stamps to make marks into the paint.

Verf op de gel printing plate gesmeerd en daar deze stempels van Carabelle Studio in afgedrukt. 

I let the paint dry and applied a thin layer of white paint to pull a print on 2 tags.

De verf laten drogen en met behulp van een dun laagje witte verf de uiteindelijke prints gemaakt op 2 labels.

I added some black stamping on the colored background.

Over de gekleurde achtergrond gestempeld met zwarte inkt.

I used stamps from the Nature Walk stamp set by Darkroom Door.

Ik gebruikte daarvoor stempels uit de Nature Walk stempelset van Darkroom Door.

The ribbon I painted a while ago was used for the tag toppers.

Voor de 'tag toppers' gebruikte ik lint dat ik een tijd geleden kleurde.

Stamps 
Darkroom Door: Nature Walk & Happy Birthday
Carabelle Studio: Monotype Rond, Monotype Croix, Monotype Cercle

2021-04-22

Abstract 09 #3

 

I made a Wrapped Journal using the new Abstract 09 stamp by Darkroom Door.

Een 'Wrapped Journal' gemaakt waarbij ik de nieuwe Abstract 09 stempel van Darkroom Door gebruikte.

I die cut the journal cover out of 300 grs watercolor paper using the Eileen Hull Wrapped Journal die. 

De kaft gesneden uit aquarelpapier van 300 gr met behulp van de Eileen Hull Wrapped Journal stans.

I stamped a pattern on the cover of the journal with acrylic paint.
I added doodling using a black fineliner.

Met acrylverf een patroon gestempeld op de kaft. 
Lijntjes getekend met een zwart stiftje.

For the inserts I've cut 20 pages out of mixed media paper, size 19,5 x 11 cm. I folded each page in half and nested 5 pages into each other to make 4 signatures.

Voor de katernen 20 pagina's van 19,5 x 11cm gesneden uit mixed media papier. De pagina's in 2 gevouwen en per 5 in mekaar geschoven om zo 4 katernen te maken.

I've woven pink elastic cord through the holes. I ended up with 4 strips of elastic cord at the inside of the book, these hold the inserts in place.

Roze elastiek door de gaten geweven zodat er aan de binnenkant 4 repen elastiek komen te liggen die de katernen op hun plaats houden. 

This is how the binding looks like along the spine.

Zo ziet de binding eruit op de rug van het boekje.

I adhered handmade paper to the inside of the cover.

Aan de binnenkant van de kaft plakte ik handgeschept papier.

The signatures can be removed to work on.

De katernen zijn uitneembaar.

Stamp Darkroom Door:

Talens Amsterdam Acrylics: Persian Rose, Naphthol Red Deep
Dina Wakley Media Paint: Lime, Turquoise

2021-04-21

Abstract 09 #2

 

Abstract stamps by Darkroom Door are perfect to use on art journal pages. The new Abstract 09 stamp is no exception.

De Abstract stempels van Darkroom Door zijn ideaal om te gebruiken op een art journal pagina, zo ook de nieuwe Abstract 09 stempel.

I worked on a loose gel print that I glued into my art journal after finishing it. That way I was able to use my MISTI to do the stamping, way easier than stamping on a bumpy surface.
To create the gel print I used the Large Stencil - Circles by Darkroom Door.

Ik koos ervoor om te werken op een losse gel print en die achteraf in mijn art journal te plakken. Zo kon ik voor het stempelwerk mijn MISTI gebruiken. Veel handiger dan rechtstreeks te moeten stempelen op een hobbelige ondergrond.
 Voor de gel print gebruikte ik de Large Stencil - Circles van Darkroom Door.

I stamped a grid pattern, leaves, dots and crosses randomly on top of the gel print using Archival Ink.

Over de gel print willekeurig een rasterpatroon, kruisjes, stippen en blaadjes gestempeld. Daarvoor gebruikte ik Archival Inkt.

On the right I made a print with the new Abstract 09 stamp. For my journaling I followed the outline of the printed image.

Op de rechterkant de nieuwe Abstract 09 stempel afgedrukt. Tekst geschreven en daarvoor de omtrek van de stempelafdruk gevolgd.

I finished the page off by adding a quote.

Tenslotte nog een quote toegevoegd.

Stamps Darkroom Door
Abstract Stamp: Abstract 09 & Abstract 06
Texture Stamp: Grid, Dots & Fallen Leaves

Stencil Darkroom Door
Large Stencil - Circles

Archival Ink: Jet Black, Picked Raspberry, Sea Grass, Pink Peony

2021-04-20

Abstract 09 #1

 

I made a set of cards using the new Abstract 09 border stamp by Darkroom Door. 


Een reeks kaartjes gemaakt met de nieuwe Abstract 09 stempel van Darkroom Door.

I made an art journal page on which I used the stamp vertically but here I turned the stamp horizontally and added stems and leaves to make a row of flowers.

Ik maakte een art journal pagina waar ik de stempel verticaal afdrukte maar hier draaide ik de stempel een kwartslag en tekende stelen en blaadjes en creëerde zo een rij bloemen.

I added a button to each flower centre.

In elke bloem een knoop geplakt.

On two of the cards one of the flowers was decorated with a mini pompon.

Op 2 van de kaarten kreeg één van de bloemen een mini pompon.

Stamps Darkroom Door

Archival Ink: Jet Black

2021-04-19

Cupcakes #2

More sweets on today's  birthday card :)
The background was colored with acrylic paint. I randomly overstamped that background with the 'Square' stamp by Different Colors using Archival Ink 'Picked Raspberry'. I added a strip of patterned tissue paper as well.

Ik blijf nog even in de zoetigheden hangen, wat mijn kaarten betreft toch :)
Gewerkt met een acrylverf achtergrond. Daar op verschillende plaatsen vierkantjes op gestempeld met de 'Square' stempel van Different Colors en Archival Inkt 'Picked Raspberry'. Ook een strookje bedrukt tissue papier opgeplakt.

The cupcakes were stamped on scraps of watercolor paper, colored with watercolor paint and adhered to the card after cutting out. I stamped an extra strawberry and put it behind both cupcakes. 

De cupcakes op restjes aquarelpapier gestempeld, geverfd met aquarelverf, uitgeknipt en opgeplakt. De aardbei nog eens extra gestempeld en achter de cupcakes geplakt. 

Stamps
Different Colors: SU-00887 Cupcake Cherish; SU-00885 Cupcake Strawberry; S-00284 Square
Rubber Dance: Greetings

2021-04-18

Big Hugs

 

On the background of this card I used acrylic paint and stencils. On the leaves I used watercolor paint.

De achtergrond van dit kaartje gemaakt met acrylverf en stencils. Voor de blaadjes gebruikte ik aquarelverf.

I finished the card off with one of my favorite Darkroom Door text stamps.

Afgewerkt met een favoriete tekst stempel van Darkroom Door.

Stamps
Rubber Dance: Pencil Marks #2
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 2

2021-04-17

Macarons #2I again used the beautiful Macarons stamp by Different Colors on this card. For the background I've chosen a gel print from my stash.

Opnieuw een kaartje gemaakt met de mooie Macarons stempel van Different Colors.
Deze keer niet voor een witte achtergrond gekozen maar voor een gel print.

I overstamped the gel print randomly with various stamps using Archival Ink and white paint.

Over de gel print gestempeld met verschillende stempels. Daarvoor gebruikte ik Archival inkt en witte verf.

The macarons were painted with watercolor paint.

De macarons geverfd met aquarelverf.

Stamps
Different Colors: SU-00884 Macarons; S-00423 H. Colliard Paris; Square Textile, S-00173 Anjelle
Els Brigé Design: Hallo

Archival Ink: Jet Black, Picked Raspberry, Faded Jeans