2018-08-24

You're so Sweet

For the background of this card I used a gel print from my stash.

Voor de achtergrond een gel print uit mijn voorraad gebruikt. 

I stamped the watermelons using stamps from my new Concord & 9th stamp set. I bought this set after seeing it on Marieken and Ellen's blog. They're both making beautiful cards with this set during their summer challenge.
You can mix and match the different elements of the set to create lemons, kiwi's, melons, oranges, limes.....so fun to do.

De watermeloenen gestempeld met stempels uit mijn nieuwe Concord & 9th stempelset. Ik kocht de set na het zien van heel mooie kaartjes bij Ellen en Marieken. Door de verschillende onderdelen van de set te combineren kan je allerlei fruit creeëren, heel leuk om te doen. 

Stamps Concord & 9th: Orange You Sweet

2018-08-22

Art Journal Summer School #9

Here's another spread I made for Art Journal Summer School.
Guest teacher Nathalie Kalbach learned us how to make a layered and colorful art journal spread inspired by our personal summer photos.
To give you and idea I added 3 of the 6 pictures I used.
.
Deze spread met strandhuisjes maakte ik voor Art Journal Summer School.
Gastdesigner Nathalie Kalbach leerde ons hoe je inspiratie kan halen uit je vakantiefoto's. Om een idee te geven waar het over gaat heb ik hieronder 3 van de 6 foto's gepost die ik gebruikte.

Pattern/Patroon

Color/Kleur

Lines/Lijnen

I started by applying grey, green and pink paint with a brayer. I added pattern using stencils.

Eerst grijze, groene en roze verf aangebracht met een brayer. Daarna stencilwerk toegevoegd. 

The fuchsia pattern was stamped with crumpled tissue paper.

Het fuchsia patroon werd gestempeld met verfrommeld tissue papier.

I painted a row of beach houses. The roofs were made out of patterned paper. 

De strandhuisjes uit de losse hand geverfd. Ze kregen een dakje van gedessineerd papier.

Stamps
Art Journey: Ripple
PaperArtsy: EEG09

Stencils
Dutch Doodaboo: Triangles
Stencil Girl Products: M080 Missigman

2018-08-20

Art Journal Summer School #8

During one of the lessons of Art Journal Summer School Marieke wanted us to make a spread inspired by a parking lot. I visited Middelburg in the Netherlands last year and took some pictures of a nice parking lot over there :)

Voor één van de lessen van Art Journal Summer School moesten we ons laten inspireren door een parkeergarage. Vorig jaar bezochten we Middelburg in Nederland en daar nam ik toevallig een paar foto's van de parkeergarage waar we stonden :)To create the white text I used a stencil. I did some journaling about our visit with a fuchsia paint marker. I stenciled some white flowers on top of the text to make it less visible.
For the background I was inspired by the scribbles and doodles you often see on public toilet doors in big cities.

Voor de grote witte tekst gebruikte ik een stencil. Met een fuchsia marker schreef ik een anekdote op over ons bezoek. De tekst stopte ik gedeeltelijk weer weg onder de witte bloemen. 
Voor de achtergrond liet ik me inspireren door het gekrabbel op openbare toiletdeuren in grote steden.

I stamped the cars seperatly on watercolor paper and did the coloring with watercolor paint.

De auto's apart gestempeld op aquarelpapier, met waterverf ingekleurd en opgeplakt. 

Stamps:
 Cart-Us (cars)
PaperArtsy: EEG 22

Stencils:
 PaperArtsy: Mini Mask PM002
Donna Downey Signature Stencil: Scribble Script

2018-08-16

Art Journal Summer School #7

Here's another spread I made for Art Journal Summer School.
Guest teacher Marlene Meijer van-Niekerk learned us how to create a 'sunny landscape' inspired by the Dutch tulip fields in her neighborhood.
.
Deze spread  maakte ik voor Art Journal Summer School.
Gastdesigner Marlene Meijer van-Niekerk leerde ons een 'sunny landscape' maken, geïnspireerd op de Nederlandse tulpenvelden in haar buurt.

I started by adhering patterned paper randomly. I applied paint on top of that paper and made marks as well. 

Gedessineerd papier opgeplakt dat overschilderd werd en waar ik met een witte marker details op aanbracht.

I colored the tulip field with acrylic paint and added shadow with Distress Crayons.

Het tulpenveld geverfd met acrylverf en schaduw aangebracht met Distress Crayons.

For the houses I used Darkroom Door stamps.

De huizen maakte ik met stempels van Darkroom Door.

The sheep were done with a stencil.

Voor de schaapjes gebruikte ik een stencil.

Stamps
Darkroom Door: Carved Houses
PaperArtsy: EEG 17

Donna Downey Signature Stencil: Numbers Repeat
PaperArtsy Stencil: PS023

2018-08-13

Darkroom Door Arty Circles Stencil #3

I made this spread in one of my vintage books using the new Arty Circles stencil  by Darkroom. I started by dry brushing a thin coat of gesso to both pages .

De nieuwe Arty Circles stencil van Darkroom Door is ook prima te gebruiken in een Art Journal.
Ik maakte deze spread in een oud boek. De pagina's eerst een laagje gesso gegeven.

Next I added pink and lime paint randomly. I sprayed water on top of that paint to make drips. 

Daarna verdunde roze en groene verf aangebracht. Daar water over verneveld om drips te maken.


I overstamped that background with various Darkroom Door Texture Stamps using paint.
I applied pink paint through the Arty Circles stencil and outlined the circles with a white marker.

Gestempeld met verschillende Darkroom Door texture stempels en verf.
Met de Arty Circles stencil willekeurig cirkels gesponsd met roze verf. De rondjes omcirkeld met een witte pen.

I stamped leaves and colored them with paint.
The giraffes were stamped on scraps of paper. After glueing them in place I added shadow using a green PITT artist pen.

De blaadjes gestempeld en ingekleurd met verf.
De giraffen apart gestempeld en opgeplakt. Met een groene PITT artist pen schaduw aangebracht.

I did the green squares using rub-ons.

De groene vierkantjes maakte ik met rub-ons.

Stamps Darkroom Door:
Grid, Checkered & Dots Texture Stamps

Stencil Darkroom Door: 

Jane Davenport: rub-on transfer sheets

2018-08-10

Art Journal Summer School #6

I made this spread for Art Journal Summer School by Marieke Blokland.

Deze pagina's maakte ik voor Art Journal Summer School van Marieke Blokland.

In this lesson we learned how to draw some fun and simple clip art drawings.

In deze les leerden we simpele clip art tekeningen maken.

I filled the pages with the first things that popped into my mind when thinking about "summer". 

De pagina's gevuld met het eerste wat me te binnen schoot bij het denken aan "zomer". 

I painted the drawings using watercolor paint and neocolors II.

Alles ingekleurd met waterverf en neocolors II.

To finish the spread off I added some handlettering.

De tekeningen gecombineerd met wat handlettering.


2018-08-07

Art Marks #13


This is another page I made in my tiny pocket journal last week.

Nog een pagina die ik vorige week maakte in mijn kleine pocket journal.

For the pages of this booklet I used patterned paper and all kinds of scraps.
As you can see on this photo the flowers were on the page from the start.

De pagina's van dit boekje bestaan uit gedessineerd papier en allerlei restjes.
Zoals je kan zien op deze foto stonden de bloemen er al op.

I only added a bit of painting, stamping and stenciling.
I finished the page off by stamping a quote by Darkroom Door.

Nog wat extra kleur aangebracht met verf en stempels.
Als laatste de quote van Darkroom Door gestempeld.

Stamps Darkroom Door

2018-08-05

Art Marks #12

To hot to start big projects these days. Last week I worked in my tiny pocket journal.
This page already had color on it. I only had to take a black fineliner and a white marker to create some doodles.

Het is veel te warm voor grote projecten. Daarom maakte ik een paar pagina's in mijn kleine pocket journal.
Hier gewerkt op een pagina die al kleur had. Ik hoefde alleen maar een zwarte fineliner en een witte marker te pakken om wat te krabbelen.

To the left page I applied paint scraps from a previous project.
I finished the page off using paint, a stamp and some stencils.

Op de linker pagina had ik al eerder een restje groene verf uitgesmeerd.
Een stempel, verf en een paar stencils gebruikt om af te werken.

This is the pocket journal I worked in.

Dit is het kleine art journal waar ik in werkte.

This journal is always on my desk. I reach for it when I have leftover paint, paper, tape...
A quick and easy way to fill pages.

Ik heb het altijd bij de hand om restjes verf, papier, tape.....in te smeren/in op te plakken.
Zo ontstaan de pagina's bijna vanzelf.

2018-08-04

Baby Sentiment Stamps #3

Here's another card I made with the new Baby Sentiment Stamps by Darkroom Door.
I started by inking up the Triangles Background Stamp using various colors of Distress Ink, did the stamping on a 10 x 10 watercolor panel. 
I stamped the text on vellum, wrapped the strip of vellum around the card and attached it to the back. I marked the word 'sweet' using pink scrapper's floss

Opnieuw een babykaart die ik maakte met de nieuwe Baby Sentiment Stamps van Darkroom Door.
Eerst de Triangles achtergrondstempel beïnkt met verschillende kleuren Distress Inkt. Hier water over verneveld en de stempel afgedrukt op aquarelpapier van 10 x 10 cm. De tekst stempelde ik op een strook vellum. De strook rond de kaart gevouwen en aan de achterkant vastgemaakt.
Het woordje 'sweet' gemarkeerd met roze scrapper's floss.

Stamps Darkroom Door: