2021-07-31

Postcards Art De Fleur #2

 

The new postcards by Darkroom Door are great to use in an Art Journal.
I did a spread in my Dina Wakley Journal  using one of the postcards from the Art De Fleur set.

 De  nieuwe postkaarten van Darkroom Door zijn heel geschikt om te gebruiken in een Art Journal.
Een spread in mijn Dina Wakley Journal gemaakt met één van de postkaarten uit de Art De Fleur set.

First I added a red frame to the postcard. I applied Versamark ink on the 4 edges of the card with my Versamark ink pad. I sprinkled red embossing powder on top and heat set.

De postkaart kreeg eerst een rood frame.Ik bracht Versamark inkt aan op de randen van de kaart met mijn inktkussen. Daar rood embossing poeder overheen gestrooid en dit verhit met mijn heat tool.

To obtain a distress effect I scrunched a sheet of waxed kraft paper. I made stitches around the edges and adhered the postcard onto the waxed paper.

Een stukje gewaxt kraft papier verfrommeld voor een verweerd effect. Een randje steken gemaakt rond het papier en er de postkaart opgeplakt. 

I decorated the page with an embellishment I found in my stash.

Het bloemetje vond ik in mijn voorraad. Ik vond het er wel mooi bij passen.

I put the Large Stencil - Mesh on top of the white page on the right. I applied Distress Ink 'Festive Berries' through the stencil using a blending brush. I finished the page off with a strip of wax paper, buttons and some black stamping. 
The text was done with the new Medium Stencil - Smile.

Op de witte pagina rechts de Large Stencil - Mesh gelegd en daar Distress Inkt 'Festive Berries' doorheen gesponsd.  Verder versierd met een reepje bruin wax papier, knoopjes en een zwarte stempelafdruk. 
De tekst deed ik met de nieuwe Medium Stencil - Smile.

Postcard Darkroom Door: Art De Fleur


Stamp Dakroom Door: Nature Walk

PaperArtsy: Crunchy Waxed Kraft Paper

Distress Ink: Festive Berries

WOW Embossing Powder: Primary Apple Red

2021-07-30

Postcards Art De Fleur #1

 

Darkroom Door recently released 4 sets of postcards. The postcards can be used on cards, in an art journal or can be altered in many ways. 
I made 2 books using postcards from the Art De Fleur set.

Darkroom Door bracht net 4 sets postkaarten uit. Ze kunnen gebruikt worden op een kaart, in een art journal of bewerkt worden op heel veel manieren.
Ik maakte 2 boekjes met postkaarten uit de Art De Fleur set.

To create the front covers I've chosen 2 postcards from the set and glued each postcard on 300 grs paper.

Voor de kaften 2 postkaarten uitgekozen uit de set en elke postkaart op stevig papier van 300 gr geplakt.

 For the inside pages I cut 20 pages/book out of 300 grs off white paper. 

Ik sneed voor elk boekje 20 pagina's uit stevig crèmekleurig papier van 300 gr. 

For the back covers I worked with the same paper as I used for the inside pages. To reinforce the covers I glued 2 sheets together.
To decorate the back covers I applied Distress Ink through the new Small Stencil - Checkered with a blending brush.

Voor de kaften achteraan hetzelfde papier gebruikt als voor de pagina's binnenin. Wel 2 lagen papier op mekaar geplakt voor extra stevigheid.
Met de nieuwe Small Stencil - Checkered de achterkant versierd. Ik sponsde met Distress Inkt doorheen de stencil.

I dug up my Bind-it-All to punch holes in the covers and inside pages. 

Mijn Bind-it-All nog eens uit de kast gehaald om gaatjes te maken in de kaften en de pagina's.

To connect the covers and pages I used black Zutter wires.

Het boekje gebonden met zwarte Zutter ringen.

Stamps from the 'Art De Fleur Vol 2' stamp set by Darkroom Door were used to decorate the first pages.
Two stamps from this stamp set have the same image as 2 of the postcards.

De 'Art De Fleur Vol 2' stempelset van Darkroom Door erbij genomen om de eerste pagina's te versieren. Twee stempels uit deze set hebben dezelfde afbeelding als 2 van de postkaarten.

I stamped with Archival Ink 'Jet Black' and colored the prints with Distress Ink.

Gestempeld met Archival Inkt 'Jet Black' en de prints ingekleurd met Distress Inkt.

Postcards Darkroom Door: Art De Fleur

Stamps Darkroom Door: Art De Fleur Vol 2

Stencil Darkroom Door: Small Stencil - Checkered

Distress Ink: Victorian Velvet, Old Paper, Antique Linen, Fired Brick

Archival Ink: Jet Black

Zutter: Black Wires 5/8"

2021-07-29

Postcards Viva la Flora

Darkroom Door recently released 4 sets of postcards. The postcards can be used on cards, in an art journal or can be altered in many ways. 

Darkroom Door bracht net 4 sets postkaarten uit. Ze kunnen gebruikt worden op een kaart, in een art journal of bewerkt worden op heel veel manieren.

The card I'm sharing today was made with one of the postcards from the Viva La Flora set.

De kaart van vandaag maakte ik met 1 van de postkaarten uit de Viva La Flora set.

To create the frame I added a small strip of Versamark Ink to all 4 edges of the postcard using the ink pad. I sprinkled white embossing powder on top and heat set. 

Een dun strookje Versamark inkt aangebracht op de randen van de postkaart met mijn inktkussen. Wit embossingpoeder over de inkt gestrooid en alles verhit. Zo maakte ik een kader voor de mooie bloem.

I punched a circle out of a black and white gel print and used it as a tab. I cut circles out of a napkin and crumpled each circle to create colored embellishments. 
The text on the card was heat embossed as well.

Een cirkel geponst uit een zwart/wit gel print en er een tabje van gemaakt. Cirkels gesneden uit een serviet en elk cirkeltje tot een propje gevouwen. Deze onder mekaar op de tab gekleefd.
De tekst op de kaart kreeg ook een laagje embossing.

Stamp Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1

Postcard Darkroom Door: Viva la Flora

WOW Embossing Powder: Opaque Bright White

2021-07-28

Large Stencil - Tall Flowers #1

 

Today Darkroom Door released new stencils and postcards. I made this journal spread in my Dina Wakley Journal using 2 stencils from the new release.

Vandaag bracht Darkroom Door een reeks nieuwe stencils en postkaarten uit.
Ik maakte een spread in mijn Dina Wakley Art Journal met 2 van de nieuwe stencils.

The flower on the tag was done with this Large Stencil - Tall Flowers.

Voor de bloem op dit label gebruikte ik deze Large Stencil - Tall Flowers.

First I applied modeling past through the stencil. After drying I sponged pink, orange and green paint through the stencil to color the flower. 

Eerst structuurpasta aangebracht doorheen de stencil. Na het drogen de stencil opnieuw over de bloem geplaatst en de bloem gekleurd met roze, oranje en groene verf.

For the text on the background I used my gel printing plate and the new Medium Stencil - Smile. I worked with black paint and pulled a print on a tag that already had some color.

De tekst op de achtergrond van het label deed ik met mijn gel printing plate en de nieuwe Medium Stencil - Smile. Gewerkt met zwarte verf en een print gemaakt op een label waar al wat kleur op zat.

I added shadow to the flower and the stem with an orange and green Faber-Castell PITT  Big Brush Marker.

Schaduw aangebracht rond de bloem en de steel met een groene en oranje Faber-Castell PITT Big Brush Marker.

On the left I glued tissue paper that was used to remove paint from the open parts of the Medium Stencil - Smile while gel printing.

Links tissue papier opgekleefd. Ik gebruikte dit tissue papier tijdens het gel printen, om de verf van tussen de letters van de Medium Stencil - Smile weg te poetsen alvorens te printen.

I colored white ribbon with Distress Ink and used some of the ribbon on the tag topper.

Wit lint gekleurd met Distress Inkt en hier al meteen een paar stukjes van gebruikt om het label mee te versieren.

2021-07-26

Sympathy Cards #13I made a card with these flowers before 
I colored the flowers with Distress Ink Salvaged Patina and adhered the flowers to a gel print. Same flower but a totally different card due to the different background.

Ik maakte al een kaart met deze bloemen 
Ik kleurde ze in met met Distress Inkt Salvaged Patina en plakte ze deze keer op een gel print. Door een andere achtergrond te gebruiken krijg je met dezefde bloemen toch een totaal andere kaart.

Stamps
The Stamp Market: Cherry Blossom

2021-07-24

Sympathy Cards #12

 

I looked for a beautiful gel print to use on this card.

Een mooie gel print gekozen als achtergrond voor deze kaart.

This flower stamp by Unity Stamp is one of my favorites to use on Sympathy Cards.

Deze bloemenstempel van Unity Stamp blijft een favoriet voor sterkte kaarten.

Stamps
Unity Stamp Co: Pixie Sprigs

2021-07-19

Sunflower #2

 

On today's cards I used the 'Extra Large Sunflower' stamp by Different Colors.

Twee kaartjes gemaakt met de grote zonnebloem stempel van Different Colors.

The backgrounds were done with paint. I applied various colors of paint on a gel printing plate and pulled some prints. 

Voor de achtergronden verf gebruikt. De verf eerst uitgesmeerd op een gel printing plate en daar prints van gemaakt.

I overstamped the gel prints with Archival Inks.

Op de verflaag gestempeld met Archival Inkten.

The flowers were stamped on watercolor paper using Versamark Inkt. I heat embossed the prints with white embossing powder.

De bloemen gestempeld op aquarelpapier met Versamark inkt. Wit embossingpoeder over de print gestrooid en verhit. 

I colored the flowers with watercolor paint.

De bloemen ingekleurd met aquarelverf.

I finished the cards off with matching cord and beads.

De kaarten afgewerkt met een touwtje en kralen.

Stamps
Different Colors: SU-00825 Sunflower Extra Large 
Rubber Dance: Pencil Marks #1 & Pencil Marks #2

Archival Ink: Tiger Lily, Pink Peony, Picked Raspberry, Tea Rose, Sea Grass, Jet Black
WOW Embossing Powder: Opaque Bright White

2021-07-05

Wonky Bits #9

 

I made this small card and matching wrap for a birthday girl.

Een klein kaartje met bijpassende wikkel gemaakt voor een verjaardag.

I stamped on top of a gel print, rounded the corners and added a wonky flower on top.

Een gel print bestempeld, de hoekjes afgerond en een wonky flower opgeplakt.

To create the wrap I folded a sheet of vellum around the card and closed it with a seal.

Voor de wikkel een strook vellum rond de kaart gevouwen en dichtgemaakt met een zegel.

I used this wax seal stamp by Altenew.

Deze zegelstempel van Altenew gebruikt. 

I applied a dot of hot glue on the wrap using my glue gun. I made a print into the got glue with the wax seal stamp. Love the transparent, matte look of the seal. No seal wax required.

Een toef warme lijm uit het lijmpistool aangebracht op het vellum en de zegelstempel erin gedrukt. De lijm zorgt voor een mooie transparante en matte zegel. Geen zegellak nodig dus.

Stamps 
Rubber Dance: Pencil Marks #1 & Pencil Marks #2

Altenew: Wax Seal Stamp 'Blooming Bud'

2021-07-01

Wonky Bits #8

 

The pink and orange background of this card was done with a stencil and Dina Wakley Gloss Sprays.

De roze en oranje achtergrond van dit kaartje maakte ik met Dina Wakley Gloss Sprays en een stencil.

I applied a few more layers using various stencils and white and dark blue paint.

Daarna nog een paar laagjes aangebracht met verschillende stencils en witte en donkerblauwe verf.

I again added a wonky flower and made splatters with white paint.

Weer een wonky bloemetje opgeplakt en ook nog spetters gemaakt met witte verf.

Stamp 
Darkroom Door: Happy Birthday

Dina Wakley Media Stencils: Halves & Gusts
Dylusions Stencil: Fresh Dots Small