2018-09-30

Art Marks #15

As I mentioned before this Pocket Journal is always on my desk. I smear scraps of paint on the pages, adhere leftovers of washi tape, collage papers....

 Zoals ik eerder al vermeldde heb ik dit Pocket Journal altijd bij de hand om restjes verf in te smeren, restjes tape of tissue papier in op te plakken enz...

On the left page I only added a scrap of tissue paper, a die cut girl and a text.
I used my white pen to scribble into the pink dots.

Het stencilwerk zat al op de linkerpagina. Ik plakte alleen nog een strookje bestempeld tissue papier en een meisje op. Verder nog een quote gestempeld en details aangebracht met een witte pen.

 On this page I sponged leftover paint through a stencil on top of a washi tape background. I finished the page off by stamping a pink flower and making blue marks with a paint brush. The dotted washi tape is a leftover from this project.

Op deze pagina waren reeds brede stroken groen/blauwe tape resten gekleefd. Later werkte ik nog een restje witte verf op door te sponzen doorheen een stencil. Nu stempelde ik alleen nog een vage roze bloem bovenop, maakte blauwe vierkantjes met verf en plakte nog wat tape met stippen, over van deze kaart

Stamps
PaperArtsy: ETS09
Unity Stamp Co: Create to Breathe DD-928A
Darkroom Door: Circles Background Stamp

Jane Davenport Cutting Template: Tadah Girl

2018-09-28

Essential Silhouettes

On this birthday card I used one of my new Dina Wakley silhouette stamps. 
The colorful background is a gel print I made on canvas.

Voor deze verjaardagskaart gebruikte ik één van mijn nieuwe Dina Wakley silhouet stempels. De achtergrond is een gel print die ik maakte op canvas.

Stamps
Dina Wakley Media: Essential Silhouettes

2018-09-26

Re-inkers

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. I've made this colorful art journal for the current "re-inkers" topic.

Vanavond ben ik opnieuw te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het "re-inkers" thema maakte ik dit art journal.

First I colored torn strips of fabric with the regular Distress Ink refill bottles. 

Met de gewone Distress Inkt navulflesjes kleurde ik eerst gescheurde repen stof.

I made a book cover by stitching the strips on top of a felt base.

Ik stikte de repen vast op stevig vilt en maakte er een stoffen boekenkaftje van.

I made a collage from vintage book paper, collored gauze, ribbon...and stitched it to the front cover. 

De voorkant versierde ik met een collage van boektekst, gekleurde stof en gaas, lint en een quote.

I folded two signatures out of watercolor paper. What I like about making my own art journals is that I can choose the type of paper I like working on.

Twee katernen gevouwen van een goede kwaliteit aquarelpapier. Dat is het voordeel van zelf je art journals maken. Je kan net dat type papier kiezen waar je graag mee werkt.

I attached the signatures to the cover using a 3 hole pamphlet stitch. 

Het boekje gebonden met een simpele cahiersteek.

I alternated green/blue strips with pink/orange ones.

Ik wisselde groen/blauwe stroke af met oranje/roze.

Love the distressed look of the torn strips.

De gescheurde stroken zorgen voor een mooie distressed look.

I decorated the inside of the covers with canvas paper.

De binnenkant afgewerkt met canvas papier. 

I stamped some inspiring quotes on top of the painted canvas. I used stamps from the PaperArtsy EEG14 & EEG22 stamp sets.

Daar enkele inspirerende quotes op gestempeld met stempels uit de PaperArtsy EEG14 & EEG22 stempel sets.

I created a removable closure using a flower and ribbon that was colored with the Distress re-inkers as well.

Ik maakte ook een afneembare sluiting met een bloem en lint dat ik ook kleurde met de navulflesje.

For detailed instructions on how to make this art journal, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Ik zou het leuk vinden als je even doorklikt naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer details over hoe je zo'n art journal maakt. 

2018-09-24

Hallo

I inked up the Darkroom Door Frame Stamp using various colors of Distress Ink. I sprayed water on top of the ink before stamping on watercolor paper.
I die cut the girl out of a gel print.

De hokjesstempel beïnkt met verschillende kleuren Distress Inkt. Daar water over verneveld en de stempel afgedrukt op aquarelpapier. Het meisje is een die cut, ik stanste haar uit een gel print.

Stamps Darkroom Door:

2018-09-22

Art Marks #14

The past week I again finished a few spreads in my tiny Pocket Journal.
The pages of this journal were folded from all kinds of paper scraps....so no blank pages to start with. This journal is always on my desk. I smear scraps of paint on the pages, add leftovers of washi tape, collage papers....Most of the backgrounds were created by coincidence :)

De afgelopen week opnieuw een aantal spreads afgewerkt in mijn kleine Pocket Journal.
De pagina's bestaan uit allerlei gekleurde en geverfde restjes papier....Er zit dus meestal al wat kleur op de pagina's. Verder heb ik het altijd bij de hand om restjes verf in te smeren, restjes tape of tissue papier in op te plakken enz...De meeste achtergronden ontstaan gewoon vanzelf :)

I put a mask on top of the left page and colored around the mask with Distress Crayons. I added some stamping and glued a collage word to the silhouette to finish it off.

Links een mask op de achtergrond gelegd en errond gekleurd met Distress Crayons. Verder nog wat stempelwerk toegevoegd en een woord (be) opgeplakt.

I drew a flower on top of a pink background. I colored the flower with Distress Crayons. Doodled around the flower using a black and a white pen.

Een bloem getekend op een roze achtergrond. De bloem ingekleurd met Distress Crayons. Rond de bloem gekrabbeld met een witte en zwarte pen.

Stamps
Dina Wakley Media: For the Love of Circles (text)
Cats on Appletrees (mini flower)
Hero Arts (circle)

Dylusions Silhouette Stencils & Masks: Jay

2018-09-21

Sweet Little One

I made a CAS card to welcome a newborn babygirl.
I stamped the background stamp on watercolor paper using Distress Ink. Just added some text to finish the card off.

Een CAS babykaartje gemaakt.
De achtergrondstempel werd afgedrukt met Distress Inkt op aquarelpapier. Verder alleen tekst toegevoegd.

Stamps Darkroom Door: 

2018-09-20

Ar Journal Summer School #10

Here's another spread I made for Art Journal Summer School.
Guest teacher Dina Wakley learned us how to make this 'abstract figures' spread.
.
Deze spread maakte ik voor Art Journal Summer School.
Gastdesigner Dina Wakley leerde ons hoe je een spread maakt met abstracte figuren. 

To create the silhouettes I used a mask. All the coloring was done with Scribble Sticks. I added collage papers on the figures as well as on the background. 

Voor de figuren gebruikte ik een mask. Alles gekleurd met Scribble Sticks. Hier en daar ook bedrukt tissue papier opgeplakt.

Stamp
Dina Wakley Media: For the Love of Circles

Dylusions Silhouette Stencils & Masks: Jay
Dina Wakley Media: Collage Paper & Collage Words

2018-09-18

365 Days

 I've die cut the Jane Davenport girl out of black paper this time. I glued her on a gel print and added some black stamping. I finished the card off using washi tape.

Het Jane Davenport meisje deze keer uit zwart papier gestanst. 
Ik plakte haar opnieuw op een gel print. Verder nog wat zwart stempelwerk toegevoegd en afgewerkt met washi tape.

Stamps
Darkroom Door: Grunge Marks
Carabelle Studio: 365 days of happiness

Jane Davenport Cutting Template: Tadah Girl

2018-09-16

Autumn #1

Although will still have beautiful weather over here I made a fall card today. I stamped on painted paper and colored the flower using pencils.

Mooi nazomerweer nog maar toch maakte ik al een herfstkaartje vandaag.
De bloem afgedrukt op een geverfde achtergrond en de blaadjes ingekleurd met potloden. 

I colored torn strips of fabric for another project. Used a scrap on this card.

Voor een ander project repen stof gekleurd. Een restje is op deze kaart beland. 

Stamps
Unity Stamp Company: Wild Geranium DD-962A
Darkroom Door: Happy Birthday

2018-09-15

Born To Stand Out

For this card I again used a gel print from by stash. I looked for a nice part on a large print and cut a panel out of it. To finish the card off I glued a die cut girl on top.

Opnieuw mijn voorraad gel prints aangesproken. Een mooi stukje gezocht op een A4 print en daar een achtergrond uitgesneden. Een meisje opgeplakt om af te werken.

Stamp 
Carabelle Studio: Bloom

Jane Davenport Cutting Template: Tadah Girl

2018-09-09

Fill your Life with Color

To create this card I stamped big flowers on a gelli plate print and covered the areas around the flowers with paint. Love this technique, I'm very happy with the outcome.
Because I prefer vivid colors I started by applying a layer of white paint. This layer made a perfect undercoat for the top colors.

Bloemen gestempeld op een gelli plate print en daarna rond de bloemen geschilderd. Een leuke techniek die altijd voor een verrassend resultaat zorgt vind ik. 
Eerst de drukke ondergrond weggewerkt met witte verf. Door die witte onderlaag bleven alle kleuren die ik verder gebruikte heel helder en levendig. 

Here's a before picture of the gelli print.

Dit is de print waar ik op werkte.

Stamps Paper Artsy: EEG17 & EEG22

2018-09-06

I could just squeeze you

I again made a card using my new Orange You Sweet stamp set. This time I stamped limes and colored them with Distress Ink.

Opnieuw een kaartje gemaakt met mijn nieuwe 'Orange You Sweet' stempelset. Deze keer stempelde ik limoenen. Ik kleurde ze in met Distress Inkt.

 I glued the limes on a gel print from my stash. 
I finished the card off with tape and black thread.

Ik plakte het fruit op een gelli print uit mijn voorraad. 
Tape en een zwart touwtje gebruikt om af te werken.

Stamps 
Concord & 9th: Orange You Sweet

2018-09-04

Thinking of You

I made a clean and simple sympathy card/tag today.
I colored the watercolor paper using Distress Ink. To color the ribbon I used Distress refills.

Een eenvoudig sterkte kaartje/label gemaakt vandaag. 
Gewerkt op aquarelpapier dat ik kleurde met Distress Inkt. Om het lint te kleuren gebruikte ik de Distress navulflesjes.

Stamps
Clearly Besotted: Dandelion Dreams
Concord & 9th: Orange You Sweet

2018-09-03

Quotes

For the background of both cards I used a gelli print.

De achtergrond van beide kaartjes werd gemaakt met de gel printing plate.

To create this print I used a handmade stamp. 

Hiervoor gebruikte ik deze zelfgemaakte stempel.

I stamped a quote on each card. Darkroom Door has a large number of beautiful quote stamps in their collection.

Op elke kaart een quote gestempeld. Darkroom Door heeft heel leuke quote stempels in de collectie.

I finished the cards off using black thread and a sculpture flower.

Afgewerkt met een dun touwtje en een bloem.

Stamps Darkroom Door: