2020-05-30

Journal Soup 3 #4


This is another page I made for "Journal Soup #3", an online course by Kate Crane.
I again worked in my 15 x 15 cm Dina Wakley Journal.

Hier opnieuw een pagina die ik maakte voor de online cursus "Journal Soup #3" van Kate Crane.
Ik werkte opnieuw in mijn vierkante Dina Wakley Journal.

I started by painting the background with lime, turquoise, yellow, white, black and pink paint. I added various dots using stencils, lids from spray bottles and my fingers.

Eerst de ondergrond gekleurd met groene, turquoise, gele, witte, zwarte en roze verf. Daarna stippen gemaakt met stencils, dopjes van spray inkt en mijn vingers.

I've cut shapes out of handmade paper and adhered the shapes to the page by making machine stitches.

Vormen geknipt uit handgeschept papier en met stiksels vastgemaakt.

I added stamping using a script stamp and made lots of marks with a white pen.

Gestempeld met een script stempel en ook veel witte details aangebracht met een pen.

I did some journaling around the edges of the pink shapes.

Rond de roze vormen tekst geschreven.

Stamp
Dina Wakley Media: For the Love of Circles

Stencils
Darkroom Door: Small Stencil -Dots
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Grid Dot & Stitched

Dina Wakley Media Paint: Lime, Turquoise, Lemon, Magenta, Ocean, White
Golden Fluid Acrylics: Carbon Black

2020-05-29

Sympathy Cards #4

A beautiful flower stamp and a gel print, that's all there's needed to make a Sympathy Card.

Veel meer dan een mooie bloemenstempel en een gel print is er niet nodig om een sterkte kaartje te maken.

Stamps
Darkroom Door: Tall Flowers

2020-05-25

Sympathy Cards #3


Black and white stamping on a colorful background today.

Zwart/wit stempelwerk doet het altijd goed op een kleurige achtergrond vind ik.

Stamps
Darkroom Door: Bright Blossoms Vol 1
Altenew: Nature Snippets (text)

2020-05-21

Sympathy Cards #2

I made a series of Sympathy Cards using up my gel prints. 

Een hele reeks sterkte kaartjes gemaakt met gel prints. 

On todays cards I mainly used Different Colors stamps.  

Voor de kaarten van vandaag werkte ik voornamelijk met Different Colors stempels.

To make them pop against the busy backgrounds I colored the flowers in with pencils.

Om ze wat beter uit te laten komen kleurde ik de bloemen in met potloden. 

Here I stamped the flower on a small paper panel and I adhered the panel to the card using 3D tape.

Hier de bloem op een vierkant stukje papier gestempeld en verhoogd opgeplakt.

Stamps
Different Colors: S-00675 Flower Louise; SU-00719 Circle Flower, SU-689 Flower Beautiful; S-00035 Even laten weten dat
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 1
Marianne Design: Silence

2020-05-15

Journal Soup 3 #3

This is another page I made for "Journal Soup #3", an online course by Kate Crane.

Hier opnieuw een pagina die ik maakte voor de online cursus "Journal Soup #3" van Kate Crane.

As on the previous page I started by painting a colorful background.

Net zoals bij de vorige pagina begonnen met het verven van een kleurige achtergrond.

Next I did some random stamping using tiny stamps. I created big and small dots using stencils.

Daarna gestempeld met allerlei kleine stempels. Grote en kleine stippen aangebracht met stencils. 

I painted a fish on the page and did some journaling around the edges of the fish.

Een vis geschilderd en rond de vis iets opgeschreven.

I finished the page off by adding lots of white details.

Tenslotte opnieuw veel accenten aangebracht met een witte pen.

Stamps 
Darkroom Door: Number Medley & Little Dreams
PaperArtsy: ETS08 , ETS24, EKD01
Stampers Anonymous Tim Holtz Collection: Mini Media Marks CMS 364

Stencil
TCW Balzer Designs: Mini Tiny Circles
Dylusions: Fresh Dots Small

StazOn Ink: Teal Blue, Cactus Green
Archival Ink: Jet Black, Carnation Red
Dina Wakley Media Paint: Ruby, Magenta, Lime, Turquoise, Ocean, Fuchsia, White
Golden Fluid Acrylics: Paynes Grey, Carbon Black

2020-05-12

Journal Soup 3 #2


I made this page for "Journal Soup #3", an online course by Kate Crane.

Voor de online cursus "Journal Soup #3" van Kate Crane maakte ik deze pagina.

I used paint, stamps, a stencil and my fingers :)

Ik werkte met verf, stempels een stencil en mijn vingers :)

A touch of glitter was added to the flags using Stickles.

Zelfs een beetje glitter aangebracht op de vlaggetjes met Stickles.

I further decorated the page with washi tape and handmade paper.

Strookjes washi tape opgeplakt. De cirkel en de vlaggen sneed ik uit handgeschept papier.

Finally I added lots of marks and doodles. So fun to do!

Tenslotte nog een heleboel details aangebracht. Superleuk om te doen!

Stamps 
Darkroom Door: Number Medley

Stencil
TCW Balzer Designs: Mini Tiny Circles

Ranger Stickles: Frosted Lace

2020-05-10

Happy Mother's Day

I'm wishing all mothers a very happy Morther's Day today!

Ik wens alle moeders een fijne Moederdag vandaag!

Judith by Different Colors Stamps made a short video tutorial on the technique I used on the background. 

Judith van Different Colors maakte een filmpje waarin ze de cirkeltechniek die ik op de achtergrond gebruikte demonstreert.

The coloring of the flower was done with my ZIG markers.

De bloem ingekleurd met mijn ZIG markers.

Stamps
Different Colors: S-00675 Flower Louise
Darkroom Door: Simple Sayings Vol 2

Distress Ink: Cracked Pistachio, Picked Raspberry
Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Ink: Pink Peony

2020-05-08

Journal Soup 3 #1

I made this page for "Journal Soup #3", an online course by Kate Crane.

Voor de online cursus "Journal Soup #3" van Kate Crane maakte ik deze pagina.

I worked in this new Art Journal.

Ik werkte in mijn nieuwe vierkante Art Journal.

I started by applying lots of layers using paint, stencils and small stamps.

Veel laagjes aangebracht met verf, stencils en kleine stempels.

I added details with a white pen, a white pencil, a black Stabilo pencil and Distress Crayons.

Details aangebracht met een witte pen, een wit potlood, een zwart Stabilo potlood en Distress Crayons.

The bird came with an older FLOW Magazine.

Het vogeltje zat ooit bij een FLOW.

Stamps
Dina Wakley Media: Scribbly Birds (text)
PaperArtsy: HP1503EZ, EEG15, ETS08

Stencil
TCW Balzer Designs: Mini Tiny Circles

Bird: Flow Magazine

2020-05-06

Page in Motion

I joined the Facebook Life lesson 'Page in Motion' by Dina Wakley recently. 
I translated the lesson into a page that matches my style.

Op Facebook nam ik deel aan de 'Page in Motion' les van Dina Wakley. Ik gebruikte de technieken van Dina maar vertaalde de les naar mijn eigen stijl.

I attached 3 'doors' on the page. Two of them hide a pop-up. I decorated the doors with flowers. When the doors are closed you can see the full pattern.

Drie 'deuren' opgeplakt. Achter 2 van de deuren zitten pop-ups verscholen. Op de bovenkant van de deuren plakte ik bloemen. Het motief loopt door op de verschillende deurtjes.

I stamped the flowers on tissue paper. The coloring was done with Distress Crayons. 

De bloemen stempelde ik op tissue papier en het inkleuren deed ik met Distress Crayons.

Here you see the pop-up that appears after opening the door on the left. I decorated each door on both sides using paint, stencils, stamps...

Hier zie je de pop-up die verschijnt bij het openen van het linker luikje. Alles versierd met lagen verf, stencilwerk, stempelwerk...

I stamped a bunch of circles on white paper and glued them down randomly. The scribbled text was stamped on tissue paper as well.

Een heleboel cirkels gestempeld op restjes wit papier en willekeurig opgeplakt.
De 'scribbles' eerst op tissue papier gestempeld.

On this photo you see the second pop-up. I've chosen to work with quotes about flowers.

Hier de tweede pop-up. Ik koos voor teksten die iets te maken hebben met bloemen.

I attached a tab to each door. To create the tabs I used scraps of Sticky Back Canvas.

Aan elk deurtje een tabje vastgemaakt. Ik werkte met restjes Sticky Back Canvas.

I applied the same technique on the journal page as I used on the doors. I finished the front of the doors off by applying a diluted layer of dark blue paint.

De basispagina kreeg dezelfde achtergrond als de deurtjes. Op de voorkant van de deurtjes als laatste nog een extra laag verdunde donkerblauwe verf gesmeerd.

On Instagram you can see a short video.

Op Instagram is een filmpje te zien.


All stamps Dina Wakley Media
Good Idea
Circle Patterns
Soul Whisperings
Abstracht Blooms
Always Flowers
Scribbly Flowers
For the Love of Circles

Stencils
Dina Wakley Media: Halves
Dylusions: Fresh Dots Small & DYS34223

Dina Wakley Media Paint: Blushing, Lime, Turquoise, Ocean, Heather, Carnation, Marine

Distress Crayons: Worn Lipstick, Carved Pumpkin, Twisted Citron


2020-05-01

Frame

For this spread in my large Dylusions Journal I was inspired by the Online Class 1 by Dyan Reavely on Facebook. I used Dyan's paint, ink sprays and stencils but translated the lesson into my own style.

Voor deze pagina's in mijn groot Dylusions Journal was ik geïnspireerd door de Online Class 1 van Dyan Reavely op Facebook. Ik gebruikte haar verf, inkt en stencils maar maakte er verder mijn eigen versie van.

I created the background using paint and stencils.

De achtergrond gemaakt met verf en stencils.

We had to make a frame using stamped images.

Het was de bedoeling om een soort van frame te maken met uitgeknipt stempelwerk.

So I had to cut out lots and lots of flowers and leaves :)

Dus heel veel bloemen en blaadjes gestempeld en uitgeknipt :)

I colored all the images with Dylusions paint and Dylusions Ink Sprays.

Alles ingekleurd met Dylusions verf en Dylusions Ink Sprays.

I had to try a few compositions before I was happy with the result.

Eindeloos geschoven met alle onderdelen tot ik tevreden was met het resultaat.

Dylusions Stencils: 
Martha's Mat Small, Betsy's Block Small, Fancy Floor Large

Dylusions Ink Sprays: 
Cut Grass, Fresh Lime, Bubblegum Pink, Funky Fuchsia, Cherry Pie

Dylusions Paint: 
Rose Quartz, Sour Appletini, Strawberry Daiquiri, Mango Punch, Tropical Sangria, Cut Grass, Lemon Drop, Laidback Lilac, Blue Lagoon

All stamps PaperArtsy: 
JOFY 60, JOFY 73, JOFY 42, JOFY 36, JOFY 77, JOFY 81, JOFY 71, JOFY 45, EEG22