2024-04-19

Pocketed Accordion Book in a Tin

Inside the 'Handmade Book Club' there is a guest workshop each month. This month Bel Mills from Scrap Paper Circus taught us how to make a mini pocketed accordion-style book that fits a small tin.

Bij de 'Handmade Book Club' is er elke maand een gast workshop. Deze maand leerde Bel Mills van Scrap Paper Circus ons hoe je een mini accordion boekje maakt van enveloppes. Het boekje past in een blikje.

 
For my Paris inspired project I used a Tim Holtz tin that I decorated using scrapbook paper, rubber stamps, vintage post stamps and embroidery thread.

Mijn project heeft als thema Parijs. Ik werkte met een blikje van Tim Holtz dat ik versierde met scrapbook papier, een oude postzegel, stempelwerk en kruisjessteken.

I again added a ribbon to easily lift out the mini book.

Ook weer een lint aangebracht om het boekje makkelijk uit het doosje te kunnen nemen.

I folded and decorated 6 envelopes with washi tape and tabs. Made an accordion book with the mini envelopes by adhering circles that work as hinges.

Ik vouwde en versierde 6 enveloppes met washi tape en tabjes. Met deze enveloppes maakte ik een accordion boekje door cirkels op te kleven die als scharnieren werken.

Each envelope holds a collaged card.

In elke enveloppe zit een kaartje waar ik een collage op maakte.

 To create the cards I used mail/Paris themed stickers, Darkroom Door stamps and photochips, vintage post stamps... To add some contrast I embroidered a few red cross stitches on each card as well. 
It was a fun project to make and I was able to use a lot of things from my stash. Happy me :)

Voor deze kaartjes gebruikte ik stickers met thema post/Parijs, Darkroom Door stempels en photochips, oude postzegels...Voor wat extra contrast borduurde ik ook op elk kaartje één of meer rode kruisjessteken.
Het was een tof project om te maken en ik kon veel dingen uit mijn voorraad opgebruiken. Helemaal blij mee :)

Stamps Darkroom Door: 

Photochips Darkroom Door: Paris

Scrapbook paper: Masterpiece Design
Tim Holtz Idea-ology: Metal Trinket Tin & washi tape

No comments:

Post a Comment

Dankjewel voor je bezoekje en je reactie, ik ben er heel blij mee!

Thank you for your visit and your comment, love it!