2018-03-19

Darkroom Door Polka Dots Stencil #3

Here are the 2 final cards I made for Darkroom Door using their new Polka Dots stencil.

Hier de twee laatste kaartjes die ik maakte voor Darkroom Door met de nieuwe Polka Dots stencil.

I applied Distress Collage Medium 'Crazing' through the stencil with a palette knife.

Deze keer Distress Collage Medium 'Crazing' aangebracht doorheen de stencil.

After drying I scribbled on the background with Distress Crayons and blended the colors using a wet brush.

Na het drogen op de achtergrondjes gekrabbeld met Distress Crayons. Daar met een vochtig penseel overheen gegaan om de kleuren te mengen.

Coloring the background highlights the crackles. Love how it turned out.

Door de achtergrond te kleuren werden de 'crackles' zichtbaar, tof effect.

Stamps & Stencil Darkroom Door

Distress Crayons: Spiced Marmalade, Carved Pumpkin, Worn Lipstick, Picked Raspberry, Victorian Velvet, Mustard Seed, Twisted Citron, Mermaid Lagoon

2018-03-18

From gel print to...#2

This is the second card I made with one of my gelli prints. 

Opnieuw een kaart gemaakt met een gelli print.

For the 'feathers' theme I pressed feather stamps into the paint before pulling the print.

Deze keer was het thema 'veren'. Ik drukte verenstempels af in de verf alvorens de print te maken.

I stamped one of the feathers in black and adhered it to the card using 3D tape. I finished the card off with Tim Holtz trimmings.

Ook nog een veer met zwarte inkt gestempeld, uitgeknipt en met 3D tape op de achtergrond vastgemaakt. Afgewerkt met een rijtje stoffen roosjes van Tim Holtz.

Stamps
Carabelle Studio: Scribbled Feathers by Birgit Koopsen
Darkroom Door: Simple Sayings

2018-03-17

31daysofgelprinting #6

For the 'packaging' theme of the gel printing challenge by Birgit Koopsen I made these prints.

Op dag 9 van de art printing challenge moesten we aan de slag met verpakkingsmateriaal.

To create these dots I used a tray that holds blood tubes.

Hier stippen gemaakt met verpakkingsmateriaal van bloedtubes.

Here I worked with packaging material from Nespresso coffee capsules.

Voor deze print gebruikte ik de verpakking van Nespresso koffie capsules.

This I learned from Birgit: making marks by pressing an empty pill strip into the paint.

Geleerd van Birgit: afdrukken maken in de verf met een lege blisterverpakking van medicatie.

For this final print I used corrugated cardboard in combination with a yogurt container.

Hier een combinatie van ribkarton en een yoghurtpotje.

2018-03-16

From gel print to...#1

Taking part in the art printing challenge by Birgit Koopsen on Instagram leaves me with lots of gelli prints. To force myself to get started with all these prints I started this new topic on my blog :) I'm planning to make cards, a little book....

Ondertussen al 16 keer meegedaan met de gel printing challenge van Birgit Koopsen op Instagram. Op mijn werktafel liggen al een grote stapel prints. Op een stapel laten liggen, dat gaan we natuurlijk niet doen :) Ik ben van plan om er kaartjes mee te maken, een boekje en nog een paar dingen....Vandaar deze nieuwe rubriek op mijn blog.

The frames of these cards were cut out of gelli prints.

De frames rond deze kaartjes werden uit gelli prints gestanst.

To 'stamp' the hearts I picked up paint from the gel printing plate using a wooden heart.

Om de harten te 'stempelen' bracht ik verf over van de gel printing plate naar papier dmv van een houten hart. 

I used Dylusions paint Rose Quartz, Peony Blush, Tangerine Dream and Lemon Zest.

Ik werkte met Dylusions verf in de kleuren Rose Quartz, Peony Blush, Tangerine Dream and Lemon Zest.

I finished the cards off with some black stamping.

Afgewerkt met zwart stempelwerk.

With the paint that was still on the plate I could make this print.

Met de verf die op de plaat overbleef kon ik nog een mooi printje maken.

Stamps
Darkroom Door: Simple Sayings
PaperArtsy: EEG13

2018-03-15

31daysofgelprinting #5


Topic of day 7 of the art printing challenge on Instagram was 'threads'. This first print was done with bakers twine.

Voor het thema 'draden' van de art printing challenge op Instagram experimenteerde ik met bakkerstouw. 

The result is always surprising, love this graphic print.

Het resultaat valt altijd af te wachten, deze grafische print vind ik wel geslaagd.

Here I used black thread n°10.

Hier zwarte draad n°10 gebruikt.

I used a print from a previous printing session to print on. This helps to end up with an interesting print.

Geprint op een mislukt printje van een vorige sessie. Dit trucje zorgt vaak voor een verrassend resultaat.

2018-03-14

Darkroom Door Polka Dots Stencil #2

Here's another card I made for Darkroom Door.

Hier nog een kaartje dat ik maakte voor Darkroom Door.

I again worked with the new Polka Dots stencil, sprayed Distress Resist Spray through the stencil this time. After drying I colored the background with Distress Spray Stains.

Ik gebruikte opnieuw de nieuwe Polka Dots stencil, deze keer in combinatie met Distress Resist Spray. Na het drogen kleurde ik de ondergrond met Distress Spray Stains.

I colored the flower using matching Distress Inks. 

De bloem geverfd met bijpassende Distress Inkt.

Stamps & stencil  Darkroom Door

2018-03-12

Inspired by #3

To create the background of this colorful card I used paint, stencils and the gel printing plate.

Voor de achtergrond van dit kleurige kaartje gebruikte ik verf, stencils en de gel printing plate.


To finish the card off I was inspired by the beautiful work of Kate Crane.
Did you know Kate makes free instructional videos for Gel Press? 
Click HERE for an overview.

Voor de afwerking liet ik me inspireren door het werk van Kate Crane.
Wist je dat zij voor Gel Press gratis instructie video's maakt? 
Je vindt HIER een overzicht.


I adhered dark blue paint randomly using a palette knife. I did the stamping of the flower with dark blue paint as well.

Hier en daar donkerblauwe verf aangebracht met een paletmes. De bloem werd ook met donkerblauw gestempeld.

Stamps
Prima: Design Donna Downey (flower)

Stencils
Dylusions: Fresh Dots Small
The Crafter's Workshop: Mini Layered Circles 
BewarenBewarenBewarenBewaren

2018-03-10

31daysofgelprinting #4

I have a few more prints to show I made for the art printing challenge by Birgit Koopsen. The theme of day 6 was 'flowers'. I made this flower print on a sheet of paper on which I cleaned my brayer during a previous gel printing session.

Voor het thema 'bloemen' van de art printing challenge van Birgit Koopsen maakte ik opnieuw een aantal gelli prints. Deze bloemen printte ik op een stuk papier waar ik mijn brayer op schoonmaakte.

Here I printed the flowers on top of a gel print I made before. As you can see I used the same flower stamp on the background.

Hier de bloemen geprint bovenop een eerder gemaakte print. Zoals je kan zien gebruikte ik dezelfde bloemenstempel op de achtergrond.

I love working with foam stamps on the gel printing plate.
I'm fond of the distressed look of the printed flowers. 

Foamstempels werken goed op een gel printing plate.
Je krijgt een meer verweerde look dan bij gewoon stempelen.

What I love about gel printing is the ghost print. This second print is often much more beautiful than the first print. 

Het leuke aan printen met de gel printing plate is dat je bijna altijd nog een tweede print kan maken. En die is vaak mooier dan de eerste print.

And for this final print I worked with a flower stencil by PaperArtsy.

En voor deze laatste print werkte ik met een bloemenstencil van PaperArtsy.

Foam Stamps Prima: Donna Downey (flowers)

PaperArtsy Stencil: Tracy Scott PS088

2018-03-08

31daysofgelprinting #3

Day 4 of Birgit Koopsen's gel printing challenge was about 'Texture'. 

Voor het thema 'Texture' van de gel printing challenge van Birgit Koopsen maakte ik deze prints.

Lots of layers.

Veel laagjes.

To create the texture I used these art printing plates by Carabelle Studio.

Om texture te creëren gebruikte ik deze art printing plates van Carabelle Studio.

I used fluorescent magenta and orange, among other colors.

Onder andere met fluorescerende verf gewerkt.Carabelle Studio
Art Printing Patchwork, Ronds, Printed Numbers, Non tissé


2018-03-06

31daysofgelprinting #2

I have another 2 prints to show today I made for the gel printing challenge by Birgit Koopsen. The topic on day 2 was 'peek through'.

Twee prints vandaag die ik maakte voor de gel printing challenge van Birgit Koopsen op Instagram. Het thema van dag 2 was 'peek through'.

I started by making a colorful print using paint and stamps. I added a little bit of stenciling to finish it off.

Ik ben begonnen met het maken van een kleurrijke print. Daarvoor stempels en verf gebruikt. De gelli prints iets bijgewerkt met stencilwerk.

Next I applied dark blue paint on the gel printing plate and put masks into the paint.

Daarna donkerblauwe verf op de gel printing plate gesmeerd en daar cirkels en vogels in gelegd.

I pulled the print... et voilà :)
I outlined the birds and circles with a white pen.

Een print gemaakt... et voilà :)
De vogels en cirkels omlijnd met een witte pen.

On day 3 we had to use a stencil. I made this print right after the previous one without cleaning the plate thoroughly. Notice the circles and dark blue paint on the background. Such surprises make gelli printing so much fun to do.

Op dag 3 moesten we met een stencil werken. Ik maakte deze print net na de vorige zonder de gelli plate grondig te reinigen. Je ziet in de verte nog vaag de cirkels en een beetje van de blauwe verf van de vorige print. Net deze verrassingen maakt gelli printen zo leuk.

2018-03-05

Darkroom Door Polka Dots Stencil #1

Darkroom Door recently released new stencils. I made a few projects with the small Polka Dots stencil. 


Darkroom Door bracht onlangs een reeks nieuwe stencils uit. Ik maakte een aantal kaarten met de nieuwe Polka Dots stencil.

To create the background of this card I used the "stamping with a stencil" technique. I inked up the stencil with Distress Oxides Worn Lipstick, Carved Pumpkin and Abandoned Coral. I sprayed water on top and made a print on watercolor paper.

Voor de achtergrond van deze kaart heb ik "gestempeld" met de stencil. Eerst de stencil beïnkt met Distress Oxides Worn Lipstick, Carved Pumpkin en Abandoned Coral. Daar water over verneveld en een print gemaakt op aquarelpapier.

I added black stamping using the Alphabet Texture Stamp.

Vervolgens hier en daar gestempeld met de Alphabet Texture stempel.

I did the stamping of the flower with Distress Oxides as well. I folded 2 tabs from painted ribbon and stitched everything in place. 

De bloem werd ook met Distress Oxides afgedrukt. Ik verfde 2 stukjes lint in bijpassende kleuren en stikte alles vast op de achtergrond.

Stamps Darkroom Door