2018-01-13

Darkroom Door New Release #4

Another card I made with the beautiful Sweet Bloom Line Art Stamp by Darkroom Door. I used the same materials as on the previous card. Here I punched inchies out of the stamped prints and used them to created a grid background.

Nog een kaart die ik maakte met de Sweet Bloom Line Art Stamp van Darkroom Door. Dezelfde ingrediënten gebruikt als bij de vorige kaart. Deze keer uit de gestempelde achtergronden inchies geponst en daar een raster mee gemaakt.

I stamped the flower on the dry embossed paper.

De bloem gestempeld op het papier waarop ik een embossing techniek toepaste.

Stamps Darkroom Door
CheckeredPolka DotsPlaidCirclesFun Flowers & Flourish Background Stamp

Darkroom Door: Small Stencil - Circles
Dylusions Paint: Peony Blush, Tangerine Dream, Rose Quartz, Lemon Zest
Dina Wakley Media Paint: Lime, Turquoise
PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics: Mermaid, Wisteria

2018-01-11

Darkroom Door New Release #3

 On this card I used the new Sweet Bloom Line Art Stamp by Darkroom Door.

Deze kaart maakte ik met de nieuwe Sweet Bloom Line Art stempel van Darkroom Door.

On the white background I did a dry embossing technique.

Op de witte achtergrond paste ik een embossing techniek toe. 

I used my old Cuttlebug and passed the folowing sandwich through it: A plate, C plate, foam or embossing mat, cardstock, stencil, foam, B plate. 

Met mijn oude Cuttlebug gewerkt en de volgende lagen op mekaar gelegd: A plaat, C plaat, foam of embossing matje, cardstock, stencil, foam, B plaat. 

 I stamped a bunch of prints using various Darkroom Door Background stamps and paint. 

Daarna een heleboel achtergrondjes gestempeld met verschillende Darkroom Door achtergrondstempels en verf. 

I created the flower using the paper piecing technique. I've cut out each petal separately and reassembled the flower. Because of its bold lines this technique works very well with the Sweet Bloom Line Art Stamp.

Om de bloem te maken werkte ik met de paper piecing techniek. Mede door de dikke lijnen werkt deze techniek heel goed bij deze bloem. Blaadje per blaadje uitgeknipt en de bloem opnieuw samengesteld. 

Stamps Darkroom Door

Darkroom Door: Small Stencil - Circles
Dylusions Paint: Peony Blush, Tangerine Dream, Rose Quartz, Lemon Zest
Dina Wakley Media Paint: Lime, Turquoise

BewarenBewaren

2018-01-09

Best of 2017


As usual I made an overview of the past year on my blog. I finally managed to pick a few favorite posts.
2017 through 17 photos.

Traditiegetrouw maak ik op het einde van elk jaar een overzichtje van mijn blogjaar. Deze keer zit er wat vertraging op, maar het is er uiteindelijk toch nog van gekomen.
2017 via 17 foto's.


Thank you very much for your visits and comments during the past year. 
THANKS A  LOT!!!

Rest mij nog iedereen te bedanken voor de vele bezoekjes en reacties hier. 
DANKJEWEL!!!

2018-01-06

PaperArtsy: ATC's

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. For the first topic of the year I created 4 ATC's. 

Vanavond ben ik weer te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het eerste thema van het jaar maakte ik 4 ATC's.

I could work with some of the new stamps and stencils designed by Tracy Scott. The release is scheduled for later this month but here's a preview.

Ik mocht werken met een aantal van de nieuwe stempels en stencils die Tracy Scott voor PaperArtsy ontwierp. De stempels komen pas later deze maand uit. Nog even geduld dus maar hier alvast een voorproefje.

For this ATC I've chosen to work on a kraft background.

Hier gewerkt op een kraft ondergrond.

I used one of the new stamps to create a frame.

Met één van de nieuwe stempels een soort frame gemaakt.

Lots of layers on a white background.

Veel laagjes op een witte achtergrond.

The new stamps do fit my style!

De nieuwe stempels zijn helemaal mijn ding!

To create this ATC I used dark blue textured paper...

Hier gewerkt op donkerblauw cardstock met structuur...

and I practiced my mark making skills :)

en mijn 'mark making' talent geoefend :)

For more details on the techniques I used, please hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Klik door naar de PaperArtsy blog voor meer uitleg in verband met de gebruikte technieken. 

2018-01-05

Darkroom Door New Release #2

This is the second tag I made with the Pointy Petals Line Art Stamp by Darkroom Door. 
I stamped straight on the tag with Versamark ink. To create the metal look I used WOW bonding powder and transfer foil.

Opnieuw met de Pointy Petals Line Art Stamp van Darkroom Door gestempeld hier. Deze keer rechtstreeks gestempeld op het label. Gewerkt met Versamark, WOW bonding poeder en transfer foil.

I did the background using stamps, stencils and paint.

Een achtergrond gemaakt met stempels, stencils en verf.

Stamps Darkroom Door

Dylusions: Fresh Dots Small Stencil
Donna Downey Signature Stencil: Mini Numbers Repeat
Heidi Swapp: Silver Reactive Foil
Dylusions Paint: Tangerine Dream, Rose Quartz, Lemon Zest, White Linen
Dina Wakley Media Paint: Lime

2018-01-03

Darkroom Door New Release #1

Darkroom Door recently released new Line Art Stamps. I made this tag with the new Pointy Petals Line Art Stamp

Darkroom Door bracht nieuwe Line Art stempels uit met mooie bloemen. Ik maakte dit label met de nieuwe Pointy Petals Line Art Stamp

I created a pattern on the background using heavy gesso and a stencil. I applied small amounts of paint and sprayed water on top to dilute the paint and make drips. I stamped randomly with the Abstract Triangles Background Stamp using lime paint.

Een patroon gemaakt op het label met heavy gesso en een stencil. Verf aangebracht en hierover water verneveld om de verf te verdunnen en 'drips' te maken. Hier en daar gestempeld met delen van de Abstract Triangles achtergrondstempel en lime verf.

I made a mask/stencil for the flower petals using masking paper.

Met zelfklevend maskeerpapier een soort van mask/stencil gemaakt voor de bloemblaadjes.

I stamped the flower on white paper, put the mask on top and stamped pink dots through it using the eraser at the end of a pencil. I added accents with a white pen.

De bloem gestempeld op wit papier, het maskeerpapier hierover geplakt en de roze stippen gestempeld doorheen de mask met het gummetje aan het uiteinde van een potlood. Accenten aangebracht met een witte pen.

Darkroom Door

Dina Wakley Media Paint: Lime, Turquoise
PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics: Pixie Dust

2018-01-01

Happy 2018

I wish you all a healthy, happy and creative 2018! 
As you can see on the photo I'm already working on new projects :)

Hierbij wil ik iedereen een gezond, gelukkig en creatief 2018 wensen!
Zoals je op de foto kan zien ben ik al druk bezig met nieuwe projecten :)