2017-09-20

Art Marks #9

I recently filled two more pages in my tiny Art Marks Journal.
To create the background I used leftover paint and stencils.

Opnieuw 2 pagina's gevuld in mijn kleine Art Marks Journal.
Op de achtergrond gewerkt met restjes verf en stencils.

On the right I worked on a flyer of an English garden we visited last summer. The text still peeks through in some places. 
I cut two flowers out of the wrapping paper I used here.

 Rechts werkte ik op een flyer van een Engelse tuin die we deze zomer bezochten. De tekst is nog vaag zichtbaar hier en daar.
Twee bloemen geknipt uit het inpakpapier dat ik hier gebruikte. 

And of course I added lots of marks using Dina Wakley tools, paint markers and pens.

En verder vanzelfsprekend veel 'marks' gemaakt met Dina Wakley tools, verfmarkers en pennetjes.

Stencils:
Tim Holtz layering Stencils: Doodle & Floral2017-09-18

Masking Fluid #6 & Overview

For this final card of my 'Masking Fluid' series I've chosen to work with tone on tone colors.

Voor mijn laatste kaart in de 'Masking Fluid' reeks gekozen voor toon op toon kleuren.

The coloring was done with Distress Ink using a water brush.

Alles ingekleurd met Distress Inkt en een waterpenseel.

Stamps Darkroom Door

Distress Ink: Cracked Pistachio, Tumbled Glass, Broken China, Twisted Citron

Below an overview of the 6 cards from this series. Each thumbnail is clickable and brings you to the original blogpost.

Hieronder een overzicht van de 6 kaarten uit deze reeks. Iedere foto is aanklikbaar en brengt je naar de bijhorende blogpost.

2017-09-16

Inspiration Wednesday 2017 #9

Today I finished off another spread in my Inspiration Wednesday journal.

Vandaag een spread afgewerkt in mijn Inspiration Wednesday journal.

This is the wrapping paper I used.

Gewerkt met dit inpakpapier.

I covered the background with grey paint.

De achtergrond bedekt met grijze verf. 

To achieve a distressed look I sanded the paper using a sanding block.

Om een verweerde look te bekomen het papier opgeschuurd met een schuurblokje.

I didn't glue wrapping paper to the bottom part of the spread. This lesson was about mixing colors and making the bottom part match with the wrapping paper. I worked with a stencil to create extra leaves and used pink paint to make drips.

Op het onderste deel is geen inpakpapier geplakt. De les bestond erin om een verf te mengen die bij het papier past en het onderste deel te doen matchen met het papier. Ik werkte onder andere met een blaadjesstencil. Drips gemaakt met roze verf.

Stencils
Donna Downey Signature Stencil: Intention
Tim Holtz Layering Stencil: Autumn

2017-09-13

Masking Fluid #5

On this card I again worked with masking fluid.

Opnieuw gewerkt met maskeervloeistof.

This time I did the coloring with my ZIG brush markers.

Het inkleuren deed ik deze keer met mijn ZIG brush markers.

I punched squares out of white paper and adhered them randomly to the card. I stapled strips of paper to the stems as well.

Vierkantjes geponst uit wit papier en willekeurig opgeplakt. Bij de stelen ook een reepje papier vastgeniet.

Stamps
Darkroom Door: Fine Flowers Vol 2
Different Colors: S-00504 For You

2017-09-12

Masking Fluid #4

This is the 4th card of my 'Masking Fluid' series, 2 more to go.

Nummer 4 uit de 'Masking Fluid' reeks, nog 2 te gaan.

On this card I did the masking with a Molotow masking marker. With this pen I was able to make crisp lines. The small dots on the background were done with this marker as well.

Deze keer werkte ik met de Molotow masking marker. Met deze pen kon ik heel regelmatige lijnen trekken. Ook handig om kleine details aan te brengen zoals de puntjes op de achtergrond.

I did the coloring with Distress Inks.

Alles ingekleurd met Distress Inkten.

The text stamp is by Art Journey and says 'hurray'.

De Hoera stempel is van Art Journey, blijft een bruikbare!

Stamps
PaperArtsy: JOFY 42
Art Journey: Hoedje van Papier

2017-09-10

Masking Fluid #3

 I colored one of THESE prints to create an autumn themed card.

Opnieuw één van DEZE prints ingekleurd. Met een herfstkaartje als resultaat.

On the photo the masking fluid I worked with.

Dit is de maskeervloeistof die ik gebruikte.

I did the coloring with Distress Ink.

Alles ingekleurd met Distress Inkt.

I added a birthday wish using wooded letters.

Voor de wens houten letters opgeplakt.

Stamps
Darkroom Door: Fine Leaves

2017-09-08

It's Your Day

To create this card I stamped on cardboard colored cardstock. 

Voor dit kaartje gestempeld op kartonkleurig papier.

I did the coloring with pencils and added accents using a white pen.

De tekening ingekleurd met potloden en accenten aangebracht met een witte pen. 

I finished the card off with strips of washi tape.

De kaart afgewerkt met stroken washi tape

Stamps
PaperArtsy: JOFY 42
Hero Arts: A4981 It's Your Day

2017-09-06

Masking Fluid #2

On this card I worked with one of my favorite PaperArtsy stamps.

Voor deze kaart gebruikte ik een favoriete PaperArtsy stempel.

I again added masking fluid before coloring. I painted the flowers using Distress Stains Tumbled Glass, Broken China and Ripe Persimmon. The background was done with Distress Ink Twisted Citron.

Opnieuw maskeervloeistof gebruikt. De bloemen ingekleurd met Distress Stains Tumbled Glass, Broken China en Ripe Persimmon.
De achtergrond verfde ik met Distress Inkt in de kleur Twisted Citron.

After masking the flowers I stamped text on the background using Distress Oxide Ink Broken China.

Na het maskeren van de bloemen de achtergrond bestempeld met Distress Oxide Broken China.

Stamps PaperArtsy
EEG14 
JOFY 14

2017-09-04

Masking Fluid #1

For this card I was inspired by stampingmathilda.

Voor dit kaartje liet ik me inspireren door stampingmathilda.

I started by stamping the flowers and leaves. I added accents using masking fluid. I did the coloring with Distress Stains and Distress Inks. After drying I rubbed away the masking fluid. Love the white lines that emerged.

Eerst de blaadjes en bloemen gestempeld. Accenten aangebracht met maskeervloeistof. Alles gekleurd met een combinatie van Distress Stains en Distress Inkt. Na het drogen de maskeervloeistof weggeveegd. De onregelmatige witte lijnen zorgen voor een speels effect.

A series is in the making :)

De maskeervloeistof boven halen voor slechts 1 kaartje is niet de moeite toch :)

Stamps Darkroom Door

2017-09-02

Wild Geranium

The background of this card was done with Distress Oxides. I heat embossed the geranium with WOW embossing powder 'Opaque Bright White'.

Opnieuw Distress Oxides gebruikt om de achtergrond te kleuren.
De geranium bewerkt met WOW embossingpoeder 'Opaque Bright White'.

I added extra color to the petals using pencils.

De bloemblaadjes bijgekleurd met potloden.

Stamps
Unity Stamp Company: Wild Geranium DD-962A
Els Brigé Design: Mijnheer & Mevrouw