2018-02-19

All Things Paper #2

For the All Things Paper online workshop by Wendy Brightbill I again decorated a vintage book cover. I started by painting a flower Wendy's way but the outcome was totally 'not my style' so I covered everything with a few layers of gesso and started all over :)

Voor de All Things Paper lesjes van Wendy Brightbill opnieuw een kaft van een oud boek beschilderd. Eerst een bloem à la Wendy geprobeerd maar dat was zo 'niet mijn stijl' dat ik de kaft een laag gesso gaf en opnieuw begonnen ben :)

I adhered tissue paper randomly.

Eerst op verschillende plaatsen tissue papier opgeplakt.

I used a sheet of the new Dina Wakley Collage Paper.

Ik gebruikte een stukje van één van Dina Wakley's nieuwe tissue papiertjes.

I added details using a stencil and lime paint.

Streepjes aangebracht met behulp van een stencil en groene verf.

Next I painted this simple flower. I'm not totally happy with the result but I keep  on practicing :) 

En daarna deze eenvoudige bloem geschilderd. Nog vatbaar voor verbetering maar we oefenen verder :)

Stamp Darkroom Door: Artist Brushes
Tim Holtz Layering Stencil: Dashes

I decorated a few pages in this book already. I gathered them below.

In dit boek maakte ik een tijd geleden al een aantal pagina's. Hieronder heb ik ze verzameld.


2018-02-17

Artist Brushes #3


Here 2 more cards I made with the new Artist Brushes stamp set by Darkroom Door.

Hier de laatste kaarten die ik maakte met de nieuwe Artist Brushes stempelset van Darkroom Door.

To create the colorful background I used one stamp from the set together with lots of Distress Oxide inks.

De kleurige achtergrond maakte ik met 1 stempeltje uit de set en heel veel kleurtjes Distress Oxides.

The quote is from the same set.

Deze quote komt ook uit de set. 

Stamps Darkroom Door

Distress Oxides: Cracked Pistachio, Worn Lipstick, Picked Raspberry, Abandoned Coral, Candied Apple, Twisted Citron, Spiced Marmalade, Broken China

2018-02-15

Artist Brushes #2

This set of cards was made with the brand new Artist Brushes stamp set by Darkroom Door.

Ook deze kaartjes maakte ik met de nieuwe Artist Brushes stempelset van Darkroom Door.

I created this background with the Checkered Background Stamp using Dylusions paint Fresh Lime.

Hier de Checkered achtergrondstempel afgedrukt met Dylusions verf in de kleur Fresh Lime.

I colored the handle of the brush with Distress Inks and the bristles with paint. I wrapped some hemp cord around each brush. 

De steel van de borstels bijgekleurd met Distress Inkt en de haren met verf. Rond elke borstel een stukje touw gewikkeld.

I folded tabs using painted ribbon.

Elke kaart afgewerkt met een stukje geverfd lint.

On this card I worked with the Polka Dots Background Stamp in combination with PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics Mermaid.

Op dit kaartje stempelde ik met de Polka Dots achtergrondstempel in combinatie met PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics Mermaid.

I did the black marks with a stamp from the Grunge Marks set.

De zwarte strepen maakte ik met een stempel uit de Grunge Marks set. 

Stamps Darkroom Door
Checkered, Polka Dots, Plaid Background Stamp

PaperArtsy Fresco Finish Chalk Acrylics: Mermaid, Candy Floss
Dylusions Paint: Fresh Lime

2018-02-14

Art Marks #11

I recently made another page in my tiny Art Marks Journal.
To create the background I used leftover paint and stencils. I added washi tape, lime and black stamping and orange marks.

Opnieuw een pagina gevuld in mijn kleine Art Marks Journal.
Op de achtergrond gewerkt met restjes verf en stencils. Verder nog een paar repen washi tape geplakt, zwart en lime stempelwerk toegevoegd en afgewerkt met oranje 'marks'.

Stamps 
PaperArtsy: ETS14 & ETS15
Darkroom Door: Grunge Marks & Alphabet Texture Stamp

Darkroom Door: Small Stencil - Circles
Tim Holtz Layering Stencil: Grid Dot

2018-02-12

Artist Brushes #1

Darkroom Door recently released new stamps and stencils. I made a spread in my large Dylusions journal using the new Artist Brushes stamp set. I started by applying light modeling paste through the large Circles stencil. 
The size of this large stencil is A4, perfect for this journal.


Darkroom Door bracht onlangs weer nieuwe stempels en stencils uit. Ik maakte deze spread in mijn groot Dylusions Journal met de nieuwe Artist Brushes stempelset. Ik begon met het aanbrengen van lichtgewicht structuurpasta doorheen de grote 'Circles' stencil. 
Het formaat van de stencil is A4, ideaal dus voor dit grote journal.

First I colored the circles with lime paint. Next I applied a mixture of cobalt teal paint and glazing liquid to both pages. After a few minutes I removed most of the glaze layer using baby wipes. I repeated this step with raw umber paint. Love how the glaze gets into all the nooks and crannies and highlights the texture.

De cirkels gekleurd met lime verf en daarna een mengsel aangebracht van turquoise verf en glazing liquid. Het meeste van deze laag weer weggeveegd met babydoekjes. Dezelfde stap herhaald met bruine verf. De verf blijft achter in de dieper gelegen delen. Leuk hoe deze techniek de structuur accentueert.

I stamped text to the edges using Distress Oxides Broken China and Cracked Pistachio.

De randen bestempeld met tekst uit de nieuwe set. Voor het stempelen gebruikte ik Distress Oxides.

I stamped the jars on gesso-ed book text and cut out. I colored the small ones with diluted paint and did some stamping on the big one.

De bokaaltjes afgedrukt op boektekst en uitgeknipt. De kleine bokaaltjes kleurde ik met verdunde verf en op de grote stempelde ik tekst.

I stamped a collection of brushes from the set on white paper and cut out. I colored the handles with Distress Ink and the bristles with paint. 

Een collectie van verfborstels uit de set gestempeld. De borstels gekleurd met Distress Inkt en de haren met verf. 

To decorate the mini jars I've made tags using stamps from the Alphabet Medley set.

Voor de 'verfpotjes' labeltjes gemaakt met stempels uit de Alphabet Medley set.

I finished the spread off with some flowers. 

Als laatste nog een aantal bloemen opgeplakt.

Stamps Darkroom Door


Dylusions Paint: Fresh Lime
Golden Fluid Acrylics: Cobalt Teal, Raw Umber
Distress Oxides: Broken China, Cracked Pistachio
Distress Inks: Weathered Wood, Iced Spruce
BewarenBewaren